Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 24 maart 2018

Inter-dimensionale Communicatie / De Arcturianen via Suzanne Lie, / 22 maart 2018


 Inter-dimensionale Communicatie
De Arcturianen via Suzanne Lie,
22 maart 2018

Driedimensionale Communicatie doet zich voor binnen de Fysieke Wereld van polariteiten, afscheiding, tijd en ruimte. Het wordt het beste waargenomen met jullie fysieke kwaliteiten van horen, zien en ruiken.

Driedimensionale Communicatie wordt het beste bereikt door te luisteren naar wat jullie zeggen evenals naar wat de persoon die tegen jullie spreekt, zegt.

***

Vierdimensionale Communicatie doet zich voor binnen de Astrale Wereld gedurende jullie je voorbereiden voor geboorte/dood en/of transmutatie van jullie bewustzijn en/of fysieke vorm.

Vierdimensionale Communicatie wordt het beste geactiveerd door creativiteit, tijdens dromen, meditaties en/of bijna doodervaringen.

Vierdimensionale Communicatie wordt het beste bereikt door het activeren van jullie creatieve energieveld en het houden van jullie driedimensionale werkelijkheid.

22 symptomen multidimensionaal bewustzijn / 22 maart 2018/ Tamara van de Beek

22 symptomen multidimensionaal bewustzijn
22 maart 2018 / Tamara van de Beek


In mijn praktijk merk ik dat velen een toename ervaren van “vreemde” symptomen. Symptomen die opspelen onder invloed van zonnestormen, kosmische activiteit en een veranderende energetische matrix. Symptomen die horen bij activering van multidimensionaal bewustzijn. Deze symptomen spelen vaak op vlak voor een volgend niveau van bewustzijn.

Je hebt het vast al gemerkt. Er is een grote verschuiving gaande. Ik hoor en zie vaak de volgende 22 “symptomen” die hiermee gepaard gaan:

1. Veranderingen in helderziendheid
Voor degenen die al werkten met helder zien een duidelijke verandering. Ik zie bijvoorbeeld in meditaties en tijdens healings ontzettend veel geometrische patronen. Dat is nieuw. Ook heb ik inmiddels geleerd om deze geometrische patronen te decoderen. In mijn praktijk zie ik dat degenen die veel voelen maar nooit energetisch konden waarnemen dit langzaam aan gaan ervaren. Zij beginnen aura’s te zien, explosies van licht, licht bolletjes etcetera. Dat wat latent al aanwezig was begint voorzichtig te ontwaken. Dat is in het begin best lastig. Zij twijfelen aan zichzelf en denken dat ze het zich allemaal inbeelden. Omdat ze niet gewend zijn aan helderziendheid. Ook kan het even voor overprikkeling zorgen. Zoek goede begeleiding hierin zodat je het bewust kunt ontwikkelen.

HET VERLICHTE PAD in het Centrum van de Dualiteit BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL Doorgegeven via RONNA Herman / November 2011 / geplaatst 24 maart 2018

HET VERLICHTE PAD in het Centrum van de Dualiteit
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster (ook)
November 2011 / geplaatst 24 maart 2018

AANVULLING

VIJFDE SUBNIVEAU:
Dit subniveau is gevuld met glorieuze klanken van Hemelse muziek en unieke muziekpatronen. Jullie zullen een begrijpen verkrijgen over hoe vitaal geluid/klank is en hoe een belangrijk deel jullie eigen stem heeft bij het perfectioneren of infecteren van het fysieke voertuig.

Het is interessant dat ik dit niveau begon te ervaren toen ik grote problemen met mijn keel had. Na de operatie en toen het genezingsproces was voltooid, begon ik een intens verlangen te krijgen om toon te geven aan de vocale klanken, wat ik regelmatig heb gedaan sinds die tijd. Ook heb ik lange tijd de vijf heilige namen van de vijf heilige talen gechant; maar plots begon ik ze te zingen en dat voelt zo krachtig en prachtig. Ik heb ook andere instructies ontvangen met betrekking tot het gebruik van onze stemmen, als instrumenten voor transformatie, in de toekomst hoop ik dit te delen.

Op deze dag van je leven / 23 Maart 2018 / Neal Donald Walsch


23 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat dit geen dag is om geweld te herinneren,
maar voor het herdenken van je beslissing om elke wond
 te genezen die het kan veroorzaken.

Er is één vraag die niemand zal stellen aan degenen die geweld gebruiken
om hun punt te maken: Wat doet jou zo erg pijn dat je voelt dat je me pijn
moet doen om het te genezen?

Dit kan geweld niet goedkeuren, maar het kan ons helpen
het te begrijpen - en om te begrijpen hoe het te stoppen.
Gesprekken Met God zegt: "Niemand doet iets ongepasts,
gezien hun model van de wereld."
De wijsheid omhelzen, die in deze tien woorden ligt, kan
de loop van de menselijke geschiedenis veranderen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 23 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
23 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

Wachten Op Jou


Er zullen tijden zijn dat je je alleen, vreemd, misplaatst
en zeker niet waar je hoort te zijn voelt.
Je kunt je afvragen waar alle gelijkgestemden zich bevinden
 en wanneer ze in je leven verschijnen.
Wees niet ontzet, lieve kind ... je bent nooit  alleen, of bent nooit alleen geweest!
Het volgen van het door jou gekozen pad is soms eenzaam,
maar vergeet niet de tijd te nemen om te zoeken naar de lichtpuntjes,
 de mensen om je heen die iets meer leven in de kamer brengen wanneer ze verschijnen. Het is tijd om Het Universum toe te staan om ze te laten verschijnen
en er voor je te zijn wanneer je het het meest nodig hebt.
 Het eenzame pad bewandelen is de 'oude manier' ...
jouw spirituele familie wacht op je!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 23 maart 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 maart 2018

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
23 maart 2018

Er speelt zich nu al geruime tijd veel achter de schermen af, en als er iets is toegenomen dan is dat het verwijderen van degenen van het duister om er op die manier voor te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen zonder inmenging verder kunnen gaan. Lange tijd werden de zaken zodanig gevormd zodat zij deze de gebeurtenissen konden beïnvloeden en in ‘hun’ voordeel konden worden verdraaid. Die dagen zijn bijna voorbij en zij vormen niet langer de macht die ze voorheen zijn geweest. In de tussentijd werd geen kans onbenut gelaten om een web van Licht te creëren, een web dat op het geschikte moment zal worden geactiveerd. Er heeft zich méér ondersteuning voor de Lichtwerkers aangediend en de invloed ervan zal helpen de veranderingen te versnellen.

Jullie hebben mogelijk opgemerkt dat er over het algemeen een beweging gaande is die afstand neemt van de dagen van “bloed en pijn”, en op elk niveau is er bij de implementatie van de veranderingen nu sprake van een meer vredelievende benadering. Het is een grote uitdaging geweest om de activiteiten te overwinnen van hen die hun grip op het oude willen behouden waarbij ze alles in het werk hebben gesteld om vooruitgang tegen te houden. Ze kunnen dit echter niet stoppen en het is verordonneerd dat het Nieuwe Tijdperk het oude door iets nieuws zal vervangen en ook dat een systeem zal worden opgezet dat op liefde en compassie is gebaseerd. Jullie zullen een eerlijker samenleving zien ontstaan, die zal worden geleid door degenen die hun toewijding aan de vestiging van het Licht, in alle vormen van bestuur, hebben bewezen.

Cobra’s bericht: Pleiadians, 22 maart 2018 / 22 maart 2018


Cobra’s bericht: Pleiadians, 22 maart 2018
22 maart 2018

Pleiadians zijn wezens van Liefde en Licht. Het meeste van de oppervlaktebevolking is zo verstrikt in de disfunctionele status van affaires op deze planeet dat het moeilijk voor ze is om te geloven dat wezens die vol zijn met Liefde en Licht zonder een agenda werkelijk bestaan.

Maar ze bestaan. In feite hebben wezens als deze de overhand in deze galaxy. En Pleiadians maken daar deel van uit.

Pleiadians hebben hun oorsprong van engelachtige evolutie die dit dimensionale universum binnenkwam door via het Galactische Centrale Zon portaal binnen te komen.

Zij hebben toen de galaxy verkend in hun engelachtige lichtlichamen totdat zij zich vestigden in het Pleiaden sterrencluster dat zo’n 18 miljoen jaar geleden uit plasma tevoorschijn kwam in de fysieke laag.

Zij hebben bewust geprobeerd om een van hun plasma thuisplaneten te verdichten in de fysieke dichte materie en de planeet explodeerde.

Fragmenten van hun geëxplodeerde thuiswereld spatten door de galaxy en sommige ervan kwamen op Aarde terecht als Moldavites:
ADHD is een "FAKE" ziekte, uitgevonden door Big Pharma om kinderen te drogeren voor hun eigen gewin. / door Vicki Batts /1 maart 2018

ADHD is een "FAKE" ziekte, uitgevonden door Big Pharma om kinderen te drogeren voor hun eigen gewin.
door  Vicki Batts / 1 maart 2018


(Vicki Batts) ADHD, of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is alomtegenwoordig in het Amerikaanse klaslokaal, daar is weinig discussie over. Volgens  CDC-statistieken uit 2012 was bij 11 procent van de kinderen in de leeftijd van vier tot en met 17 op een gegeven moment de diagnose ADHD gesteld. Met meer dan zes miljoen kinderen gediagnosticeerd, is het moeilijk om je niet af te vragen: is deze aandoening een echt probleem?


Zeker, sommige kinderen worstelen ermee om de aandacht bij de les te houden tijdens school - maar betekent dit dat er een echt probleem is met het kind? Misschien is het meer een indicatie van een samenleving die kinderen gewoon niet meer kind laat zijn. Als je ooit hebt ontdekt dat het denkbeeld dat kinderen liever buiten spelen dan achter een bureau zitten, "kapot" is en medicatie nodig hebben, een beetje moeilijk te verteren is, dan heb je misschien gelijk.

Joe Jarvis schrijft voor The Daily Bell en legt uit dat er bewijs is dat ADHD niets meer is dan een nepziekte. Zoals Jarvis opmerkt, zijn twee staten met enkele van de hoogste aantallen gevallen van ADHD Arkansas en Kentucky.

Meer lezen >>>Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 22 Maart / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
22 Maart / via Shelley Young


Een van de grootste dingen die je kunt doen om je tevredenheid met je levenservaring te veranderen en je schepper zelf te omarmen, is om de omstandigheden in je leven opnieuw te bekijken met nieuwe ogen en keuzes te maken op basis van voorliefde.

Dus raden we je ten eerste aan om te stoppen en jezelf af te vragen wat je zou doen als je niet één persoon ter wereld zou kennen. Wat je zou doen als er absoluut geen angst voor oordeel was? Als je niemand zou hebben waarvan je het gevoel had dat je  die nodig had om te plezieren? Als je zeker wist dat alles goed zou komen?

Nu jullie enige duidelijkheid hebben over hoe jullie jezelf ontkennen of jezelf tegenhouden, bepaal dan welke delen jullie met je mee naar voren willen brengen in je levensuitdrukking. Dit is het kritieke deel. Zorg ervoor dat als jullie iets voortbrengen vanwege een gevoel van plicht, verantwoordelijkheid of persoonlijke integriteit, jullie duidelijk zijn over het feit dat je het nu doet omdat je ervoor gekozen hebt, niet omdat je het moet.

Erkennen dat alles een vrije keuze is, is hoe je wrok geneest, Dierbaren. Het is de manier waarop jullie je verplaatsen naar zelfverantwoordelijkheid van het slachtofferbewustzijn en jullie aangeboren en authentieke macht beginnen te omarmen als de schepper van je levensuitdrukking. Het verplaatst jullie van weerstand naar acceptatie, wat jullie veel meer voldoening zal schenken in al je interacties met anderen. Keuze is jullie bekrachtiging in actie.

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & MartienOp deze dag van je leven / 22 Maart 2018 / Neal Donald Walsch


22 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de dag van jouw geboorte een prachtige dag was
voor iedereen die jou nu kent - en zelfs voor de hele mensheid.

Waarom? Omdat je zo ongelooflijk speciaal bent.
Omdat jij Liefde bent, gepersonifieerd.
Wijsheid uitdrukkend. Zorgzaamheid en Compassie, demonstrerend.
Moedig, en onthullend.

Omdat jij de Mensheid Op Zijn Best bent.
Kunnen ze niets beters krijgen dan jou. Werkelijk.
En als je dit niet weet, dan weet je niet Wie en Wat Jij Bent.
Dus creëer vandaag een manier om dat te weten.
(Door een manier te creëren om dat te laten zien ...)

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Een Schrijven van de Schepper / 22 Maart 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
22 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

Twee Opmerkingen

 


Oh, wat een achtbaan van emoties ben je de afgelopen dagen geweest! 'Oud spul' komt naar de oppervlakte en barst sneller uit dan je het kunt verwerken en de pieken zijn zo hoog dat je je voelt alsof je weg zult drijven! Wanneer de niet zo goede dingen omhoog komen, reageren je lichaam en ziel op het loslaten met dat 'hoge' gevoel, uitbundig en licht. Het beste wat je op deze momenten voor jezelf kunt doen, is jezelf zacht en liefdevol te verzorgen. Voed jouw lichaam met voedzame voeding, troostend voedsel en neem dagelijks wat tijd om in een stille ruimte te zijn waar je alleen bent. De ups en downs kunnen een uitdaging zijn om doorheen te gaan, maar zoals altijd weet Het Universum dat je het kunt en ondersteunt het je hierin.

Een ander opmerkelijk effect van deze verschuiving; is dat sommigen ervoor kiezen om over te steken ... heel snel en zonder voorafgaande kennisgeving. Hun ziel had een diepere kennis van deze gebeurtenis en maakte de keuze om op een heel andere manier deel te nemen aan deze verandering. Het kan heel pijnlijk zijn voor diegenen van jullie die op jullie Aardse niveau zijn achtergelaten, maar weet dat jullie vrienden en geliefden jullie helpen en ondersteunen, net zoals Het Universum dat doet. Zij en hun geweldige gaven zullen je begeleiden terwijl je hier doorgaat met groeien en leren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nldonderdag 22 maart 2018

Jezus: Ontwaken is spiritueel evolueren en dat is de goddelijke en onvermijdelijke bestemming van de mensheid. /19 Maart 2018 / door John Smallman


Jezus:
Ontwaken is spiritueel evolueren en dat is de goddelijke en onvermijdelijke bestemming van de mensheid.
19 Maart 2018 / door John Smallman

Terwijl de massa media zich bijna volledig richten op het toneel van conflicten die over de hele wereld plaatsvinden – militair, politiek, sociaal, bedrijfsleven, criminaliteit enz. - zou ik jullie in herinnering willen brengen dat er een enorme verandering plaatsvindt in de manier waarop de meeste mensen de wereld zien. De mensen worden wakker voor het feit dat conflict moet stoppen en dat er harmonieuze gesprekken en discussies tussen alle rassen, naties, culturen, politieke groeperingen en zakelijke en religieuze leiders moeten worden opgestart met de intentie om met elkaar samen te werken, om zeker te stellen dat iedere vorm van armoede en misbruik wereldwijd wordt verwijderd en dat ieder mens wordt geëerd en gerespecteerd als een kind van God. Veel voorbereidend werk is al gebeurd en er zijn velen die onvermoeibaar naar dit einde toewerken. Iedereen die de intentie vasthoudt om dit te laten gebeuren voegt krachtig toe aan de energieën van Liefde die de planeet overspoelen.

Je mag NEE zeggen /18 maart 2018 / Love D

Je mag NEE zeggen
18 maart 2018 / Love D

Waarom voelen we onszelf vaak zo verplicht om altijd maar ja te zeggen? Waarom is het altijd voor wat, hoort wat? Of geven en nemen? In een wereld van dualiteit, is het nog steeds normaal dat als er wat voor jou gedaan wordt, er ook van jou verwacht wordt dat je naar maatstaven handelt. Dat je handelt zoals men van jou verwacht. Dat jij je gedraagt zoals het MOET! Maar volgens wie moet dat dan? Wie heeft deze regels gemaakt? Waarom kan er niet gewoon iets gedaan worden zonder er iets voor terug te verwachten? 

Waarom kan je niet gewoon NEE zeggen? In deze wereld is men altijd maar gewend zich aan te passen aan de behoeftes van alles en iedereen, behalve de behoeftes van zichzelf. En dit kan soms best frustrerend zijn, als je wilt veranderen. Want niet iedereen gaat mee met jouw verandering en blijft nog vastzitten in zijn of haar oude overtuigingen. Het is moeilijk om het dan aan diegene uit te leggen, want vaak is diegene op een heel ander bewustzijnsniveau. Dit is niet erg, maar kan wel frustrerend zijn. Het betekend dat je vast mag houden aan jouw eigen en nieuwe overtuigingen, en je niet weer laten beïnvloeden en/of manipuleren om het weer volgens die oude overtuigingen te doen.

Strijdvaardig en eigenwijs zodat andere niet jouw weg bepalen. / 21 Maart 2018 / Luc van Ewijk

Strijdvaardig en eigenwijs zodat andere niet jouw weg bepalen.
21 Maart 2018 / Luc van Ewijk

Lekker rebels. En wees strijdvaardig. Eigenwijs omdat je geen zin hebt dat andere over je heen lopen.

Omdat je geen zin hebt om de bekende weg te volgen. Omdat je daar de uitkomst al van weten.

Je hebt geen zin om je te laten leiden door angst. En alleen maar op zekerheid te leven. Want dat heeft een prijs.

Want alles heeft een prijs in het leven. Het spel kan voor je werken. Maar ook tegen je werken.

Je weet al wat je wilt. Dat maakt het dat je daar heen kunt. Heb alleen nog het geduld.

Want het is er niet in een dag. Het is niet een dag gemaakt. De mooiste werken hebben de tijd nodig. Voor de schoonheid aan jouw wordt getoond.

Waar een wil is, is een weg. Dat wordt vaak vergeten. De makkelijkste weg is vaak niet de weg waarvan je het gelukkigste wordt.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 21 Maart / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
21 Maart / via Shelley Young


Jouw aanmoediging voor hoe een ander mens zich ook wenst uit te drukken, is een krachtige ondersteuning om mensen te helpen bij het uitbreiden en ontdekken van hun eigen gaven, voorkeuren, doel en beheersing. Het is het eren van andermans vrije wil en het onderzoeken van het zelf. Jouw vertrouwen in hun vermogen om zichzelf te begeleiden helpt hen hun eigen geloof in hun eigen goddelijke vermogen te verdiepen. Klinkt dat niet veel krachtiger dan de oude reddingspatronen die je vroeger liefde noemde?

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 20 Maart 2018 / Neal Donald Walsch


20 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je maar één korte stap verwijderd bent van het manifesteren
van wat je nodig hebt om je doel te bereiken.

Stop nu niet. Wat je ook doet, stop niet nu.

Oké? Is dat duidelijk genoeg? Is dat een duidelijk genoeg teken?
Je vroeg om een teken, nietwaar?
Dus, is dat duidelijk genoeg?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

woensdag 21 maart 2018

Kryon: Wat is Werkelijkheid? 1 / 2 maart 2018 / Barbara Bessen

Kryon:
Wat is Werkelijkheid? 1
2 maart 2018 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wij bevinden ons in het jaar van de 11. Numerologisch gezien is dit het getal van Meesterschap. Daarvoor wordt er voor dit jaar een Kleur van het Jaar gekozen: Violet! Interessant, nietwaar? Dit past op een wonderbaarlijke manier bij elkaar: Meesterschap en Transformatie.

Wij zijn al sinds lange tijd op onze weg naar Meesterschap. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Enkelen van ons al vele levens lang, en elk van ons, mensen, doet dit op de voor hem/haar passende manier. Wij zijn op weg om steeds meer te begrijpen; dat wij zelf onze eigen realiteit scheppen. Dit hebben wij al vaak gelezen, maar hebben wij dit ook in ons opgenomen? Een goede weg daar naartoe zijn de gedachten die ons dagelijks begeleiden te bekijken. Dat kan je leren. Dit is de weg van opmerkzaamheid.

Dit is ook niets nieuws, de oude mystici leerden dit hun leerlingen al. In het Oosten, in het Boeddhisme, is het een discipline om de stroom van de gedachten van een afstandje te bekijken en zich niet met deze gedachten mee te laten stromen. Ik vind het heel moeilijk om op deze manier om te gaan met de dagelijkse nieuwsberichten die de media op ons afvuren, om te gaan. Wat is waar? Wat beroert mij? En, wat doen al deze berichten met mij? 

Berichten van buitenaf verworden makkelijk tot een verdere golf van gedachten die dan mogelijk overeenkomen met onze oude manieren van denken, oude patronen en ervaringen en met opgeslagen emoties te maken hebben.

Meer lezen >>>


De Arcturiaanse Raad: Meer Gronden in het Fysieke 20 Maart 2018 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Meer Gronden in het Fysieke
20  Maart 2018 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij beginnen te begrijpen hoe de menselijke conditie voor jullie geweest is gedurende levensspannen en levensspannen aan ervaring. Wij kunnen zien hoe de nadruk op het fysieke rijk de meeste individuen tegengehouden heeft van echt te ervaren wat het is om een ziel te zijn die een fysieke ervaring heeft.
Welnu, hoe meer van jullie die ontwaken, hoe meer van jullie wij horen praten over het willen verlaten van het fysieke. Jullie willen klaar zijn met de dichtheid en de beperkingen die jullie ervaren hebben voor zo een lange tijd. Wij begrijpen dit verlangen. Wij weten nu waar jullie allemaal vandaan komen, maar wij moeten jullie aanraden dat jullie in jullie fysieke lichamen blijven met het besef van wie jullie werkelijk zijn, alles dicterend terwijl jullie voorwaarts gaan in deze levenservaring.

LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN / Door Trienke Minkema

LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN
Door Trienke Minkema

Bij innerlijke scholing zal niet 'het overbrengen van vaststaande kennis' het belangrijkste zijn. Deze lessen worden u aangeboden in een vorm, die voorbij gaat aan veel oude zekerheden en uiterlijkheden.

Zaken die werkelijk niet meer van belang zijn, maken plaats voor verandering en vernieuwing. In de komende tijd zal het in respect en in gelijkwaardigheid delen van al uw ervaringen, centraal staan. Uit deze houding kan op een natuurlijke manier waarachtig leiderschap ontstaan.

Het verlangen naar innerlijke bevrijding en naar innerlijke vrede zal de dragende kracht dienen te zijn. Het oude kunt u laten gaan. De intentie van uw verlangen om innerlijk te ontwaken, is de grootste drijfveer. Daarna kunt u daadwerkelijk blijven staan in een wereld waarin hoge bomen de meeste wind vangen. Er is moed nodig: dit wordt dan ook aan u gevraagd. Niet geëist, daar dat alleen maar voor meer angst zal zorgen en u zal doen belanden in afhankelijkheidssituaties die onzeker maken. Het is duidelijk dat dat eerder onmacht is dan echte kracht.


Aartsengel Gabriel Dagelijkse Boodschap / 20 maart 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriel
Dagelijkse Boodschap
20 maart 2018 / via Shelley Young


Op deze dag van jullie equinox, deze dag van blijde erkenning en verwezenlijking, wensen we dat je even de tijd neemt om te ontvangen. Om de weldadige energie van liefde en steun te accepteren, om je vooruitgang te vieren, om de energieke gaven van de dag te integreren, om jezelf te laten verheffen en verankeren in balans, om de voortgang vast te houden die je tot nu toe op je reis hebt bereikt. Geniet van het feit dat je klaar bent om een ​​nieuw platform van mogelijkheden te betreden die voor je open staan, nu jullie genoeg energie hebben opgedaan in jullie nieuwe jaar om serieus te gaan navigeren en creëren.

Bovenal willen we dat jullie stoppen en jezelf de liefde, dankbaarheid en felicitaties geven die jullie verdient hebben voor jezelf, voor je consistentie en vasthoudendheid en ongelooflijke voorwaartse beweging. Jullie bevinden je in energieën die nog maar kort geleden onhoudbaar in je lichaam waren, en jullie integreren ze niet alleen met een veel grotere vaardigheid dan ooit tevoren, jullie stappen in plezier om te ontdekken welke nieuwe kansen ze voor je openen en wat jullie met hen kunnen bereiken. Dit is waar de tweede, heel verschillende fase van jullie incarnatie echt begint. Wat een glorieuze tijd!

Aartsengel Gabriel


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien