Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 februari 2019

Dagtekst van Vrijdag 1 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 1 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov


"Koude wordt vaak in negatieve zin begrepen, ze wordt gelijkgesteld met wat samentrekt en verlamt, terwijl warmte veeleer symboliseert wat levend en genereus is. In werkelijkheid bestaan er twee soorten warmte en koude. Er is warmte die uitzet, verlevendigt en doet rijpen, en er is warmte die verbrandt en uitdroogt. Er is koude die alles wat goed is bewaart, en er is koude die al het leven verlamt. 

Neem de cyclus van het water in de natuur. Onder het effect van de zonnestralen wordt het water verwarmd en verdampt het. Aangekomen in de bovenste atmosfeer, koelt het weer af, kristalliseert het en valt het neer onder de vorm van sneeuw. Wanneer de zon de sneeuw doet smelten, stroomt het water naar de valleien, waar het in de rivieren, meren of oceanen vloeit. Dan verdampt het en de cyclus begint opnieuw ... Zo gebruikt de natuur de afwisseling van warmte en koude om het leven in stand te houden.

In de mens moet het verstand koud zijn om juist te denken en vooruit te gaan op het pad van de wijsheid, terwijl het hart warm moet zijn om liefde te uiten."


Omraam Mikhaël Aïvanhov