Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 3 maart 2018

De Raad van Arcturië: Werk met ons samen. / Doorgegeven via Daniel Scranton, 3 maart 2018

Werk met ons samen.
Boodschap van de 9e dimensionale  Raad van Arcturië
Doorgegeven via Daniel Scranton, 3 maart 2018


Gegroet. Wij zijn de Raad van Arcturië. Wij zijn verheugd om met jullie allen verbinding te maken.

Wij hebben de noodzakelijke stappen ondernomen om zeker te stellen dat het mensdom niet wordt weerhouden van het pad van ascentie. Met andere woorden, we hebben maatregelen genomen tezamen met meerdere andere identiteiten en raden van dimensies en sterrenstelsels om zeker te stellen, dat jullie de gelegenheid wordt gegeven tot ascentie.

Nu je te weten bent gekomen dat je met ons samenwerkt, wordt het gemakkelijker en gemakkelijker om je voordeel te doen met onze edelmoedigheid en het belang dat wij stellen in jullie evolutie. Je kan beginnen met ons te zien als deel van jou en uitbreidingen van jou in plaats van als wezens die daarginds zijn, ergens buiten je, ver, ver weg.

En als we een begin maken met meer als een team samen te werken, als een collectief, dan gaan wij jullie helpen op een manier die jullie je nauwelijks kunnen voostellen vanuit jullie stadium van evolutie. Het is zelfs niet nodig om op dit punt van je evolutie te weten waarvoor je ons nodig kunt hebben en in hoeverre wij jullie kunnen helpen.

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 4 / 14 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 3 maart 2018

Live Kryon Channeling 187:
Wie Jullie Zijn. 4
Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado
14 januari 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 3 maart 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

DNA – Het ontbrekende 24e paar Chromosomen

Terug naar jullie DNA – jullie hebben in de gaten dat jullie 23 paar chromosomen hebben en jullie beginnen verbazingwekkende, grote, biologische veranderingen uit het verleden te zien - het samengaan van een deel van jullie DNA en de voordelen die daaruit voortkwamen.

Wel, jullie misten iets. Het is obscuur, maar er is nog iets anders.

De wetenschap onthulde enkele jaren geleden een potentieel. Experimenten lieten zien dat jullie DNA feitelijk een beetje multidimensionaal zou kunnen zijn. Wat zij rapporteren is dat de aanwezigheid in een kwantumveld de draaiing van elektronen in dat veld verandert.

Als het DNA wordt verwijderd blijven de veranderingen door het DNA, onveranderd. Als de aanwezigheid van DNA de atoomstructuur in een multidimensionaal veld verandert, zou het ook een multidimensionale component kunnen hebben.


Montague Keen, / 18 februari 2018 / Veronica Keen

Montague Keen,
18 februari 2018 / Veronica Keen

Veronica, mijn lieverd, nu weet je zonder enige twijfel hoe ver de cabal bereid is te gaan om haar greep op de mensheid te beschermen en te behouden. Wat er deze week is gebeurd heeft je tot op het bot geschokt. Het is niets minder dan kwaadaardig. Degenen met wie jij de informatie hebt gedeeld vinden het verschrikkelijk dat dit in Engeland kan gebeuren. De Opzichter van het Rijk die jij benaderde voor hulp bij deze zaak, is verbijsterd. Hij had geen idee dat een dergelijke situatie de norm is geworden.

De cabal valt, wereldwijd, eenieder aan die het aandurft hun plannen bloot te leggen. Dat dergelijke kwaadaardige daden kunnen worden uitgevoerd tegen wie dan ook, zou voor jullie allemaal een waarschuwing moeten zijn. Lieverd, ik weet dat je alles doet wat in je macht ligt om deze misdaden bloot te leggen. Vergis je niet, dit is een misdaad. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het vindt iedere dag plaats, maar weinig mensen malen erom omdat het op hen niet direct van invloed is. Ze realiseren zich niet dat dit iedereen zal gebeuren, mits jullie de moed vatten om ertegen in opstand te komen. Wanneer iedereen gerechtigheid zou eisen, zou het recht zegevieren. De cabal kan doen wat ze wil omdat de meerderheid van jullie de ogen sluit voor wat ze doen. Wanneer jullie onrecht zien, zouden jullie dit van de daken moeten schreeuwen, want eens kan het jouw beurt zijn dat je hulp nodig hebt.

Boodschap van Vader God Waar sta ik en waar wil ik naartoe? / via Eillie Deus' / maart 2018

Boodschap van Vader God
Waar sta ik en waar wil ik naartoe?
via Eillie Deus' / maart 2018


Lieve kinderen van het Licht,

In de sterren staat geschreven dat het jullie steeds beter zal gaan. Vooreerst nog even wiebelen op de golven van verandering.

Verandering die voor deze maand inhoudt: waar sta ik, waar wil ik naartoe?

Handel ik consequent?  Dit is, handel ik in overeenstemming met mijn innerlijk beeld of vervorm ik het door mijn keuzes, door mijn gedrag?

Handel ik in overeenstemming met het verlangen dat mijn ziel duidelijk voelbaar maakt?  Of rangeer ik het op een zijspoor en geef ik voorrang aan wat 'men' me heeft geleerd als zijnde belangrijker dan mijn eigen verzuchtingen? Doen mijn keuzes mijn hart zingen?  Of bezwaren ze mijn hart?

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 2 Maart / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
2 Maart / via Shelley Young


Een van de beste dingen die je voor jouw relaties kunt doen, is zelfbewust en zelfverantwoordelijk zijn. Dit betekent dat je voor je geluk niet afhankelijk bent van anderen. Het betekent ook dat je bij jezelf incheckt voordat je ermee instemt om iets te doen, en als je het eens bent met iets omarm het dan sierlijk  omdat je begrijpt dat het jouw keuze was.

Als je de tijd neemt om deze twee simpele dingen te doen, zul je voorbij wrok gaan. Omdat wrok woede, weerstand en afscheiding teweegbrengt tussen jou en anderen, maak keuzes die in overeenstemming zijn met wat je echt wilt doen, helpt je te verschijnen voor anderen met een open hart vanuit een plaats van liefde, veiligheid en verbinding, wat het enige is dat jouw relaties kan ondersteunen en helen. Verder maakt de verantwoordelijkheid voor je eigen geluk en keuzes dat anderen bevrijd worden van de druk om te proberen te achterhalen hoe je je echt voelt. Je zelfbewustzijn en zelfverantwoordelijkheid openen de deur voor echte communicatie en voor acties en reacties die op waarheid zijn gebaseerd.

Een Schrijven van de Schepper / 2 Maart 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
2 Maart 2018 / door Jennifer Farley,
  Manifesterende Tijd


En hier is het opnieuw ... de stilte.
 De leegte tussen de ene verandering en de andere. 
Terwijl je anticiperend wacht, hoor je Het Universum
 rustig tot je fluisteren: "Wees geduldig, lieverd, wees geduldig. 
Sommige van de beste dingen in je menselijke bestaan ​​komen na je tijd van wachten".
 Vul, in plaats van te proberen de stilte te vullen met drukke dingen,
dingen van geen belang, ... het met gedachten over wat je in jouw leven verlangt. 
Dit is belangrijke manifesterende tijd; gebruik het voor je Hoogste voordeel. 
(Glimlach)

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 2 maart 2018

Cobra’s Korte Situatie Update, 2 maart 2018 / 2 Maart 2018


Cobra’s Korte Situatie Update,
 2 maart 2018
2 Maart 2018

Het verwijderen van het ondergrondse illuminatie uitbreek complex is in volle vaart bezig.

De Lichtkrachten kunnen niet aan wie dan ook veel intel vrijgeven over oppervlakte operaties zonder de operaties zelf te compromitteren. De Lichtkrachten hebben gewaarschuwd dat door het ontbreken van substantiële intel er veel blabla intel rond zal gaan op het internet. Er wordt dus veel onderscheidingsvermogen geadviseerd. De Lichtkrachten raden ook af om speculaties te doen over wanneer de Event zal plaatsvinden.

Het enige dat zij aan mij hebben gevraagd om te delen is het volgende: “Mjolnir technologie is een vijfdimensionaal Clifford torus, geprojecteerd in vierde en derde dimensies. De bevrijding van de oppervlakte van de planeet zal het Goldilocks principe volgen.”Voor, tijdens en na de EVENT - QHHT Cliënt Hypnose Sessies. / Allison Coe / Gepubliceerd op 27 feb. 2018

Voor, tijdens en na de EVENT - QHHT Cliënt Hypnose Sessies.
Allison Coe / Gepubliceerd op 27 feb. 2018
Hoi!! Bedankt voor het bekijken van deze video. Dingen springen absoluut vooruit in 3D en daar voorbij. Verschillende klanten werden naar het Event gebracht en ervaarden het uit de eerste hand. Zeer gave informatie. Ik hoop dat je geniet en dit iemand op de een of andere manier helpt. Gebruik zoals altijd uw eigen onderscheidingsvermogen bij het luisteren naar tijdlijnen en andere informatie in mijn video's.

Een "Dank je wel!!" aan al mijn geweldige klanten, die mij toestemming gaven om deze informatie met jullie te delen, en aan de kijkers en luisteraars van deze video.

We hebben u nodig! Bedankt dat je het licht vasthoudt.

Veel liefde,

Allison


Wat Gebeurde er met Sheldan Nidle? Een oproep voor steun / 1 Maart 2018 - Suzanne Maresca


Wat Gebeurde er met Sheldan Nidle? Een oproep voor steun.

1 Maart 2018 - Suzanne Maresca


Groeten vanuit het Galactische Hart...

Wat is er gebeurd met Sheldan Nidle ?

Velen hebben ons deze vraag gesteld.

We moeten echt bij het begin beginnen...

De avond van 17 maart 2011, we hadden juist een live Free Webinar afgerond. Ik ging naar Sheldan's bureau om hem te feliciteren met het mooie werk. Toen hij wilde opstaan om me te omhelzen, viel hij met een plof neer op zijn bureautafel. Wat scheelt er … Wat is er gebeurd? “Ik voel me zo draaierig”, bracht hij uit met een diep hees geluid. “Ik kan niet rechtstaan. Help” Ik hielp hem naar ons bed. Hij zag lijkbleek. Ik vroeg of ik een ziekenwagen zou bellen. “NEEN!  Geen dokters. Het komt in orde”, verklaarde hij. Wel, dat deed het niet. Sheldan kon niet rechtop zitten zonder buitengewone misselijkheid. Ik moest hem voeden, in bad doen, enz. Het was angstaanjagend. Na zowat een week, lukte het ons hem naar beneden te krijgen, in de auto en naar zijn chiropractor. Dr.Russo zei dat het de ergste verwonding van de hersenstam was die hij ooit had gezien. Verwonding van de hersenstam?  We hadden de conclusie getrokken dat Sheldan te maken had met een extreem geval van duizeligheid.  Nu waren we in verwarring.

De volgende dag bezochten we een ervaren Chinese-Kruiden-therapeut en acupuncturist.  Na aan Sheldan gewerkt te hebben, vertelde ze ons dat dit het ergste geval van hersenstamverwonding was dat ze ooit had gezien. Weeral, hersenstamverwonding. Wat? Hoe?


Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
2 maart 2018

Lieve Vrienden,

Opnieuw stuur ik jullie korte weergaven door uit een bericht van Kryon, weergaven waarvan ik denk dat iedere ziel hierbij gebaat is. Het geeft duidelijke aanwijzingen over hoe deze nieuwe cyclus te benaderen om hier zoveel mogelijk profijt uit te kunnen halen. Jullie zijn nu nagenoeg bevrijd van de aandacht en inmenging van het duister, dus grijp deze kans met beide handen aan waarbij succes volledig is verzekerd.

