Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 17 november 2018

Live Kryon Channeling: Kryon in Indianapolis, Indiana 3 / 18 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 17 november 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon in
Indianapolis, Indiana 3
18 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst:  17 november 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Het innerlijk aangeborene


Wij gaan verder met de boodschap. Het onderwerp is het innerlijk aangeborene, en soms is het moeilijk om het innerlijk aangeborene te scheiden van wat jullie denken dat het innerlijk aangeborene is. Er zijn vaak verklaringen die zeggen dat het goed is om verliefd te worden op jezelf. Het is goed om jezelf te vergeven. Deze verklaringen zijn heel algemeen voor channelings over de hele wereld – inclusief deze! Het is ook verwarrend voor de feitelijke identiteit van het zelf is het moeilijk. Het is moeilijk voor de mensheid, met name voor oude zielen, om deze dingen samen te voegen en hen ergens op te laten slaan. Laat mij jullie een paar dingen vertellen. Wij hebben parabel na parabel en verhaal na verhaal gebracht over mannen en vrouwen die geprobeerd hebben iets te identificeren dat een mysterie is. Achttien jaar geleden bracht ik een channeling, een van de eerste channelings, over een vrouw/man die Wo heette. Over de stem, de onderwerpen van de beweging, over hoe hij in de hoek zat en beweging verstoorde, en al dit soort dingen en hij naar de dokter en de psycholoog ging en dat maar doorging en doorging en hij aan het einde doorkreeg dat het om hemzelf ging. (Kryon lacht) Hij probeerde om in contact te zijn met zichzelf omdat hij zijn echte zelf zover had gescheiden van alles wat maar begon te lijken op een spiritueel zelf…hij herkende het niet eens.

Dit ging verder in parabels, de zoektocht naar de heilige Graal en zoveel andere keren heb ik jullie metaforen gegeven die allemaal gingen over de ontdekking van het Zelf.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 15 november 2018/ via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
15 november 2018/ via Shelley Young


Hoe meer je jouw - mooie, onbeschaamde, authentiek jij kunt omarmen - hoe meer je
jouw contract van dienstbaarheid aan de wereld eert.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 16 november 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
16 november 2018 / door Jennifer Farley,
Vreugde Komt Eraan!


Het is tijd om weer in beweging te komen, geliefde!
 Alsof je jezelf op een koude ochtend uit een lekker, warm bed sleept ...
je bent misschien een beetje terughoudend om te beginnen.
Maar, beginnen moet je!
(Glimlach)
Deze volgende verandering zal een beetje anders zijn als de anderen,
omdat er veel vreugde aan verbonden is,
zoals een kind dat wakker wordt en weet dat ze eindelijk naar Disneyland gaan!

Neem deze prachtige uitbarsting van energie en gebruik deze goed;
stap buiten je comfortzone, v
erken delen van je innerlijke werkingen die je misschien al jaren niet hebt aangeraakt, 
onthoud hoe het is om verlost te zijn van zware, logge gedachten.
Speel, dans, heb lief met overgave en weet zeker dat het licht dat je nu creëert,
naar elke ziel op je Aardse vlak zal worden gestuurd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De finale tussen angst en vertrouwen deel 2 /16 november 2018 / Mieke Vulink

De finale tussen angst en vertrouwen deel 2
16 november 2018 /  Mieke Vulink
Vind de waarheid van de geest 

Alle krachten die in de schepping aanwezig zijn dragen bij aan ons ontwaken. Dus ook de krachten die wij vanuit de dualiteit duister noemen. Ze zijn in onze beleving duister omdat ze niet opbouwend zijn vanuit het Goddelijke Licht, maar juist gepoogd hebben dit te 'stelen' of af te breken. Hoe lager de frequentie is die in scheppingsvormen aanwezig is, des te meer er nodig is om die vormen in stand te houden.

Lagere krachten hebben dus veel van ons licht moeten aftappen om zichzelf in leven te kunnen houden.

Wij hebben hier zelf toestemming voor gegeven, ooit, door vanuit de vrije wil in deze velden binnen te treden. Niet wetende dat we hierbij 'gebruikt' en leeggezogen zouden worden, gemanipuleerd en gebrainwasht.

Hoe werken de krachten?

