Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 januari 2019

Saul: Als Zijn, als puur Bewustzijn, er zijn dan geen behoeften. / door John Smallman / 24 Januari 2019

Saul:
Als Zijn, als puur Bewustzijn, er zijn dan geen behoeften.
door John Smallman / 24 Januari 2019
Audio

Terwijl je wacht op de dramatische verschuiving in zowel persoonlijke gevoelservaringen als in externe gebeurtenissen, die jou absoluut en overtuigend laten zien dat het ontwaken in dit nu moment plaatsvindt, wees dan vrolijk en spontaan, terwijl jij je uiterst positief en hoopvol in je dagelijkse menselijke leven opstelt. Je weet diep in jezelf, dat het omslagpunt is bereikt en dat het menselijk collectief snel en vol enthousiasme ontwaakt, ondanks alle negatieve nieuwsberichten in de media die  ongetwijfeld een andere suggestie wekken. Je ontwaken, zoals je dat zo vaak is verteld, is een uitgemaakte zaak!

Er is geen weg terug en toenemende vreugde en verwondering liggen voor je, omdat je je opent voor je natuurlijke menselijke staat van zijn - Christusbewustzijn - de goddelijke staat van waaruit je op elk moment bewust en liefdevol kan en zal opereren. Jullie zijn hier naartoe teruggegaan, jouw volledig natuurlijke staat, sinds het moment dat jouw gevoel van scheiding van je Bron je vervulde met angst. Dit komt omdat jouw Bron, het goddelijke veld van Bewustzijn, Liefde - of, als je het wilt personaliseren, Moeder / Vader / God - in Zijn oneindige Liefde en Wijsheid niets dan blijvende Vreugde voor jou wil. Dientengevolge is het plan voor jouw herontwaken in het eeuwige leven al gemaakt, toen je de onwerkelijke staat binnenging die je als scheiding ervaart. Aan de goddelijke Wil wordt altijd voldaan. Geen ander resultaat is bij verre mogelijk. 


Dus, beste lezers en toehoorders, terwijl het ontwakingsproces stevig verankerd raakt en de essentiële veranderingen die daaruit voortvloeien steeds duidelijker worden voor de hele mensheid, zorg ervoor om je licht hoog te laten schijnen. Jullie zijn allemaal intens heldere wezens - zoals alle voelende wezens en alle mensen zijn -. Door ervoor te kiezen om op elk moment helder te schijnen, ben je buitengewoon effectief in het helpen en aanmoedigen van anderen om zich ervan bewust te worden, dat ook zij wezens van licht zijn, schitterende wezens van licht. Hoe zou je dat niet kunnen zijn, gezien jij perfect geschapen bent en alles dat geschapen is, is per definitie perfect in alle opzichten.?

Laat je angsten en twijfels los, de angsten die je ervan weerhouden om de waarheid te delen van wie je bent. Alles wat je hoeft te doen is jezelf zijn! Niet de persoonlijkheden die je als maskers hebt opgezet toen jullie kleine kinderen waren die opgroeiden en die zich vermoedelijk ontoereikend en zelfs waardeloos vonden in vergelijking met de volwassenen en gezagsdragers, waarmee je te maken had; zelfs vergeleken met je oudere broers en zussen!

Velen van jullie voelen dat je niemand hebt met wie je je ware gevoelens kunt bespreken over de zin van het leven, van jouw leven, van wie je werkelijk bent. En de reden hiervoor is dat iedereen die je kent of ontmoet zich verschuilt achter zijn eigen door angst gevormde masker of personaliteit. En je accepteert die vermommingen meestal als wie ze werkelijk zijn, aangezien zij met hun schijnbare vertrouwen of zekerheid in die vermomming hun eigen intense gevoel van ontoereikendheid met succes voor anderen verbergen. Zoveel van jullie voelen zich "minder dan"… Dit gevoel wordt aangemoedigd door jullie ego's om je angstig te houden, daar het je gevoel van afgescheidenheid bevestigt alsmede je behoefte aan een slim en intelligent ego, je schijnbare menselijke identiteit, om je veilig te houden.

