Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 20 oktober 2018

Veronica Keen - Channeling Montague Keen - 7 oktober 2018

Veronica Keen
 - Channeling Montague Keen -
7 oktober 2018

Jullie hebben allemaal gezien hoe het goede triomfeerde over het kwade in Amerika op 6 oktober 2018 toen de heer Kavanaugh uiteindelijk werd verkozen om een ​​rechter van het Opperste Gerechtshof te worden, zodat de ondergang van de Cabal kan beginnen. Wat de Democraten hebben gedaan om dit te voorkomen, moet voor iedereen een les zijn. Ze probeerden waarheid en gerechtigheid te voorkomen. Het schokte velen van jullie om te zien hoe ver ze bereid waren om door te gaan om aan de macht te blijven. Ik heb vaak gezegd dat meneer Trump gekozen was om Amerika uit de duistere controle van de cabal te leiden. Hij doet goed werk. Wanneer de mensheid vrij is, en dat zal zo zijn, zullen jullie je realiseren dat het niet mogelijk was zonder het offer dat Donald Trump had gebracht. Hij gaf een geweldig mooi, ontspannen leven met zijn familie op, om jullie te dienen. Bid voor hem en zijn familie. Op een dag zal de wereld beseffen hoeveel jullie hem verschuldigd zijn.

De Raad: – Antwoorden Deel VIII – 18 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
– Antwoorden Deel VIII –
18 oktober 2018 / Ron Head

Vandaag kiezen we een uitstekende vraag uit en een waarop we heel graag antwoorden.

 “Hoe kunnen wij, vooral diegenen onder ons die worden afgeleid door de fysieke bezigheden van onze levens, de drang van onze hogere zelven (jullie) dagelijks het beste horen zonder een Zen meester te worden?”

Het aller belangrijkste voor jullie om te weten en te onthouden is dat wij jullie altijd boodschappen sturen. En wij zijn net zo begerig om dit te ontwikkelen in communicatie als jullie. Stel je voor dat we zeggen: “Wanneer gaat zij die boodschap ontvangen? Ik heb veren gestuurd. Ik heb munten gestuurd.” Wij geven jullie altijd signalen. Jullie moeten de taal er voor leren ontwikkelen.

Jawel, sommigen hebben “onmiddellijke beginnende helderhorendheid”. Maar er zijn er zeer velen die hun gevoeligheid eenvoudig beginnen te ontwikkelen. We zullen jullie enige suggesties doen van waar te beginnen.

Live Kryon Channeling: Kryon Grand Rapids, Michigan. 3 / 25 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 19 oktober 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon 
Grand Rapids, Michigan. 3
25 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst:  19 oktober 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De Blanco Kaart

Het idee om zomaar een kaart te trekken uit vele kaarten en daar dingen aan toe te schrijven, is voor velen ongeloofwaardig. Toch is het bovennatuurlijke ervan net zoiets als geluid, en de kaarten die mijn voorgangster (die hiervoor heeft gesproken) zijn duidelijk. Laat mij doorgaan met deze duidelijkheid. De ene is een statement van grootse waarheid. Het zegt dat het Universum jullie partner is. Het Universum is een metafoor voor Spirit, Creatieve Bron, voor Al Wat Is, en het statement zegt dat jullie hulp hebben. Mijn partner is geen gids. Een partner is iemand die een samenstromen van bewustzijn heeft met jullie. Partnerschap is geen leraar zijn. Daarom zegt het statement dat er een energie is die verder gaat dan jullie je zelfs kunnen voorstellen. In het Universum dat een partnerschap met jullie heeft dat niet uit te leggen is, maar gevoeld moet worden, en dit komt door de tweede kaart. De tweede kaart in dit stel kaarten is vrije keuze. Deze kaart is blanco omdat er niets op vaststaat. Vrije keuze – er wijst geen vinger naar jullie die zegt: Je kan beter deze kant op, of, je kan beter die kant op, of, je kan beter deze kant op gaan, of die kant. Voor Spirit is vrije keuze werkelijk vrij. Het komt niet met een veroordeling en het komt niet met een beloning. Vrije keuze betekent dat de mens echt vrij is om elke richting te kiezen, hoe het bewustzijn ook is dat jullie hebben. Deze beide kaarten druipen van Liefde. De liefde van de eerste kaart is duidelijk: het aanbod van partnerschap met de grootse energie die Schepping wordt genoemd. De tweede is degene die Liefde brengt om jullie vrijheid van keuze te geven, zonder veroordeling, zonder oordeel, zonder zelfs een beloning. Er is geen vooroordeel ten opzichte van jullie met vrije keuze.

