maandag 31 december 2018

Op deze dag van je leven / 31 december 2018 / Neale Donald Walsch

31 december 2018 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat er op deze Oudejaarsavond een wonder kan gebeuren.

Vanavond knallen we het oude jaar uit en knallen we het Nieuwe Jaar in.
En meer - veel meer - kan er veranderen dan alleen de datums
op de kalender.
Je kunt deze nacht beslissen om je hele leven te veranderen
... of een aspect van jouw zelf en jouw ervaring die je kiest.

En moet oude kennis worden vergeten,
en nooit in herinnering worden gebracht?
Nee. Houd oude vrienden dicht bij je, en oude liefdes geliefd.
Want zij zullen jou helpen die veranderingen in jouw leven
 te maken die wonderen zullen voortbrengen,
als jij hen toestaat dat te doen.

Gelukkig, gelukkig Nieuwjaar!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Brief naar mijn 'oude' ik /31 december 2018 / Love D

Brief naar mijn 'oude' ik
31 december 2018 / Love D

Lieve 'oude' ik
Ik laat je met liefde achter in 2018, samen met het verleden. Ik laat je met liefde achter met alles wat mij niet meer dient. Wat hebben we samen mooie tijden beleefd, maar vooral ook hele pittige tijden.

Met tijd en wijlen wilde ik hier niet eens meer zijn en verlangde naar 'huis'. Wat heb ik veel van die tijden geleerd en wat heb ik mooie lessen meegekregen.

Het heeft mij doen groeien en heeft mij gevormd tot wat en wie ik nu ben en daar ben ik eeuwig dankbaar voor.

Lieve ik, wat een spoedcursus is dat geweest van alle 'zware' tijden en lessen, die uiteindelijk zo mooi tot ontwikkeling zijn gekomen. Alsof er zoveel levens al geleefd zijn in deze tijdperk, en zoveel leed geleden. Zoveel drama's die zich voordeden en zoveel pijn, frustratie, angst, verdriet en boosheid is de revue gepasseerd.De Arcturiaanse Groep: "Vertrouw altijd op je intuïtie en gebruik spiritueel onderscheidingsvermogen" / via Marilyn Raffaele / 30 december 2018

De Arcturiaanse Groep:
"Vertrouw altijd op je intuïtie en gebruikspiritueel onderscheidingsvermogen"

via Marilyn Raffaele / 30 december 2018


Groeten, Dierbaren. Wij zien dat velen van jullie nu in staat zijn om te rusten in energieën van vrede en kalmte ondanks uiterlijke verschijningen. Dit komt omdat jullie integratie van hogere frequenties meer in afstemming met jullie ware aard zich uiterlijk begint te manifesteren in het dagelijks leven.

Alles verloopt volgens plan. Jullie zijn en blijven nog een tijdje algemene onenigheid beleven omdat degenen die wensten dat de wereld door zou slapen, zodat hun financiële en machtskoffers gevuld blijven, weerstand bieden door angsttactieken die in het verleden hebben gewerkt.

Blijf te allen tijde trouw aan jullie hoogste gewaarzijn, dierbaren, want door dit te doen, stoppen jullie met het bijdragen van meer energie aan de illusoire "krachten" van het driedimensionale geloofssysteem. Hoger dimensioneel Licht neemt elke dag toe, ook al lijkt dat misschien niet zo. Velen zijn nu aan het ontwaken of beginnen tenminste de status-quo in vraag te stellen. Alles verloopt volgens plan.

Wees niet bang, Dierbaren - wees niet bang.

Omdat het heden een tijd van verandering is en het bewustzijn voor iedereen verschuift, manifesteert zich angst en ongerustheid in de harten van degenen die zich niet bewust zijn van het evolutionaire proces dat op dit moment plaatsvindt. Houd er rekening mee dat sommigen zich tot jouw energie aangetrokken voelen door simpelweg naar jouw mening te zoeken, terwijl anderen misschien tijdelijk uit balans zijn geraakt door de wereldgebeurtenissen.


