donderdag 31 januari 2019

Heavenletter 6546: Al het leven is kostbaar / 28 december 2018 / Geplaatst 31 januari 2019

Heavenletter 6546:
Brief uit de Hemel
Al het leven is kostbaar
28 december 2018 / Geplaatst 31 januari 2019


God zei:

Geliefden, jullie zijn hier op aarde om de wereld tot bloei te brengen.
Jullie verlangen naar vrijheid, en jij, jullie en Ik bestaan als Eén om een stempel te drukken in het leven en om het leven te ontdekken dat als jullie leven wordt beschouwd en om te staren naar alle leven en liefde in het Universum door Goddelijk Recht.

Relaties zijn gekend als onderlinge relaties.
Een pasgeboren baby heeft veel macht over jullie, en dat is hoe het is. Jullie baby heeft volledig overwicht op jullie. De baby huilt, jullie voeden de baby en kloppen de baby op de rug, en jullie staan op, alle uren van de nacht. Wanner jullie baby verzorgd wil worden, verzorgen jullie de baby. Dit gaat prima voor jullie. Sterker nog, jullie zijn ieder de andere kant van dezelfde medaille.

Naast verlangen, hebben jullie instincten. Jullie vragen je af of het mogelijk is dat verlangens instinct zijn. Kan dit zo zijn?

Bovendien is gezegd dat overleven afhankelijk is van de voortzetting van de soort.

Het woord soort daar kan jullie hart mogelijk zich niet volledig mee inlaten. Het idee van soorten is van lang geleden en ver weg. Individuele zielen lijken recht in jullie hart te komen en meer voor jullie te betekenen op de een of andere manier dan een abstracte soort.

Niettemin, hoe droevig jullie zijn als jullie opgroeien en horen dat de prachtige ongewone bloemen met de naam venusschoentjes die jullie als kind in een nabijgelegen bos hebben geplukt - jullie trokken de venusschoentjes handenvol uit de grond en lieten er velen waar ze vielen - oh, hoe jullie onschuldige hart teleurgesteld raakt om te horen dat deze bezielde venusschoentjes uitgestorven kunnen raken. Geen venusschoentjes meer? Hoe kan dit zo zijn? Hebben jullie dat gedaan?

En dus bevlieging bestaat ook. Jullie vragen: Kan bevlieging ook door God gegeven zijn?

Ja, het leven is een handeling van evenwicht. Wat is goed en wat is voorrecht, en wanneer komen die twee samen? Waarom zouden anderen willen beslissen welke rol jullie in het leven spelen? Het zou geweldig zijn als het leven vanaf het begin gewoon goed zou kunnen zijn. Hoe zouden jullie kunnen weten of ze dat wel of niet zo is?

Iedereen wil goedheid op de Aarde. Kon maar iedereen het eens zijn over wat goed is en wat niet. Het lijkt erop dat er oneindige keuzes van elke soort zijn. Geliefden, wat kan er niet gebeuren in deze wereld van schijnkans?

Er zijn veel manieren om te regeren. Een manier om te regeren is door nee te zeggen, alleen dat, geen fooien of tips, leuk of niet. Het is redelijk of niet eerlijk, afhankelijk van waar jullie zijn of niet. Nee lijkt de dag te regeren. Soms lijkt het erop dat alle zwaarden gekruist zijn. Hoe komt het dat er kanten zijn aan waar jullie zijn geboren, terwijl geen enkele kant een winnende partij is - huh?

Wat is deugd en wat is toekomen en hoeveel en wie heeft het voor het zeggen?

Breng Mij nu in deze ‘mix’. Ik ben hier. Jullie zijn hier.
Wij zijn Eén nu en voor altijd.

Eenheid is groter dan voor altijd en een dag. Een enkele dag is een wonder van de Schepping en de moeite waard dat Ik bewijs dat jij en Ik in diepe, brede en veel bewoordingen Opperste Eenheid zijn en niets minder. Ik bevestig dat Eenheid de Hoogste Waarheid is en de Ene om mee te leven. Wanneer Eenheid gezegend is, dan is het Ene Hart van alles gezegend.

Op Aarde, wanneer Eenheid aan de kant lijkt te worden gelaten als een venusschoentje in het donkere kreupelbos, kan Eenheid beroofd zijn van zijn kroon.

Met andere woorden. Eenheid komt er doorheen schijnen. Er is niets dan Eenheid. Eenheid kan zelfs van een glimp van zijn kroon niet worden beroofd. Jullie zijn Eenheid. Er is geen weggaan van Eenheid. Jullie gaan nergens heen zonder Mij. Dit is de betekenis van Eenheid. Eén is Eén.

Ik ben het die spreekt, en Ik ben het die hoort. Ik ben jullie, en jullie zijn Mij. Er is alleen Eenheid. Hieperdepiep hoera!


Vertaald voor wakkeremensen door Anja