Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 4 januari 2019

Dagtekst van Vrijdag 4 Januari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 4 Januari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov"Elke mens heeft een bepaald fysiek voorkomen dat ons toelaat hem te herkennen: in bepaalde fysieke vormen kan men zich niet vergissen. Maar inwendig bezitten we het vermogen om ons te identificeren met al wat om ons heen bestaat en dat doen we trouwens min of meer onbewust in de loop van de dag. Iets in ons houdt niet op – door imitatie of nabootsing – zich te identificeren met wat we aanraken, zien of horen… We moeten dus waakzaam zijn en af en toe enkele ogenblikken stilstaan om ons af te vragen met wie of wat we bezig zijn ons te identificeren. 
Want die wezens en die dingen waarmee we op een bepaald moment versmelten, zullen we vroeg of laat zelf worden.

En het is dus met het licht dat wij ons vooral moeten trachten te vereenzelvigen, om op een bepaalde dag werkelijk dat licht te worden. Als we erin slagen om geleidelijk vanuit de vonk die in ons woont, vanuit onze geest, ons hele wezen te verlichten, zullen wij dezelfde vermogens bezitten, en zullen we dezelfde zegeningen brengen als het zonlicht."

Omraam Mikhael Aivanhov