Gezien de opmonterende informatie die zich nu via de boodschappen van Kryon aandient, is het duidelijk dat zo nu en dan meer onthullingen worden gedaan om onze vooruitgang te ondersteunen, zodat we ons bewust zijn hoeveel nog meer ons, samen met onze nieuwe vermogens, zal worden geschonken. Sommige informatie, zoals de volgende, is dermate belangrijk dat ik het gevoel heb dat het essentieel is om zoveel mogelijk zielen de kans te bieden om de hoogtepunten van zijn bericht in ieder geval te lezen. Het is duidelijk dat we ons sinds 2012 in een nieuw paradigma bevinden dat ons de vrijheid en de “toestemming” biedt met ongekende snelheid vooruit te gaan, zonder angst en met de volledige ruggensteun van degenen van het Licht. Ik ben er zeker van dat de meeste zielen de kans grijpen om hun toekomstige vooruitgang in eigen hand te nemen, in de wetenschap dat hun Gidsen hen, als dat nodig is, bij zullen staan. Het Nieuwe Tijdperk is nu duidelijk van start gegaan en het is aan ons als mensen om de controle over onze toekomst in eigen hand te nemen, omdat wij zelf bepalen welke richting we op gaan en wijzelf kiezen wat we op ons pad naar Ascentie aan ervaringen nodig hebben. 

Voor Dick Cheney, alias, "De Zwarte Draak" / Woensdag 28 februari, 2018 / Anna Von Reitz

Voor Dick Cheney, alias, "De Zwarte Draak"
Woensdag, 28 februari, 2018

Ongetwijfeld, meneer Cheney, heeft u gemerkt dat dingen aan het veranderen zijn, of u de veranderingen nu leuk vindt of niet. Mensen die u al jaren gekend hebt zijn aan het veranderen. Of ze verdwijnen. U kunt niet meer op hun steun rekenen. Intimideren zal een heel nieuwe dimensie moeten aannemen om te functioneren. Het lijkt alsof hun ware harten veranderd zijn, ofwel zacht of bang geworden, zodat ze zijn ineengekrompen tot gebroken, dwaze mensen. Zelfs de beproefde en ware methodes van omkoperij en van verboden seksuele geneugten raken in verval. Er is iets aan het gebeuren. U weet dat, maar wat is het?

Het is het Koninkrijk van de Hemel, meneer Cheney.

U kunt het niet tegenhouden. U kunt het niet veranderen. U kunt het niet opblazen. U kunt het niet bedreigen. Het beste wat u kunt doen is de feiten onder ogen zien.

De dagen van de draken zijn voorbij. Hun heerschappij is tot een einde gekomen.

Ongetwijfeld hebt u Satan geketend van het podium afgevoerd zien worden. Ongetwijfeld hebt u gezien dat uw “macht” overal is uitgehold en teruggebracht tot niet meer dan een kracht om tegen te werken. Zelfs daarin kunt u de opbouwende druk voelen, zoals van water dat stijgt achter een dam.

Water is stil en opgebouwd uit kleine onbeduidende druppeltjes. En toch, op een of andere manier komt het bij elkaar en verenigt zich en ontwikkelt en drukt meedogenloos. U kunt deze meedogenloze druk nu voelen, zich langzaam en onverbiddelijk naar binnen richtend op uw ondernemingen --- “Homeland Security” en de “United States Government”.

Op deze dag van je leven / 2 Maart 2018 / Neal Donald Walsch


2 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat door misleiding nooit iets goeds wordt gecreëerd.

Zelfs niet de kleinste onwaarheid,
 zelfs niet de meest goedbedoelde 'leugentaal'
zal voordeel opleveren op de lange termijn.
Dus vertel je waarheid zodra je het weet.

Ja, ja, ik weet het .... "Maar dan ... maar dan ..."
Dus zul je moeten beslissen welk van de "Maren en dan's" je wilt.
Er zullen altijd "Maren zijn".
Toch zal het er een zijn jij in stand houdt, of een die jij creëert?

Als het de controle is die je wilt,
de waarheid vertellen plaatst je binnen volledige controle.
Heb je daar ooit over nagedacht?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 1 Maart / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
1 Maart / via Shelley Young


Jullie hebben veel energetische activiteiten gehad omdat jullie in het nieuwe jaar 2018 zijn gestapt. Er is veel verschuiving van energie geweest, veel integratie en veel verandering. Het is normaal dat het een tijdje duurt om te wennen aan de energie van een nieuw jaar, vooral een jaar als 2018 dat zo verschillend is vergeleken met 2017.

We schatten dat het tot de lente-equinox zal duren voordat jullie echt een goed gevoel hebben voor de unieke energetische stempel van de energieën van 2018 en hoe jullie er het beste mee kunnen werken. De equinox zal jullie helpen de energieën vollediger in een evenwichtsruimte te verankeren, en van daaruit zullen jullie het veel gemakkelijker vinden om je te verplaatsen naar het volledige potentieel van wat dit jaar je te bieden heeft, zowel individueel als collectief.

Voor de duidelijkheid, jullie zullen altijd groeien en evolueren. Jullie zullen tijden doormaken die pieken van duidelijke groei ondersteunen, en anderen die meer focussen op integratie en energetische fijn afstemming, passend bij de natuurlijke stromingen en ebben van het Universum. 2018 is een jaar van stroming, van grote sprongen en ontdekkingen, en baanbrekende nieuwe, meer bekrachtigde manieren om dingen te doen. Weet dat jullie worden ondersteund tijdens het leren van de beste manieren om deze energieën te gebruiken.

Vertrouw erop dat jullie eigen innerlijke wijsheid ook weet hoe zij jullie de weg moet wijzen, als je het toestaat. Jullie blijven ons verrassen en verrukken met jullie ongelooflijke vasthoudendheid en vermogen terwijl wij jullie aanmoedigen in de creatie van de nieuwe tijden op jullie planeet. 

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper 1 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 Maart 2018 / door Jennifer Farley,

 Vreugde Komt Eraan 


Hou jullie hoeden vast, hier komt nog een stukje van de prachtige puzzel van de verschuiving die jullie hebben meegemaakt!
 Sommigen van jullie zijn de afgelopen dagen een emotionele achtbaan geweest
met genoeg ups en downs om de rest van het jaar stand te houden.
De binnenkomende golf van onvoorwaardelijke liefde zal echter beginnen
om dingen glad te strijken en deze veranderingen gemakkelijker hanteerbaar te maken.
En natuurlijk zal jullie gemoedstoestand er ook een grote rol in spelen.
 Blijf onbeschaamd, blijf kalm en blijf zeker meester over jezelf.

Vreugde komt eraan!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 1 maart 2018

Het Openen van het Portaal naar jullie Heilige Hart / 28 Februari, 2018 / Berichten van AARTSENGEL MICHAEL / Doorgegeven via RONNA

Het Openen van het Portaal naar jullie Heilige Hart
28 Februari, 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-3-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters,

Jullie reis in de dichtheid is een behoorlijk avontuur geweest en heeft miljarden jaren overspannen volgens jullie tijdwaarneming. Wij hebben uitgelegd hoe, zoals jullie je verplaatsten dieper en dieper in de grote leegte en de donkerte van de ruimte, jullie assisteerden om deze leegte te vullen met Licht, substantie, textuur en vormen voorbij aan jullie meest wilde fantasieën of stoutste dromen. En dan, volgens het Goddelijke plan, doken jullie onder in iedere nieuwe werkelijkheid die jullie hadden geholpen te maken zodat jullie creatie zouden kunnen ervaren in zijn vele prachtige, diverse vormen. Zo begon de manifestatie van vaste materie – eerst via zuivere gedachte voortgebracht vanuit de Geest van de Opperste Schepper, nadat, via de geest van de Vader/Moeder God van ieder universum en uiteindelijk via jullie eigen gedachten zoals jullie verder en verder buitenwaarts bewogen vanaf de zuiver Bron van Alle Creatie.

Nadat jullie waren aangekomen in jullie geïndividualiseerde bewustzijn, jullie je realiserend dat jullie een Goddelijke Vonk waren van de Opperste Schepper, de AL DAT IS, wisten jullie dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezant van het Licht, want het was gecodeerd diep van binnen in jullie onsterfelijke Ziel en jullie Heilige Hartkern. Jullie, samen met al de andere “ontwaakte Vonken van bewustzijn,” waren bestemd om al de wonderlijke diversiteit van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God en al de grote Wezens van het Licht, die verbleven in de verfijnde rijken van het Licht van de Schepper.


Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 3 / 14 januari 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 1 maart 2018

Live Kryon Channeling 187:
Wie Jullie Zijn. 3
Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado
14 januari 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 1 maart 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Diepgang van de opwaardering van het DNA

De volgende onthulling is iets waar wij het eerder over hebben gehad, maar de “Draai-meester” dient dit opnieuw te horen. Hij is hier in het publiek en zijn Lemurische naam is Yaw'ee. [Dit gaat over Dr. Todd Ovokaitys, DNA-onderzoeker, die live aanwezig was in het publiek)  

Ja, jullie menselijk DNA werd veranderd. Wij hebben dit al verteld sinds mijn partner mij, 28 jaar geleden, accepteerde. Wij hebben gezegd dat het zaad van de Pleiadiers op deze prachtige Aarde werd geplant (degenen die jullie de kennis van licht en donker brachten) en dit werd gedaan door het wijzigen van jullie DNA. Het gaf jullie direct een deel van het DNA dat de Pleiadiers in zich hadden. Het grootste dat zij jullie gaven was een paar chromosomen die al lange tijd verborgen waren gebleven.

Ik zal jullie daar zo over vertellen. Maar dit paar chromosomen zorgt voor een specifieke herinnering van wijsheid – intuïtie, en een ontwikkelde mogelijkheid om jezelf uit de wat jullie “menselijke natuur” noemen, te trekken. Het geeft jullie de mogelijkheid om compleet anders te denken dan aan oorlog. Lieve mensen, dit is altijd een test geweest van vrije keuze, zonder tussenkomst van welke bron van buitenaf dan ook om te zien of jullie die zouden kunnen ontdekken. DIT HEBBEN JULLIE GEDAAN!

Meer lezen >>>


Hilarion / maart 2018 / Marlene Swetlishoff Tsu Tama.

Hilarion
maart 2018 / Marlene Swetlishoff Tsu Tama.

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! Jullie, de Lichtwerkers van de wereld, hebben in twee werelden gewoond en het was voor jullie allemaal heel moeilijk, daar jullie deze nieuwe energieën doorkruisen en belichamen wanneer ze in jullie energiesysteem komen. De nieuwe Aarde-realiteit is aangebroken en vindt plaats. Tegelijkertijd is het oude wereldparadigma, de oude realiteit van de Aarde, nog steeds actief en dus is er nog steeds een grote hoeveelheid dualiteit en polariteit die rondom jullie optreedt, die zichtbaar is in alles wat zich op het wereldtoneel afspeelt. Het is dus begrijpelijk dat er, soms vrij vaak zelfs, verwarring in je is over wat er echt gebeurt.

Wees in vrede, want dit maakt deel uit van het proces om naar de nieuwe Aarde-realiteit te gaan. De nieuwe realiteit van de Aarde is vijfdimensionaal en zelfs nog hoger voor diegenen van jullie die tot dat niveau zijn geëvolueerd. Wees ervan verzekerd dat je niet de pedalen kwijt raakt - dat je in feite op het juiste spoor zit! Het is de taak van jullie, de Lichtwerkers, de gevorderde zielen van deze wereld, om jezelf te herinneren en te disciplineren in je gedachten, woorden en daden, want deze zullen veel sneller dan ooit tevoren manifesteren; dus het is belangrijk om discipline zo veel mogelijk te handhaven, vooral in je gedachten.


Boodschap aan nieuwetijdsouders / 28 februari 2018 / Pamela Kribbe

Boodschap aan nieuwetijdsouders
28 februari 2018 / Pamela Kribbe

 

Maria gechanneld door Pamela Kribbe

Lieve mensen,

Het stemt mij o zo vreugdevol om bij jullie te zijn vandaag!

Jullie zijn mooi, jullie zijn zuiver in je intentie en je hart.
Men spreekt vandaag de dag over de nieuwetijdskinderen, maar jullie zijn de nieuwetijdsouders. Die zijn er ook, en ze zijn hard nodig om de geboorte te laten plaatsvinden van een nieuw bewustzijn, dat ruimer en vrijer is dan in de vele generaties voor jullie.

Jullie zijn de pioniers, de poortwachters die deze ruimte vrijmaken. De nieuwe generatie kinderen komt jullie begroeten. Vanuit de hemel dalen zij neer op aarde en brengen hier een sprankeling van licht en de energie van thuis. En ze brengen ook genezing voor jullie, hun ouders. Zij zijn zo dankbaar voor alles wat jullie voor hen doen! Jullie twijfelen vaak aan je eigen vermogen om je kind te begeleiden. Jullie doen jezelf daarin zeer tekort. Ik wil jullie daarover, met een glimlach maar toch ernstig, toespreken: jullie doen jezelf tekort.

De energie van Maart / 28 februari 2018 / Door Fran Tielemans

De energie van Maart
28 februari 2018 / Door Fran Tielemans

Maart is een overgangsmaand, tussen twee powermaanden in, waarin je alle energie kan verwerken die de afgelopen maanden is binnengekomen, én je koers voor de komende tijd kan bepalen. De maand zet zich in met een Volle Maan in Maagd, die je opnieuw met beide voeten op de grond plaatst, zodat je duidelijk ziet waar je geland bent en waar je heen wil.

Laat je niet uit het veld slaan door wolken emoties die plots opdwarrelen: ze zijn slechts een signaal dat jouw Licht goed aan het indalen is, en ze vragen gewoon even aandacht en wat extra inspanning nadien om ze los te laten. Dit is nu eenmaal een afwerkingsjaar, en het is hoogst normaal dat je je af en toe wat verdrietig voelt, of nostalgie voelt bovendrijven. We sluiten nu zeer vele levens af, en dat brengt nu eenmaal vele oude situaties, plaatsen en verbindingen opnieuw even naar boven. Vooral om te beseffen wat we erin/ermee/erdoor geleerd hebben, en wat de link is met je huidige situatie.

De Maagd-energie vraagt je aan de slag te gaan en je eigen healingsproces te verdiepen en uit te breiden. Velen worden ook geroepen om de ervaring en kennis en technieken van hun eigen healingsproces te delen met anderen, en gaan de komende maanden de voor hen juiste vorm zoeken hiervoor. 

Hou jezelf niet klein met wat je niet kunt. Maar maak je groot met wat je kunt. / 27/2/18 / Luc van Ewijk


Hou jezelf niet klein met wat je niet kunt. Maar maak je groot met wat je kunt.
27/2/18 / Luc van Ewijk

De mens kan prima zelf leren. Vroeger als klein kind deden we dat ook al. We zijn dat niet verleerd.

We luisteren alleen te veel naar andere mensen. Je weet vaak prima wat je zelf wil, maar uit angst voor het onbekende. Ga je de mogelijkheden toch uit de weg.

Hou jezelf niet klein met je onzekerheid. Je bent zo groot als je durft te gaan. 

En onthoud dit. Mensen praten over je. Omdat jij bijzondere dingen doet die ze zelf liever uit de weg gaan. 

Het leven is maar even, het is zo voorbij. Je tijd kun je beter bewust gebruiken dan het maar te vergooien. Met wat nutteloos. 

Schaarste ja, je kunt niet alles hebben in het leven. Vergeet al die spullen waarmee jezelf blij denkt te kopen. Want ervaringen zijn veel waardevoller. En die euro meer maakt dan ook niet meer uitOp deze dag van je leven / 1 Maart 2018 / Neal Donald Walsch


1 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er nog nooit iets is opgelost of gecreëerd door stil te blijven staan.

Beweging is het proces van het Universum. Dus beweeg.
Doe iets. Wat dan ook. Maar sta niet stil.
Blijf niet "op de hoorns van een dilemma".
Ga niet op een hek zitten.

Zet je voet neer aan de ene of de andere kant,
draai het andere been er over heen en begin te lopen.
Je zult weten voordat u tien stappen hebt genomen
of je in de goede richting gaat.
Niet beslissen is ook beslissen.

Probeer geen verkeerde of standaard keuzes te maken.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl