woensdag 28 februari 2018

Sananda, Ashtar en HDD( Hij Die Dient) - "Het is nu tijd om de Missie van je Vader (Hoger Zelf) op te pakken". / James McConnell / 1 Februari 2018

Sananda, Ashtar en HDD( Hij Die Dient) - "Het is nu tijd om de Missie van je Vader (Hoger Zelf) op te pakken".
James McConnell / 1 Februari 2018
  Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze boodschappen werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Prepare for Change-groep in Phoenix, Arizona, op 28 januari 2018                                   
  
 LORD SANANDA

Ik Ben Sananda. 

Zoals altijd is het heerlijk om hier bij jullie te zijn, om in staat te zijn om met jullie te delen in alles wat er nu op de planeet met jullie allen aan de hand is, zowel in jullie als buiten jullie. De tijden die komen en die er nu zijn, zijn allemaal een proces van bewustzijn dat een proces is waar jullie allemaal naartoe hebben gewerkt.

Wij zeggen jullie dat het NU de tijd is. Het is nu de tijd om er weer klaar voor te zijn om de missie van je Vader op te pakken. Zoals ik, als Jeshua, zoveel jaren geleden heb gezegd: “Het is nu tijd om Mijn Vaders Missie op te pakken!” Het is ook jullie tijd om dit te gaan doen. Jullie, degenen die zijn ontwaakt. Het is tijd om anderen te helpen bij hun ontwaken. 

Het is tijd om je hand uit te steken en alle anderen te helpen die nog in slaap zijn, in slaap, en niet weten dat zij nog slapen. Alleen jullie weten dat zij wel slapen. Wat hun betreft zijn zij alleen maar bezig met het leven van hun levens zoals zij dit al leven na leven hebben gedaan.


Sheldan Nidle - 27 februari 2018


Sheldan Nidle - 27 februari 2018Selamat Balik. De schoonmaakoperatie gaat verder. Onze bekroning op de overwinning komt dagelijks dichterbij. De meesten van de belangrijkste bases en bolwerken van de cabal zijn totaal vernietigd. Onze lijst van arrestaties wordt met de minuut langer. Ondertussen dringt het plan om de Nieuwe Republiek te implementeren zich aan, hetgeen onze bondgenoten bekrachtigt om uiteindelijk de VC Inc. over te nemen. De RV gaat door zich te ontvouwen en komt eraan. Onze bondgenoten ontdekken nu hoe zwak de cabal pas echt is geworden. De paar overblijvende sterke punten worden elke dag minder. De lang beloofde welvaart nadert systematisch de leveringsdatum. Een zeer veelzeggend moment is gearriveerd waarop de basis voor een nieuwe realiteit en een gouden tijdperk zal worden gelegd.

Onze missie is gebaseerd op het uitvoeren van een serie hemelse richtlijnen. Deze decreten werden uitgevaardigd om te helpen bij de terugkeer van de mensheid naar haar vroegere staat van volledig bewuste galactische mensen. Het is essentieel om een nieuw rijk te realiseren, vrij van de belemmeringen die werden beraamd in de meedogenloze intriges van de doortrapte cabal en haar vele hielenlikkers. In het verleden werkten velen van onze verschillende groepen bondgenoten apart en hun inspanningen waren ongecoördineerd. Met onze steun leren ze ‘Vloeiende Groepsdynamica’ kennen, hetgeen heeft geholpen de verschillende Lichtgroepen samen te voegen tot een niet te stoppen kracht. Hun gezamenlijke inspanning is bezig te bewijzen de genadeslag te zijn die het duister kan verpletteren. Naarmate het licht groeit, krimpt het duister. Jullie kloppen nu aan de rand van disclosure, dat een gouden tijdperk van onvoorstelbare vrede en de dageraad van onbeperkte welvaart aankondigt! De oude realiteit is tanende en een nieuwe en glorieuze wereld wordt stevig op zijn plaats gegrondvest! Halleluja! Halleluja! Op deze dag van je leven / 28 februari 2018 / Neal Donald Walsch

28 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

 

... dat dit niet het einde maar het begin is. Alles wat eindigt
is het begin van iets beters. Het is onvermijdelijk.