De boosheid in je buik / 29 december 2018 / Pamela Kribbe

De boosheid in je buik
29 december 2018 / Pamela Kribbe
Pamela channelt Maria Magdalena

Ik ben Maria Magdalena. Ik ben jullie zuster, gelijkgestemde en ik ben hier in vriendschap. Met mijn innerlijk oog zie en voel ik jullie harten. Jullie zijn reizigers. Jullie zijn op pad gegaan in dit leven vanuit een innerlijk zoeken, een verlangen, maar ook een wéten dat je hier moet zijn in deze tijd, op aarde, in het hier en van in jouw leven. Je ziel wilde hier zijn. Ik vraag je dit te voelen. Voel de ziel in je hart; maak contact met deze bron, die jouw schepper is, de schepper van je aardse persoonlijkheid. Zeg je eigen naam hardop in je hoofd en voel dat jij de schepping bent van je ziel. Jullie zijn één, maar de ziel neemt deel aan allerlei werkelijkheden, terwijl jij als aardse persoon deelneemt aan dit leven, hier en nu, in een lichaam en in een materiële werkelijkheid.

Het gaat om de wisselwerking tussen jou en je ziel. De ziel is niet alwetend. Jouw ziel wil iets ervaren door en via jou. Jij beschikt over kennis, ervaring en instincten die je hebt ontwikkeld in dít aardse leven en deze zijn waardevol en belangrijk voor de ziel; de ziel leert hiervan. Als aards mens kun jij weer geïnspireerd raken door de ziel, want die heeft bronnen van wijsheid en kennis ter beschikking, die voor jou soms moeilijk toegankelijk zijn, opgeslokt als je bent door deze driedimensionale werkelijkheid. Er is dus een wederzijdse wisselwerking tussen de ziel en de aardse persoon. Ik vraag je respect te hebben voor het innerlijk weten dat in jouw aardse persoon leeft. Zie jezelf niet als de mindere van je ziel; het gaat hier om een gelijkwaardige relatie.

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad ∞ Polariteit brengt jullie samen / Daniel Scranton / 30 December 2018

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad
Polariteit brengt jullie samen
Daniel Scranton / 30 December 2018


"Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om contact te maken met jullie allemaal.

We verwachten een gigantische beweging naar het eenheidsbewustzijn waar wij jullie over hebben verteld, en we verwachten dat dit gebeurt vanwege hoe gepolariseerd jullie zijn geweest, niet ondanks dat. Jullie hebben het idee van afscheiding zo lang gespeeld dat jullie het beu zijn om dat programma te runnen. Jullie zijn het nationalisme, racisme, seksisme, homofobie beu. Jullie zijn moe van mensen van verschillende religies die elkaar niet leuk vinden alleen gebaseerd op de verschillen die er in hun religies zijn.

Jullie zijn moe van het ruzie maken met elkaar over jullie politieke verschillen. Jullie hebben dit allemaal al gedaan. Er is echt niets meer dat jullie eraan kunnen verdienen, maar het heeft jullie goed gediend. Elke keer als twee mensen ruzie hebben gemaakt over een standpunt dat elk van hen inneemt, is er een verlangen van beide individuen om samen te komen.

Live Kryon Channeling: Kryon op Paaseiland. 6 / 26-31 oktober 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 31 december 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon op Paaseiland. 6
26-31 oktober 2018/Lee Carroll
Geplaatst: 31 december  2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


 Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de laatste boodschap van de reis terwijl wij nu op Rapa Nui zijn, wat voor sommigen Paaseiland is. Wat kunnen wij zeggen dat wij nog niet hebben gezegd? Misschien hebben degenen die luisteren en lezen een opfrissing nodig over wat wij nu al negenentwintig jaar vertellen.

Lieve mensen, er is een realiteit die op de planeet niet is herkend. De evolutie schiep de mens niet. Er was een tussenkomst en er zijn nu wetenschappers die dit bestuderen. Hoe ontvingen jullie 23 paar chromosomen? Waarom hebben alle anderen die onder jullie staan er 24? Waar is die beroemde ontbrekende schakel waar de biologen naar op zoek zijn? Wij hebben jullie verteld waar deze ontbrekende schakel is. In de sterren! Jullie zijn een product van interventie vanuit de sterren! Er zijn mensen die dit horen en zeggen: “Dat gaat mij een beetje te ver. Dit kan niet zo zijn!” Toch lijkt alles in de biologie hierop te wijzen.

Lieve mensen, laat mij nogmaals vragen: Geloven jullie echt dat jullie in dit melkwegstelsel van miljarden sterren, alleen zijn? Met de leeftijd van het melkwegstelsel en de leeftijd van de mensheid weten jullie niet dat jullie nieuw zijn! Jullie zijn er net! Er zijn prachtige beschavingen en planeten in dit melkwegstelsel waar jullie niets vanaf weten, maar die jullie kennen! Laten wij even ons gezond verstand gebruiken. In de laatste twintig jaar heeft de wetenschap ontdekt dat bewustzijn de natuurkunde beïnvloedt. Voor het eerst begrijpen jullie nu dat wat jullie denken feitelijk een effect heeft op dingen die jullie kunnen zien. Kunnen jullie je een gevorderd ras voorstellen dat hoog bewustzijn heeft? Wat als zij een miljoen jaar ouder zijn dan jullie? Wat als zij door hun bewustzijn de Eenheid van de Schepping begrijpen? De meesters van de planeet zeiden dat jullie God binnenin je hebben.

Meer lezen >>>


Onvoorwaardelijke liefde / Door Be-Loved

Onvoorwaardelijke liefde
Door Be-Loved

  
Liefde is niet om te hebben,
Liefde is vrij om te stromen waar het heen wil gaan,
Liefde danst in de zon en lacht door je heen,
Liefde komt naar je toe en neemt je mee,
Liefde kun je niet grijpen of bedwingen,
Liefde is er om te kunnen ZIJN,
Het is geen bezit of eigendom,
Liefde vraagt om vrijheid zodat het vreugde kan blijven,
Liefde is een vrije energie die niet past in een vorm,
Liefde heeft geen WIL, en ook geen doel
Liefde viert het leven in verbinding met en door je hart,
Je leven is gezegend als je liefde vrij kunt laten stromen, zonder dat je er iets van verwacht....

By Be-loved & Anouk 


Delen magAartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 30 December 2018 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
30 December 2018 / via Shelley Young


Velen van jullie zullen, vooral na een bijzonder uitdagend jaar, het nieuwe jaar met beduchtheid tegemoet gaan, in de hoop dat het nieuwe jaar beter zal zijn, dat het voor jou vriendelijker zal zijn. Wij begrijpen waar dit vandaan komt, maar er is een energie van machteloosheid die die benadering doordringt. Het suggereert dat jullie geen controle hebben over wat er gebeurt.

Hoewel er elk jaar zeker belangrijke energetische thema's zijn, zijn we hier om jullie eraan te herinneren dat jullie krachtige wezens zijn en je kunt kiezen welke veranderingen en elementen je meer wilt ervaren. Je doet dat door intenties te stellen en je vervolgens over te geven en naar die doelen toe te stromen.

Een Schrijven van de Schepper / 30 december 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
30 december 2018 / door Jennifer Farley,

Ware Zelf


Het nieuwe jaar zal de reis van zelfontdekking inluiden.
Je hebt misschien het grootste deel van jouw leven doorgebracht met het aanpassen
van jouw bestaan aan de behoeften en verwachtingen van anderen.
Nu is het tijd om dat te veranderen.
 In het herkennen en liefhebben van je ware zelf,
zult u ook leren van de waardevolle vaardigheden die nodig zijn
om verbinding te maken met mensen die op een heel andere manier;
een manier zonder pretentie, doen alsof of halve waarheden.
Het kan een uitdaging zijn, maar je bent het waard!
 (Glimlach)

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zondag 30 december 2018

De Raad Antwoorden Deel XXIV – Bezorgdheden Over Ascensie – 28 december 2018 / Ron Head

De Raad
Antwoorden Deel XXIV – Bezorgdheden Over Ascensie –
 28 december 2018 / Ron Head

Terwijl ons kanaal ons jullie vragen voorleest, zien we veel bezorgdheid over ascensie die jullie nog steeds hebben. Wij zullen die in deze post proberen te beantwoorden. Eerst zullen wat nogal korte antwoorden geven en dan zullen we het proces uitleggen op manieren die jullie kunnen helpen begrijpen wat er al plaats vindt.

Zal ik mijn familie, huisdieren enz. achterlaten?

De Schepper, Bron, Al Dat Is, heeft er geen enkele reden voor of belang bij om jullie te laten lijden onder verlies van welke aard dan ook. Jullie zullen dat wel hebben wanneer jullie dat toelaten. Jullie zullen nergens naar toegaan of welke plaats dan ook verlaten wanneer jullie dat zelf niet willen. Er kunnen een heleboel dingen zijn waar jullie op staan om te bezitten die jullie vooruitgang vertragen, maar jullie begrip en consequente beslissingen hierover zullen alleen die van jullie zelf zijn.

Waarom voel ik me zo beangstigd over deze veranderingen?

Hier kunnen diverse reden voor zijn. De meest algemene is de universele angst voor zaken die jullie omgeven en die jullie niet kennen. Maar wanneer jullie er over nadenken, zijn alle toekomstige gebeurtenissen voor jullie onbekend en zijn dat altijd geweest, tenminste, totdat jullie beginnen te beseffen dat jullie de medeschepper er van zijn. Wanneer dat echt voor jullie begint te dagen en jullie zien dat alles in je toekomst de gevolgen bevatten en zullen bevatten van wat jullie veroorzaken, zal jullie angst verdwijnen. Eigenlijk komen jullie angsten voort uit een ingesleten gevoel  van gebrek aan controle, jullie scheiding van jullie begrip van je eigen kracht.

Een begrijpelijke poging tot uitleg


Rijk zijn is gelukkig zijn. / 24 december 2018 / Luc van Ewijk


Rijk zijn is gelukkig zijn.

24 december 2018 / Luc van Ewijk

Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt. Of je krijgt een les geleerd. Die les krijg je geleerd, om dichter te komen bij dat wat je wilt. 


Er wordt voor ons gezorgd. De aarde is een leerschool. Maar daarbij ook een plek waar we kunnen scheppen wat we willen. 

Ook al lijkt het soms nog zo onmogelijk of ver weg, je zult er komen. Desnoods met een paar lessen. 

Ja, je dacht net klaar te zijn. Maar dat zijn we nooit. Er is altijd wel wat bij te leren. Want zonder zelf te groeien zul je tot stilstand komen. 

Dat jezelf perfect is betekend niet dat je stopt met groeien. Wees dankbaar. Dan zul je gul ontvangen. En je zult zien hoe rijk je bent. Hoe rijk jouw buitenwereld gaat worden. 

Wat niet afhankelijk is van de hoeveelheid geld. Nee, van de hoeveelheid geluk die je gaat vinden. Dat maakt een rijk persoon. 

Live Kryon Channeling: Kryon op Paaseiland. 5 / 26-31 oktober 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 30 december 2018


Live Kryon Channeling:
Kryon op Paaseiland. 5
26-31 oktober 2018/Lee Carroll
Geplaatst:  30 december 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De groep zit op een vriendelijke heuvel in de zon, in het gras en wij gaan door met de channeling op Paaseiland, Rapa Nui. Er waait een vriendelijk briesje.

Vandaag, lieve mensen, hebben jullie van de sjamaan gehoord. Degenen die sjamanenenergie hebben vertellen verhalen. Deze verhalen gaan altijd over hun leven en dat van anderen om iets duidelijk te maken. Op deze manier gaat het altijd zo met degenen die op een sjamaanse manier onderwijzen zodat zij de waarheid persoonlijk bij jullie brengen. Vandaag heeft de sjamaan jullie dit verteld: dat alles wat jullie wensen binnenin is. Deze sjamaan is oorspronkelijk zeggen ook andere sjamanen. Lieve mensen, als jullie luisteren naar zijn wijsheid kunnen jullie voor jezelf ook oorspronkelijk zijn. Is het niet interessant dat wat de sjamaan jullie wil vertellen uit het verleden komt? Voor degenen van jullie die naar de channeling van Kryon hebben geluisterd: dit is hetzelfde. Er zijn kernwaarheden op deze hele planeet en de Ouden hebben die altijd met zich meegedragen. Daar is een reden voor, lieve mensen, en ik ga het daar straks over hebben.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 29 December 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
29 December 2018 / via Shelley Young


Dierbaren, als we zeggen dat jullie onmetelijk geliefd zijn, accepteren jullie het dan of negeren jullie het? Zovelen van jullie houden jezelf buiten de stroom van liefde. Je bent erg geliefd, sterker nog, je bent een geliefd aspect van de Bronenergie, dat liefde is. Liefde accepteren is jezelf accepteren.

Wees je bewust van hoe vaak je, uit gewoonte, nee zegt tegen liefde. Wanneer de liefde zich aan je presenteert, verbindt je ertoe om het te erkennen, toe te staan en echt te voelen. Hoe meer je kunt toestaan dat de liefde die voor jou bestaat naar je toe stroomt, en door jou heen, hoe meer je de steun en overvloed zult ervaren die er altijd voor je is geweest, omdat je jezelf niet langer afgescheiden van de Bron zult houden.

Een Schrijven van de Schepper / 29 december 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
29 december 2018 / door Jennifer Farley,

Laat Los, laat los, laat los


Hoeveel vooraf bedachte ideeën hou je vast over anderen?
Geloof je dat een persoon die een 'dreuzel' lijkt te zijn, geen spiritueel pad bewandelt? Geloof je dat degenen die dakloos zijn, niet bereid zijn om ten goede te veranderen?
 Geloof je dat als je spiritueel bent dat de mensen om je heen 'minder zijn dan'?
 Geloof je dat mensen die niet op dezelfde manier eten zoals jij,
een krachtige begeleiding nodig hebben om 'hun manieren te veranderen'?
In de komende maanden zal hier geen ruimte voor zijn.
De tijd om anderen te beoordelen is voorbij.

Jullie allemaal bewandelen je eigen pad, op jouw manier , als je goed genoeg kijkt,
leiden alle paden naar Onvoorwaardelijke Liefde.
 (Knipoog)
Wees, in plaats van anderen te beoordelen op wat ze hebben (of missen), een gids ...
 maar alleen als je om hulp wordt gevraagd.
Het kan anderen meer tijd kosten om daar te komen, maar het is hun reis!

Het is tijd om jouw nieuwe jaar in te stappen met een duidelijk
en open pad naar jouw eigen groei en leerproces!
Als anderen ervoor kiezen om je te vergezellen ... is dat geweldig!
De Vrije Wil is van jou!
  
~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zaterdag 29 december 2018

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad ∞ De Gecombineerde Verlangens van de Mensheid / Daniel Scranton / Zaterdag 29 December 2018

De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad ∞
De Gecombineerde Verlangens van de Mensheid
Daniel Scranton / Zaterdag 29 December 2018


"Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om ons te verbinden met jullie allemaal.

We hebben alle verlangens van de mensheid genomen en we hebben ze samengebracht om ons een ​​beeld te vormen van al die gecombineerde verlangens. De gecombineerde verlangens van de hele mensheid hebben een unieke vibratie en we hebben die vibratie geïdentificeerd, zodat we die naar jullie toe kunnen sturen in de vorm van een download. Dit is een download die jullie allemaal zullen ontvangen op jullie energievelden rond de tijd van jullie Nieuwe Jaar.

Nu, zoals elke gave, moet je bereid zijn het te ontvangen. Je moet het uitpakken, openen en waarderen. Dus wat we aanbevelen is dat je voelt hoe dat de essentie van alle verlangens van de mensheid in elkaar zit. Voel het om je heen en nodig het uit. Door dit te doen, word je een deel van de vervulling van die verlangens.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 28 December 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
28 December 2018 / via Shelley Young


Het is passend dat dit jaar van herziening en transformatie is geëindigd met velen van jullie die tijd doorbrengen met familie, want er is geen andere groep die oude problemen en conditioneringen naar boven kan brengen die mogelijk nog steeds aandacht nodig hebben. Nu jullie de kans hebben gehad om weer in je eigen energie te komen en op adem te komen, wat heeft deze vakantie dan voor jou verduidelijkt? Wat heb je heel goed gedaan? Wat zou je willen verbeteren? Welke nieuwe intenties kun je creëren om vooruit te gaan? Hoe kun je oude patronen op nieuwe manieren benaderen?

De drukte van de vakantie kan jullie ook bewust maken van hoe jullie jezelf kunnen verwaarlozen, te veel kunt geven of te veel op je neemt, waardoor jullie je balans verliezen. Hoe kun je dit aanpassen terwijl je verder gaat? Zijn er andere mensen die je kunnen helpen bij je taken? Kun je meer verenigen dan dat je binnen je vakantietradities doet? De vakanties zijn zo'n ideale tijd om deze gebieden te verkennen, omdat ze werkelijk elk gebied vergroten dat vraagt om naar het licht gebracht te worden voor transformatie.

Live Kryon Channeling: Kryon op Paaseiland. 4 / 26-31 oktober 2018/Lee Carroll / Geplaatst: 29 december 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon op Paaseiland. 4
26-31 oktober 2018/Lee Carroll
Geplaatst:  29 december 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur


Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vierde channeling op wat velen Paaseiland noemen maar wat Rapa Nui is. Wij zijn niet ver van de afgraving waar de standbeelden die Moai genoemd worden, vandaan komen. Wij zitten in het gras op de heuvel met de wind die om ons heen waait. Gaia is hier weer met haar zegeningen. Wij zijn hier op een diepgaande plaats, dit Rapa Nui. Ik wil het met jullie hebben over intuïtie, maar, zoals eerder gezegd, vraag ik toestemming aan de voorouders om deze boodschap te brengen; dat hij nauwkeurig en waar mag zijn en dat hij de oorspronkelijke intentie van degenen die op dit eiland waren mag vertegenwoordigen. Intuïtie, lieve mensen, is iets waar jullie naar zouden moeten luisteren. Er zijn vele soorten onderwerpen die jullie via je intuïtie kunnen horen. Maar laten wij het over de belangrijkste hebben. Wat is jullie intuïtie over JEZELF? Is er meer van jullie dan alleen het lichaam en het bewustzijn?

Sinds het begin van de mensheid, sinds jullie 23 paren chromosomen ontvingen hebben mensen gezocht naar iets dat groter is dan zijzelf. De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat zij meer zijn dan alleen hun lichamen, en de vraag is: als jullie overlijden en als jullie lichaam is verdwenen, wat is dan jullie intuïtie? Waar is die gebleven? Als jullie het zouden kunnen vragen aan iedereen op de planeet zou meer dan tachtig procent zeggen dat hun bewustzijn ergens zou verblijven, ergens naartoe zou gaan, en voor sommigen wordt dit ziel genoemd. Het lijkt erop dat dit woord voor iedereen algemeen is. Zo kan men stellen dat het basisidee van de meeste mensen is dat zij na hun dood ergens naartoe gaan. Laten wij dit eens even onderzoeken. Wat heeft de mensheid met deze intuïtie gedaan….want dit is zeer onthullend. Een van de eerste georganiseerde systemen op de planeet, in de beschaving die jullie kennen, werd Hindu genoemd. Dit spirituele systeem bracht helemaal geen profeet voort en had het in plaats daarvan over de Eenheid van Alle Dingen.Een Schrijven van de Schepper 28 december 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 december 2018 / door Jennifer Farley,

Nog een paar herinneringen ... ”


Naarmate jullie jaar ten einde loopt, worden jullie herinnerd
aan een paar eenvoudige dingen ...

Vertrouwen is veel gemakkelijker dan je dacht.
Jezelf binnenleiden in de overtuiging dat het goed is om jezelf
en Het Universum te vertrouwen zal een enorme stap voorwaarts zijn.
Angst heeft geen plaats in de volgende fase.
Angst houdt je als bevroren, klem, statisch en onverzettelijk tijdens het stromen
en het ontdekken van jouw nieuwe vaardigheden is aan de orde van de dag.

Het is perfect om niet te weten wat er gaat gebeuren.
Je kunt verrassingen 'haten', maar Het Universum biedt altijd
 mooie kansen waar jij denkt dat er geen bestaat.
Elk moment van jouw bestaan is een vreugdevol wonder!