Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 oktober 2018

De Raad – Antwoorden Deel VII – 11 oktober 2018 / Ron Head

De Raad
– Antwoorden Deel VII –
11 oktober 2018 / Ron Head

Geachte Raad. Ik veronderstel dat mijn vraag van een heel eenvoudige aard is. Ofschoon dit voor sommigen een echte uitdaging zou kunnen zijn. Ik vraag me af: ‘Waarom voelen sommige mensen zich zo onzeker over bepaalde aspecten van zichzelf? Dit kan op z’n beurt variëren van kleine of grote lichamelijke kenmerken tot en met iets meer abstracts, niets anders dan een volledige afwezigheid van liefde voor zichzelf, schijnbaar zonder reden.’ Heeft dit altijd te maken met vorige levens of met karma, of zou er een andere, meer diepzinnige reden voor kunnen zijn? Wanneer deze vraag reeds gesteld is, weet dan alstublieft dat dit me erg spijt.

Alstublieft mijn meest geliefden, excuseer je nooit wanneer jullie, aangaande deze onderwerpen, vanuit nieuwsgierigheid gedreven worden. Wij beantwoorden deze zelfde vragen steeds door andere woorden te gebruiken, andere metaforen, andere benaderingen. Wat de ene bereikt, zou de ander niet kunnen bereiken. En er zijn er altijd die in dit leven nieuw zijn wat betreft deze onderwerpen. Evenzo, iemand die deze lessen voor de eerste of de tweede keer leest of hoort, is niet hetzelfde als hij of zij dit voor de eerste keer hoort. Wanneer men dit in gedachte houdt en open blijft, is er altijd meer mee te winnen. In één van jullie spirituele systemen op jullie planeet wordt er geleerd: “Gezegend zij hij die een vraag stelt”. Dit is omdat die persoon een noodzakelijke les heeft opgeroepen en een gezegende les deed plaatsvinden.  

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 12 oktober 2018


Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
12 oktober 2018

Jullie bereiken een punt waar je er zeker van kunt zijn dat de doelen voor de toekomst worden behaald. Het doet er niet toe welke kant je opgaat, jullie zullen alle hulp en steun krijgen om je ambitie waar te kunnen maken. Terwijl jullie je verder ontwikkelen zullen jullie alle talenten verwerven die nodig zijn om te slagen, maar je kunt het vooruithelpen door je op je doel te focussen. Jullie zullen altijd je Gidsen om je heen hebben, dus roep hun hulp in als je die nodig hebt. Begrijp dat je, wanneer je geboren wordt, de wereld betreedt met de essentie van wat je wenst te zijn en weet dat er zich in verschillende stadia van je ontwikkeling belangrijke momenten voordoen om je verder te helpen. 

Het beslaat ook je geplande ontmoetingen met andere zielen die met je samenwerken of die je de kansen kunnen bieden die je nodig hebt. Dit kan uiteraard vanuit je eigen familie afkomstig zijn, in welk geval je ze juist daarom hebt uitgekozen. In een andere situatie worden sommige zielen bij elkaar geplaatst met diegenen wiens zielsgroei er voordeel van heeft, waar ze soms lessen hebben te leren en die hen op hun pad naar het Licht vooruit zullen helpen. Dit te weten zullen jullie begrijpen dat je zielsgroei, boven alles, te allen tijde het meest belangrijke doel is. Sommige lessen in het leven kunnen uitermate moeilijk zijn, maar wees ervan verzekerd dat je elke uitdaging aankunt die op je pad komt, waarbij er altijd hulp voorhanden is wanneer dat nodig zou zijn. 

Saul: Je menselijke dood is slechts een overgang terug naar volledig bewust gewaarworden. /11 oktober 2018 / Door John Smalmann

Saul:
Je menselijke dood is slechts een overgang terug naar volledig bewust gewaarworden.
11 oktober 2018 / Door John Smalmann


Het ontwakingsproces van de mensheid is enorm versneld sinds we voor het laatst hebben gecommuniceerd. Zelfs in de reguliere nieuwsprogramma's is het duidelijk dat er iets ongewoons gebeurt en dat het wereldwijd wordt ervaren. Ondanks de twijfels en het scepticisme van de nee-zeggers wordt de mensheid wakker! Binnen het tijdsbegrip, dat altijd aanwezig is in je dagelijkse leven, is er een goddelijk geplande reeks van gebeurtenissen die je naar je onvermijdelijke ontwaken leiden, naar het ervaren van de Werkelijkheid die God / Bron / Liefde is.

Jullie allen, en dit betekent allen, zonder enige uitzondering zijn goddelijke wezens, goddelijke creaties, voor eeuwig en voor eeuwig Eén met al het bewuste leven - en er is alleen bewust leven - en met de Bron van dat volledig ervaren bewustzijn. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Er was slechts een kort moment - schijnbaar eindeloze eonen in tijden geleden als je eraan denkt - toen een onwerkelijke droomtoestand blijkbaar, en slechts tijdelijk, het absoluut verbluffend mooie Wezen omhulde dat God zich als evenbeeld geschapen heeft. Wat komen we doen op aarde? Levensles 3: Zijn / Door Irene Verweij / School voor Lichtwerk

Wat komen we doen op aarde? Levensles 3: Zijn
Door Irene Verweij /  School voor  Lichtwerk

Wat doe ik hier op aarde? Wat is de zin van mijn leven? Weet jij het?
In dit artikel, dat onderdeel uit maakt van een reeks van 12 artikelen, wordt les 3 besproken uit de levenslessentheorie*. Les 3 gaat over Zijn.


Als we van de Levenslessentheorie uitgaan, nemen we als uitgangspunt dat we op aarde zijn om bepaalde levenseigenschappen te leren; denk bijvoorbeeld aan (zelf) liefde, leren accepteren, durven vertrouwen etc. De aarde is een harde leerschool waardoor we snel kunnen leren. Kijk alleen maar naar een kind dat je waarschuwt dat de vlam van de kaars heet is; al waarschuw je honderd keer, het kind leert het pas echt en snel als het zijn vinger brandt.

Leegte willen opvullen
In de levensles Zijn worden we uitgenodigd om te leren dat we heel zijn; we hebben niets nodig buiten onszelf, geen liefde, geen vervulling of troost. Mensen die in dit leven werken met deze levensles ervaren vaak een leegte, waardoor ze voortdurend op zoek zijn om die te vullen. Sommigen doen dit door (teveel) te eten, drinken, drugs, werken of door voortdurend druk te zijn met allerlei activiteiten. Anderen trachten deze leegte te vullen door zichzelf te verbeteren. Zij zijn voortdurend aan het lezen, studeren of gaan van de ene workshop naar de andere. Ze voelen zich ‘niet goed genoeg’ en zijn wanhopig op zoek naar die training, cursus of studie die hen wel verzekerd dat ze ‘goed genoeg’ zijn.


Het universum brengt je nooit wat je wenst, het brengt je waar je mee resoneert

Het universum brengt je nooit wat je wenst, het brengt je waar je mee resoneert.


Vandaag willen we uw aandacht vestigen op de wet van aantrekking. Velen van jullie zijn inmiddels bekend met de "wet van aantrekking", en we zijn zo blij om te zien dat jullie je er nu ook bewust van bent dat je de scheppers bent van je realiteit. Velen raken in verwarring als het gaat om het manifesteren van hun verlangens en ervaringen, en dit is wat we vandaag graag nader willen bekijken.

De eerste reactie van de mensen wanneer zij vernemen dat zij de scheppers van hun realiteit zijn, is echt een gemengde zak van emoties gaande van opgetogenheid, hoop, vrijheid, tot schuld en verwarring. Je kijkt naar veel situaties die minder positief zijn geweest en denkt: "Ik heb geen bepaalde omstandigheid gecreëerd, daardoor geraakte ik mijn baan kwijt; of waarom zou ik gebrek creëren, of stress of pijn?" En dit kunnen we zeggen, het gebeurt zeker niet door je bewuste keuze.  Het is echter een keuze die je onbewust hebt gemaakt om vast te houden aan overtuigingen, verwachtingen en vooral een dominante vibratie die die omstandigheden aantrok. Als je niet gelooft dat je die omstandigheden hebt gecreëerd, dan moet je ook geloven dat je niet het vermogen hebt om een andere, meer positieve omstandigheid opnieuw te creëren. Door verantwoordelijkheid te nemen voor al je creaties en levenservaringen, krijg je de kracht om je levenservaringen ten goede te veranderen op elk gebied van je leven.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /12 oktober 2018 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
12 oktober 2018 / via Shelley Young


Bereid zijn om te ontvangen is een essentieel aspect van manifestatie. Als je geen hulp accepteert, ontken je jezelf niet alleen, maar ontzeg je ook anderen de vreugde om dienstbaar te zijn. Je beperkt ook het vermogen van Het Universum om je te dienen. 

Openstaan voor het accepteren van hulp op de talloze manieren waarop het kan verschijnen, is jezelf uit de afscheiding verwijderen en in de stroom van overvloed en ondersteuning brengen die er altijd al is geweest voor jou. Het is je geboorterecht als een geliefd deel van het geheel.

Aartsengel Gabriel


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wisseling van dimensies / Gepubliceerd 9 oktober 2018 / Door Ans Hoornweg

Wisseling van dimensies
Gepubliceerd 9 oktober 2018 / Door Ans Hoornweg

Ik stond thuis in de gang om iets op te ruimen en zag toen, vaag door het raam van m’n voordeur, een onbekende man staan met, volgens onze begrippen, nogal vreemde kleding aan. Hij droeg een lang wit gewaad en in z’n haren had hij een soort van diadeem waarin prachtige stenen verwerkt waren. Nieuwsgierig opende ik de deur en keek toen in een paar schitterende, liefdevolle ogen. De man lachte naar mij en begon tegen mij te praten in een vreemde taal met klanken die ik niet kon thuisbrengen.

Terwijl hij tegen me sprak bleef ik hem aankijken in die prachtige ogen, en ik voelde dat ik werd ‘meegenomen’ in een soort van film. Mij werd een prachtige wereld getoond met daarin gebouwen met gouden koepels, en in die wereld zag ik hele mooie, mensachtige wezens.

In mijn hoofd (telepatisch) hoorde ik de man die voor mijn deur stond zeggen: ‘Ook dit is Moeder Aarde, maar dan in een andere dimensie en een ander tijdperk. De tijd of het tijdperk waarin jullie mensen nu leven loopt ten einde, en de afsluiting van jullie tijdperk zal met veel chaos en ellende geschieden. Probeer dat jullie niet aan te trekken, maar onderga het allemaal, want jullie mensen hebben, al vóór jullie incarnatie, voor die zware ervaringen gekozen. Ik vraag U, Lichtwerkers, om door te gaan met Uw spirituele werk, want dat is van groot belang; jullie zijn nl. de voorlopers van het Nieuwe Tijdperk!’

Op deze dag van je leven / 12 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch


12 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat deugdzaamheid zich niet van de werkelijkheid kan scheiden
zonder een principe van het kwaad te worden.

Albert Camus zei dat, en hij had gelijk.
Wanneer we te deugdzaam worden,
wanneer we denken van onszelf dat we oh o goed zijn, zo goed,
worden we gevaarlijk voor onszelf en anderen.

Wees voorzichtig met diegenen die zichzelf verbeelden
dat ze op de de Snel Weg zitten terwijl anderen de zijwegen bewandelen.
Als ze echt op de Snel Weg zijn,
zullen ze aanbieden om iedereen met hen mee te nemen,
en niet alleen maar anderen vertellen dat zij de verkeerde kant op gaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / 12 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
12 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Iets Buitengewoons


Velen van jullie stellen de vraag: "Nou, wat nu? Waar ga ik heen?
Hoe kom ik daar? Wat kan ik verwachten?
"Zoals je weet, stuurt Het Universum je altijd tekens of je de goede kant opgaat.
Het is gewoon een kwestie van jezelf voldoende kalmeren om hen te horen, zien en voelen.
(Glimlach)

Jullie hebben hard gewerkt aan enkele zeer uitdagende aspecten van jezelf
en jullie verdienen lof (en een schouderklopje) ervoor.
Er komt echter nog meer.
Dit is niet bedoeld om je teleur te stellen of het werk dat jullie
al hebben gedaan ten opzichte van jullie doelen te negeren,
maar om jullie een helpende hand te bieden wanneer je het nodig hebt.
Sommige aspecten van mens-zijn kunnen een levenslang proces van opwaartse mobiliteit zijn en andere worden geleerd en opgeslagen voor toekomstige referentie.
Beide zijn waardevol op hun eigen manier.

vrijdag 12 oktober 2018

Dagelijkse Buddhic Kolommen Meditatie – vertel het verder! – We Love Mass Meditation /12 oktober 2018


Dagelijkse Buddhic Kolommen Meditatie – vertel het verder! – We Love Mass Meditation
12 oktober 2018

Een Buddhic kolom is een permanente kolom van Buddhic vuur, verbonden aan het planetaire netwerk. Het is een zeer doelmatige techniek om op een locatie een lichtmaalstroom te creëren die de Lichtkrachten helpt om deze planeet te bevrijden.

Red: in dit naar het Nederlands vertaalde artikel wordt de Buddhic kolom uitgebreid beschreven: https://eventnl.wordpress.com/de-staande-vortex-of-buddhic-kolom-ronald-b-tiggle-ph-d-2003/


Het kan worden gebouwd als iemand zich op de locatie bevindt, of op afstand als een groep mensen het gezamenlijk doet. Het kan ook zo groot als nodig is worden gemaakt om een specifieke locatie geheel te bedekken, zelfs een hele stad.

Meer lezen >>>Nivaratri: Overwinning van de goddelijke moeder! /11 oktober 2018 / Door Steve Beckow

Nivaratri: Overwinning van de goddelijke moeder!
11 oktober 2018 Door Steve Beckow
Geplaatst op Awakening Spark 

Narendra heeft me uitgenodigd om een ​​woord te zeggen over de Goddelijke Moeder deze Navratri. 

Er is geen ander onderwerp wat mij meer interesseert.

De relatie tussen de Heilige Vader Brahman en de Goddelijke Moeder Shakti vormt de basis van alle belangrijkste relaties die we hebben. (1)

Wij zijn, in deze dimensie van het bestaan, geesten binnen een materieel lichaam. Het lichaam, samen met al het materiële, is gemaakt door de Moeder Shakti. De geest - als een geïndividualiseerd bewustzijn - wordt "gemaakt" door de Vader Brahman. (2)

De relatie tussen geest en materie (mater, moeder) leert ons de relatie tussen de Vader en de Moeder.

Als we willen dat een beeld de relatie tussen de 'twee' van hen vastlegt, stel ik het beeld voor van een persoon met een waaier voor haar gezicht die het verwijdert om.... niets te onthullen.

Brahman is onkenbaar, onzichtbaar, stil, nog. Shakti is kenbaar, zichtbaar, hoorbaar en actief. Alleen Shakti kan Brahman aan ons openbaren.

De Raad: – Kantelpunt – 10 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
–  Kantelpunt  –
10 oktober 2018 / Ron Head

Nu, terwijl de tijd voorbij gaat, of meer precies, terwijl steeds meer van jullie binnen je bewuste ontwaken  een grotere ontwikkeling ervaren, nadert jullie collectief steeds dichter het kantelpunt in jullie collectieve ervaring van jezelf. Wanneer dat kantelpunt eindelijk wordt bereikt en de bergtop is gepasseerd, zullen jullie, velen van jullie, op een of andere manier voelen of zien of weten, misschien wel alle drie, dat de mensheid zich ontwikkeld heeft naar wat jullie escensie noemen. Het is mogelijk dat jullie iets zullen waarnemen dat jullie een ‘Gebeurtenis’ noemen. Het is net zo goed mogelijk dat jullie tijdens de laatste korte tijd tot potentiaal gebracht hebben dat als een veel zachtere overgang ervaren kan worden. Jullie zitten in het beslissingsproces hoe zich dat zal manifesteren.  

Voor welk resultaat jullie ook beslissen, het vereist dat velen van jullie in een heel korte periode nog een heleboel zuiveringswerk zullen moeten ervaren. Wij willen dat jullie weten dat de meesten van jullie deze lessen niet meer opnieuw hoeven te leven of te leren, maar jullie voelen het op het moment dat ze worden losgelaten. Jullie wordt de absolutie gegeven door het licht en onvoorwaardelijke liefde van de Al Dat Is, of welke naam jullie er aan willen geven. Met andere woorden, beste vrienden, het is nu ‘erop of eronder’ (crunch time: een betere vertaling heb ik niet)

Bindingsangst en verlatingsangst / Pamela Kribbe channelt Maria / Oktober 2018

Bindingsangst en verlatingsangst
Pamela Kribbe channelt Maria
Oktober 2018


Lieve vrienden,

Ik ben Maria. Ik ben de moeder van Jeshua geweest en ik vertegenwoordig het moeder-archetype in jullie traditie. In die traditie is de energie van de moeder beschadigd geraakt. De wond in het moederschap beïnvloedt jullie allen, zowel mannen als vrouwen, zowel jongens als meisjes.

