Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 februari 2019

Dagtekst van Vrijdag 15 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 15 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Het menselijk wezen bestaat uit een materieel principe, het fysieke lichaam en uit een subtiel principe, de geest. Maar in de eerste plaats is de mens een geest. Als hem een lichaam werd gegeven, is het opdat de geest zich via dat lichaam zou openbaren en werken in het fysieke gebied.

Het lichaam van de mens is voor zijn geest wat het universum is voor de geest van God. Het universum is het lichaam van God, en via dit lichaam wordt zijn geest geopenbaard in al zijn rijkdom. Het universum bestaat alleen omdat de geest van God er blijft in doordringen om het te bezielen, om het te verlevendigen. Als God zich zou terugtrekken, zou het universum tot niets herleid worden. En hetzelfde is waar voor de mens: als de geest die hem bezielt, het lichaam verlaat, neemt hij al zijn schatten met zich mee: het leven, de energie, het bewustzijn en dan valt het lichaam uit elkaar."

Omraam Mikhaël Aïvanhov