woensdag 13 februari 2019

Heavenletter 6550: Dagen van Zelfbediening / 1 Januari 2019 / Geplaatst 13 februari 2019

Brief uit de Hemel
Dagen van Zelfbediening
1 Januari 2019 / Geplaatst 13 februari 2019


God zei:

Geliefden, jullie betekenen alles voor Mij. Jullie zijn Mijn Geliefden.
Jullie zijn Mijn Vreugde elke dag van de week en het jaar en voor alle komende jaren - voor eeuwig en altijd. Dit is de eeuwigheid. Jullie zijn altijd en eeuwig Mijn Geliefden. Jullie zijn Mijn geluk. Het is voor jullie dat Ik, God, voor eeuwig ben. Jullie zijn mijn verbintenis naar de aarde. Jullie zijn Mijn totale vreugde, hier en nu. Jullie zijn het verlangen van Mijn hart. Kennen jullie Mijn blijvende liefde voor jullie niet?

Jullie mogen dit wellicht niet aannemen als de Eerlijke Waarheid van God, omdat er momenten kunnen zijn waarop jullie je niet goed behandeld voelen. Jullie hebben misschien een zere teen of een zeer hart, en jullie zijn niet tevreden met al het genot dat jullie zien, ingeluid in Mij wanneer het jullie nog steeds ontbreekt.


Jullie kunnen voorwaarden stellen. Jullie kunnen je onbemind voelen omdat jullie geloven dat als Ik van jullie zou houden, Ik naar My-Lou (is uit een kinderliedje, zieonderstaande link) zou springen om een beetje van jullie leven hier en daar te veranderen terwijl Ik jullie leven lever.

Wisten jullie het maar, dan zouden jullie het leven ten volle kunnen ervaren met blozende wangen en dankbaarheid voor het leven vanaf het puntje van de teen tot de top van jullie hart. Dankbaarheid zou jullie vooruithelpen en niet langer verlangend naar datgene wat jullie voelen dat het jullie wordt ontzegd.

Het is gemakkelijk om te geloven dat als Ik echt van jullie zou houden, jullie constant op elk moment tot de rand van jullie gelukkigste zouden worden vervuld.

Geliefden, als jullie nu niet het geluk volledig ervaren, zouden jullie kunnen denken dat jullie worden opgejaagd en gebrek hebben aan de vrijheid van jullie eigen vrije wil terwijl jullie in staat zijn om een gevulde kroes van vreugde tegen jullie eigen lippen te houden.

Keuzevrijheid is belangrijk voor jullie. Natuurlijk doet het dat.
Jullie moeten niet de vrije wil laten weggooien. Jullie verdienen vrijheid naar eigen keuze.

Vul nu jullie geluk tot de rand. Bepaal jullie geluk. Schrik er niet voor terug. Neem nu jullie geluk op zijn volledige waarde. Zijn jullie aan het wachten tot jullie aan geluk worden overgeleverd alsof jullie ongelukkig zijn?

Toost op geluk voor jullie Zelf. Accepteer geluk zoals Ik het voor jullie wil. Drink geluk, Geliefden. Doe een toast op het geluk voor iedereen in de wereld, en dit geldt ook voor jou, voor jullie.

Geliefden, jullie zijn er niet om een luiwammes te zijn. Serveer julliezelf loyaal en vorstelijk. Alles is tegenwoordig in de wereld zelfbediening.
Modder maar niet wat aan, wachtend om met de hand gevoed te worden, strek jullie arm uit en bedien julliezelf en anderen. Er is niet langer meer slingeren in de rondte, wachtend op Mij om een beker tegen jullie lippen te drukken. Tegenwoordig zijn dit dagen waarop jullie jezelf en anderen van dienst zijn.

Weinig van deze dagen kunnen ergens rondhangen en elegant worden geserveerd. Serveer zoveel als jullie kunnen. Niet langer niksend rondhangend, wachtend om met hand en tand te worden bediend.
Dit zijn dagen van onafhankelijkheid. Jullie zijn de serveerders evenals degenen die worden bediend. Het is ook koninklijk om een ander als jullie Zelf te dienen.

Er is vreugde in dienstverlening aan julliezelf en anderen.
Het wachten op is niet meer zo goddelijk en tijdloos. Wachten op anderen heeft zijn vreugde. Om te beginnen is het goede oefening. Dit betekent ook om jullie Zelf te zijn, wees waar. Wees eerlijk tegen jullie Zelf en tegen Mij, God, Die onverzadigbaar trouw aan jullie is.

Liefde. Liefde zelfs zonder een object. Liefde over alles uitstrooien. Liefde zal gekend worden. Hou van het hoogste en het laagste, en jullie zullen het weten. Jullie zullen liefde zijn gekend tot aan de nok toe.
Liefde zal gekend worden omdat jullie het leuk vinden om gekend te zijn in de lente en in de herfst, winter en zomer.


Vertaald voor wakkeremensen door Anja


Foto: Pngtree