Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 februari 2018

De Raad – De Valstrikken Ontwijken – 8 februari 2018 / Ron Head

De Raad

– De Valstrikken Ontwijken –
8 februari 2018 / Ron Head

Vandaag willen met jullie spreken over de valstrikken die doelbewust voor jullie zijn opgezet om jullie verwikkeld te houden in de dualiteit. Jullie zijn in partijen verdeeld, rassen, bijzonderheden, met of zonder geld, liberaal of conservatief en ga zo maar door. Dit wordt jullie door de hele media duidelijk gemaakt, door jullie culturele systeem en van generatie op generatie overgedragen en er dan op voortgebouwd. De invloeden zijn vaak subtiel, idealistisch en bijzonder effectief.

Denk hier eens aan: wanneer iemand zou hebben aangeboden om jullie jongeren te leren anderen te haten, zouden jullie dan gezegd hebben: “Ja, graag”? Wanneer iemand had aangeboden om jullie te leren gewelddadig boos te worden op anderen omdat zij niet op dezelfde manier dachten als jullie, zouden jullie dat wenselijk hebben geacht? Alles wat er voor nodig is, is het gadeslaan van een gemengde groep van vijfjarigen om te zien dat zij zo’n gedachten niet hebben.

Er bestaat een zeer effectieve methode om jullie deze dingen te leren. Zeer subtiel, door vele jaren heen, leren jullie dat “zij” willen wat jullie hebben, dat “zij” gevaarlijk zijn en dat jullie jezelf tegen “hen” moeten beschermen. Deze programma’s zijn ingebouwd in al jullie systemen. En om aan te tonen dat dit waar is, wordt jullie geleerd dat er niet genoeg is ..... van niets.

Montague Keen / 28 januari 2018 / Veronica Keen

Montague Keen,
 28 januari 2018 / Veronica Keen

Er woedt op Aarde een strijd om de controle over de geest van de mensheid. De tijd voor de cabal loopt ten einde. Ze merken nu dat ze worden ontmaskerd en niet meer in staat zijn om hun kwaadaardige handelingen te verdedigen. Ze hebben altijd maar één angst gekend: dat de mens in de straat wakker zal worden om zich te realiseren wat de plannen van de cabal voor hen zijn en dat die op hen worden uitgevoerd. Binnenkort zullen degenen binnen de cabal merken dat ze aan het lot van hen die ze proberen te vernietigen, zijn overgeleverd en dit beangstigt hen. Ze zijn volkomen afhankelijk van ons, en dat wij hen dienen, om te zorgen dat ze op Aarde kunnen blijven bestaan. Geld alleen zal niet voldoende zijn. Dit is voor hen een harde les omdat ze, hoewel ze ons haten en verachten, zonder onze hulp niet kunnen bestaan. Dat is niet een goede positie om in te verkeren, is het niet?

Alles wat de cabal nodig heeft, hebben ze bij jullie weggenomen terwijl ze jullie een vals gevoel van veiligheid hebben aangepraat. Ze hebben ervoor gezorgd dat jullie hun oorlogen hebben uitgevochten om vervolgens DE ROOFBUITEN van deze oorlogen VOOR ZICHZELF IN TE PIKKEN. Wat hebben jullie ermee gewonnen? Behalve verwondingen en lijden door het ruimen van jullie medemens. Let op mijn woorden, mijn vrienden, wanneer Hillary Clinton President van de V.S. was geworden, dan hadden jullie nu middenin een derde Wereldoorlog gezeten. De cabal is wanhopig en zal haar uiterste best doen om een REDEN VOOR OORLOG TE CREËREN. Sta jezelf niet toe om te worden bedrogen door het accepteren van welke van die redenen dan ook. Jullie zijn de 99%, dus benut de kracht die dit jullie biedt.

Aranuth Spreekt: Waarheid./ Malcolm Bell / 25 januari 2018

Aranuth Spreekt:
Waarheid.
Malcolm Bell / 25 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Welkom aan 2018, het jaar van mogelijkheden. Niet dat elk jaar geen gouden mogelijkheden bracht, maar dit jaar zal grotere nadruk op vrede leggen, op toestaan, acceptatie, waarheid en positiviteit bij elke mogelijkheid: kortom: er zullen legio kansen zijn en het is aan jullie om hen te realiseren en vast te houden…. of hen weer te laten lopen.

Afgelopen jaar stonden vele geïncarneerde zielen zichzelf toe om beïnvloed te worden op een ongemakkelijke manier waardoor zij uit hun comfortzone gingen, door de opgang en toename van energie die over deze planeet stroomt. Deze toename van energie was bedoeld om de golf te zijn die de zielen omhoog bracht vanuit de kerkers van het oude, van hetzelfde, de apathie en lethargie en die wordt gebruikt om het te brengen naar een hogere en fijnere staat van realisatie van hun eigen wezen. De volgende boodschap is een echte “opschudder” die zielen uit de eonen van oude teleurstellingen en bedrog schudt. 

Boodschap.

Wel, goedenavond allemaal. Waar wij vandaag tijdens dit bezoek aan jullie over willen spreken is: “Waarheid in actie.” Waarheid. Waarheid in actie. In elk aspect van je leven. Wij begrijpen dat veel van wat er op jullie planeet gebeurt in hoofdzaak is gebaseerd op “Onwaarheden”, “Halve waarheden.” Duizenden jaren lang zijn jullie voorgelogen. Er zijn jullie onwaarheden verteld. Jullie waren lichtgelovig en jullie hebben de onwaarheden versterkt door hen te herhalen.

Gevangen Lobobjes / Gepubliceerd 5 februari 2018 | Door Ans Hoornweg


Gevangen Lobobjes
Gepubliceerd 5 februari 2018 | Door Ans Hoornweg

Niet zo lang geleden zag ik in mijn Kristal meerdere Lobobjes staan met achter hen een manfiguur. Op dat moment had ik geen idee wat ‘de boodschap’ daarachter was, maar een paar dagen later kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ik zag een hooggeplaatste militair in vol ornaat (compleet met de vele medailles verkregen door te doden of laten doden), en voor hem stonden 3 Lobobjes. Deze Lobobjes waren ‘in gesprek’ met de hoge militair om te bepleiten dat Amerika de vele Lobobjes – die zij al decennialang in geheime complexen gevangen houden – vrij zou laten.

De hoge militair zei hen: ‘Die gevangenschap is volledig rechtvaardig want jullie hebben ongevraagd de Aarde betreden’. De Lobobjes reageerden hierop met: ‘Weet dat de planeet Aarde van iedereen is! In een ver verleden hebben wij deze Aarde bewoond, en wij bezoeken Haar al duizenden jaren, en U weet dat!

Er zijn vele bewijzen van en over het bestaan van buitenaardse beschavingen die U en Uw geheime dienst allemaal geheim houdt voor de mensheid. U heeft de Aardse mens misleid door o.a. verhalen te vertellen over ‘ontvoeringen’ die door míjn volk gepleegd zouden zijn! Vele van die verhalen zijn daadwerkelijk door Úw geheime diensten bewust in scène gezet met de bedoeling om angst voor buitenaardsen onder de mensen te zaaien.

Een Schrijven van de Schepper / 9 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
9 februari 2018 / door Jennifer Farley,
Jezelf omhoog duwen 


Lieverd ... vaak ben je tegen de grond gesmeten door dingen
en mensen waarvan je dacht dat je ze kon vertrouwen. 
Terwijl je in het stof lag, dacht je lang en moeizaam na over:
"Moet ik blijven zitten of opstaan?"
Negen van de tien keer, verzamelde je kracht,
trok je je menselijke ledematen onder je, duwde jezelf omhoog,
 stofte je af en begon je pad opnieuw te bewandelen. 
Er was geen garantie dat de 'enorme klap' niet zou komen,
maar je had vertrouwen! 
Je vertrouwde op de ontembare wil binnenin
en de grote leidende kracht van Het Universum om te laten zien
 dat je altijd was waar je op dat moment moest zijn.
 Richt je vandaag op die geweldige prestaties,
de keren dat je weigerde om te blijven zitten en dat je weet,
wat er ook gebeurt, je het altijd  weer zult kunnen doen omdat je geleid,
 talentvol en  geliefd bent!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 9 februari 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 februari 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
9 februari 2017

Naarmate de tijd verstrijkt zouden jullie je bewust moeten worden dat jullie voor jezelf een nieuw leven creëren. Langzaam maar zeker beginnen jullie je nieuwe ik te ontdekken; een Wezen van grootsheid en innerlijke schoonheid. Jullie beginnen in te zien dat, om uiteindelijk het niveau van een Kosmisch Wezen te kunnen bereiken, “veroordeling” iets is dat dient te worden overwonnen. Het is beslist zo dat geen enkele ziel in een positie verkeert om een ander te mogen veroordelen, waarbij men zelden of nooit inzicht heeft in of zich bewust is van de achtergrond van de ander, die heeft geleid tot de noodzaak van bepaalde ervaringen. Het is allemaal van tevoren gepland en omvat lessen die dienen te worden geleerd om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Wees ervan verzekerd dat, hoewel jullie het “slachtoffer” lijken te zijn van omstandigheden die buiten je invloed liggen, niets dat van belang is werkelijk toevallig gebeurt. Jullie noodzakelijke ervaringen in het leven werden, voordat je incarneerde, gepland en jullie Gidsen helpen ervoor te zorgen dat deze op het juiste moment plaatsvinden. Zij doen eveneens hun best om je bij niet geplande ervaringen, waardoor mogelijk meer karma wordt opgelopen, vandaan te houden waarbij ook dan jullie vrije wil bovenaan staat en deze wordt gerespecteerd. Je zou kunnen zeggen dat jullie Gidsen in je leven vaak de onbezongen en niet erkende helden zijn, die vastbesloten zijn om alles in het werk te stellen om je aan je levensplan te houden. Zij zijn evenzo ijverig om jou, daar waar lessen moeten worden geleerd, te helpen zodat je dezelfde ervaring niet opnieuw hoeft te ondergaan.

Ashtar: Een Galactische Hartslag komt naar jullie toe, alles zal in een oogwenk veranderen…..De tijd voor waarschuwingen is voorbij….alle partijen hebben allang gekozen. / 5 februari 2018

Ashtar: Een Galactische Hartslag komt naar jullie toe, alles zal in een oogwenk veranderen…..De tijd voor waarschuwingen is voorbij….alle partijen hebben allang gekozen.
5 februari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Groeten aan het grondteam! Ik Ben het, Ashtar van de Galactische Federatie en ik vraag jullie of jullie de winden van verandering kunnen voelen. Verandering doet zich snel voor op het oppervlak van onze geliefde planeet, Moeder Gaia, die snel in de barensweeën van ascensie is. Net zoals jullie, lieve vrienden!

Het is waar. Terwijl er oppervlakkig nog veel hetzelfde blijft gebeurt er veel meer achter de schermen dan waar jullie je momenteel bewust van zijn. De verandering is er, mijn lieve vrienden, en jullie behoren tot de bevoorrechte zielen om te ervaren en de lichtcodes te gronden en te versterken en de realiteit te scheppen waar jullie binnenin je harten naar uitkijken.

Wij kijken uit naar jullie volledig ontwaken en volledig bewust en geboren zijn voor jullie volledig potentieel als de goden en godinnen waarvan jullie al zo vaak is verteld dat jullie die zijn; de veranderaars van het spel, de helers en de lichtbrengers die jullie zijn. Jullie zijn een stukje van de Bron, verpakt in een tere, menselijke vorm die momenteel een gigantische metamorfose ondergaat in jullie NU-moment.

Hoe we kunnen stoppen met ruzie maken en beginnen met elkaar te begrijpen / 7 februari 2018 / door Edward Morgan

Hoe we kunnen stoppen met ruzie maken en beginnen met elkaar te begrijpen

"Verhef je woorden, niet je stem. Het is regen die bloemen laat groeien, niet de donder. "
~ Rumi

Een van de meest voorkomende bronnen van conflict tussen mensen ligt in de manier waarop we communiceren. Vaak ontstaan ​​er conflicten vanwege de verscheidenheid van onze opvattingen en overtuigingen, en ook vanwege de manier waarop we onze gedachten uiten en onenigheid communiceren.

Een beschuldigende, soms zelfs agressieve stem kan in onze taal doorsijpelen, wat confrontatie in plaats van samenwerking uitlokt, en een gesloten benadering van "mijn manier of geen manier" soort van benadering.

Terugkijkend op mijn verleden, kan ik me herinneren tijdens mijn kinderjaren, dat het voelde alsof alles mogelijk was. In mijn wereld, vol met speelsheid, creativiteit en plezier, waren de dingen eenvoudig en duidelijk. Wanneer ik honger had, zorgde ik ervoor dat mijn moeder daarvan op de hoogte was. Toen ik bang was, verdrietig of boos, zei ik het. Wanneer ik iets wilde, vroeg ik ernaar.

Rijkste één procent verzilverde 82 procent van de wereldwijde rijkdom - de armste helft van de mensheid heeft niets / 7 februari 2018 door Edward Morgan

Rijkste één procent verzilverde 82 procent van de wereldwijde rijkdom - de armste helft van de mensheid heeft niets


Tweeëntachtig procent van de gegenereerde rijkdom van vorig jaar ging naar de rijkste 1% van de wereldbevolking, terwijl de 3,7 miljard mensen die deel uitmaken van de armste helft van de wereld bevolking geen toename van hun rijkdom zagen, volgens een nieuw Oxfam-rapport dat vandaag is vrijgegeven. Het rapport wordt gelanceerd terwijl politieke en zakelijke elites zich verzamelen voor het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

Reward Work, Not Wealth' laat zien hoe de wereldeconomie een rijke elite in staat stelt enorme tegoeden te verzamelen, terwijl honderden miljoenen mensen worstelen om te overleven met armoedige vergoedingen.

  • De rijkdom van de miljardairs is sinds 2010 jaarlijks met gemiddeld 13 procent gestegen - zes keer sneller dan de lonen van gewone werknemers, die met een jaarlijks gemiddelde van slechts 2 procent zijn gestegen. Het aantal miljardairs steeg van maart 2016 tot maart 2017 met een ongekend percentage van één elke twee dagen.
  • Het duurt slechts vier dagen voor een CEO van een van de vijf beste wereldwijde modemerken om te verdienen wat een Bengaalse kledingarbeider tijdens haar leven zal verdienen. In de VS duurt het iets meer dan een werkdag voor een CEO om te verdienen wat een gewone werknemer in een jaar verdient. 
  • Het zou $ 2,2 miljard per jaar kosten om de lonen van alle 2,5 miljoen Vietnamese kledingarbeiders te verhogen tot een leefbaar loon. Dit is ongeveer een derde van het bedrag dat de top 5 bedrijven in de kledingsector in 2016 aan rijke aandeelhouders hebben uitbetaald. 

Bijzondere busreis / Gepubliceerd 2 februari 2018 | Door Ans Hoornweg

Bijzondere busreis
Gepubliceerd 2 februari 2018 | Door Ans Hoornweg

Vorige week zag ik tijdens een uittreding het volgende: Ik was samen met een reisgezelschap op vakantie naar een afgelegen eiland. Op een dag zouden wij het eiland gaan verkennen, dus stond er ‘s morgens een tourbusje klaar om ons gezelschap rond te rijden.

Vlak voor vertrek gaf ik aan dat ik nog gauw even naar het toilet wilde. Toen ik even later naar buiten kwam zag ik tot m’n schrik dat het busje – waarin de rest van mijn reisgezelschap al had plaatsgenomen – een soort van ‘rimpeling’ onderging, waarna hij plots verdween?!

Ik sprak daar een ‘lokale’ man over aan die ik even later tegenkwam, waarna hij mysterieus glimlachte en zei: ‘Ja, dat gebeurt hier wel vaker. Er schijnen hier ‘doorgangen naar andere dimensies’ te zijn. Wanneer zo’n bus of auto een tijdje later weer terugkeert dan zijn de inzittenden daarvan compleet in de war. Het gebeurt ook wel eens dat wij ze nooit meer terugzien; zij verdwijnen dan voorgoed in het niets. Maar, kom even mee want ik wil je nog iets laten zien.’

De man nam mij mee naar een groot gebouw, en daar binnen zag ik veel mensen met witte jassen aan die daar aan het werk waren. De man vertelde me: ‘Hier worden mensen gekopieerd oftewel gekloond.


Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live Channeling “Multidimensionaal worden” / 5 februari 2018Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live Channeling “Multidimensionaal worden”
5 februari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Multidimensionaal worden

Januari 2018 in Longmont, CO

De energie op de planeet Aarde verandert voor JULLIE! Er zijn meer mogelijkheden voor jullie om vooruit te gaan in het Licht dan ooit eerder het geval is geweest.
Er is nu een mogelijkheid voor jullie om  - zijn jullie er klaar voor - MULTIDIMENSIONAAL te worden.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal.
Het nieuwe als een bergtop / 6/2/18 / Luc van Ewijk

Het nieuwe als een bergtop
6/2/18 / Luc van Ewijk


De chaos van het verval. Het oude is je aan het verlaten. Terwijl het nieuwe zich probeert meester van je te maken. 

Een dans tussen remmen en doorgaan. Waarbij je vooruit wil gaan. Maar de energie wil zich verhogen. En daarvoor gaat alles wat je niet meer dient op retour naar buiten, dat mag je loslaten.

Je krijgt opeens negatieve gedachten. Of je energie is ineens op. Dat zijn tekenen dat je lichaam en geest aan een zuivering begonnen zijn. 

En zo nu en dan wil je sterk vooruit. Je wilt eindelijk die berg bereiken. De berg van verlichting. Het verlangende paradijs. 

Het is niet een paradijs. Want tegenslagen komen er ook in voor. Het is alleen een stuk makkelijker om te creëren. Omdat je verbonden bent met je geest. En verbonden bent met het universum. Ook wel handig want zo krijg je inzichten. 

Op deze dag van je leven / 9 februari 2018 / Neal Donald Walsch

9 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat elke dag - ja, elk moment-- je een kans hebt
om Goed te Zijn of Liefde te Zijn.

Jouw keuze bepaalt wie je bent.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies de reden te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 8 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
8 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Buitengewone kracht


Wees mild voor jezelf, lieverd. 
Er zijn veel veranderingen gaande,
 gevoelens van overweldiging kunnen op dit moment
en zelfs een groot deel van je 'hersenkracht' opnemen
en zelfs ademhalen kan een uitdaging zijn. 
Vergeet niet dat die gevoelens voorbij zullen gaan! 
Als je ervoor kiest gecentreerd en kalm te blijven in het aangezicht van chaos,
is de kans dat er fysieke ziekte zal zijn, om ruimte te vinden in je lichaam. 
Je bent een buitengewone kracht voor verandering, genezing en licht,
maar je hebt ook zelfzorg en liefde nodig. 
Het universum ondersteunt je op elke manier.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nldonderdag 8 februari 2018

Steve Rother en de Groep: Bakens van Licht Februari 2018 Synchroniciteit / geplaatst 8 februari 2018

Steve Rother en de Groep:
Bakens van Licht Februari 2018
Synchroniciteit
geplaatst 8 februari 2018

22 Energie Golven in 2018

Gegroet dierbaren ik ben de wetenschapper van het hart

Ik heb me vandaag bij jullie gevoegd met een heel speciaal doel; om je een beetje te vertellen over wat er met je gebeurt, met je fysieke lichaam, met je geest, met het volgende verband. We hebben ook onze vijf woorden in tijd geplaatst. Verheug je!  Het is een nieuw spel, ben je er klaar voor? Laten we ons bij jullie voegen en jullie een beetje vertellen over wat er overal op planeet Aarde gebeurt.

22 golven van energie

De laatste tijd is er een toename van energie en daarmee ontstaan nieuwe kansen.  Dat is een energiegolf die nu op jullie planeet plaatsvindt. Vorig jaar hebben we je verteld dat er vier golven waren, die doorbraken, om grote veranderingen in gang te zetten. De meesten van jullie hebben die vier golven gevoeld. Welnu, nu vertellen we je dat het een beetje meer zal zijn dan dat. In feite zijn er geen vier verschillende golven, er zijn meer als 22 golven, en ze komen opeenvolgend, sommige zullen zelfs op verschillende manieren overlappen, dus er gebeurt momenteel veel op jullie planeet. En dat is opwindend voor ons. Dat is precies waar je wilde zijn en een deel van de reden dat je op dit moment op je planeet bent geïncarneerd.  Je bent een laatste-keer-spirit. Dus laten we je vertellen over enkele leuke dingen die plaatsvinden.

Leugens, Leugens en Leugenaars / Vrijdag, 2 februari, 2018 / Door Anna Von Reitz

Leugens, Leugens en Leugenaars
Vrijdag, 2 februari, 2018 / Door Anna Von Reitz

In navolging van mijn eerdere ontmaskering van Satanisme --- de aanbidding van de Vader van Alle Leugens --- en de uitoefeningen van zijn volgers in de wereld waarin we leven, neem alstublieft notitie van deze informatie in het licht van de vrijgave van Het Memorandum, dat bijzonderheden weergeeft over wie jullie belogen heeft en hoe en waarom ze jullie belogen hebben over Donald Trump om de verkiezingen te “beïnvloeden”.

1. Zie dat waarvan de daders Trump beschuldigden --- het gebruiken van Russen om een Amerikaanse verkiezing te beïnvloeden, precies dat is wat ze zelf deden. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Volgens de leugenaars spande Trump met de Russen samen om de Presidentiële Verkiezingen te beïnvloeden, maar in feite bedachten ze zelf een niet-bestaande Russische connectie om de verkiezing te beïnvloeden en zelfs daarna. Zelfs ofschoon Trump helemaal eerlijk won, rekenden zij op de leugens en de hulp van hun oude maatjes in het Congres om hem aangeklaagd te krijgen. Als je het hebt over ingrijpen in een verkiezing?

2. En wat was het een Grote Leugen --- dit vervalste dossier, verzonnen door Christopher Steele, (een Britse agent --- geen verassing wanneer jullie mijn nieuwe boek gelezen hebben) was niet gewoon een alledaagse spionagedossier van ‘hij ontmoette Ivan G. in de parkeergarage van een boekwinkel’ en hij kreeg een illegaal contract van een miljoen dollar om Chinese spulletjes in Hawaï te verkopen. Oh nee, dit dossier stond vol met walgelijke beschuldigingen over Russische hoeren en urine fetisjisten. Zonder twijfel heeft meneer Steel zo’n fetisj --- en het is een volgend geval van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Je moet wel helemaal gestoord zijn om de dingen, die deel uitmaakten van dit zogenaamde Russische dossier, dat door een Brit was uitgebroed, te bedenken. 


Iedereen kan een verschil maken in deze transformatietijd - 6 februari 2018 / Love D

Iedereen kan een verschil maken in deze transformatietijd -
6 februari 2018  / Love D

Soms willen mensen wel veranderen, maar doen ze er niks aan.

Niet wetende hoe of wat ze moeten doen. Maar men vergeet vaak dat een verandering niet groot hoeft te zijn. Zelfs de kleinste verandering kan al heel veel verschil maken. En de kleinste verandering, die misschien wel het grootste verschil kan maken is de manier waarop we denken. Collectief gezien zijn we allemaal 1 groot netwerk die met elkaar verbonden zijn, alleen zien we het met het optische oog niet.

Doordat we het niet zien, wordt het vaak moeilijk begrepen of niet echt erkent. Maar het collectief bestaat dus uit 1 groot energetisch netwerk, waarin elk lijntje in verbinding staat met elkaar. Maar iedereen leeft in zijn of haar eigen dimensie, en eigen wereld. Elke creatie staat dus op zichzelf. Maar doordat we zo met elkaar verbonden zijn, creëren wij ook de wereld om ons heen en trekken we de mensen aan die daarbij horen. Iedereen speelt zijn of haar rol in het geheel, en is er om jou verder te helpen in jouw ontwikkeling. 


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Woensdag 7 februari 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Woensdag 7 februari 2018 / via Shelley Young


Geliefden, zovelen van jullie bevinden zich in een situatie waarin jullie werk niet langer een energieke match voor jullie is. Het wordt steeds ongemakkelijker voor jullie om in die posities te blijven, maar dat is zo omdat jullie je zorgen maken, dat als jullie stoppen met werken, jullie niet genoeg geld hebben.

Het feit dat jullie je steeds ongemakkelijker voelen in elke situatie, is een teken dat er iets beters voor jullie beschikbaar is. Jullie ongemak dient het doel om je klaar te maken om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen. Als jullie je comfortabel zouden voelen ongeacht de omstandigheden, zouden jullie nooit verandering en uitbreiding overwegen!

Wat wij willen dat jullie weten, is dat jullie volgende perfecte energieke match altijd het volledige potentieel heeft om je te ondersteunen en van dienst te zijn. Maar meer dan dat, willen wij dat jullie begrijpen dat jullie niveau van tijdgebonden zijn en overvloed een afstemming is die jullie zelf hebben gecreëerd. Het is niet afhankelijk van een baan of omstandigheden, het is jullie niveau van energetisch toestaan. Het gaat met jullie mee, overal waar jullie gaan. 

Op deze dag van je leven / 8 februari 2018 / Neal Donald Walsch

8 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat verraad van jezelf om niet een ander te verraden
toch verraad is. Het is het grootste verraad.

Je vermijdt verraad niet door jezelf te verraden,
 je kiest slechts wie te verraden.
In feite is er niet zoiets als 'verraad'.
Er is alleen de uiteindelijk gesproken waarheid.

Dat is absoluut geen verraad. Dat is liefde.
Voor een ander en voor jezelf.

Kun je zoveel liefhebben?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 7 februari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
7 februari 2018 / door Jennifer Farley,

De oproep beantwoorden  


Elke persoon heeft zijn eigen perceptie van hoe anderen zouden moeten 'zijn'. 
Dit ontbrekende stukje van deze puzzel is
dat jullie vergeten hoe je het ook op jezelf kunt toepassen.
Het is niet nodig om iemand daarop te wijzen ... ze weten het al,
 ook al bestaat het alleen op een onbewust niveau.
Er wordt jullie nu gevraagd om een ​​gids te zijn, een licht in de duisternis,
een baken van wat eerlijkheid en integriteit echt is.
Jou, en jullie verbinding met Het Universum zijn voor dienstbaarheid opgeroepen.
Het is jullie tijd om die oproep te beantwoorden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl