Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 september 2018

Over statuur, status en collectieve identificatie / Door Michiel Koperdraat / Geplaatst 15september 2018

Over statuur, status en collectieve identificatie
Door Michiel Koperdraat

Verwarring op grote schaal
Dat grote groepen westerse mensen in collectieve verwarring zijn, is goed te zien aan hoe men zich overgeeft aan mentale bewustzijn-vernauwers als trends, hausses, games en andere aandacht-opeisers zoals smartphones, werk, media, politieke opvattingen en verslavingen. Dit alles houdt vele collectieve identificaties in stand. Ook in de meer spirituele werelden (van oost en west) is dit goed waarneembaar.

Identificaties blokkeren innerlijke licht. Groepsidentificaties blokkeren een verlichte samenleving. Men hecht zich collectief aan dingen die individuele innerlijke ontwikkeling beperken waaronder ideeën, overtuigingen, geloven en allerlei -ismen. Omdat men zich collectief aan het ene hecht, wordt waar anderen zich collectief aan hechten opponent. Tweeheid is geboren en de essentiële en natuurlijke ervaring van eenheid verdwijnt uit de samenleving. Hieruit ontstaat dan gemakkelijk strijd als geloofsovertuigingen met elkaar botsen.

In het dagelijks leven hebben we al vrij makkelijk een niet opgemerkte groepsidentificatie te pakken: een idealisme, een politieke stroming, een religieuze overtuiging of een aantrekkelijke trend. In meer spirituele kringen hecht men zich bijvoorbeeld collectief aan breed gedragen ‘ware’ uitgangspunten, die vaak al eeuwen geleden zijn opgetekend en niet altijd in kennend bewustzijn werden overgeleverd, waardoor de essentie ervan hopeloos verloren is geraakt. Verder zijn er nieuwe paradigma’s ontstaan, die uit moderne spirituele verbeeldingskracht zijn ontsproten, die collectief worden omarmd, en die in feite tijdelijke spirituele trends vertegenwoordigen.

Statuur, of status en hiërarchie
We hechten ons als persoon niet alleen aan bezit en aan ideeën en overtuigingen, maar ook aan status. Individueel hechten we ons aan vele behoeften: de behoefte aan respect, aan gezien en gehoord worden, aan positie, aan onze ‘naam’, die allen met status van doen hebben. In feite hebben we een sterke behoefte aan aandacht voor wie we zouden zijn. Aandacht voor onze persoon, voor wat we doen en voor wat we hierin zouden betekenen. Een goede vraag die we onszelf zouden kunnen stellen is dan ook: ‘wie denk ik wel dat ik ben?’Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 14 september 2018

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
14 september 2018

De vorderingen lijken misschien langzaam te gaan maar in werkelijkheid is er bijzonder veel gaande. Jullie zien wereldwijd dingen gebeuren die langzaam maar zeker het duister terugdringen en voorkomen dat ze in staat zijn om een positieve vooruitgang te dwarsbomen. Wat slechts weinigen van jullie weten is dat de Lichtwerkers op hoog niveau opereren, waar ze de invloed en de macht hebben om maatregelen in stelling te brengen die de zaken in het voordeel van het Licht verder positief zullen beïnvloeden. Er heeft altijd een plan bestaan om het duister uit de macht te ontzetten, het duister dat een fase had bereikt waarin ze door valselijk vertrouwen te wekken, geloofden dat ze de overname van de Aarde en haar bevolking bijna in handen hadden. Het plan is altijd geweest dat wanneer de Mensheid eenmaal het kenterpunt was gepasseerd, die zielen die er klaar voor waren in ieder geval met succes Ascentie zouden bereiken.

Wanneer jullie de vele zielen zouden kunnen zien die toezicht houden op jullie handelingen, er op die manier voor zorgend dat jullie slagen, en die jullie beschermen tegen de negatieve krachten, dan zouden jullie wat Ascentie betreft op geen enkele manier meer twijfelen. Het is een zeer bijzondere tijd in jullie geschiedenis omdat jullie, hoewel weinigen een vorm van herinnering hebben aan voorbije levens, vele duizenden jaren hebben doorgemaakt en hebben geprobeerd de trilling voldoende te verhogen zodat jullie het kenterpunt konden passeren om je verder richting Ascentie te bewegen. Kunnen jullie je de blijdschap voorstellen die zich door dit Universum verspreidt, omdat jullie je alleen nog maar hoeven te realiseren wat een schitterende prestatie jullie vooruitgang is geweest. Het maakt niet uit dat jullie op je pad hulp hebben ontvangen, en dit is voornamelijk gebeurd om ervoor te zorgen dat hierop geen invloed kon worden uitgeoefend, hoewel jullie om karmische redenen op dit pad met vele uitdagingen te maken hebben gekregen. Jullie vrienden vanuit de Ruimte komen steeds dichterbij en wachten, zoals jullie al werd verteld, vol verlangen om jullie op de Aarde te kunnen begroeten en jullie in de hogere dimensies te verwelkomen. 

Live Kryon Channeling: Een lijst maken van Wie Jullie Zijn! 3 / 29 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 15 september 2018

Live Kryon Channeling:
Een lijst maken van Wie Jullie Zijn!
Syracuse, New York. 3
29 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  15 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner heeft geleerd om echt opzij te stappen. Het komt door veilig te zijn. In de energie van het verleden, vooral bij helers en anderen, was de tijd van voorbereiding nodig om de filters te verwijderen die zeggen dat jullie niet veilig zijn, jullie zijn niet veilig om je gelaatsuitdrukking te veranderen en je wijd open te stellen om te ontvangen om een moment in de tijd hiermee te werken, een moment dat sommigen heftig hebben genoemd, deze filters. Dus kunnen jullie zien door de training die ik jullie tot dusverre heb gegeven, een training die zegt dat jullie zelfs in deze nieuwe energie bewegen en veranderen. En deze evolutie betekent dit: jullie zijn veilig! In heel vroeger tijden waarin jullie niet veilig waren liepen jullie een zaal in en was die niet gereinigd – niet gapen – omdat dit ook niet nodig was omdat de reiniging werd volbracht door degenen die naar binnen liepen. Dat is nieuw. Dit betekent voor nu ook dat de evolutie van het menselijk bewustzijn al is begonnen. 

Jullie hoefden niet te wachten totdat jullie konden incarneren op een planeet om te pakken te krijgen, te weten waarin jullie incarneerden. Maar de oude zielen, de Lemuriers, degenen die vol waren van doelen gaan zich nu ontwikkelen naar een graad waarop jullie jullie alles kunnen reinigen als jullie dit willen. Sommigen van jullie voelen dit en anderen stellen het ter discussie omdat het nieuw is.Een Schrijven van de Schepper / 14 September 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
14 September 2018 / door Jennifer Farley,

Laat Jullie Licht Schijnen


Alleen ter informatie voor jullie; de meest actuele verandering
is meer dan alleen chaos en onrust.
Het kan misschien zo voelen, hoewel, als je rustig zit en luistert ...
zal de overvloed aan informatie naar je toe komen.

Het gaat over liefde ... het gaat om grote hoeveelheden onvoorwaardelijke liefde -
voor jezelf en anderen.

Het gaat over zelfzorg en genezing - het loslaten van de dingen die je tegenhouden
en zorgen voor het heilige voertuig dat jouw lichaam is.

Het gaat om het leren om een oordeel vrij leven te leiden -
 vooruit te komen zonder te worden gebonden
door negatieve gedachten over jezelf en anderen.

Het gaat over grenzen - erachter komen hoe ze comfortabel kunnen worden
opgezet en onderhouden.

Bovenal gaat het om het omarmen van wie en waarom je hier bent -
 wetende dat je deze keer hebt gekozen
om je licht in een ruimte te laten schijnen waar het het meest goed zal doen.

Alles wat jullie dit leven hebben geleerd,
wordt nu gebruikt om het trillingsniveau van jullie Aardse niveau te verhogen.
Laat deze geweldige kans niet aan jullie voorbijgaan!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Jouw unieke zielenpad / 13 september 2018 / Love D

Jouw unieke zielenpad
13 september 2018 / Love D

Heel lang ben ik op zoek geweest naar mezelf, omdat ik dacht dat ik ergens mezelf onderweg kwijt ben geraakt.

Soms leef je het leven, zonder je er bewust van te zijn dat je in een overlevingsstand terecht bent gekomen. Deze overlevingsstand wordt over het algemeen door het ego geleid en zorgt ervoor dat je de connectie met jezelf op bepaalde momenten helemaal kwijt kan raken. Je leven gaat aan je voorbij en je probeert wel ‘de regels’ te volgen, gezien je onderliggend weet dat je wilt veranderen.

Maar daar komt ook de spirituele valkuil vandaan. Eentje waar iedereen in terecht kan komen, en eentje waarin je alles strikt volgens opgelegde regels wilt doen. Met spirituele valkuil bedoel ik dat het volgens de ‘spirituele kant’ soms volgens bepaalde regels moet gaan, om ergens dat geluk te vinden. En als jij je niet aan die regels houd, jij niet het geluk zult vinden waar jij zo hard naar op zoek bent. Maar dat is natuurlijk een illusie, gezien wij zelf onze eigen werkelijkheid creëren en daarin altijd ons gevoel zouden moeten volgen. Nu is het in sommige gevallen nodig om ergens extreem in te geloven, om weer tot bepaalde wijsheid te komen. Want ik ben ook iemand van extremen, zwart/wit, alles of niets en deze instelling heeft mij goede en slechte dingen gebracht. Doordat ik zo in extremen heb geleefd, is het voor mij moeilijk geweest om de balans te vinden en houden.

Op deze dag van je leven / 14 September 2018 / Neale Donald Walsch

14 September 2018 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goed is om in een staat van strijd te zijn.
Strijd is gewoon een ander woord voor groei.

Zelfs de meest geëvolueerde wezens
bevinden zich nu en dan in een staat van de strijd.
In feite is strijd een zeker teken voor hen dat ze uitbreiden;
het is hun indicatie van echte en belangrijke vooruitgang.

De enige die niet worstelt, is degene die niet groeit.
Dus als je nu ergens mee worstelt,
zie het dan als een geweldig teken -
en vier je strijd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 13 september 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
13 september 2018 / via Shelley Young


Heb je ooit een idee gehad, een inspiratie voor iets dat je zou willen creëren of ervaren, en je voelt je er zo enthousiast over maar gaat er korte tijd later weer over twijfelen? We willen dat je weet dat dit volkomen normaal is en waarom dit gebeurt.

Wanneer je een nieuwe richting ontdekt waar je ziel zich naar zou willen uitbreiden, is de onmiddellijke reactie ervan vreugde en opwinding. Het voelt licht en juist en vol van potentieel. Dit is je ziel die je een volmondig ja geeft! Het is zodra je echt in die energie begint te komen en overweegt om het een realiteit te maken dat de twijfel binnensluipt. Waarom gebeurt dit? Het is het werk van je ego.

Jouw ego lijkt veel op een peuter die zich niet druk maakt om plotselinge veranderingen. Het is er zeer bij gebaat dat alles hetzelfde blijft en het gevoel van controle heeft, en dus zal het dwars zijn in vooruitgang op nieuwe, onverwachte manieren. Het reageert sterk met angst en twijfel, welke jij, in jouw gevoeligheid, zult voelen. Laat dit je voorwaartse beweging niet blokkeren.

vrijdag 14 september 2018

De Raad: De Toestand Schijnt Chaotisch te zijn /12 September 2018 / Ron Head

De Raad:
De Toestand Schijnt Chaotisch te zijn  
12 September 2018 / Ron Head

Wanneer jullie op dit moment om je heen kijken, schijnt de toestand chaotisch te zijn. Ze zou niet veel slechter kunnen worden. Welnu, ja, waar jullie naar kijken kan nog veel chaotischer worden en dat zal spoedig gebeuren. Denk aan wat wij al zo vaak gezegd hebben, jullie kunnen geen nieuw huis bouwen voordat jullie het oude met de grond gelijk gemaakt hebben. Met de stand van zaken die jullie tot nu hebben, zou een opnieuw modelleren niet werken. Het houtrot in de echte draagconstructie is te groot. Jullie zullen het niet leuk vinden, maar jullie moeten het zien zodat jullie het nooit meer te laten gebeuren.

Op datzelfde moment zouden er nog een aantal andere toestanden moeten veranderen. Wij zien dat er veel te veel vijandigheid en boosaardigheid rond geslingerd wordt. Elkaar uitschelden en met kwaad bedreigen is niet alleen onproductief. Het vertraagt ook in ernstige mate wat er voor het collectief alsook persoonlijk moet gebeuren. 

Er zijn op dit moment miljoenen die er naar streven om hun vibraties te verhogen. Dit is een prachtige gebeurtenis. Letterlijk iedere dag sluiten er zich meer bij aan. Desondanks laten er nog velen de afwijzing toe om deel uit te maken van wat ze dagelijks opnemen – en produceren.  Het is als het ergens proberen te komen terwijl je na iedere stap voorwaarts een stap terug zet. Zoals wij dat elders onderwezen hebben, jullie kunnen niet in het licht verkeren terwijl je de ander in het duister houdt. Jullie kunnen niet liefdevol zijn en nog haat koesteren. 

Welnu, wanneer wij mogen, laten we een meer positieve  koers varen.

Channeling nr. 42 Door Raphaël en Isoritas de buitenaardse. / 8 September 2018 / via Margreet de Carpentier

Channeling nr. 42 
Door Raphaël en Isoritas de buitenaardse.
8 September 2018 / via Margreet de Carpentier

Wees welkom op deze eerste channeling na de zomer vlak voor de herfst. Het begin van de verandering van de natuur, een natuur die zo wonderschoon is. Wij hopen dat u dat kan zien. Want mensen die depressief zijn kunnen dat moeilijk zien en dat is triest. De natuur veranderd, de wereld veranderd. U heeft gemerkt dat de laatste weken er weer velen rampen zijn gebeurd. Vooral Japan heeft daar veel onder te lijden gehad. De aarde is daar weer verschoven en de aarde zal blijven schuiven.

Er zullen vele, velen misstanden naar boven komen. Dit is al in werking gezet, er worden steeds meer misstanden ontdekt. De mensen houden hun mond niet meer, zij kunnen hun mond niet meer houden. Daar wordt voor gezorgd. Heel subtiel als zij ontvankelijk zijn voor ons en dat is vaak in de nacht, zullen wij hun proberen te beïnvloeden om dingen naar buiten te brengen die altijd in de doofpot gestopt zijn. Het is nu de tijd van de waarheid en het is een tijd vol van kracht.

Saul: Het leven is echt veel mooier dan jij, zoals mensen zich kunnen voorstellen. / via John Smallman / 12 september 2018

Saul:

Het leven is echt veel mooier dan jij, zoals mensen zich kunnen voorstellen.
via John Smallman / 12 september 2018

De spirituele evolutie van de mensheid vordert nu heel snel, zoals het beslist ook zal moeten doen. Er is een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal online beschikbaar om dit te bevestigen. Wees opgewekt, je ontwaken is aanstaande!

Ja, er is veel chaos en verwarring over de hele wereld, omdat 'dingen' die moeten worden aangepakt, in ieders bewustzijn opkomen. Dit kan nogal alarmerend zijn, vooral voor degenen- en er zijn er velen - die tot nu toe uitsluitend bezig waren met hun dagelijks leven als mens. Dit doet zich voor als de dagelijkse sleur van gaan werken, worstelen om te overleven en het betalen van de rekeningen, die de prijs zijn van een basale menselijke overlevingsstaat voor de meeste op dit moment geïncarneerde mensen. Dit alles komt nog eens enorm de lasten vergroten, die mensen al bijna te zwaar vinden om te dragen.

Dit is een tijdelijke situatie en het zal gemakkelijker worden. Dus zorg ervoor dat je dagelijks naar binnengaat, of zelfs vaker als je kunt. Rust daar in het goddelijke veld van Liefde waar je allemaal wezenlijk en onafscheidelijk mee verbonden bent - Eén met de Bron - . Open dan jezelf, open je harten, met de intentie om de Bron van liefde te voelen waarmee je inderdaad één bent.

Live Kryon Channeling: Voltooiing voor Oude Zielen! 2 / 28 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 14 september 2018


Live Kryon Channeling:
Voltooiing voor Oude Zielen!
Syracuse, New York. 2
28 juli 2018 / Lee Carroll
Geplaatst: 14 september 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

In het begin was er liefde voordat er ook maar iets fysieks was, geen universum, geen melkwegstelsel. Er was liefde. Toen de membranen van inter-dimensionaliteit botsten begon hetgeen jullie het Universum noemen. Er was liefde toen jullie Universum werd gevormd met het fysieke dat het heeft…en er was liefde. En deze wereld die jullie Aarde noemen, vormde zichzelf en koelde af, en het leven begon. Er was liefde. 

Toen het tijd werd voor de biologie hier ontving de mens de kennis van Eenheid. Er was liefde. En al die duizenden jaren later, nu jullie hier in de stoelen zitten….is er liefde. Het is een schepper die nooit verandert. Nooit! Een Bron die dynamisch en toch statisch is en toch constant verandert om uitgebreid te worden…en toch…..is er altijd liefde.. En toch mensen, als jullie gaan bestuderen wat de kerninformatie is die is onderwezen aan de mensheid….is er liefde. En hiermee wil ik dat jullie weten dat jullie deel uitmaken van deze Bron.

Lieve mensen, deel van de verandering van het DNA, van een dier met 24 chromosomen naar een deel van God met 23 chromosomen, een deel hiervan was het doordringen van jullie met attributen van de Centrale Bron van Al Wat Is.

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / 13 September 2018 / Neale Donald Walsch


13 September 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat veiligheid niet iets is waarnaar je moet uitzien voor in de
toekomst. Vreugde is waar je naar moet uitzien.

Beveiliging en vreugde komen mogelijk niet in hetzelfde pakket.
Dat kunnen ze ... maar dat kunnen ze ook niet.
Er is geen garantie.

Als je belangrijkste zorg garantie van veiligheid is,
ervaar je wellicht nooit de ware vreugde van het leven.
Dit is geen suggestie dat je roekeloos wordt,
maar het is een uitnodiging om op zijn minst gedurfd te worden.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper /13 September 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 September 2018 / door Jennifer Farley,

Naar 11 Gaan


Net toen je dacht dat dingen een halsbrekende snelheid hadden bereikt,
staat jullie Aard oppervlak op het punt 'naar 11 te gaan'.
De binnenkomende energie kan je in een uitdagende ruimte plaatsen,
maar het leren dat jullie sinds het begin van het jaar hebben gedaan,
heeft jullie voorbereid om ermee om te kunnen gaan.
Het is belangrijk om gefocust te blijven op je ademhaling ...
niet vergeten om te ademen (Glimlach) is de sleutel.
Het lijkt misschien alsof chaos en wanorde de baas zijn,
maar Het Universum heeft een plan wat ook jou omvat om de balans vast te houden.
Dit is waar jullie op hebben gewacht,
nu is het tijd om aan het werk te gaan.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
donderdag 13 september 2018

Thomas Williams: Federal Reserve Bank verliest bankvergunning / 13 september 2018 / by Ella Ster


Bepaalde Amerikaanse banken werken de Trust tegen om fondsen over te maken. De Trust heeft daarom de bankvergunning van de Federal Reserve ingetrokken. Ook andere Amerikaanse banken zullen omvallen. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 6 september 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Terroristische groep vrijgelaten en opnieuw opgepakt
27:27   De 13-jarige jongen die behoort tot de groep die in Nieuw-Mexico in hechtenis is genomen, vertelde de FBI dat zijn moeder’s vriend hem trainde om jihad-aanvallen op niet-moslims te plegen. Dit staat in de gerechtelijke stukken. De groep behoort tot de Muslim Brotherhood. De jongen was een van elf kinderen, die zwaar verwaarloos werden. Een drie-jarig jongetje werd tijdens een exorcisme-ritueel gedood.

De vijf leiders zijn begin augustus gearresteerd, vanwege samenzwering en illegaal wapenbezit. Afgelopen week had een rechter deze vijf vrijgesproken vanwege een ‘vormfout’, maar een paar dagen later werden ze opnieuw door de FBI gearresteerd. Het feit dat de groep aanvankelijk werd vrijgelaten, toont de mate van inmenging door justitie om bepaalde groeperingen te beschermen. Dat ze vervolgens de volgende dag alsnog werden opgepakt, toont tevens dat het tij gekeerd is.

Aanval op Trump vanuit het Witte Huis
52:20   Een aantal Amerikaanse topambtenaren hebben ontkend dat ze de auteur zijn van een bij de New York Times ingezonden brief, waarin president Trump wordt aangevallen. Het artikel in de New York Times is door iemand binnen het Witte Huis geschreven. Een van de personen die verdacht wordt de brief geschreven te hebben is vice-president Pence. Met name het gebruik van het niet gangbare woord ‘lodestar’, wijst in de richting van Pence, aangezien hij dit woord eerder meermalen heeft gebruikt.

Live Kryon Channeling: Het Begin! 1. / 28 juli 2018 / Lee Carroll / Geplaatst: 13 september 2018

Live Kryon Channeling:
Het Begin!
Syracuse, New York 1
28 juli 2018 /Lee Carroll
Geplaatst:  13 september 2018

Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Ik zeg het nogmaals, want er zijn leraren in de zaal, bij degenen die luisteren of later lezen die zeggen: “Ik ben nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee Kryon binnenkomt want in het verleden, in een oude energie was zo’n opwaardering met die snelheid helemaal niet mogelijk.” Ik zeg jullie, lieve mensen, dat dit de manier is in een nieuwe energie want de man in de stoel is gewoon een hartslag van jullie vandaan. Want ik leef daar, in het DNA.

Als jullie geloven in een Hoger Zelf, begrijpen jullie dat jullie God binnenin hebben en dit niet aan of uit hoeven te zetten….dat hoeft niet. Jullie hoeven liefde niet aan en uit te zetten….dat hoeft niet. En Spirit is dezelfde. In deze nieuwe energie kunnen jullie je verstrengelen met goddelijke dingen. Mensen zijn grappig want zij willen dat bepaalde dingen niet geheim zijn. Jullie komen samen met vrienden en jullie praten en hebben het leuk. Liefde is daar. God is daar. Er is vreugde…wisten jullie dit?

Jullie moeten de tijd nemen, je netjes aankleden en naar een gebouw gaan om deze ontmoetingen te hebben. Maar God is overal, waar jullie ook zijn, het maakt niet uit: God is daar. Alles is daar! En dat brengt mij naar deze plek, want hier gebeurt het. Ik zeg het nogmaals voor degenen die hier voor het eerst zijn: dit is een workshop over de kerninformatie van God, Spirit, Creatieve Bron, hoe jullie het ook willen noemen, kerninformatie die vandaag en morgen wordt gegeven over wat de Pleiadiers jullie hebben gegeven. Niet alleen maar 23 paar chromosomen, niet alleen maar de DNA-verandering….wat onderwezen zij?Bereid jullie Denken en Harten voor. / Dinsdag 11 september, 2018 /Door Anna Von Reitz

Bereid jullie Denken en Harten voor.
Dinsdag 11 september, 2018 /Door Anna Von Reitz

Ik heb al eerder aangehaald dat jullie lichamen net ruimtepakken zijn, die jullie bewustzijn in dit aspect laat verblijven, maar ik moet er aan toevoegen dat het menselijke bewustzijn niet de enige vorm van bewustzijn is dat een menselijk lichaam kan bewonen.

Engelenbewustzijn en demonisch bewustzijn kunnen net zo goed een sterfelijk lichaam bewonen, alsof je een grote hond een shirt aantrekt: het kan zijn dat het niet goed past, maar het volstaat.

En zo is het wanneer we te doen hebben met Kwaad in Hoge Posities. Er zijn er die mens lijken te zijn omdat ze een menselijk lichaam “dragen” ---- maar ze zijn niet menselijk.

Deze werkelijkheid is jullie ronduit en vele malen verteld in de Bijbel, maar wanneer ik met mensen praat, krijg ik de indruk dat de meesten van ons zich deze informatie niet echt ter harte nemen en welbewust nadenken over wat dit in praktische termen betekent.

Het betekent dat die vriendelijke dame op de PTA bijeenkomst (Parent-Teacher Association: ouders-docentenvereniging) ---- in feite een duivel in een mensenlichaam zou kunnen zijn.


De Arcturianen via Suzanne Lie: Leven in Gebondenheid, Gericht op Één lijn /11 September 2018

De Arcturianen via Suzanne Lie
Leven in Gebondenheid, Gericht op Één lijn
11 September 2018

Als jullie de wervelkolom op één lijn overeenstemmen op een manier dat de Kundalini makkelijk kan stromen, zullen jullie je innerlijke licht aanvoelen dat van binnenin uitstraalt en vanuit ieder chakra.
Jullie innerlijke licht is er altijd geweest, maar voor lange tijd in een slapende, verborgen staat, daarom konden jullie het niet waarnemen tot dat jullie bewustzijn ging matchen met de hogere vijfde dimensionale frequentie van jullie innerlijke licht.

Toen jullie besloten om jullie Thuiswereld of Schip te verlaten om een driedimensionale vorm aan te nemen op het lichaam van Gaia, wisten jullie dat de driedimensionale Aarde nog niet gereed was voor het vijfdimensionale licht. Daarom moesten jullie dit licht verstoppen in de kern van het driedimensionale aardevoertuig op dezelfde manier dat Moeder Gaia Haar licht te verbergen had in de kern van Haar planetaire lichaam.

Terwijl jullie persoonlijke en planetaire lichten zich verbergen in de persoonlijke en planetaire kern, versterken ze de fysieke en planetaire lichamen, die zijn blootgesteld aan de driedimensionale illusies van de realiteit.

Jullie kwamen allemaal naar Gaia in dit NU voor twee heel belangrijke redenen:
Om Gaia te beschermen tegen de negatieve intenties van de duisteren en
Om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.

Aangezien de mensheid is samengesteld van dezelfde elementalen Aarde, Vuur (Warmte) Lucht, Water en Ether als Gaia, zo zijn de mensheid en Gaia verbonden via de altijd actieve en snel transmuterende elementalen.
De elementalen zijn veel als de ingrediënten van een cake.
Wanneer er zure melk, bedorven eieren en meel worden gebruikt, zou de cake niet zo fijn smaken, noch zal het meel het verbindende en rijzende werk verrichten.