woensdag 2 januari 2019

Dagtekst van Woensdag 2 Januari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 2 Januari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Er is de aarde en er is de hemel: beide vragen onze aandacht en we moeten leren werken voor de ene en voor de andere. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we goed het onderscheid maken tussen aardse, materiële waarden en spirituele waarden. Zolang we op de aarde zijn, is het niet aan de orde om aardse zaken op te geven. Maar op deze aarde moeten we alleen onze voeten neerzetten, terwijl we ons hoofd in de hemel houden, dat wil zeggen wijsheid en liefde in al onze activiteiten leggen, zodat ze ons allemaal dichter bij de goddelijke wereld brengen. 

Om een beeld te nemen, zou ik zeggen dat we ons aardse bestaan moeten opvatten zoals de planten doen. Kijk naar een boom: hij blijft geworteld in de aarde, maar dankzij het water en het licht dat hij van de hemel ontvangt, transformeert hij de aarde, die hij doet evolueren door bloemen en fruit voort te brengen. De boom toont ons hoe we op aarde kunnen werken terwijl we ons naar de hemel richten. Kijk nog een les die de natuur ons geeft: niet alleen moeten we de aarde, de materie niet verwaarlozen, maar ervoor zorgen dat we haar transformeren."
Omraam Mikhael Aivanhov