Maar dit is het waar we ons nu, laag voor laag bewust van worden; van hoe deze krachten werken, vanuit het allerhoogste perspectief van de Geest bezien. Er zijn geen krachten sterker dan de Christus-krachten, maar aangezien we zijn meegegaan in de illusies dat andere 'machten' boven deze krachten zouden staan, dragen we nog wel de sporen van ontkrachting en vernietiging. We kunnen onszelf van deze sporen bevrijden door de enige Waarheid te omarmen dat de Goddelijke wetten boven alle andere wetten staan, en dat geen enkele Goddelijke kracht of Licht vernietigd kan worden.


Op deze dag van je leven / 16 november 2018 / Neale Donald Walsch


16 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat woorden je kunnen helpen iets te begrijpen,
maar ervaring stelt je in staat om te weten.

Verruil nooit je eigen ervaring voor iemand
anders zijn woorden over iets dat echt belangrijk is.
Zoals God, bijvoorbeeld. Of liefde.
Of wat waar is over een ander.

Dit is een eenvoudig gewaarzijn,
maar het komt vandaag naar je toe op precies het juiste moment.
Als je erover nadenkt waarom, zal je het weten.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlvrijdag 16 november 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 november 2018

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
16 november 2018

 Jullie wachten op wat bekend is komen te staan als de “Event” en in de hogere rijken wordt dit gezien als in het Nu, waardoor het moeilijk is om er een datum aan te verbinden. In het beste geval is het mogelijk om te zeggen dat er een kans is dat het spoedig zal plaatsvinden en wel binnen de komende 10 jaar. Dit dient echter alleen als een leidraad te worden beschouwd omdat de zaken voortdurend veranderen. Het is onverstandig vast te houden aan gedane voorspellingen, zelfs voor een dergelijk belangrijke Kosmische Gebeurtenis, maar wees erop voorbereid dat dit in het leven van de meesten van jullie zal plaatsvinden. Wanneer de trillingen het onvermijdelijke hoogtepunt bereiken, zal Ascentie plaatsvinden en niets zal dit kunnen vertragen of verhinderen. In de tussentijd is het daarom aan jou als individu om jezelf toe te leggen op het verhogen van je trilling zodat je er klaar voor bent en ervan verzekerd bent om het door te maken. 

Het is verstandig om je intuïtie te volgen omdat informatie en nieuws over algemene gebeurtenissen meestal slechts gedeeltelijk waar is en soms helemaal niet. In dit stadium is het niet nodig om tot in detail te weten wat er werkelijk aan de hand is, concentreer je liever op je taak van nu en dat is je op Ascentie voorbereiden. Nu jullie zover gekomen zijn is het onwaarschijnlijk dat je wordt overvallen door twijfel of dat je de controle verliest, maar pas op dat je je niet laat meeslepen in zaken die niet in jouw belang zijn. Er gebeurt van alles omdat de opschoning die zich voltrekt zaken naar de oppervlakte brengt om te kunnen worden gezuiverd. Het omvat het aan het licht brengen van de waarheid, zodat jullie uiteindelijk werkelijk zullen worden verlicht. Het is een feit dat jullie in dit tijdperk in een schijnwerkelijkheid hebben geleefd waar maar weinig dat je wordt voorgeschoteld echte realiteit is. Het duister heeft het “Nieuws” lange tijd gecontroleerd, de echte waarheid verborgen weten te houden en jullie verdraaiingen en zelfs leugens gevoerd om te voorkomen dat je zou ontdekken wat er werkelijk aan de hand was. 

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 15 november 2018/ via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
15 november 2018/ via Shelley Young


Als je er bewust voor zou kiezen om iets te waarderen in elke persoon of situatie die je tegenkomt, zou je verschuiven van de omzichtigheid waartoe die je bent geconditioneerd, om het leven te benaderen vanuit die voortdurende weerstand en afscheiding, naar een positieve focus die acceptatie en inclusie bevordert. Als je begrijpt dat jouw focus ouwe zegen van continuïteit is, kun je zien hoe deze benadering het vermogen heeft om een diepgaande verandering in jouw leven te creëren.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlEen Schrijven van de Schepper / 15 november 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
15 november 2018 / door Jennifer Farley,

Haal Diep Adem


Voorwaarts gaan in het onbekende kan angst veroorzaken.
Het primaire deel van de mens kan in het spel komen,
wat het uitdagend maakt om vooruit te komen.
 "Wat is daar buiten? Zal het me pijn doen?
Ben ik veilig?" zijn zeer deugdelijke vragen.
Een van de dingen die je moet onthouden;
Het Universum staat aan jouw zijde bij elke stap op je pad.
 Jouw hele wereld gaat vooruit op een manier die nog nooit eerder is gebeurd
en het is tijd om ermee naar voren te komen.
Haal diep adem ... en ga!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Laat Angst gaan. Weet je dat je Niets hebt te verliezen? / Een boodschap van Neale Donald Walsch / 28 september 2018 / Geplaatst 16 november 2018


Laat Angst gaan. Weet je dat je Niets hebt te verliezen?
Een boodschap van Neale Donald Walsch
28 september 2018 / Geplaatst 16 november 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden...

Toen ik als dakloze leefde, in de openlucht en in het weer, kwam ik tot het diepe begrip en heb dit ook ervaren, van de natuur van angst. Ik leerde die ook te overwinnen. Vandaag de dag heb ik weinig angst. Dit roept een interessante vraag op: Wat kwam er eerst, de angst die ik kwijt was of het Goede Leven waarvan ik geniet?

Produceerde het Goede Leven het verlies van mijn angst of zorgde het verlies van de angst voor het Goede Leven?

Het is voor mij nu duidelijk dat het laatste het geval was en niet het eerste. Ongelukkigerwijs moest ik in mijn leven veel meemaken om de angst kwijt te raken. In mijn geval moest ik letterlijk alles kwijtraken voordat ik naar een plaats kon gaan waar ik niet langer bang was om iets te verliezen. Ik moest helemaal tot de bodem gaan en alles kwijtraken waaraan ik gehecht was, al mijn fysieke bezittingen, zag mijn dromen en doelen in rook opgaan en stond langs de kant als een verbaasde toeschouwer terwijl ik mijzelf herkende als dakloze.

Pas toen ik de plaats bereikte waar ik niets meer te verliezen had, raakte ik het laatste kwijt dat ik nog kon verliezen…. mijn angst. Daar op straat gingen mijn gedachten uit naar alles wat ik nog wilde verwerven – en op een heel natuurlijke manier lukte dit ook. Hoe je gedachten zijn, is je toekomst!

De Raad: Antwoorden Deel XIV – Diverse vragen – 11 november 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel XIV – Diverse vragen –
11 november 2018 / Ron Head

Vandaag zijn diverse vragen beantwoord. De eerste beantwoordde ik zelf als door De Raad geleid.

Q. “Hoe ervaart  het kanaal (Ron) begeleiding die door hem heen komt? Ik persoonlijk ervaar begeleiding als een flits van zeer snelle beelden of ideeën die bijna onmiddellijk optreden en die toe te schrijven zijn aan een vraag of piekeren in het hoofd. Dan, daarna, decodeert de stem in het hoofd die ik hoor (net alsof ik een zin van een bladzijde lees maar eenvoudig in mijn gedachten) en probeert die beelden/ideeën te vertalen in gedachten zinnen.   

Deze stem in het hoofd zegt vaak ‘jullie’ in plaats van ‘ik’ wanneer ze naar ‘mij’ verwijzen en verwijst zichzelf naar ‘wij’ of naar ‘collectief van gidsen’  om de vragen/overdenkingen die opkomen te beantwoorden. Ervaart Ron ook iets dergelijks?”

A: Ron: Jawel, bijna precies zo. Het heeft zich door de tijd heen ontwikkeld en dat gaat nog steeds door. Maar zo ziet het er gewoonlijk uit. Ik moet mijn corrigerende zelf afhouden van analyseren en daarom schijnen dingen in onsamenhangende stukjes te komen. Wanneer ik begin te twijfelen, stopt de stroming gewoon. Meestal, wanneer ik terugkijk op typefouten en missende woorden enz., ben ik verbaast over wat ik lees. 

 Q. “Geachte Heer, dank u dat u ons deze gelegenheid geeft. Mijn antwoord op uw vraag is: “ONZE BEHOEFTE NAAR EEN ANTWOORD DOET DAT”. Dat is wat de channeling uitlokt, Heer.”

Ron: Wanneer ik de lijst met vragen opnieuw lees om te zien welke de inkomende informatie uitlokt, is mijn indruk dat u volkomen gelijk heeft. Dus vroeg ik dat.

Live Kryon Channeling: Kryon in Indianapolis, Indiana 2 / 18 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 16 november 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon in
Indianapolis, Indiana 2
18 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst:  16 november 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Nieuwe Attributen van Liefde


De boodschappen die worden gebracht zijn bijna helemaal voor degenen in de zaal. Maar de onderwerpen die hier worden behandeld zijn voor de oude zielen die hier zijn en de boodschappen variëren. Soms zijn het thema’s en soms parabels, soms wordt er academische informatie gegeven over dingen die zich ontvouwen en komt de vraag wat er verder gebeurt. Maar niet nu. Wij sluiten de dag af en aan het einde van de dag doen jullie wat jullie altijd doen en staan op en vertrekken. Maar op dit moment is hier een samenhang en ik wil er voordeel uit trekken dat jullie hier zijn en luisteren; ook voor degenen die luisteren en lezen en niet hier zijn. Dit is een boodschap die zal blijven en blijven en blijven; dit is een korte boodschap die zal blijven.

In het begin was er Liefde, en wij zijn een eerdere channeling ook hiermee begonnen. Ik wil jullie bijpraten. Meer dan tien jaar geleden presenteerde ik mijn partner de attributen van Liefde die hen opschreef en publiceerde in een boek. De vier attributen van Liefde werden door een engel gegeven aan de held van het verhaal en hij luisterde ernaar. Is Liefde sinds die tijd veranderd? Ik zeg: Nee, Liefde is altijd hetzelfde. Ik zal jullie wat informatie geven. Jullie kunnen het er niet mee eens zijn, maar Liefde is veranderd omdat jullie zijn veranderd. En nu kunnen deze attributen verder uitgelegd worden. Sommige van hen zijn hetzelfde gebleven maar zelfs daarin kunnen zij verder uitgelegd worden omdat jullie opeens in een energie zitten die het zal verbeteren en jullie niet alleen maar zal laten luisteren. Meer dan tweeduizend jaar geleden, lieve mensen, liet de meester van Liefde jullie dit zien, presenteerde het jullie. Hij deed zijn best om het naar deze planeet te brengen op een manier waarop jullie het allemaal konden gebruiken. Elke dag weer. Overal waar hij liep kun je zeggen dat de bloemen anders bloeiden, vanwege de Liefde. Pas veel later nadat hij was weggegaan veranderde de Aarde duidelijk omdat de boodschap die hij bracht zo puur was, zo goddelijk, zelfs vandaag herkennen jullie dit nog.

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / 15 november 2018 / Neale Donald Walsch


15 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je een ander niet kunt helpen die niet zich of haarzelf wil
helpen.

Uiteindelijk moeten alle zielen hun eigen pad bewandelen -
en de reden waarom zij een eigen pad lopen,
is misschien niet duidelijk voor ons ...
of zelfs voor hen op het niveau van het gewone menselijk bewustzijn.

Natuurlijk, doe wat je kunt om anderen te helpen.
Laat liefde en zorgzaamheid zien waar en wanneer je maar kunt.
Maar raak niet verstrikt in andermans 'verhaal'
tot het punt waarop je het begint te schrijven.
Weet je wat ik bedoel?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Zegel Lichtgloren Nieuwe Dageraad /13 november 2018 /By Anja Tjelpa

Zegel Lichtgloren Nieuwe Dageraad
13 november 2018 /By Anja Tjelpa


Er is een nieuw zegel !!! Speciaal !!!,
en een Channelbericht recent ontvangen via Geliefden in de Hogere Rijken.

De Hogere Rijken vanuit daar
Maakten zij ons gewaar

Van een viering
Van een verklaring
Van een verandering

Aurora, de naam, het woord
Werd gehoord

Over het Licht van en voor
Mythologie is verbonden met de metafoor

Heavenletter 6496: Hoe kan dit allemaal waar zijn in hetzelfde leven? / 8 November, 2018


Brief uit de Hemel
Hoe kan dit allemaal waar zijn in hetzelfde leven?
8 November, 2018


God zei:

Geliefden, geliefden, wat houdt jullie zoet in jullie leven?
Ik verzoek jullie heel dringend om uit te kijken naar vreugde, of, ten minste, om het leven jullie te laten genieten!

Het leven hoeft niet zo ontnuchterend te zijn zoals het gemaakt is te zijn. Aangaande betrekkelijk leven, wordt naar het leven gekeken als snel en gedaan. Omdat het een betrekkelijk leven is, lijkt het soms te kort of te lang afhankelijk te zijn. Dit is het ding van leven van alledag – hoe jullie je er toevallig over voelen op een bepaald moment, alles hangt ervan af.

Het leven lijkt bruisend en daarom voortdurend veranderend. Jullie willen geen verveling, maar jullie willen iets in het leven waarop jullie kunnen vertrouwen, zoals geld en het leven zelf. Alles wat jullie lijken te hebben is speculatie. In de schijnbare werkelijkheid weten jullie niet wat er het volgende moment gaat gebeuren. Hoe dan ook, het leven is hier vandaag en morgen verdwenen.

donderdag 15 november 2018

Live Kryon Channeling: Kryon in Indianapolis, Indiana 1 / 18 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 15 november 2018


Kryon in
Indianapolis, Indiana 1
18 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 15 november 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De Comfortzone

De channeling die jullie hebben gehoord is al een half bewijs voor wat ik ga zeggen. “Kryon, hoe kan jij nu hetzelfde zeggen als een totaal andere entiteit?” Het antwoord is dat jullie niet voldoende weten over channeling.

Wat gebeurt er echt op dit moment? Er zitten twee mensen voor jullie, verschillende stemmen, verschillende houdingen en toch een identieke boodschap! Dit kan jullie een idee geven waar de informatie vandaan kan komen. Als die puur is zal de informatie liefhebbend zijn. Het zal uitbreiden en het komt van dezelfde identieke plaats, lieve mensen, als de informatie die van jullie eigen Hoger Zelf komt. Een deel van het channelen, de manier waarop jullie het horen, is de aanvaarding ervan. Of jullie nu academisch zijn of het opschrijven en op de koelkastdeur plakken…. het klinkt als waarheid, iets van binnenin jullie en jullie leggen je pen neer en zeggen: “Ah, daar heb ik nooit aan gedacht.” En dan zien jullie in dat channeling een cumulatief iets is waar door velen aan wordt deelgenomen. Dat jullie allemaal zijn betrokken bij een herinnering: jullie weten wat ik wil zeggen voordat ik het zeg, omdat wij spreken vanuit dezelfde Bron.
De Raad: Antwoorden XV - Jullie grootste angst / 13 november 2018 / Ron Head


De Raad:
Antwoorden XV - Jullie grootste angst
13 november 2018 / Ron Head

Een van de recente vragen die jullie ons hebben gestuurd, vraagt ​​om jullie grootste angst verder te bespreken.

Vraag: "Ja, ik wil graag meer informatie over dit onderwerp .... (XIII: Is het echt mogelijk om het Goddelijke binnenin te verankeren).
Ik neem aan dat een van de redenen waarom we zo bang zijn om onze eigen kracht te accepteren en wie 
[we] zijn is, omdat dit accepteren ook betekent dat we onszelf accepteren (en vergeven) omdat we de toestand van de Aarde (de "pijn" en "disfunctie") en verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat we onszelf hier (terug) plaatsen. (We kiezen ervoor om beperking, gebrek en afscheiding te ervaren.) Zou je hier meer commentaar over willen geven?"

De Raad: Je hebt gelijk in wat je hebt gezegd, en er zijn ook andere factoren. Laat ons dit verder bespreken, zoals je hebt gevraagd.

Wat zou je nodig hebben om te 'bezitten' als plotseling de deuren open zouden worden gegooid en je niet zou kunnen vermijden om jezelf te kennen als wat je werkelijk bent? Zou je jezelf kunnen vergeven dat je dingen hebt gedaan of dat je hebt deelgenomen aan dingen die je weerzinwekkend vindt? Wat als je een ander hebt bestolen, vermoord of gemarteld? Wat als je in één leven de plaag van de Aarde was? Wat als je met veel plezier een moord pleegde? Wat als de dingen die je hebt gedaan, veel erger zijn dan die we hebben genoemd? Erger natuurlijk in jouw huidige begrip. Je kunt niemand die deze dingen nu doet vergeven. Hoe kon je jezelf vergeven? Zie je het probleem? Omdat we jullie allemaal beloven dat jullie in de duizenden levens die jullie hebben geleefd veel hebben gedaan waar jullie anderen op dit moment niet voor vergeven.