maandag 24 juni 2019

Hoogsensitiviteit, van klacht tot kracht / 23 juni 2019/ Mieke Vulink

Hoogsensitiviteit, van klacht tot kracht
23 juni 2019/ Mieke Vulink

'Overgevoelig' zijn, weinig kunnen verdragen, jezelf snel aangevallen voelen of zeggen dat deze wereld te hard voor je is, duidt vaak op aanwezigheid van oude wonden die nog geheeld willen worden.

Wat erachter kan zitten zijn bijvoorbeeld verloren of misbruikte krachten, ervaringen waarin jij of anderen ontheiligd zijn, miskenning van goddelijke vermogens die je ooit droeg en onvermogens van anderen om te schakelen met werelden die voor jou juist zo vertrouwd, waar en dichtbij zijn.

Dit is echter allemaal nog verbonden met de bewustzijnsniveaus van dader en slachtoffer: er komt iets van buitenaf dat jou uit je moeizaam verkregen evenwicht, of uit je broze veiligheid haalt.

Maar: jouw ziel heeft er voor gekozen om NU op deze Aarde te willen zijn, anders was je hier nu niet. Wat er in jouw levensplan staat, inclusief al je verlangens rondom wat jij in dit leven wilt ontwikkelen, zal op de één of andere manier ook aan bod gaan komen. Ongeacht hoe de wereld om jou heen er ook uit ziet, of op jou reageert.

De Egel / 19 juni 2019 / Door Uitjebewust

De Egel

De egel staat voor vrouwelijkheid in zijn puurste vorm en vrouwelijkheid gaat gepaard met zuivere intuïtie die feilloos is. Het diertje scharrelt door tuinen en velden op zoek naar voedsel. Zijn beschermingsmechanisme is zich oprollen tot een stekelige bal, waardoor alle kwetsbare delen zijn beschermd en vijanden hem lastig kunnen aanvallen. Een prachtige uitvinding van moeder natuur en iets wat velen onder ons hebben gekopieerd in ons huidige leven op aarde.

Het gaat in Nederland niet zo best met de egel. Door de droogte van de afgelopen jaren en het veelvuldig gebruik van verdelgingsmiddelen, of deze nou ‘verantwoord’ zijn of niet, is de slakkenpopulatie enorm afgenomen. En laat dat nu juist zijn wat de egel graag lust. De mensheid grijpt in in de natuurlijke keten en dat heeft grote gevolgen voor het dierenrijk. Heb je ‘last’ van slakken? Denk eerst even aan alle dieren, want ook vogels zijn er dol op, voordat je begint met uitroeien.

Wat het leven van de egel verder bemoeilijkt, zijn de postzegeltuintjes die allen vakkundig zijn afgebakend met onneembare barrières, zoals schuttingen en hekken. Nergens is een doorgang om eens lekker te kunnen scharrelen en ’s nachts, als jij slaapt de slakken, waar je ‘last’ van hebt, op te kunnen peuzelen. Door af te bakenen en alles in hokjes in te delen, letterlijk voor de egel (en nog zoveel meer dieren) en figuurlijk voor de mensheid, beperken we vrijheid en ondermijnen we de natuurlijke harmonie van de natuur, die alles omvat en 1 geheel is.

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 21 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 24 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 21
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 24 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Caïro. Het Laatste Afscheid.
 De Andere Zijde.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn dichtbij het einde van de reis. Ik zit hier voor de aanwezigen die weten dat dit de laatste bijeenkomst is.

Lieve mensen, ik vraag jullie om even terug te stappen. Dit is een zin die ik gebruik om jullie te vragen om even opzij te stappen, even weg te gaan van alles wat jullie geloven en wat jullie is verteld, zelfs alles wat jullie hierover dierbaar is. Gewoon maar even… om even een rustig moment van overdenking te hebben. Op deze momenten, als jullie opzij gestapt zijn, kunnen jullie nieuwe informatie ontvangen, nieuwe intuïtie.

Soms vertel ik mijn partner om deze bijeenkomsten, deze laatste bijeenkomsten, niet op tape op te nemen omdat zij persoonlijk zijn en lieflijk en vol betekenis zijn voor degenen die in de stoelen zitten en al weken met elkaar optrekken. Het is inderdaad persoonlijk….denk aan de dingen waar sommigen van jullie doorheen zijn gegaan, maar ondanks alle dingen waar jullie persoonlijk doorheen zijn gegaan wil ik dat jullie ook kijken naar hetgeen jullie samen doorheen zijn gegaan, en dit zal het onderwerp zijn. Jullie stonden misschien voor of in de groep terwijl jullie huilden en gevoelens hadden die jullie niet begrepen. Jullie werden gegrepen door hetgeen jullie zagen. Sommigen van jullie voelen misschien dat jullie hier wel of niet al zijn geweest, maar jullie zijn hier niet 100% zeker van. Stap even opzij… Maar jullie hebben iets gevoeld en als mensen iets voelen is dit vaak in relatie met iets dat zij voor zich zien of waar zij zich bevinden of in een bepaalde situatie. Dit ontwikkelt ook iets anders, een empathie van samenzijn en samenhang met elkaar. Jullie kijken misschien een beetje anders naar elkaar. Alle landen waar jullie vandaan komen, de oceanen, de woestijnen…het land waardoor jullie zijn gereisd om hier te komen zijn bedoeld zodat jullie hier voor een doel zijn gekomen; een doel dat jullie hebben gepland en nu  in deze stoel vinden. Stap even opzij voor wat ik ga vertellen. Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Zondag 23 juni 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Zondag 23 juni 2019


Dierbaren, vertrouw op je ziel. Luister naar zijn gefluister en duwtjes en volg waartoe het je oproept om te gaan. Er is een deel van jou dat altijd, altijd precies weet wat je nodig hebt om te groeien en te ontwikkelen en te bewegen naar jouw hoogste en meest bevredigende levensuitdrukking. Alles wat je moet doen is alleen jezelf genoeg verbinden met de innerlijke wijsheid die er altijd was en is om jou liefdevol te begeleiden doorheen jouw hele leven. Er is geen grotere expert voor jou dan jij.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Maandag 24 juni 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 24 juni 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Om hun ongeloof te rechtvaardigen, zeggen sommige mensen dat ze alleen in God zullen geloven als ze Hem zullen zien. Maar de stakkers zullen nooit iets zien. Want niemand heeft ooit God gezien. We kunnen zijn aanwezigheid voelen, we kunnen zelfs zijn manifestaties zien: bliksems, lichtschijnsels, maar we kunnen de auteur van deze verschijnselen niet zien, omdat het voor onze fysieke ogen onmogelijk is om God te zien, zo eenvoudig is dat.

Om een voorwerp of een wezen te zien, moet het een vorm, afmetingen en grenzen hebben, moet het zich ergens in de ruimte en in de tijd bevinden; maar God ontsnapt aan ruimte en tijd. We kunnen bijgevolg alleen weerspiegelingen, manifestaties van Hem waarnemen, overal verspreid tussen de stenen, de planten, de dieren en vooral onder de mensen: in hun verheven gedachten, hun edelmoedige gevoelens, hun gebaren van vriendelijkheid of moed, in hun kunstwerken. En hoe meer we onszelf zuiveren, hoe meer we de sporen van God zullen ontdekken, het leven, de geur, de muziek van God. Wanneer we de zon aanschouwen, kunnen we zeggen: ik heb God gezien in dat licht, ik heb God gevoeld in die warmte, en nu ben ik levendiger."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Een Schrijven van de Schepper / Zondag 23 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zondag 23 juni 2019 / door Jennifer Farley,

De Wil Om....


Waar je ook gaat, hoe je dingen ervaart en wat je naar je toe trekt,
 wordt alleen beperkt door jouw verbeeldingskracht
en de wil om te bereiken.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zondag 23 juni 2019

Jezus: Vertraagde voldoening is ondenkbaar en onmogelijk terwijl er alleen maar nu is. /17 juni 2019 / door John Smallman


Jezus:
Vertraagde voldoening is ondenkbaar en onmogelijk terwijl er alleen maar nu is.
17 juni 2019 / door John Smallman


Wij allemaal hier in de niet fysieke rijken moedigen jullie geweldig en enthousiast aan, terwijl het proces van ontwaking, dat de mensheid heeft omhuld en waarvoor ieder van jullie die deze boodschap leest of beluistert zo’n geweldig werk verricht, essentieel werk dat alleen gedaan kan worden door hen die in een vorm zijn en dat voortraast naar afronding. Het is een waarlijk gigantische onderneming die God, in zijn oneindige Wijsheid, minutieus heeft gepland toen jullie er voor kozen om de onwerkelijke toestand van afscheiding te ervaren. Deze tijd is nu gekomen en het vordert schielijk.   

Over de hele planeet komt er verbazingwekkend bewijs naar boven dat de mensheid heel beslist uit de tijdperken lange droom of nachtmerrie van de afscheiding van Bron aan het ontwaken is. Het besef dat afscheiding van het energieveld van leven en liefde, dat Alles is Dat Bestaat, uiterst onmogelijk is, groeit snel bij de hele mensheid, vooral nu de kwantumveldentheorie eindelijk heeft aangetoond dat alles onlosmakelijk met al het andere is verbonden.

Niet meer strijden, maar loslaten en je mee laten voeren..... / 22 juni 2019 / Martha krul


Niet meer strijden, maar loslaten en je mee laten voeren.....
22 juni 2019 / Martha krul

PFFFF, PFFF
Het is en blijft heftig en laten wij ons er maar op voorbereiden….. het blijft heftig.
Je Daar kan je op twee manieren mee omgaan.
Je kan zeggen “Dat trekt ik niet!”
Of je doet juist het tegenovergestelde…. Je laat los!!!

Dat is nu net wat de bedoeling is in de 5e dimensie.
Vasthouden, volhouden, je tanden erin zetten.
Het zal mij lukken. Ik ben sterk, etc. is iets van de 3e dimensie.

De 5e dimensie is van gemak.
Het is stromen en laten stromen.
Juist niet zo je best doen.
Dat heb je lang genoeg gedaan.

Jij bent bij de “uitverkoren” zielen die sterk genoeg waren om aan dit prachtige proces deel te nemen. Dus jij hoeft jezelf toch niet meer te bewijzen.
Voor wie zou jij je nog willen bewijzen.
Ja misschien voor jezelf.

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 20 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 23 juni 2019


Kryon in Egypte. 20
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 23 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Vaarwel aan de Nijl. De Dozen van de Toekomst.    

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn dichtbij het einde van de reis. Wij bevinden ons op een schip op de Nijl op weg naar Luxor. Er waait een zacht briesje. Ik wil een boodschap brengen waarvan het lijkt dat ik die ik al eerder heb gebracht, maar dit is niet zo. Niet echt! Terwijl de tijd voortschrijdt begint deze planeet van jullie het bewustzijn te verhogen en veranderen er zelfs dingen waarvan jullie dit nooit hadden verwacht beginnen te veranderen. Wij hebben eerder gezegd dat een ouder bewustzijn van deze planeet altijd lineair is geweest. Het is een manier van denken, lieve mensen, die alles hetzelfde wil houden en op zichzelf terugslaat. Het is een manier van denken die in een cirkel gaat en misschien zelfs in een doos zit en die ervoor zorgt dat de geschiedenis zichzelf herhaalt omdat dezelfde fouten steeds weer worden gemaakt. Daar wil ik het even over hebben. Ik heb in het verleden gesproken over de Dozen van Geloof en ik wil dit uitbreiden en ermee doorgaan.

Wij zijn in Egypte en ik wil jullie een vraag stellen en het antwoord kan jullie verrassen. Deze weken zijn wij samen geweest en door alle tempels die wij hebben gezien zou je kunnen zeggen dat de geschiedenis van Egypte verbazingwekkend is. Ik zal jullie vertellen dat jullie geen geschiedenis hebben gezien. Wat als ik jullie vertel dat de tempel die jullie nu zien, de tempel van Abidos, de enige is die geschiedenis bevat? De enige die vertelt over de stamlijn door de tijd heen en over de Farao’s. Geen van de andere tempels doet dit. Jullie hebben tempel na tempel bezocht en zij hebben jullie niet de geschiedenis gegeven die gidsen wel doen. De enige dingen die jullie zien op de muren en de hiërogliefen gingen over het geloof dat zij hadden. Het geloof dat zij hadden, lieve mensen, ging over begeleiding naar het leven na de dood. Dat geloofden zij! Zij spreken van een welwillende God die openstaat voor iedereen…tempel na tempel….denk daar eens over na! Waar hebben jullie geschiedenis gezien. Waar hebben jullie de namen gezien of de veldslagen die zij wonnen of verloren? 

Meer lezen >>>


Onvoorwaardelijke Liefde ...... / Door Be-Loved

Onvoorwaardelijke Liefde ......
Door Be-Loved
By Be-loved
Een Schrijven van de Schepper / Zaterdag 22 juni 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Zaterdag 22 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Terugkijken om vooruit te komen


Neem even een paar momenten en kijk waar je tien jaar geleden was.
Hoe was je, wie waren jouw vrienden / partners / collega's, waar was je op jouw pad?
Neem nog een moment en kijk heel diep naar waar je vandaag bent.
Zie je het verschil?
(Lach)

Terwijl je vooruitgaat in deze huidige energie,
heeft Het Universum gemerkt hoeveel werk je aan persoonlijke groei hebt besteed,
je hebt iets geweldigs gedaan met jouw bestaan en het is mogelijk
om op een positieve manier te blijven groeien!
 Het is misschien niet het meest vloeiende of meest directe pad,
 maar het is van jou ... bezit het en wees trots op wat je hebt bereikt!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zaterdag 22 juni 2019

Vader/Moeder God: – Droom groots. Het universum knikt ja! – via Eillie Deus' – 20 juni 2019

Vader/Moeder God:
– Droom groots. Het universum knikt ja! –
via Eillie Deus' – 20 juni 2019

Lieve Kinderen van het Licht,

Het is een aaneenrijging van stevige, verheffende energieën waarin jullie baden. Er wordt stevig de pas in gezet, het is gedaan met slenteren: op naar de eindstreep!
Welke eindstreep ?

Wel, het is tijd dat jullie korte metten maken met de oude gewoonten, de oude beknottende gewoonten. Stop met zeuren, dat verandert niets, werkelijk niéts. Maak er een goed-nieuws-show van. Dat lijkt jullie wat overdreven? Overdrijf maar eens goed, dat trekt de balans naar evenwicht.

Energetisch is alles gericht op de vreugde van overwinning.
Stel je voor dat je  – na duizenden jaren ploeteren –  nu plots de eindstreep in zicht krijgt. Dat moet toch een extatisch gevoel opwekken! Besef waar jullie aan werken, besef wat nu gerealiseerd wordt. En juich! Het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is? Neen!  Neen! Neen! De beer is morsdood, alleen de dampen van zijn aanwezigheid dwalen nog over het Aardoppervlak. Het is werkelijk zo. Geloof erin. Visualiseer jullie droomwereld, i.p.v. je aandacht vast te zuigen aan rampscenario's. Dat zijn oude patronen! 

Jullie weten langzaamaan allemaal wel, allen die dit lezen, dat jullie de werkelijkheid creëren. Waarom dan je gedachten laten zweven rond rampscenario's – willen jullie dàt creëren?

Gebruik jullie fantasie zoals kinderen dat doen en droom de werkelijkheid waarnaar je verlangt. Droom groots. Droom voor elkeen een paradijs bij elkaar. Het universum knikt ja!

Wij geven jullie liefdevolle duwtjes,
Vader/Moeder GodWij creëren onze eigen hemel / 20 juni 2019 / Trudy Hekkert

Wij creëren onze eigen hemel
20 juni 2019 / Trudy Hekkert

Wat gebeurt er als we sterven?

Voordat we de aarde verlaten worden we vaak al voorbereid. Als mensen een ziekbed hebben en naar het sterven toegroeien laten ze steeds meer de aarde los.

Als toeschouwer is het vaak moeilijk om te zien hoe je dierbare overlijd.

Voor de persoon zelf is dit anders, de aarde wordt stukje bij beetje meer en meer los gelaten. Vaak zie je ook dat ze niet zoveel contact meer hebben met diegene die ernaast staan.

Of je hoort zeggen dat ze een kind, vader, moeder of partner die al eerder overleden is, zien.

Er komt een bepaalde rust en acceptatie.

We worden opgevangen door overleden dierbaren die al verder gegroeid zijn in het licht.

Daarna gaan we naar  bepaalde heling gebieden en worden geheeld van de aardse dingen die we mee hebben gemaakt.

We worden begeleid om zware trauma’s te verwerken, maar we moeten wel zelf willen.


Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte.19 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 22 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 19
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 22 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Hatshetsup. Het Goddelijke Vrouwelijke.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn nog steeds in Egypte en dit is een tijd, lieve mensen die hier zijn en later luisteren of lezen, waar wij het vrouwelijke eren. Dit is al een tijdje een onderwerp in de geest geweest en door de jaren heen hebben wij langzaam onthuld dat de seksen zeker verschillend zijn, zoals jullie weten. Zij denken niet alleen anders, zij hebben ook andere gereedschappen en het vrouwelijke heeft altijd beter intuïtief gereedschap gehad en wij hebben jullie dit vaak verteld. Jullie zouden naar de geschiedenis van het “bovennatuurlijke” kunnen kijken en dan zullen jullie zien dat de leiders en de aanwezigen van deze groepen meestal vrouwelijk zijn. Het lijkt erop dat zij intuïtief worden aangetrokken tot de waarheid van al dit soort dingen en vrouwen een beter idee hebben over het sjamaan-schap en ook van de magie van liefde. Op deze speciale plaats – het wordt de begrafenistempel van een Koningin genoemd. Als je de geschiedenis bekijkt is dit bij de meeste Koningen en Koninginnen het geval. Alle drama dat hier is geweest….maar laat je niet misleiden want dit is gebouwd voor een vrouw. Deze groep van honderd mensen is zojuist uit de Vallei der Koninginnen gekomen. Sommigen van jullie hebben gehoord van de Vallei der Koningen, en ook zij luisteren nu hiernaar. Misschien waren jullie je niet bewust van de Vallei der Koninginnen, maar hier begroeven zij hun “Royalties”, de Koninginnen van Egypte.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 21 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 21 juni 2019


Er lijkt enige verwarring te bestaan over hoe specifiek je zou moeten zijn in termen van wat
je wilt creëren. We willen dit voor jullie ophelderen vandaag.

Als mede-schepper krijg je absoluut zeggenschap over waar je naartoe wilt gaan. Dat is hoe
je jouw onderzoekende aard respecteert! Maar wat er kan gebeuren als je te gedetailleerd
wordt, is dat je de energieën begint samen te trekken en minder kiest dan wat je hoogste
zelf weet, dat het grootste potentieel voor jou is. Op dit punt van jouw reis op weg naar
verlichting, verlang je ernaar je hoogste levensuitdrukking te bereiken en je voortdurend
van daaruit verder uit te breiden.

Op deze dag van je leven / Vrijdag 21 juni 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 21 juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat elke dag - ja, elk moment-- je een kans hebt
 om Goed te zijn of Liefde te zijn.

Jouw keuze zal bepalen wie je bent.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Liefs, je vriend ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Zaterdag 22 juni 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zaterdag 22 juni 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Zolang de officiële wetenschap er niet toe komt het bestaan van onzichtbare entiteiten te erkennen, zolang ze alles wat er in de mens gebeurt reduceert tot fysicochemische processen, zullen het begrip van psychische stoornissen en de mogelijkheden om ze te verhelpen zeer beperkt blijven. Ook al valt de realiteit van deze fysicochemische processen niet te ontkennen, men moet begrijpen dat ze het gevolg zijn van psychische verschijnselen die door levende entiteiten worden teweeggebracht.

Vanzelfsprekend hoeven biologen of chirurgen niet te verwachten dat ze deze entiteiten onder hun microscopen of scalpels zullen ontdekken. Maar het niet zien van dingen of wezens is nooit een bewijs dat ze niet bestaan. Kan jij de microben en de virussen zien?... Wel, van zodra je onzuiverheden in je fysiek lichaam laat doordringen, open je de deur voor microben, net zoals het toelaten van onzuiverheden in je psychisch organisme de deur openzet voor duistere entiteiten die storingen veroorzaken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Een Schrijven van de Schepper Vrijdag 21 juni 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 21 juni 2019 / door Jennifer Farley,

NU!


Sommigen van jullie hebben de vluchtige energie
van de afgelopen paar dagen opgemerkt en / of ervaren.
Verwachtingen zijn mogelijk gedwarsboomd,
 hoop vervlogen en een groot deel van woede losgelaten.
Het kan hebben aangevoeld dat alles wat je met tegenzin wilde loslaten,
krachtig werd verwijderd.
Het Universum herinnert je eraan dat er zachte duwtjes zijn gedaan
om 'gereed' te komen en om wat voor reden dan ook,
werd er een andere keuze gemaakt.
Er was geen goed of fout in de situatie ... gewoon een manier
om de oude en stilstaande energie te verwijderen
voordat de volgende fase begon.
 (Lach)

Dit is het moment voor een nieuw begin en nieuwe kansen.

Nu kun je vooruit gaan met een helderheid die je nog nooit eerder hebt ervaren.

Nu kun je jouw pad van ongekende groei en leren voortzetten.

Het is tijd!
  
~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl