Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 14 februari 2019

Dagtekst van Donderdag 14 Februari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 14 Februari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

" “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. In hoeveel kerken en tempels heeft men deze uitspraak van Jezus al weergegeven! Om de betekenis ervan te begrijpen, is het noodzakelijk om de drie woorden ‘weg’, 'waarheid' en 'leven' ten opzichte van elkaar te situeren, wat op het eerste zicht bijna onmogelijk lijkt. Maar hiertoe kan een beeld ons helpen, dat van de rivier. Bij de oorsprong van een rivier is er een bron die ontspringt. Die bron vertegenwoordigt de waarheid. Vanuit deze bron stroomt het water, het leven, en mettertijd graaft het water zich een bedding, baant het zich een weg.

In het begin is er altijd een bron, de waarheid. Het water, het leven dat uit deze bron vloeit, is de liefde. En de bedding van de rivier, de weg, is de wijsheid. Naarmate het water uit de bron opborrelt, stroomt het naar beneden en verlevendigt het gans het universum. Als we dit water in al zijn zuiverheid willen drinken, moeten we teruggaan naar de bron door de weg van de wijsheid te volgen. Gevoed door de liefde die het leven is en geleid door de wijsheid die de weg is, zullen we bij de bron, bij de waarheid komen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov