Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 4 februari 2019

Dagtekst van Maandag 4 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 4 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Een woord van waarheid kan alleen egrepen en toegepast worden als het op vruchtbare grond valt. Om deze kwestie toe te lichten, moeten we als uitgangspunt de psychische structuur van de mens nemen. Deze structuur berust op drie principes: het verstand waarmee hij denkt, het hart waardoor hij gevoelens ervaart en de wil die hem tot daden aanzet. De wil werkt evenwel nooit zonder beweegreden, maar onder impuls van gedachten en gevoelens.
Observeer jezelf: om de beslissing te nemen in actie te komen, volstaat het niet te denken dat het nuttig is, je moet ook houden van wat je wil gaan doen. We kunnen dus zeggen dat de daden de concretisering zijn van de gedachten die door het verstand worden voortgebracht en van de gevoelens die door het hart worden voortgebracht, ze zijn hun kinderen. Al naargelang de kwaliteit van deze gedachten en gevoelens, zijn de daden die door de wil worden uitgevoerd goed of slecht. En ze zijn goed als het intellect door wijsheid en het hart door liefde wordt geïnspireerd. Het is dan dat iemand handelt volgens de waarheid: de waarheid drukt zich uit via de wil, als zaad dat in vruchtbare grond is ontkiemd."


Omraam Mikhaël Aïvanhov