Meer lezen >>>


Dit is geen tijd voor mietjes / 18 oktober 2018 / Fran Tielemans

Dit is geen tijd voor mietjes
18 oktober 2018 / Fran Tielemans

 De trillingsverhoging die zich doorzet op Aarde kan je behoorlijk parten spelen.

De aanhoudende energetische druk kan je moe en snel emotioneel maken.

Er komt innerlijk en uiterlijk zoveel op je af - eigen aan tijden van verandering - dat het alle focus vraagt die je kan opbrengen om jezelf telkens weer te centeren en je energieveld in balans te brengen.

Je kan ook zomaar vanuit het niets energetisch aangevallen worden door mensen die het moeilijk hebben, die sterk geïrriteerd of zelfs hatelijk reageren op het licht dat je bent en uitstraalt, en die niet het nodige inzicht bezitten over wat projecteren is, en wat de energetische en karmische gevolgen zijn daarvan.

Wanneer je iemand bent die eerlijk en integer in het leven probeert te staan, kan je altijd onderzoeken wat er je gespiegeld wordt, en wat je eruit kan leren, maar vaak is het gewoon een grote les in het onvoorwaardelijk leren liefhebben van jezelf, het 100 % achter jezelf durven staan, en jezelf energetisch goed verzorgen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /19 oktober 2018/ via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
19 oktober 2018/ via Shelley Young


Het is je innerlijke wezen dat de koers blijft houden tijdens de storm. Verbind jezelf en laat die wijsheid je leiden, en je zult altijd je weg vinden naar waar je ziel je probeert te leiden, zelfs als jouw menselijk zelf geen idee heeft waar dat is of hoe je er ooit zult komen.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 19 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch


19 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
... dat de kwaliteit van iemands leven in directe verhouding staat
tot hun verbintenis naar uitmuntendheid,
ongeacht hun streven.

Vince Lombardi zei dat, en hij had gelijk.
Ben je toegewijd aan uitmuntendheid in alles wat je denkt zegt en doet?
Ah ja, het gaat ook om gedachten en woorden, niet alleen over acties.
Zijn jou gedachten en woorden uitmuntend?
En jouw acties ook?

Dit betekent niet dat je zonder fouten moet zijn,
maar alleen dat je ze moet proberen te corrigeren.
Verwar "excellentie" niet met "perfectie." De eerste is mogelijk
te bereiken, de tweede is dat waarschijnlijk niet.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper /19 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
19 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Laat Los En Sta Toe


Veel dingen verlaten jouw Aardse bestaan als voorbereiding op de komst van het nieuwe. Het kan een uitdaging zijn om los te laten en het Universum te vertrouwen
wanneer het voelt alsof jouw wereld uit elkaar valt,
maar het is wat er moet gebeuren.
Naarmate de oude dingen voorbijgaan,
 is het belangrijk om het rouwproces te onthouden en te eren.

Het is niet nodig dat je dagenlang vastzit in het gevoel ...
voel het gewoon en ga verder op jouw weg.
Er zullen de komende maanden veel dingen te leren zijn,
omarm dat jouw nieuwe wil alles zal zijn wat je verwacht en meer.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 19 oktober 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 oktober 2018

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
19 oktober 2018

Terwijl de nieuwe cyclus zich steeds verder aan de oude opdringt, is er een groot conflict tussen de twee ontstaan omdat er nieuwe ideeën naar voren komen terwijl er tegelijkertijd nog mensen zijn die bereid zijn om, koste wat kost, aan het oude vast te houden. Als gevolg daarvan verloopt de voortgang bijzonder traag en het uit elkaar halen van de verstrengeling van het oude en het nieuwe blijkt een lastige taak te zijn. Om de mensheid vooruit te helpen dient het nieuwe echter te worden ingevoerd en moeten nieuwe ideeën worden geïntroduceerd die de manier van leven volledig zullen veranderen. De veranderingen zullen in het oog springen en er zijn al bewegingen gaande die de inzichten van de Mensheid veranderen, zodat men erop is voorbereid. Zoals te verwachten, zullen de veranderingen alle mogelijke manieren van het leven wijzigen, waardoor het veel eenvoudiger zal worden en jullie een nieuwe manier van leven krijgen aangeboden die minimale eisen aan je tijd stellen, waardoor jullie veel méér vrije tijd voor jezelf overhouden. Als gevolg daarvan zullen de mensen onafhankelijker worden en de toekomst op de lange termijn zal een samenkomen in veel kleinere groepen te zien geven.

Matthew Ward - 17 oktober 2018 / Suzanne Ward


Matthew Ward -
17 oktober 2018 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen de voor de lezers twee meest dringende zaken te bespreken – ten eerste: verplichte vaccinaties voor kinderen. Speciale buitenaardse wetenschappelijke troepen neutraliseren zo goed als mogelijk is de gifstoffen in vaccinaties; om een einde te maken aan deze praktijk is een blijvende oppositie tegen het vaccineren van kinderen als vereiste om naar school te kunnen echter noodzakelijk, een praktijk die in veel kinderen een autisme-achtige toestand heeft veroorzaakt. De stofwisseling en het immuunsysteem van een lichaam worden onder druk gezet door kwik, en jonge mensen die extra gevoelig zijn, krijgen te maken met een neurologische schade die kan resulteren in op autisme gelijkende symptomen, waarbij gezegd dient te worden dat autisme een zeer zeldzame aandoening is. Oppositie kan worden versterkt, door inentingen die door professionals in de gezondheidszorg worden geadviseerd - professionals die door vaccin-producenten worden beloond of die de onjuiste claims geloven dat “preventieve” griepprikken evenals een reeks andere “noodzakelijke” maatregelen essentieel zijn voor de Publieke gezondheid, af te wijzen.

We voegen hieraan toe dat vaccins, net als de allereerste geneesmiddelen, voor gunstige doeleinden werden ontwikkeld. Elke innovatie die is ontworpen om nuttig te zijn kan voor kwaadwillende doeleinden worden aangepast en dat is wat de illuminatie, in elke fase van de vooruitgang van de beschaving, hebben gedaan.

De Raad: – Het Waanidee van Afscheiding – 16 oktober 2018 / Ron Head


De Raad:
– Het Waanidee van Afscheiding –
16 oktober 2018 / Ron Head

De vragen die jullie ons gesteld hebben zijn uitstekend. Jullie hebben ons prachtige kansen geboden. Vandaag echter vragen we jullie toegeeflijkheid wanneer we een onderwerp onderzoeken dat velen van jullie van antwoorden zal voorzien wanneer jullie het diepgrondig overwegen.

Allereerst, in antwoord op vele, heroverweeg alstublieft het idee dat alles alleen maar energie is die reacties in jullie gedachten produceert. Moeilijk. Waar. Dat ding waarop jullie zitten is alleen maar een stoel omdat jullie dat zo zijn overeengekomen. Het is net zo zeer een verenigd gebied van plasma frequenties als jullie voet. Welnu, wanneer wij dit soort verklaringen geven, begrijp dan alstublieft dat de ´jullie´ waarover we spreken, het collectief is. Ga niet door met het beschuldigen van jullie individuele wezen voor de toestand in de wereld. Begrijp dat jullie die voor een groot deel verdragen.

Alles is onderscheidend. Niets is afgescheiden. De afscheiding bestaat, zover als die echt bestaat, alleen maar om te laten ervaren en te leren. Natuurkundigen hebben al meer dan honderd jaar laten zien wat de mensen duizenden jaren geleden al wisten. Alles staat in een onmiddellijk contact met al het andere. Alles. Altijd. Geen hier. Geen daar. Geen dan. Nergens anders. Geen andere keer. Slechts Ik Ben.

Live Kryon Channeling: Kryon Grand Rapids, Michigan. 2 / 25 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 18 oktober 2018

Live Kryon Channeling:
Kryon 
Grand Rapids, Michigan. 2
25 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 18 oktober 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Essentie van God

Het is voor mij onmogelijk om jullie informatie te geven want die is iets dat moet opgenomen, geabsorbeerd worden, maar ik zal het proberen. Misschien zij er hier vandaag mensen die luisteren en meer dan ooit zullen begrijpen dat de energie van deze planeet beweegt, beweegt naar een toestand die meer overeen komt met een ontwaken naar de waarheid, een vriendelijk ontwaken. Geen ontwaken waarbij jullie door de straten marcheren, maar een vriendelijk en zacht ontwaken. De waarheid is dit: wat is de essentie van God….en ben ik daar ook bij betrokken? Dit is wat jullie vragen, dit is wat de mens vraagt, denkt en zegt.

Als jullie kijken naar het gemiddelde aantal van eeuwen van mensen die komen naar bijeenkomsten zoals deze, hebben jullie interesse. Anderen interesseren zich, of waren geïnteresseerd voor deze boodschappen. Dit begint te veranderen, het begint te bewegen. Steeds meer jonge mensen, die oude zielen op deze planeet zijn, ontwaken op manieren die zij niet kunnen veranderen. Soms zullen zij nooit een channeling van Kryon horen en dit maakt niet uit want het ontwaken zal hen aan een studie zetten over de God binnenin. Het zal een ontwaken zijn dat een beetje anders is dan bij jullie, en dan worden er vragen gesteld en het zijn zelfs geeneens spirituele vragen, echt waar. En de vraag is: “Is er misschien iets dat groter is dan mij werd verteld? 

Ik voel een grootsheid in mijn leven; het is iets dat ik niet kan verklaren. Ik ben hier met een reden, ik voel dat er een doel is” Dan begint er een reis naar binnen, een onderzoek dat hen wel of niet kan brengen naar de dingen die jullie vandaag horen, maar de conclusie zal dezelfde zijn. Zij zullen beginnen met dingen uit hun jeugd ter discussie te stellen, informatie, en ook daar zetten zij vraagtekens bij. Het zou jullie ook moeten storen als jullie ontwaken voor een waarheid die anders is dan degene die je moeder jullie heeft gegeven, als jullie ontwaken voor een waarheid die anders is dan de favoriete instructies, of van een priester, een regeringsleider of een pastor, voor een waarheid die voor jullie zo anders klinkt. Wij hebben jullie dit eerder verteld. Het is moeilijk, sommigen zullen er verward door worden, het is moeilijk omdat het altijd op verraad lijkt, wij hebben het eerder gezegd. Het lijkt erop dat jullie bewegen naar een gebied dat anders is dan alles wat jullie is geleerd. Dan moeten jullie je door de emoties heen waden en jezelf zelfs afvragen of je dit moet gaan doen omdat het heel anders is dan “mam” jullie heeft geleerd. “Het is zo anders wat ik hier leer!”

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 14 sept. 2018 / via Shelley Young / Geplaatst 19 oktober 2018

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
14 sept. 2018 / via Shelley Young
Geplaatst 19 oktober 2018


Er is een tendens bij verlichte mensen om zichzelf te zien als een mislukking als ze ergens mee worstelen. Dierbaren, het is goed om je verdrietig te voelen, om niet te weten waar je naar toe gaat, om mens te zijn. Je bent op de planeet om de volledige ervaring te hebben. Sta niet toe dat jouw kortstondige worstelingen een gelegenheid zijn om in zelfbelediging te stappen. Accepteer dat dingen opkomen om gevoeld, onderzocht en losgelaten te worden. Weet dat je als empathisch wezen soms gevoelens zult hebben die niet eens de jouwe zijn, maar waar je nog steeds mee kunt helpen door hen te identificeren en te transmuteren. Houd van jezelf door het hele spectrum van ervaringen, wetende dat het allemaal een doel dient. Het is geen perfectie die je zoekt, maar eerder authentiek zijn en de ruimte van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie voor jezelf vasthouden doorheen jouw hoogtepunten, dieptepunten en alles daartussenin.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Dagtekst van Vrijdag 19 Oktober 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Vrijdag 19 Oktober 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Fysieke vlak is altijd slechts de plaats van aankomst -

