Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 9 januari 2019

Heavenletter 6536: WEES EERLIJK TEGEN JULLIEZELF / 18 december 2018 / Geplaatst 9 januari 2019

Heavenletter 6536:
Brief uit de Hemel
WEES EERLIJK TEGEN JULLIEZELF
18 december 2018 / Geplaatst 9 januari 2019


God zei:

Geliefden, zie hoe jullie groeien. Ik zie jullie groeien vlak voor Mijn ogen. Misschien hebben jullie een of twee terzijde schuiven gehad. Het leven lijkt misschien aan jullie te zijn overgedragen. Jullie kunnen je richten op wat jullie in jezelf zien als tekortschietend. Het is beter om Mij te geloven, zoals Ik geloof in de waarheid van jullie, geliefden.

Jullie hebben misschien onnauwkeurige, doorgegeven foto's, afbeeldingen van julliezelf gekocht - geruchten dat jullie helemaal niet zoveel betekenen.

Wanneer accepteren jullie dat jullie een geweldig menselijk wezen zijn die met de snelheid van het licht naar de hemel zweven?

Oude vooringenomen afbeeldingen van jullie zijn misschien nooit waar geweest. Toch hebben jullie er misschien mee geleefd. Ongeacht hoe onwaar een portret van jullie is afgebeeld, jullie hebben de neiging het met jullie mee te dragen als bewijs van wat? Ontoereikendheid?


Al eeuwenlang schilderde iemand een onderschat portret van jullie.
Dat portret blijft grenzen bepalen, terwijl het nu aan jullie is om naar het ware portret te kijken dat Ik van jullie schilder dat levensecht is.
Jullie oude portret werd geschetst door iemand verblind voor jullie schoonheid. Helaas, er was eens, jullie werden verguisd, en jullie nemen nog steeds dat gekrabbel over jullie ter harte alsof het in jullie geheugen is getatoeëerd.

Kom dicht bij Mijn herinnering aan jullie. Kijk eens naar het ware portret dat Ik van jullie schilder, en vergeet het nooit. Jullie zijn gemaakt naar Mijn afbeelding. Jullie zijn kostbaar goud en niets minder. Wordt wakker voor de waarheid van jullie.

Eens, jaren geleden, zag Ik een mooie kleine jongen in een bus. Het zou één van jullie geweest kunnen zijn. De kinderjuffrouw of oma van de kleine jongen bleef helaas zeggen tegen de kleine jongen: "Nee, je bent slecht, je bent slecht."
De kleine jongen zei: "Nee, ik ben GOED, ik ben GOED." Hij had gelijk.

Welk spel speelde deze kinderjuffrouw of oma?
De kleine jongen had gelijk. De oma of kinderjuffrouw vergiste zich en probeerde het licht van het goede hart van het kind te stelen.

Wanneer jullie niet gewaardeerd werden zoals jullie verdienden, werd er een misdaad tegen jullie bestendigd, en nu moeten jullie opstaan en dat oude verhaal weggooien en een nieuw verhaal vertellen dat Ik als waar verklaar. Op dit moment, haal die oude verhalen uit jullie hoofden. Wis ze eens en voor altijd uit het aangezicht van de aarde.
Jullie zijn GOED.

Haal dat haveloze portret uit het zicht. Nooit mag zo'n vals verhaal verteld worden - zelfs niet één keer. Sommige herinneringen houden niet aan. Herken de waarheid wanneer jullie het zien. Kom naar de Bron van Waarheid en verstrengel armen met Mij. Gooi het afval weg en verwijder het voor eens en voor altijd uit het aangezicht van de aarde. Het was nooit waar.

Dat wat goud en opbeurend is, is waar. Doe de aanpassing met de waarheid en wees klaar met alle poppenkast.

Jullie zijn voorbestemd voor Grootheid. Kom tot julliezelf. Geraak op hoogte met Mij. Heilig zijn jullie. Jullie zijn goed. Heel goed. Ik zou het moeten weten. Ik weet het wel. Leer van Mij en niet van horen zeggen op straat.

Eens waren jullie overgeleverd aan de genade van de wereld.
Nu bij de wil en genade van Mijn hart. Nu luidt Mijn muziek oprecht voor altijd voor jullie. Houdt jullie oren open voor de waarheid. Luister niet langer naar menselijke fouten. Verspreid Mijn waarheid op de Aarde.
Dien Mij en leven op Aarde zal een tolvlucht maken!


Vertaald voor wakkeremensen door Anja