Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 10 januari 2019

God is Onvoorwaardelijke Liefde / Winfried Meier / 9 Januari 2019

God is Onvoorwaardelijke Liefde
Winfried Meier / 9 Januari 2019


Ingewortelde overtuigingen, zij benevelen het verstand, onderdrukken oprechte gevoelens vanuit het hart en zijn oorzaak van heftige meningsverschillen en conflicten. Dat is wat er nu aan de hand is omtrent de verklaring van Nashville, waarin homoseksualiteit door een aantal orthodoxe christenen wordt veroordeeld en bestempeld tot zonde en ziekte. En dat op basis van teksten en persoonlijke interpretaties van de bijbel.

Hoe is dit in godsnaam mogelijk? In de bijbel staat ook dat we God en elkaar lief moeten hebben, zoals wij verlangen dat anderen ons liefhebben. Jezus was heel duidelijk over God, die Onvoorwaardelijke Liefde is. Deze dienen wij aan elkaar door te geven. Heb zelfs uw vijanden lief en oordeel niet, verkondigde hij. Ook Nelson Mandela gaf het goede voorbeeld, zoals zo vele anderen.

Een dialoog voeren over homoseksualiteit vanuit vooringenomen overtuigingen, heeft geen zin. Het herinnert ons aan de onverkwikkelijke strijd ten tijde van Calvijn over predestinatie en uitverkiezing. Wat nodig is dat wij erkennen dat alleen Liefde ons samenbindt en ons licht kan verschaffen op wat ons verdeelt. Ondanks verschillen in ras, nationaliteit, religie, geslacht en seksualiteit zijn wij alle kinderen Gods, elkaars gelijken.

God als Schepper manifesteert zich in een oneindige variatie van unieke menselijke wezens. Tezamen weerspiegelen die Zijn Godheid. Stuk voor stuk zijn wij de parels aan de goddelijke ketting. God houdt evenveel van al zijn kinderen, ongeacht hun individuele identiteit. Niets is uniform in de natuur. Het is juist de pluriformiteit die de schepping zo magnifiek en schitterend maakt.

De goddelijke essentie is in ieder van ons aanwezig ongeacht kleur, sex, of andere uiterlijke kenmerken en ongeacht onze gedragingen. Ook al zijn we op aarde niet perfect–wie durft te beweren dat hij dat wel is- toch blijft God van ons houden. De weg terug naar God is voor iedere mens verschillend, doch allen zullen ten slotte weer bij God hun volmaaktheid, heelheid en perfectie hervinden.

In deze tijd van verlichting zal een samenleving alleen standhouden als zij is gebouwd op liefde en wederzijds respect voor elkaars identiteit. Als je daar moeite mee hebt, denk dan aan de toekomst. Ten slotte zullen alle mensen in de woning van God zich als gelijke kinderen aan Zijn tafel mogen aanzitten.

God is Onvoorwaardelijke Liefde. Laten wij die ook uitdragen en aan elkaar doorgeven.

Winfried Meier