Wanneer je ervoor kiest jezelf te zijn en dat zelf onbevreesd aan anderen laat zien, maakt dat hen vrij hetzelfde te doen. Vaak met een enorm gevoel van opluchting, terwijl ze beseffen dat zij niet de enigen zijn die lijden aan een gevoel van 'minder waardigheid”. Jezelf zijn is echt HET meest liefdevolle en effectieve geschenk dat je anderen kunt aanbieden. Dan voelen ze zich veilig in jouw aanwezigheid, aanvaard, gezien en zich geëerd zoals ze zijn, onvoorwaardelijk. En dat, zoals je hoogstwaarschijnlijk kunt begrijpen, is het meest kostbare wat je aan iemand kunt geven, omdat dit het is wat je zelf al je levens hebt gezocht.

Alle mensen zijn, zoals je al vaak werd verteld, volmaakte goddelijke wezens, die een ernstige beperking in vorm ervaren als mensen. En die ervaring van beperking heeft je er inderdaad van overtuigd dat jullie afgescheiden wezens zijn in vorm, terwijl jullie worstellen om te overleven in een omgeving die enorm lijkt in vergelijking met de omvang van jullie ogenschijnlijk kleine en onbetekenende menselijke lichamen waarmee jullie je grotendeels identificeren. Geen wonder dat je bang bent!

Maar in werkelijkheid zijn jullie immens krachtige wezens omdat de Bron je doordrenkt heeft met alles dat Bron is op het moment van je creatie. Deze zou niets anders kunnen doen, omdat de Bron alles is, voortdurend Zichzelf scheppend op ontelbare manieren, terwijl het met de schepping de oneindige vreugde deelt van het er gewoon zijn. Als Zijn, als puur Bewustzijn, zijn er geen behoeften, omdat dat een oneindig verheffende en bevredigende staat van bestaan is; het is de enige manier van bestaan!

Sommigen van jullie hebben een kort besef hiervan ervaren, wanneer je denken tijdelijk ophoudt en je wordt betoverd door schoonheid in een van de vele vormen waarin het zichzelf aan je laat zien, terwijl je het leven als mens ervaart: een briljante en prachtige zonsondergang, de intense frisheid van groei in de lente, heldere besneeuwde bergen of de schoonheid van een kind of geliefde. Het kan niet voortduren, omdat de energie van zo'n ervaring veel te intens is voor jullie menselijke frames om meer dan een moment te beleven zonder te desintegreren.

Liefde, Bron, Moeder / Vader / God, Bewustzijn, Aanwezigheid, is alles wat bestaat, is oneindig groot en is oneindig zachtaardig. Alle bewuste leven is het meest liefdevol omsloten in het goddelijke veld, altijd. Alles wat ervaren wordt dat niet van Liefde is, is onwerkelijk en zal niet duren.

Echter, als mensen in vorm, ervaar je tijd. Tijd, hoewel in jullie huidige tijd gemeten met atoomklokken en collectief overeengekomen, is een illusie. Het is een illusie die jullie allemaal, zonder uitzondering, hebben meegemaakt wanneer iets waarvan je geniet in een oogwenk verdwenen is, dan wel iets dat je lijden veroorzaakt eindeloos lijkt te blijven hangen. Je moet er constant mee werken om fysiek samen te komen op afgesproken plaatsen en met elkaar in contact te komen. Maar wanneer je het niet voor dit doel gebruikt, neem je dan voor aanwezig te zijn in het nu moment, de enige echte tijd, de tijd waarin alles wat je ooit ervaart, daadwerkelijk plaatsvindt.

De eenvoudigste en meest effectieve manier om deze staat binnen te gaan is door de intentie te maken om je geest tot rust te brengen en om de stroom van gedachten te stoppen door ze door je geest te laten stromen zonder ermee in contact te komen. Dit vereist oefening en je moet dagelijks oefenen. Ga daarom naar binnen naar je heilige innerlijke heiligdom en ben van plan je hart te openen voor de goddelijke Omhelzing die je daar wacht. Kies ervoor om daar te zitten in stille meditatie, contemplatie, of terwijl je een geluid creëert zoals aum waarop je je concentreert door te zoemen of te zingen om zo de afleidingen uit te sluiten die geneigd zijn je weg te trekken uit die plaats van diepe vrede. Die plaats van diepe vrede is altijd in je. Dus leer deze te vinden door regelmatig te oefenen en geniet van de vrede en vreugde die het je brengt.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried