Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 januari 2019

Medeschepper van God in een Nieuw Tijdperk / 4 januari 2019 /Winfried Meier

Medeschepper van God in een Nieuw Tijdperk
De ethiek van het DNA onderzoek bezien vanuit een spiritueel gezichtspunt; een bijdrage tot discussie.
4 januari 2019 /Winfried Meier

Wat een briljante T.V. voordracht hield Robert Dijkgraaf op 2 januari jl. over actuele levensvraagstukken. Hoe gaan wij om met de steeds sneller voortschrijdende inzichten en technieken, die uitzicht bieden op een lang en gezond leven? Robert Dijkgraaf riep ook op tot meer discussie over de ethische kanten van het DNA onderzoek en de misschien nu al bestaande mogelijkheden om het DNA te corrigeren en te ontdoen van fouten in de codes, die erfelijke ziektes veroorzaken.

Inderdaad, de mogelijkheden tot ingrijpen in het leven roepen heftige en gemengde gevoelens op. Enerzijds blijheid dat we het leven gezonder, menselijker en gelukkiger kunnen maken. Anderzijds is er de vraag, gaan wij niet in tegen de bedoelingen van de Schepper en zal er geen misbruik worden gemaakt van deze geavanceerde technieken.

Heftige reacties, omdat hoewel diep verstopt in ons bewustzijn, wij er nu aan worden herinnerd, dat dit niet de eerste keer is dat het menselijk DNA wordt gemanipuleerd. Het DNA, de magnifieke codes voor onze complexe levensprocessen, die de Schepper menselijke wezens in alle Universa meegaf, werd gedurende het evolutieproces geactiveerd. Buitenaardsen, die zelf al verder ontwikkeld waren dan onze verre voorouders op aarde, hebben hierbij een rol gespeeld door hun DNA op de bewoners van de aarde over te brengen.


Jullie nieuwe humor / Channeling door Brenda Hofman / 31 december 2018


Jullie nieuwe humor
Channeling door Brenda Hofman / 31 december 2018

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 28 december 2018. http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Jullie hebben je cocon verlaten of jullie verlaten de cocon, zodat jullie kunnen vliegen waarheen jullie willen. Net zoals een rups andere interesses heeft dan een vlinder, zo ook jij, jullie of zullen jullie.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,

Jullie bereiden jullie voor op een nieuw jaar en nieuwe jij, jullie.

Jullie geloven dat jullie niet anders zijn dan voordat jullie je transitie hadden ingeleid. Toch zijn jullie strijdlustig geworden door het aanvoelen van geduwd, gekleineerd of genegeerd te worden. Jullie voelen ook meer vreugde dan jullie enige dagen geleden hadden verwacht.

Natuurlijk zijn sommigen van jullie nog steeds verstrikt in het verleden - maar minder dan voorheen in zowel gevoelens als daden.

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens” geplaatst: 5 januari 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 14 “De Nieuwe Mens”
geplaatst: 5 januari 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dokters….

Laat mij tegen jullie spreken. Er is een vermoeden dat binnen bepaalde moleculen dingen zijn die nu gezien zouden kunnen worden, wat voorheen dus niet het geval was. Er zijn resultaten na experimenten maar jullie kunnen niet zien “wat het werk doet”, zelfs niet onder een neutronenmicroscoop.

Jullie zeggen dat deze dingen moeten bestaan omdat de resultaten van de experimenten er anders niet zouden zijn, maar dat zij “onzichtbaar” zijn, of misschien op een plek waar zij niet werden verwacht. De waarheid is dat zij gedeeltelijk kwantum zijn en enkele multidimensionale attributen hebben.

Dit betekent dat zij zich op vreemde manieren kunnen “bewegen”, vergelijkbaar met licht.Op deze dag van je leven / 4 Januari 2019 / Neale Donald Walsch


4 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het helpen van familie de grootste vreugde is.

Laat geen enkel familielid achterblijven, of in echte nood zijn,
als je hebt wat ze missen.
Deel jouw overvloed.
Zelfs als je denkt dat je geen overvloed hebt,
 deel hoe weinig het ook is dat je denkt dat je hebt.
Wat is het nut van het hebben van iets, als je het niet deelt om
het voor jezelf te gebruiken, en jezelf alleen?
Zou dat het punt zijn?

Ik denk het niet.
In feite, zou dat het punt van al het leven missen.

Heavenletter 6533: ZOALS DE ZON IN DE LUCHT / 15 december 2018 / Geplaatst 5 januari 2019

Brief uit de Hemel
ZOALS DE ZON IN DE LUCHT
 15 december 2018 / Geplaatst 5 januari 2019


God zei:

Geliefden, Ik zeg dat Ik liefheb en liefde is alles wat Ik weet.
Liever, liefde is alles dat Ik BEN. Dit is ook waar voor jullie, toch kunnen jullie liefde omzeilen. Blijf bij liefde. Jullie zijn bedoeld voor liefde en dit is het! Jullie ticket voor het leven, in het leven zeg liefde en enkel liefde. Jullie doel in het leven is liefde. Alleen liefde. Niets dan liefde. Jullie pad is liefde.

Jullie ZIJN liefde. Jullie DNA is gecodeerd met liefde. Jullie zijn niets dan liefde. Het kan niet anders, er zijn geen twee manieren. Alleen Liefde.

Liefde om te leven. Kies voor eenvoud.

Dagtekst van Zaterdag 5 Januari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 5 Januari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Wat is een woning? Een plek waar we schuilen, waar we werken, waar we leven. Maar we kunnen ook zeggen dat ons fysieke lichaam al een woning is, en dat geldt voor alle materiële lichamen: een dier, een boom, een bloem, een steen zijn een woning. Op fysiek vlak hebben we ten minste twee woningen: ons huis en ons lichaam. 

Nu, de woning is niet alleen een realiteit op fysiek vlak, het is ook een realiteit op psychisch en spiritueel vlak. Want ook op subtiel vlak bezitten we woningen: de astrale, mentale, causale, boeddhische en atmische lichamen. Zo maken onze verschillende psychische woningen deel uit van ons fysieke lichaam, net zoals veel wooneenheden kunnen opgenomen zijn in eenzelfde gebouw.

En deze kwestie van de woning gaat nog veel verder, want het huis van hout, steen of beton, dat ons fysieke lichaam herbergt, ‘woont’ zelf in een ander huis, dat veel ruimer en groter is: de aarde; en de aarde woont in het zonnestelsel; en het zonnestelsel woont in de kosmos ... Het is op deze manier dat de kwestie van de woning kan begrepen worden."

Omraam Mikhael Aivanhov


Een Schrijven van de Schepper / 4 Januari 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
4 Januari 2019 / door Jennifer Farley, 
De Taal Leren


Luister naar je hart en ziel, dierbare.
Je kunt de woorden van Het Universum misschien niet horen,
maar er bestaat nog steeds een communicatie.
Muziek, kleur, poëzie en voelen zijn allemaal manieren om te 'horen'.
Als het resoneert met jou, doe er dan geen afbreuk aan,
 elke persoon draagt ​​het geschenk!
Wat je moet begrijpen is ... dat het elk moment komt.
Neem vandaag een beetje tijd en begin met het leren van de taal.
(Glimlach)

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 4 januari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 januari 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
4 januari 2019

 We kunnen het volledige potentieel zien lonken, maar niet het exacte moment wanneer bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Jullie kunnen er echter eindelijk van op aan dat spoedig een aantal voorspellingen uit zullen komen, inclusief de veranderingen in de politiek die jullie een nieuwe staatsinrichting zullen brengen, evenals de inperking van de macht van de Illuminati bij het bepalen van jullie toekomst. In plaats daarvan zou er een nieuwe ordening moeten komen die jullie vooruitgang naar het Nieuwe Tijdperk en de voordelen die daarmee gepaard gaan, zullen versnellen. Zodra de mensen zich realiseren dat wat er gebeurt in hun voordeel zal zijn, zal een begin kunnen worden gemaakt met het in vrede bijeen brengen van de landen en zullen ze met elkaar gaan samenwerken. De tijden van conflict komen ten einde en dit zal vooruit worden geholpen door degenen die posities van autoriteit innemen en die de macht hebben om mensen in de juiste richting te leiden bij het bereiken van hun doelen.

Eerder vroeger dan later zal jullie monetaire systeem worden aangepakt, omdat dit lange tijd een bron van ongelijkheid is geweest en diegenen, die moeite hebben gehad zich in een dergelijke permanente staat staande te houden, in haar greep heeft gehouden. De rijkdom van de wereld is meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat iedereen een bevredigende levensstandaard kan hebben en alleen werd gehinderd door degenen die dermate grote rijkdommen hebben verzameld om alleen hun eigen zakken te vullen. Het duister is ongetwijfeld de hoofdschuldige, zich fondsen toe-eigenend voor hun eigen gewin en voor het kunnen controleren van de wereld. Het zal tijd kosten om de zaken weer in balans te brengen, maar niet langer zullen negatieve krachten in staat zijn om de rest van de wereld, in hun hebzucht en ambities voor wereldoverheersing, gegijzeld te houden.

Triggers die uitspelen bij de mensen / 3 januari 2019 / Love D

Triggers die uitspelen bij de mensen
3 januari 2019 / Love D

Dit is een tijd waarin er nog veel triggers uitspelen bij de mensen. Er hoeft maar iets te gebeuren en iemand staat al op zijn achterste. Gek genoeg is dit wel wat er collectief moet gebeuren om zich uit te spelen.

We hebben allemaal met triggers te maken en het gaat er ook om, hoe jij ermee omgaat. Je kunt meegaan in de emotie van de ander of je kunt het daar laten. En dat is waar het nou precies om gaat, dat we het laten bij de ander. Als je de emoties van een ander meeneemt, dan heb je uiteindelijk jezelf ermee.

Het gaat erom dat je in gaat zien, dat ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar emoties. Elke keer als jij je er bewust van bent of wordt, is weer een stapje verder naar bewustzijn. En bij bewustwording komt het proces van heling. We moeten hier allemaal doorheen, want ergens zitten nog oude overtuigingen vast die uitgespeeld mogen worden.

Sta in je kracht


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 3 Januari 2019 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
3 Januari 2019 / via Shelley Young


Shelley's opmerking: de boodschap van vandaag kwam terug in mijn bewustzijn dankzij Miranda Sparks-Nieves die het op Facebook heeft gedeeld. Ik heb geen idee van de datum waarop we het oorspronkelijk hebben gepost, maar ik denk dat het een vraag beantwoordt waarvan velen van ons nadenken over onze reis, en het voelde erg relevant voor de energieën van vandaag. Soms lijken de berichten van Gabriël een eigen leven te leiden en duiken ze op in de perfecte timing.:)

Velen van jullie vragen zich af wat jouw verlichtingsproces betekent voor je huidige relaties. Kun je een relatie hebben met iemand die niet spiritueel ontwaakt is?

We vergelijken dit scenario met het zijn op een snelweg, wat kan worden beschouwd als jouw zielenpad. De persoon die zijn spirituele ontwaking omarmt, lijkt in een raceauto te zitten, terwijl het voor degene die dat niet zijn, lijkt alsof ze langs de kant van de weg lopen. Wat we willen dat je begrijpt, is dat beide in voorwaartse beweging zijn en dat de ene niet perse beter is dan de andere.

Een Schrijven van de Schepper / 3 Januari 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
3 Januari 2019 / door Jennifer Farley,

Onvoorwaardelijke Liefde


Nu de energie aan het veranderen is, kan het lijken alsof je pal,
 in het midden van een giftige omgeving zit.
Niets in die omgeving is veranderd, alles ziet er hetzelfde uit, maar het is verschoven.
Als jij je in een positie bevindt van waaruit jij je op dit moment niet kunt verplaatsen, herinnert Het Universum je aan alle tools die jou ter beschikking staan.

Heb je een minder dan geweldige dag?
 Vraag dan om Onvoorwaardelijke Liefde.

Neem je de mensen om je heen waar als zijnde een uitdaging?
Vraag dan of zij Onvoorwaardelijke Liefde mogen ontvangen!

Ben je in een plaats die niet het beste voor jou is?
Manifesteer een verandering en overtref het met Onvoorwaardelijke Liefde.

Actie van jouw kant, in combinatie met de sterkste kracht die bekend is in Het Universum, kan elke berg verplaatsen, elke denkwijze veranderen en elke uitdaging overwinnen ...
 als je toestaat dat het gebeurt!
Je hebt meer liefhebbende kracht dan je denkt,
en het is tijd om het te gebruiken.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Family Bulletin Januari 2019 / Lee Carroll / 4 januari 2019


Family Bulletin Januari 2019
Lee Carroll / 4 januari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!  

Ik heb nooit van goede voornemens aan het begin van het jaar gehouden omdat ik van mijzelf weet dat zij maar korte tijd standhielden (meestal maar tot het einde van de eerste week van het jaar). Toch is 2019 begonnen en dit vraagt om iets speciaals te zeggen of te doen.

Laten wij eens esoterisch zijn: de vier cijfers van 2019 in de Tibetaanse Numerologie opgeteld geven het getal 12 en is dan een drie. Laten wij die laatste drie eens nemen en daarmee werken.