Hier is de belofte van God: het leven gaat verder, het verdwijnt nooit.
Het leven vordert, het gaat nooit achteruit.
Zelfs de dood beëindigt alles,
dus hoeveel kan deze specifieke gebeurtenis er toe doen?

Het is waar. Wanneer een deur sluit, wordt een andere geopend.
De beweging van het leven is altijd opwaarts.
 Zes maanden van vandaag zul je dit weten.
Vertrouw erop voor nu.

Denk je dat God niet weet wat Zij doet?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

ONT – MOETEN / door Trienke Minkema

ONT – MOETEN
door Trienke Minkema
U allen, beste mensen, hebt u vaak op plekken verzameld voor een waarachtig 'ontmoeten' met elkaar binnen de veiligheid van een groep. Bewust of onbewust hebt u elkaar uitgekozen om elkaar tot steun te zijn bij een innerlijk uitzuiveringsproces dat op dit moment op u van toepassing was. Dat is een niet geringe opdracht omdat er vertrouwen en overgave nodig zijn om in dit proces te stappen, of om uw proces te gaan vervolgen. Dit alles om uzelf tot in uw diepste wezen te leren kennen, om daarna uzelf te kunnen vervolmaken. Er is ook veel moed nodig om uw verborgen gevoelsleven onder ogen te durven zien.

'Uitzuivering' betekent: alle oude nog verborgen pijnen, niet eerder verwerkte, vastgelopen emoties verwerken en opruimen. Daarna kunt u weer een gelukkig en vrij mensenkind worden. Delen is helen. Zonder dwang, maar met vertrouwen en moed uw angsten onder ogen durven zien. Angsten hebben vaak hun oorsprong in kwetsingen, miskenningen en twijfels uit de vroege kinderjaren, en zelfs uit vorige levens kunnen zij zijn meegenomen. Deze angsten zijn niet anders dan schaduwdelen die u het werkelijke zicht op vele zaken belemmeren. Daarom kunt u niet altijd een zonnetje zijn. Zij werpen ook een schaduw op uw innerlijke zon, op uw zonnevlecht, en daarom kunt u ook nog niet volop stralen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 26 februari 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
26  februari 2018 / via Shelley Young


Er is een deel van jou dat er de voorkeur aan geeft te bestaan ​​binnen de energieën van wat het al weet. Het ziet voorspelbaarheid en het gebrek aan beweging als veiligheid, dus zal het er vaak alles aan doen om het zo te houden, vaak door angst en twijfel te gebruiken. Maar je kunt geen grote verandering en expansie creëren door binnen energieën te blijven die al zijn ervaren. Het feit dat je op zoek bent, laat je weten dat wat je wilt al ​​bestaat in de energieën waarin je bent. Als je de veranderingen die je zoekt vasthoudt, zou je ze al ervaren.

Dus hoe begin je comfortabeler te bewegen? We raden je aan om dingen één nu moment na elkaar te doen. Je neemt de verstandigste beslissingen voor jezelf door dingen te nemen zoals ze komen. Ga een stap vooruit en kijk dan wat mogelijk is en de volgende beste keuze vanaf daar. Geef jezelf over en zie wat er te zien is, en navigeer dan vanaf daar. Volg de tekenen en synchroniciteiten omdat ze een goede indicatie zijn dat je onderweg geliefd en begeleid wordt.

Een Schrijven van de Schepper / 27 februari 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
27 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Vergeving Werk


Er komen veel ongemakkelijke, pijnlijke dingen op je af, ja?
Het is alsof iemand een gigantische stok heeft genomen
en de 'pot' met dingen naar voren brengt
waarvan je dacht dat je ze had doorgewerkt of vergeten.
Hoe uitdagend dit moment ook mag zijn, lieverd, wees alsjeblieft niet ontzet.
Het maakt allemaal deel uit van het noodzakelijke proces
van vergeving; vergeving van zichzelf en anderen.
Als oude, pijnlijke dingen naar de oppervlakte borrelen,
betekent dit dat je niet echt hebt vergeven.
Neem vandaag wat tijd en kijk wat je echt nodig los moet laten.
Zodra deze dingen weg zijn, zullen ze meer ruimte vrijmaken
dan je ooit had gedacht.
Steek je hand in de mijne en we zullen hier samen aan werken.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

dinsdag 27 februari 2018

St Germain: NESARA Is Zeer Dichtbij… Alles… NADAT de Cabal is Gearresteerd!!! Zal Het Leven Drastisch Veranderen!! / Dinsdag 27 februari 2018

St Germain:  NESARA Is Zeer Dichtbij… Alles… NADAT de Cabal is Gearresteerd!!! Zal Het Leven Drastisch Veranderen!!
Dinsdag 27 februari 2018 9:09

Een nieuw soort blokkering heeft mij belet deze belangrijke informatie direct met jullie te delen ... maar niets houdt ons tegen, toch?


Wij verdienen dit!
We verdienen een planeet van vrede!
Verwijder alle twijfel!
Open jullie hart!
Heb zelfwaarde!
Verplaats je leven naar het positieve!
Verlos je van de pijn, afgematte gevoelens, lijden!
Wees een nieuwe en meer authentieke versie van jezelf!
Moeder Aarde kalibreert zichzelf voor welwillendheid. - Kryon


MEESTER ST. GERMAIN, MEESTER MARIA Vriendschappen en Familie Jouw pad naar meesterschap / door: Karl Kassl & Jahn J Kassl / 26 februari 2018

MEESTER ST. GERMAIN, MEESTER MARIA
Vriendschappen en Familie
Jouw pad naar meesterschap

door: Karl Kassl & Jahn J Kassl / 26 februari 2018


MEESTER ST. GERMAIN

Vriendschappen en Familie

Wat is de diepere betekenis van vriendschappen, en wat betekent het om
een familie te zijn.

  • Vrienden dienen als een spiegel voor elkaar. Hoe anders zouden mensen kunnen groeien en ontwikkelen? Tot een bepaalde mate van ontwikkeling is dit onmogelijk zonder een tegenhanger. Vriendschappen breken vanwege een gebrek aan vertrouwen en vanwege het feit dat deze menselijke wezens niet genoeg innerlijke verbondenheid bezitten met elkaar. Vriendschappen duren voort als afspraken op Aarde worden nagekomen en wanneer er voldoende liefde is voor elkaar.
  • Familie zijn betekent de ander meedogenloos vertrouwen in elke reflectie weergegeven naar jou. Familie impliceert dat vertrouwen in het individu herhaaldelijk was versterkt en opnieuw bevestigd. Hij die zich verhoud naar wat hier wordt gezegd, zal vreugde vinden in zijn  levensreflecties en zal een vriend nooit deze dienstbaarheid verwijten.Vandaag is het essentieel dat menselijke relaties waarheidsgetrouw zijn - oftewel ware liefde of het eerlijke besef dat de betrokken partijen niet voor elkaar waren geschapen of niet bedoeld waren om samen een bepaald pad te bewandelen.

Live Kryon Channeling 187: Wie Jullie Zijn. 2 / 14 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 27 februari 2018

Live Kryon Channeling 187:
Wie Jullie Zijn. 2
Deze live channeling werd gehouden in Longmont, Colorado
14 januari 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 27 februari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het scheppingsverhaal opnieuw bekeken

Ik wil het hebben over de rest van het verhaal. Wat gaat volgen is compleet en totaal esoterisch met alleen maar af en toe wetenschappelijke puntjes. Maar het is logisch. Ik wil jullie een verhaal vertellen dat ik eerder heb verteld, maar dat nu op een hoger plan staat. Het is een scheppingsverhaal. Het is een van de grootste liefdesgeschiedenissen die jullie op de planeet zouden kunnen hebben en het gaat over degenen in een ander deel van het melkwegstelsel die een spirituele evolutie hebben die miljoenen jaren ouder is dan die van jullie – miljoenen! Hoe denken jullie dat dit eruit zal zien? Als bewustzijn zich in mensen ontwikkelt en omdat bewustzijn heeft bewezen dat het effect heeft op fysieke dingen, is het dan teveel van jullie voorstellingsvermogen gevraagd dat je bewustzijn in staat zou kunnen zijn om uiteindelijk bepaalde lichamelijke dingen te controleren?

Degenen die jullie “zaaiden” kunnen vele delen van hun lichaam controleren met hun bewustzijn. Het is geen technologie, maar een spiritueel ontwikkeld, liefhebbend bewustzijn. Zij kwamen 200.000 jaar geleden naar deze planeet en veranderden jullie. Wij noemen hen de zaadplanters en jullie noemen hen de Pleiadiers. Zij worden door velen zelfs engelen genoemd en nadat zij werden gezien zijn zij voor jullie “niet van deze wereld.” Klinkt dit belachelijk voor jullie?

Meer lezen >>>


Kosmische geboortepijn 24 februari 2018 / Pamela Kribbe

Kosmische geboortepijn
24 februari 2018 / Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Ik ben zeer verheugd over jullie komst hiernaar toe. En sommigen van zo ver! Ik heb jullie allemaal gezien en weet wie jullie zijn. Jullie zijn mij zo dierbaar.

Mijn reis is die van jullie en jullie reis is de mijne. Daarom wil ik iets delen van mijn inzichten in de lange reis, die jullie als ziel hebben ondernomen. Deze reis leidt naar een licht dat jullie allemaal voor je zien liggen, maar dat in wezen een licht is dat nu al in jullie brandt. Maar jullie kijken er onvoldoende naar en geloven er niet werkelijk in. Ik wil jullie meenemen naar het begin van jullie reis. Helemaal naar het begin toen jullie als zielen werden geboren in een werkelijkheid, die jullie tevoren niet kenden.

Ik wil teruggaan naar het moment in de tijd waarop jullie met jullie reis begonnen. Jullie reis door de tijd, door de ruimte, door de materie. Heel ver terug ligt de oorsprong. Maar de gebeurtenis zelf, van het afgescheiden raken van thuis, de oerbron, de oorsprong waaruit jullie allen voortkomen, díe gebeurtenis en de pijn die daarmee samenhangt, is nog steeds heel sterk aanwezig in jullie. Deze geboortepijn ligt achter heel veel alledaagse gevoelens en gedragingen die jullie vertonen. Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 26 februari 2018 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
26  februari 2018 / via Shelley Young


Werkt jouw Menselijk Zelf samen met jouw Hogere Zelf en jouw gidsen en helpers door het gebruik van overgave, geloof, stroming en vertrouwen om vooruit te gaan op de meest verbazingwekkende en bekrachtigde manieren als mogelijk? Het is wanneer al deze aspecten bij elkaar komen dat het ideale team wordt gevormd dat de grootste co-creaties tot stand brengt. Jouw Hogere Zelf en je gidsen staan ​​altijd klaar om je te vergezellen bij het creëren van jouw mooiste levensuitdrukking. 

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlWij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien
Wat vraagt deze veranderende tijd van ons? / 16 februari 2018 / Berry Vincenta


Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?
16 februari 2018 / Berry Vincenta 

Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping.
Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.
Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.

En daar waar Licht is ziet men duisternis.
Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.
Maar wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.
Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.

Gelukkig wordt je van ideeën die tot leven komen. / 26/2/18 / Luc van Ewijk

Gelukkig wordt je van ideeën die tot leven komen.
26/2/18 / Luc van Ewijk

Geluk is niet iets wat vanuit het niets komt. Het is maakbaar. Door ideeën die tot leven komen. Die je gaat beleven.

En daarna deel je het met de wereld. Want dan kan heel de wereld genieten van een schijnende jij.

Mensen die lekker in hun vel zitten trekken mensen aan die dat ook hebben. Je staat letterlijk open. En daardoor is het de ideale tijd om nieuwe mensen te ontmoeten en in je leven toe te laten.

Het gebrek aan avontuur wordt opgevuld doordat je durft te leven. En geen idee gaat te ver voor jouw.

Comfortabel is het zo nu en dan niet. Omdat je ver over je grens heen gaat. De grens van je oude realiteit.

Ook de mensen om je heen zijn niet altijd comfortabel. Want je kunt nog weleens wat tegenwind ervaren. Zeker als je wat doet wat niet alledaags is.

Maar je bent juist krachtig. Zodra je door die tegenwind gaat. En gewoon dat op de wereld zet wat je wilt.

Je bent niet ongelukkig. Maar brengt je eigen geluk op de wereld.


Een Schrijven van de Schepper / 26 februari 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
26 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Wees Eerlijk


Blijf in deze geweldige tijd van verandering en onzekerheid trouw aan jezelf.
 Er zijn veel ideeën en denkwijzen die specifiek zijn ontworpen
om je te verplaatsen van wie je bent naar wie zij willen dat je bent. 
Als je gecentreerd blijft in je hart,
wetende dat de onvoorwaardelijke liefde van Het Universum er altijd is,
zul je het vermogen hebben om te zwaaien als een boom in de wind
met wortels die hem altijd rechtop zullen houden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien


maandag 26 februari 2018

Telepathie. / 18 februari 2018 / ArjunA

Telepathie.
18 februari 2018 / ArjunA

Volgens het woordenboek is telepathie een paranormale gedachteoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen. Telepathie is een samenstelling van de woorden tele en pathos, met de betekenis van gevoel (pathos) over een afstand (tele) projecteren naar iemand anders. Het wordt ook wel het zesde zintuig genoemd. Dat men dit fenomeen paranormaal noemt, geeft alleen maar aan hoe ver de mens is afgegleden.

Op 19 februari 2018 vierden we met een aantal dierbaren het Chinees Nieuwjaar. De gastvrouw vertelde me dat ze ’s morgens in een meditatie mijn gezicht had gezien. Ze was bezorgd dat ik misschien ziek was, maar op dat moment stuurde ik haar gewoon een mail met de vraag hoe laat ze ons verwachte. E-mail is geen paranormaal verschijnsel, ze ontving mijn gedachte en ‘zag’ mijn gezicht.

Diezelfde ochtend appte ik zomaar een paar lieve emoticons naar onze spirituele dochter. Ze appte ‘s middags terug dat iemand in haar schoonfamilie was overgegaan, en dat ze het daar moeilijk mee had. Is dat paranormaal, of is het gewoon de energie die zielen met elkaar verbindt? De mensheid is zover afgedaald in de dichtheid van het hologram dat die verbinding tot een rafelig koord is verworden.

Jezus: Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen! / 22 Februari, 2018 door John SmallmanJezus: 
Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen!
22 Februari, 2018 door John Smallman

Terwijl het proces van ontwaking van de mensheid intensiveert en versnelt, komt veel naar boven dat begraven of ontkend is geworden en dat herkend, erkend en losgelaten moet worden. Er bestaat geen noodzaak om je in te laten met deze sterke emoties en gevoelens, ze zijn net een tropische storm die opkomt, nogal lukraak een enorme hoeveelheid energie loslaat en dan verdwijnt. En net zoals bij stormen zullen de gevoelens en emoties zich zeer krachtig uitdrukken en dat kan natuurlijk zeer pijnlijk zijn. Probeer ze dus niet te onderdrukken of te controleren, laat ze gewoon door je heen stromen, zoals ze dat doen, zonder te proberen te sturen of ze over anderen uit te storten. Dat doen verergert gewoon een emotioneel gespannen situatie en nodigt extra energie binnen om de pijn, die reeds aanwezig is, te intensiveren. Het zou hetzelfde zijn als het toevoegen van nog meer vochtigheid aan een tropische orkaan, wat jullie niet kunnen, of olie op het vuur, wat jullie zeer zeker kunnen!

Rommel komt naar boven bij iedereen die momenteel als mens op Planeet Aarde geïncarneerd is. Het is voor het merendeel zeer oude rommel die lang onderdrukt of ontkend is en ieder van jullie – ieder mens – koos er voor om op dit moment op de Aarde aanwezig te zijn en om deel te nemen aan dit enorme project zodat de blokkades voor Liefde, die eonen lang aanwezig zijn geweest, gemakkelijk en snel kunnen worden herkend, bedankt en losgelaten. Bedankt omdat ze een doel hadden in het spel dat jullie gespeeld hebben en dat doel was om de absolute hopeloosheid van leven zonder Liefde tot jullie te laten doordringen. En dit hebben ze bereikt. Het bewijs omringt jullie helemaal wanneer jullie overal mensen ontmoeten en leren kennen die liefde en doel in hun leven zoeken.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 25 februari 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
25  februari 2018 / via Shelley Young


Zovelen van jullie wensen naar een goddelijke kruispunt te gaan - die ervaringen van op het juiste moment op de juiste plaats zijn om door te gaan naar jullie volgende fase van creatie. Als jullie de volgende grote liefde van je leven willen ontmoeten, zoek dan een oplossing om verder te gaan dan een blokkade, ontdek je volgende zinvolle pad van dienst, of de ideale plek om te leven, ze komen allemaal samen als goddelijke kruispunten. Simpel gezegd, een goddelijke kruising brengt je op één lijn met de ontdekking van je volgende hoogste ervaring.

Een goddelijk kruispunt komt van je gidsen die de gebeurtenissen voor je orkesteren voor jouw Hoogste Goed, samen met de samenwerking van zowel je hogere zelf als je menselijke zelf. De gebeurtenissen lijken te stromen en zich te ontvouwen als bij toverslag om je precies te plaatsen waar je precies op het juiste moment moet zijn. Een van de dingen waar we het meest plezier aan beleven is het maken van de uitlijning en perfecte timing om deze elementen samen te laten komen. Het is erg leuk!

Volle maan 2 maart 2018 om 01:52 uur /18 februari 2018 / Petra Stam

Volle maan 2 maart 2018
 om 01:52 uur
18 februari 2018 / Petra Stam

De volle Sneeuwmaan draagt het thema ‘kiemkracht en ontkiemen’. Dit heeft te maken met de ontwikkeling in de natuur - een wonderlijk proces dat zich nog grotendeels op het onzichtbare vlak afspeelt. Het laat zien dat alle levende wezens alles wat ze nodig hebben in zich dragen en dat dit onder de juiste omstandigheden tot bloei kan komen. Besef onder deze volle maan dat je eigenlijk alles wat je maar wilt kunt creëren. Word je bewust van je mogelijkheden. Wat wil jij het liefst laten groeien de komende tijd? Niet ieder zaadje zal uitkomen en niet ieder idee is meteen uitvoerbaar. Geef energie aan die plannen waarvan je weet dat ze ook in de praktijk uitvoerbaar zijn.

De Maan in Maagd maakt serieus, dat je wilt handelen uit grote zuiverheid, maar kan ook maken dat je meer zelfkritiek hebt. Je wilt nuttig zijn, anderen helpen, orde scheppen en zet de nodige stappen. Door te doen wat je voor anderen wílt doen, niet alleen wat je denkt dat je móet doen, behoud je de balans tussen de binnenwereld en de buitenwereld en bescherm je jouw energie.

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live Channeling in Longmont Colorado / 26 februari 2018


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live Channeling in Longmont Colorado
26 februari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wat betekent dit? 

Jullie hebben nog steeds 24 paar chromosomen, maar een ervan kan niet gezien worden, net zoals zwaartekracht onzichtbaar is, of het magnetisch veld zelf. Dit zeer speciale 24e paar is volledig multidimensionaal en dit is de reden dat jullie DNA feitelijk de draaiing van een elektron in een kwantumveld kan beïnvloeden.  

Wat betekent dit dus voor jullie? Het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om jezelf uit het lineaire denken te trekken, uit hetgeen jullie altijd rechtuit naar oorlog en disfunctioneren heeft geleid.

Begrijpen jullie dit? Jullie waren nooit wijs genoeg om echt te begrijpen wie jullie waren. Dit gaat nu veranderen.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalDe eenling die jij bent. Daar schuilt de vrijheid in. / 23/2/18 / Luc van Ewijk


De eenling die jij bent. Daar schuilt de vrijheid in.
23/2/18 / Luc van Ewijk


Je komt in je eentje op aarde te recht. We zijn allemaal eenlingen. Dat lijkt eenzaam.
Maar die ruimte die je hebt als je alleen bent. Je kunt eindeloos je plannen bedenken en je leven uitstippelen. Ook heb je lekker veel rust. Ben je lekker in balans en bij jezelf. 

Het is belangrijk om die vrijheid te behouden. De vrijheid van jezelf zijn. Laat andere niet bij je binnen komen. 

Ook niet in relaties, het is belangrijk dat je altijd authentiek blijft. Mensen vinden het raar als iemand een andere weg oploopt. Lekker voor de vrijheid kiest. 

In plaats voor afhankelijkheid. En niet gevoelig zijn voor de mening van een ander. Natuurlijk luisteren we naar je mening. Maar we bepalen mooi zelf wat we ermee doen. 

En zo werkt het ook met kritiek. Dat is een mooi cadeautje. Je kunt mooi aan jezelf werken. Of kiezen om dat niet te doen. Want je hoeft niet continue jezelf te veranderen om maar goed bij de ander in de smaak te vallen.