Moederschap is scheppend op een ontvankelijke manier. Als moeder ontvang je een kind in de baarmoeder, in je lichaam, en ben je een kanaal voor een nieuwe ziel die op aarde komt. Je hecht je persoonlijk aan dat wat door jou heen komt. Je hecht je aan je kind.

Bij de geboorte van een nieuw kind begint de onthechting al, het laten zijn van het kind in zijn unieke gedaante. Het scheppen van een moeder is dus tevens een laten gaan, een loslaten, terwijl in het moederschap tegelijkertijd  misschien wel de diepste versmelting van twee zielen plaatsvindt wanneer het kind ontluikt in de buik van de moeder en zij het lichamelijk voedt en omhult. Terwijl daar dus de grootste versmelting plaatsvindt, is er onherroepelijk ook steeds sprake van een loslaten en het kind zijn eigen weg laten voltooien op zijn unieke wijze. Moederschap draagt dus twee uitersten in zich: enerzijds hechting en versmelting, en anderzijds loslaten en het voeden van de unieke kwaliteiten in een ander.

Luister naar de Intuïtie / Van 4 oktober 2018 / Karma Yoga Daily / Wes Annac

Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog
Het is om jullie geest te helpen te bevrijden

Luister naar de Intuïtie
Van 4 oktober 2018, Karma Yoga Daily


Als er iets is over spiritualiteit waar ik zeker van kan zijn, is het de intuïtie - de innerlijke stem die ons begeleidt en ons helpt de best mogelijke keuzes in het leven te maken. Voor degenen die op een minder metafysische en meer wetenschappelijke manier naar het leven kijken; het kan net zo goed een psychologisch mechanisme zijn dat wij gebruiken om onszelf op het juiste pad te brengen. 

Dit is een mogelijke verklaring voor wat in mijn beleving een zeer reëel iets is.

Ik kon niet zeggen wat het precies is, en het woord "stem" is niet nauwkeurig. Het is meer een innerlijk weten of een duwtje naar de goede gedachte, expressie of actie voor dat moment. Velen die hun intuïtie volgen zeggen dat het voelt alsof ze een interne beschermengel hebben die hen helpt door zelfs de meest alledaagse delen van hun leven.

Keuzes die ogenschijnlijk onbelangrijk en toch moeilijk te maken zijn, worden gemakkelijker gemaakt als wij loslaten en luisteren naar onze intuïtie. Er is geen limiet aan de wijsheid die wij kunnen ontvangen als we ervoor openstaan.

Ik ben niet de eerste die suggereert dat de intuïtie echt is en moedig mensen aan ervoor open te staan, en ik zal zeker niet de laatste zijn. 


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap/ 11 oktober 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
11 oktober 2018 / via Shelley Young


Dierbaren, door een corridor van transformatie komen zoals jullie de afgelopen maanden hebben ervaren, lijkt alsof je een steen in een glas bent. Het is erg intens als je erin zit en het kan moeilijk zijn om je te oriënteren of een goed beeld te krijgen van hoe dingen eruit zullen zien als je klaar bent. Maar wanneer jullie tevoorschijn komen, zijn jullie prachtig gepolijst als nooit tevoren. Jullie ruwe randen zijn verwijderd en jullie voelen je vloeiender en comfortabeler.

Dit wordt weerspiegeld in hoe jullie je voelen over jullie persoonlijke wonden, problemen en uitdagingen waar jullie al heel lang mee bezig zijn om ze te helen. Jullie zullen merken dat je minder aan hen denkt, en wanneer jullie dat doen, zullen ze simpelweg niet de energetische lading hebben die ze ooit hebben gehad. Ze drijven niet langer jullie ervaringen aan, maar eerder een deel van jullie verleden.

Deze veranderingen zullen subtiel zijn. Het kan zelfs zijn dat je het in eerste instantie niet eens merkt. Maar naarmate jullie verder gaan, zullen jullie je beginnen met je bewust te worden van dat de ruwheid van het verleden verdwijnt, vervangen door de ware schoonheid van jullie zijnheid dat er doorheen schijnt. Het is altijd een gezegende tijd wanneer jullie je de vruchten van jullie arbeid realiseren en jullie nieuwe energetische toestand volledig erkennen en omarmen.

Aartsengel Gabriel


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 11 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
11 Oktober 2018 / door Jennifer Farley,

Neem Je Tijd ”


Oneindige keuzes liggen voor je. 
Sommigen had je verwacht,
 van sommigen had je een vermoeden dat ze kwamen
en nog anderen hebben je helemaal verrast. 
Geconfronteerd worden met zoveel opties kan overweldigend zijn
en het kan verleidelijk zijn om het gemakkelijkste,
meest comfortabele pad te kiezen, maar Het Universum vraagt ​​je
om ze allemaal te beoordelen voordat je voorwaarts gaat. 

Het is misschien niet altijd eenvoudig,
maar sommige van de meer uitdagende kunnen groei met zich meebrengen
waarvan je nooit hebt geweten dat je dat zou ervaren. 
Neem je tijd, mijn dierbare, er is altijd genoeg van dat (Glimlach)
en weet dat je volledig gesteund  en geliefd bent voor wat je ook kiest.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 11 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch

11 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat er een tijd komt dat je gelooft
dat alles is voltooid. Dat zal het begin zijn.

Louis L'Amour zei dat, en hij had gelijk.
We moeten het loslaten. Alles.
Het zal eruit zien alsof je leven voorbij is,
en dat alles waarvoor je hebt gewerkt is ingestort.
Eigenlijk, zal zijn constructie net begonnen zijn.

Het is zo afgezaagd, dat weet ik, maar ik moet het toch zeggen.
Ik moet het zeggen.
"Voor elke deur die sluit, is er een andere die opengaat."
Dit is de deur waar je naar op zoek was ...
maar je kon er niet op hopen het te vinden terwijl
je achter de eerste was opgesloten.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nldonderdag 11 oktober 2018

De Raad: – Jullie zijn werkelijk alles wat we vaak gezegd hebben dat jullie zijn – 9 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
– Jullie zijn werkelijk alles wat we vaak gezegd hebben dat jullie zijn –
9 oktober 2018 / Ron Head

Jullie is verteld dat jullie een heleboel dingen in jullie levens kunnen verwachten. En we hebben jullie herhaaldelijk verteld dat datgene wat in jullie innerlijke wezen gebeurt de belangrijke dingen waren en dat de rest zou gebeuren als een resultaat daarvan. Wij hebben jullie verteld dat de buitenwereld niets anders kan zijn dan een weerspiegeling van jullie innerlijk. Het woord ‘spoedig’ werd iets als een grap. “Oh nee! Niet alweer ‘spoedig’!” En we hebben jullie verteld dat de veranderingen ‘nu’ plaatsvonden, maar dat deze nog niet naar de oppervlakte gekomen waren.

Welnu, het naar de oppervlakte komen is nu begonnen. We zullen nu enkele voorbeelden vermelden, maar wij waarschuwen jullie, dat te denken dat jullie er buiten gehouden werden, duidelijk vermeden zou moeten worden. Alles van wat wij vermelden gebeurde bijna overnacht en jullie zijn allemaal op een verschillende reis. Wat zal de dag van morgen jullie brengen?

Sommigen komen plotseling tot de ontdekking dat ze met mensen, die niet meer in het lichaam zijn, beginnen te communiceren. Sommigen spreken met dieren rondom hen heen. Velen gaan zich afvragen wat al die lichten rondom hen heen zijn. Nog meer zeggen: “Vertel mij niets over zonnevlekken en energieën. Ik voelde ze al voordat jullie er iets van wisten”. Velen moeten leren om met energieën om te gaan, het gevoel op openbare plaatsen, dat ze nooit eerder opgemerkt hebben. En nog meer.

Benjamin Fulford: De Wereld staat op het punt te leren over gruwelijke Khazariaanse maffia misdaden welke het voorstellingsvermogen te boven gaan / 8 oktober 2018

De Wereld staat op het punt te leren over gruwelijke Khazariaanse maffia misdaden welke het voorstellingsvermogen te boven gaan
8 oktober 2018 / Benjamin Fulford

De Khazariaanse maffia heeft kinderen gemarteld, vermoord en gekannibaliseerd op een gruwelijke schaal en de wereld staat op het punt dit te ontdekken als de militaire tribunalen beginnen. Enkele erg verontrustende foto’s en getuigenissen die gestuurd werden door het Departement van Politie van New York en de CIA laten zien hoe kwaadaardig de Khazariaanse maffia werkelijk is. Deze mensen bevinden zich voorbij waarheid en verzoening en verdienen zelfs geen snelle dood.

Laten we beginnen met statistieken van de FBI over vermiste kinderen in de V.S., zodat het pure kwaad van deze daden kan voorkomen dat sceptici hun ogen hiervoor sluiten. In 2015 werden 442.032 jongeren vermist, hiervan werden er 42.032 niet gevonden. 

https://www.fbi.gov/file-repository/2015-ncic-missing-person-and-unidentified-person-statistics.pdf/view

Ter vergelijking, in het zelfde jaar raakten in Japan 17.971 kinderen vermist(het equivalent van 44.927 in de V.S. wanneer aangepast aan de verschillen in het aantal inwoners) en bijna 99% van deze kinderen werden gevonden.

11/111 – Wat gebeurt er nu? Wat is er aan de hand? / 10 oktober 2018


11/111 –  Wat gebeurt er nu?
Wat is er aan de hand?
10 oktober 2018

Aartsengel Michaël:

Ik ben Aartsengel Michael. Over de hele planeet doen individuen die solo en in groepen werken al wat ze kunnen voor de overgang van de Aarde, die nu aan de gang is. In elk gebied van financiën, overheid, leger, media, recht, kunst, wetenschap en maatschappij zijn er personen, die bewust werken aan het afbouwen en oplossen van de corrupte, ingestorte systemen van overheersing en slavernij;  ze vervangend door nieuwe werkwijzen. Deze nieuwe manieren zijn transparant, expansief en ontworpen voor het hoogste goed van allemaal. Deze nieuwe manieren zullen voor alle zielen de mogelijkheid verzekeren om zichzelf te bevrijden.

Maar dat is niet genoeg.

Dus zijn er ook op dit moment, op deze planeet, diegenen die doelbewust en voornamelijk in de Innerlijke Rijken werken. Deze onverstoorbare zielen richten zich op het naar binnen brengen van de veranderingen van de Aarde, te beginnen met hun persoonlijke Ascentie. Dit zijn jullie poortwachters, helers, netwerkmedewerkers, boodschappers, transmuteerders, energieverhogers (transducers), vreugdehouders, systeembrekers, mediteerders, biddenden, Bewakers van de Aarde, netwerkers, Brengers van Wijsheid, verlichte vormbrengers en nog veel meer. Ze werken onvermoeibaar; hoewel ze in veel gevallen uitgeput en leeg zijn.

Glorie Voor De Goddelijke Moeder - Navratri 2018 / 9 oktober 2018 / Door Narendra Mishra

Glorie Voor De Goddelijke Moeder - Navratri 2018
9 oktober 2018 / Door Narendra Mishra

Van 9 oktober tot 17 oktober 2018 zullen hindoes over de hele wereld gedurende 9 dagen en nachten verloofd zijn met de viering van de Goddelijke Moeder. Dit festival staat bekend als de Navratri of Negen Nachten van de Goddelijke Moeder.

In dit artikel bekijk ik kort de Goddelijke Moeder. Kortom omdat zij alles is. Er komt geen einde aan haar glorie en grootheid.

-------------------------------------------------------------

Narendra Mishra, "Glory to the Divine Mother - Navratri 2018," Awakening Spark , 9/10/2018 op https://awakeningspark.com/blog/glory-to-the-divine-mother-navratri-2018

---------------------------------------------------------

Elk jaar worden er twee grote Navratri-vieringen gehouden die overeenkomen met het begin van de lente en de herfst. Deze seizoensgebonden overgangsperioden worden al lang als moeilijk ervaren, wat vaak veel verandering voorspelt.

Daarom adviseerden de oude zieners in die/deze tijd om het Hoogste Principe en de Hoogste Oorzaak te aanbidden om de mensheid te helpen bij het navigeren door deze veranderingen. Ze bevolen de aanbidding van de Goddelijke Moeder aan.