"Als een helderziende in staat is om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen is het omdat hij reeds hun aankondiging in de onzichtbare wereld gezien heeft. Want de gebeurtenissen die zich voordoen op aarde hebben hun oorsprong hierboven, op subtiel vlak. Het duurt enige tijd voor ze tot op het fysieke vlak afdalen; maar omdat ze hierboven al ingeschreven staan, doen ze zich onvermijdelijk voor. Hun realisatie is slechts het eindresultaat van een lang proces.

Bekijk een slang: ongeacht haar lengte, komt haar staart altijd langs de plek waar haar kop al is voorbijgegleden. Want de staart volgt altijd de kop. Net zoals de staart, volgt het fysieke vlak logischerwijs de beweging die op subtiel vlak ingezet werd: in de etherische, astrale, mentale gebieden. In ons wordt de gedachte vertegenwoordigd door het hoofd en de daden door de staart. Wie dus het geduld heeft om een spiritueel ideaal te voeden zonder ooit ontmoedigd te worden, zal er op een dag toe komen om de staart mee te trekken, dat wil zeggen om zijn daden, zijn gedrag te veranderen, en zelfs om zijn fysiek lichaam te transformeren."

Omraam Mikhael AivanhovHelpers uit hogere en lagere sferen / 18 oktober 2018 / Trudy Hekkert

Helpers uit hogere en lagere sferen
18 oktober 2018 / Trudy Hekkert

Soms zijn de boodschappen die we doorkrijgen moeilijk te onderscheiden. Is het vanuit een lagere sfeer of komt het vanuit de hogere sfeer (vanuit het licht)?

Soms hoor ik zeggen: “Ik kreeg een ingeving vanuit het licht of van een overleden dierbare en kreeg een opdracht dat ik een bepaalde keuze moest maken”.
Als er stemmen of ingevingen binnen komen vanuit de licht sferen dan zullen ze nooit het woordje moeten gebruiken.

Ze zullen nooit de ander angst inboezemen. Ze respecteren namelijk de vrije wil van de mens. Er is geen dominantie vanuit het licht. Als je een stem een ingeving of zelfs een wezen ziet, diegene je vertelt wat je moet doen en het niet goed voelt voor jou, doe het dan niet!

Soms is het ook moeilijk te onderscheiden. Dan doen ze alsof ze het heel goed met je voor hebben. Je volgt al deze opdrachten en uiteindelijk kom je er achter dat het geen waarheid is. Het heeft je verder van jezelf af gebracht. Deze energieën willen je afhankelijk maken en willen hun wil opdringen. Al is er ook maar enige twijfel, doe het dan niet. Ga iedere keer terug naar je gevoel en voel, resoneert dit met mij?

Een Schrijven van de Schepper /18 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
18 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Jij Kunt Het Doen


Op dit moment is er zoveel lawaai en zoveel chaos gaande
dat het misschien moeilijk is om te horen in welke richting je zou moeten gaan.
Er zijn maar een paar momenten geweest in de loop van de geschiedenis van de mensheid
waar dingen net zo 'verwrongen' zijn geworden als ze nu zijn.
Laat dit je alsjeblieft niet van je doelen afhouden!
Je hebt ervoor gewerkt en het recht verdiend
om te staan waar je nu bent en het werk is om door te gaan, dierbare.
Neem vandaag even de tijd om te stoppen,
te ademen en te luisteren ... laat de stem van Het Universum
je begeleiden en ondersteunen op je reis naar liefde en vrede.
Je bent gelijk aan de uitdaging en jij kunt het doen!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlOp deze dag van je leven / 18 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch


18 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leuk is om iemand die een fout toegeeft zich beter te laten
voelen, nadat men dat gedaan heeft ... en niet slechter.

Als iemand naar je toekomt met een verontschuldiging,
 of zelfs maar een kleine "oeps ...",
denk na over wat je zou kunnen zeggen om hen te helpen
zich goed te voelen over hun misstap,
in plaats van hen alle redenen te vertellen
waarom het je echt heeft gestoord
of in een verkeerd daglicht heeft gezet of heeft geschaad.

Op een dag verlang je naar dezelfde genade van een ander ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


donderdag 18 oktober 2018

Channeling nr. 43 door Raphael en de groep en Isoritas de buitenaardse met zij healers. /13 oktober 2018 / via Margreet de Carpentier

Channeling nr. 43 door Raphael en de groep en Isoritas de buitenaardse met zij healers.
13 oktober 2018 / via Margreet de Carpentier

Wees welkom op deze prachtige herfstdag. Het is belangrijk dat u hier aanwezig bent, zonder dat u het beseft bent u gezamenlijk een baken, een baken van licht en liefde samen met ons Isoritas met zijn healers, Raphael en de groep versterken elkaar.

Een baken op dit moment op deze onrustige wereld. De wereld en de aarde zijn vol van onrust. Dit veroorzaakt ook onrust bij de mensen. Heb geen angst, leef niet in angst. Probeer zoveel mogelijk in vreugde te leven. Pik de graantjes uit het leven, de leuke momenten en hou die vast. Blijf niet hangen in uw pijn, in uw narigheid en heb geen angst als er iets van uw pijn naar boven komt slik het dan niet weg.

Probeer geen angst te hebben. Onbewust hebben mensen vaak angst voor hun verleden, voor de pijn die ze meegemaakt hebben, ze zijn bang dat die beerput open gaat. Wij zijn om u heen, altijd. Uw persoonlijke gidsen/ helpers. Wij zijn energieën en als u op dat moment meer energieën nodig heeft dan zijn ze er, vertrouw daar op en vertrouw erop dat u niet meer te verwerken krijgt dan dat u aan kunt.

Live Kryon Channeling: Kryon Grand Rapids, Michigan. 1 / 25 augustus 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 17 oktober 2018


Live Kryon Channeling:
Kryon 
Grand Rapids, Michigan. 1
25 augustus 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 17 oktober 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Galactische Familie

Ik spreek tegen degenen in de zaal en degenen die later luisteren of lezen, die zich niet echt bewust zijn van wie wij werkelijk zijn. Er is zoveel verborgen, zelfs op dit punt, zelfs na alle channelings die wij hebben gebracht. Zelfs bij degenen die naar de meeste ervan hebben geluisterd. Ook zij zijn zich niet volledig bewust van wie jullie zijn en wat er is gebeurd, wat er echt, werkelijk hier is gebeurd.

Wat als ik jullie vertelde dat de precessie van de equinox een markeerpunt is, bekend was bij zovelen meer dan alleen die van de Aarde? “Oh, Kryon, nu ga jij weer vreemde dingen vertellen, wij horen het! Jij gaat het waarschijnlijk weer over ET’s hebben en over ander leven in het melkwegstelsel” Ja, dat doe ik en het is helemaal niet zo vreemd. Het is alleen vreemd omdat jullie het niet hebben gezien, maar de echte logica ervan is voor jullie zichtbaar…..als de wetenschap zegt dat er meer dan elf miljard potentiëlen zijn voor leven op andere planeten….allen maar in dit melkwegstelsel. In jullie eigen zone die ervoor zorgt dat jullie oceanen hebben en schoonheid, de groei van jullie DNA…het gebeurde in dit melkwegstelsel steeds en steeds weer. Waarom twijfelen jullie daaraan? Waarom zeggen jullie dat er alleen de Aarde is en naar de lucht kijken en de absoluut miljoenen lichtpuntjes zien – allemaal sterren zoals jullie zon.

Meer lezen >>>