Men zou dus kunnen zeggen dat dit betekent dat 2019 een “katalytisch” jaar zal zijn. Wat is dit? Een katalysator wordt vaak gezien als “iets dat verandering veroorzaakt.”

Verwacht dus enkele dramatische gebeurtenissen die kunnen veranderen wat velen vanaf nu ook zullen doen. Dit geldt voor ons persoonlijk, ons land en ook de wereld in het algemeen. Als ik het goed heb kunnen er enkele ongehoord unieke dingen gebeuren die onze manier van denken en handelen kunnen veranderen.

Dagtekst van Vrijdag 4 Januari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 4 Januari 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov"Elke mens heeft een bepaald fysiek voorkomen dat ons toelaat hem te herkennen: in bepaalde fysieke vormen kan men zich niet vergissen. Maar inwendig bezitten we het vermogen om ons te identificeren met al wat om ons heen bestaat en dat doen we trouwens min of meer onbewust in de loop van de dag. Iets in ons houdt niet op – door imitatie of nabootsing – zich te identificeren met wat we aanraken, zien of horen… We moeten dus waakzaam zijn en af en toe enkele ogenblikken stilstaan om ons af te vragen met wie of wat we bezig zijn ons te identificeren. 
Want die wezens en die dingen waarmee we op een bepaald moment versmelten, zullen we vroeg of laat zelf worden.

En het is dus met het licht dat wij ons vooral moeten trachten te vereenzelvigen, om op een bepaalde dag werkelijk dat licht te worden. Als we erin slagen om geleidelijk vanuit de vonk die in ons woont, vanuit onze geest, ons hele wezen te verlichten, zullen wij dezelfde vermogens bezitten, en zullen we dezelfde zegeningen brengen als het zonlicht."

Omraam Mikhael Aivanhov


donderdag 3 januari 2019

Gelukkig Nieuwjaar. Een boodschap van Neale Donald Walsch / 28 december 2018 / Geplaatst 3 januari 2019


Gelukkig Nieuwjaar.
Een boodschap van Neale Donald Walsch
28 december 2018 / Geplaatst 3 januari 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden... 

Het is oudejaarsavond en ik wil iedereen een heel gelukkig en prachtig 2019 toewensen. Van harte gefeliciteerd… wij hebben het weer een jaar gered!

Enkele weken geleden hadden wij het in ons wekelijks bulletin over de manier waarop wij ons met onze ziel kunnen verbinden. Daarin vertelde ik dat ik de week daarop verder zou gaan met de serie, maar toen gebeurden er andere dingen en ben ik hier niet aan toegekomen.

Wel, een van de lezers van het bulletin schreef mij vorige week en vroeg: “Gaat Neale deze serie ooit afmaken?” Eerlijk is eerlijk. Laat ik dit nu goedmaken en hier meteen mee beginnen.

Zoals jullie weten vertelt GESPREKKEN MET GOD dat wij driedelige wezens zijn die bestaan uit lichaam, geest en ziel.

Drie weken geleden begonnen wij hier samen om het pad naar de Ziel te onderzoeken. Ik ben gemotiveerd om dit met jullie te doen omdat ik vele vragen krijg over de ziel en de manier om daar te “komen.” Als jullie eerdere delen van deze serie hebben gemist hoop ik dat jullie die nog willen opzoeken en lezen.

Jezelf laten zien. Zelf expressie. Brengt het goud in jouw handen. / 2 Januari 2019 / Luc van Ewijk

Jezelf laten zien. Zelf expressie. Brengt het goud in jouw handen.
2 Januari 2019 / Luc van Ewijk

Vrijheid is zelf expressie. Jezelf laten zien. Zien wie je bent aan iedereen. Het gaat er niet om wat mensen ervan vinden. Maar dat jij jezelf kan zijn. 

En dat is het mooiste wat er is. Dan zul jij je pas gelukkig voelen. Geen drugs meer nodig. Omdat je al dat licht meedraagt. Al die energieën van plezier komen in je leven. 

Als een sneltrein vaart. Er komen steeds meer toevalligheden in je leven. Vaak is het klein. Maar het bereidt je voor op het echte werk. Wat gaat leiden tot jouw succes. De ontplooien van je bloemen. Want het gaan heerlijke vruchten worden. 

De wereld is enorme chaotisch. Het is een wilde rit. En je vraagt je af of het wel bij je blijft. Of je niet ten onder gaat. 

AARTSENGEL MICHAEL: HET VERHOGEN VAN JULLIE KRACHT OM TE MANIFESTEREN / 31 December 2018 / Ronna Herman

HET VERHOGEN VAN JULLIE KRACHT OM TE MANIFESTEREN
31 December 2018

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-1-2019
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, terwijl jullie het pad van terugkeer doorlopen naar de hogere dimensionale rijken van het bestaan die bekend staan als de Rivier van Licht / Leven, of soms, de Regenboogbrug van Kosmisch Bewustzijn, zijn de vibrationele patronen in en om jullie heen in een constante staat van verandering. Dit heeft geresulteerd in een steeds groter wordende bewustzijnsverruiming, waarbij de filters waardoor jullie je wereld van realiteit bekijken, evenals de geloofstructuren die jullie om je heen hebben gebouwd, geleidelijk aan vervangen worden door hogere, krachtiger waarheden. De wereld die jullie hebben gecreëerd en degenen met wie jullie omgaan, zullen altijd de overtuigingen en verwachtingen weerspiegelen die jullie als waarheid hebben geaccepteerd.

In een pijnlijke of slopende situatie zijn er altijd vervormde of onevenwichtige overtuigingen en gehechtheden die jullie gevangenhouden in een valse, illusoire realiteit. De overtuigingen die dagelijks veel van jullie acties en reacties beheersen, lossen langzaam op en worden vervangen door zelfbevestigende concepten die jullie geleidelijk aanvaarden als jullie nieuwe versie - visie - van de werkelijkheid.

Dagtekst van Donderdag 3 Januari 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag  3 Januari 2019

door Omraam Mikhael Aivanhov

"De liefde is een wetenschap, maar slechts weinigen houden zich ermee bezig om die te bestuderen. Daarom zijn zoveel mensen, die vol goede bedoelingen op weg gaan om zich voor anderen in te zetten met alleen het woord 'liefde' op hun lippen, een tijdje later teleurgesteld, verbitterd. Het werd hen fataal: hun liefde, die niet verlicht was, bracht hen in betreurenswaardige situaties, en nu klagen ze dat de liefde de oorzaak is van alle kwaad.

In werkelijkheid is het de onwetendheid over de liefde die ongeluk brengt, niet de liefde zelf. Maar je zal lang moeten oefenen om jezelf te verbinden met God, de Bron van het eeuwige leven, zodat het water in jou - dat wil zeggen je krachten, je energie - constant wordt vernieuwd. In het begin zal deze oefening je misschien tegenstaan. Je wil God wel liefhebben, maar je hart blijft leeg, je verveelt je en je laat je gedachten afdwalen. Maar doe verder, vertel jezelf dat je hele leven afhangt van deze band die je met Hem smeedt. Geleidelijk aan word je zo rijk, zo sterk, dat je enkel door je gedachten duizenden mensen in de wereld kan helpen, want er bestaan geen grenzen voor de golven."


Omraam Mikhael AivanhovJAARENERGIE 2019 Gele Ster toon 3, Kin 68 / 31 december 2018 / Elvira van Rijn


JAARENERGIE 2019

Gele Ster toon 3, Kin 68
31 december 2018 / Elvira van Rijn


Precies 52 jaar geleden was het op 1 januari ook Gele Ster toon 3.
Het was het jaar dat de hippiebeweging haar hoogtepunt beleefde.
In de Summer of Love van 1967,
was ‘All you need is love’ een wereldwijde nummer 1 hit.

Met vrije liefde, gratis drugs en vreedzame communicatie,
kwamen de hippies in verzet tegen oorlog.
Hun beweging bracht wereldwijd een golf van energie op gang.
Die we opnieuw kunnen activeren.

Ons zonnestelsel bevindt zich nu
op een veel lichtere plek dan toen.
We hebben daardoor toegang gekregen
tot andere manieren om ons bewustzijn te verruimen.
andere manieren om te delen en verbinden in liefde

In 2012 liep de Lange telling kalender van de Maya’s af.
Het is alsof op dat moment een eeuwenlange download was voltooid.
En onze DNA software voor bewust leven in harmonie
pas sindsdien volledig is geïnstalleerd.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 2 Januari 2019 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
2 Januari 2019 / via Shelley YoungWe dringen er bij jou in dit jaar op aan om de concepten van goed of slecht, goed of fout, naar simpelweg het zien van de waarde van ervaring te veranderen. Wat zou dat voor jou doen? Het zou je onmiddellijk uit de ketens van oordeel bevrijden (zowel voor jezelf als voor anderen) in de gratie en het gemak van het eren van het proces dat jou toestaat om jouw voorkeuren te ontdekken en meer uit te breiden naar het weten van wie je werkelijk bent.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien