woensdag 31 januari 2018

Isis Astara – Oproep van de Godin, / Untwine 29-1-2018 / 31 januari 2018


Isis Astara – Oproep van de Godin,
 Untwine 29-1-2018
31 januari 2018


Ik wil een paar woorden zeggen over het overgaan van Isis Astara naar de andere kant. Ik ben voor eeuwig dankbaar dat zij haar goddelijke vrouwelijke energieën heeft verankerd op deze planeet, in de tijden dat het zo nodig was. Zij was niet zo bekend bij het publiek, maar haar werk en invloed hadden enorme en vitale effecten op de planeet.

Wat ik mij het meest van haar herinner is hoe toegewijd zij was (en zeker nog steeds is, aan de andere kant) om de Godinnenenergieën op deze planeet te verankeren. Voor haar was het niet gewoon iets anders om te proberen op een zondagmiddag, of iets om persoonlijke macht over anderen te krijgen of erkenning en waardering. Het was haar goddelijke doel om de balans terug te brengen voor de bevrijding van deze planeet en alle bewuste wezens. Zij heeft mij en ontelbare anderen geïnspireerd, zij werkte zo hard om de Godinnenenergieën te blijven verankeren in het planetaire raster en om situaties te helpen stabiliseren en harmoniseren.

Sheldan Nidle - 30 januari 2018

Sheldan Nidle - 30 januari 2018


Selamat Jalwa! Wees rechtschapen. Er gebeurt veel. Dit nieuwe jaar begint met veel cabal-pogingen om de jullie beloofde welvaart te laten ontsporen door een oorlog te fabriceren. Vandaag zullen we de aard van onze blauwdruk om de duistere cabal te verslaan bespreken. Onze multi-gelaagde strategieën hebben vele successen behaald en de cabal verward. Ze zijn wanhopig en elke zet die ze doen haalt de strop om hun nek verder aan. Ons plan heeft de cabal gedwongen veel van de posities die ze aan het einde van vorig jaar bezetten, op te geven. Het heeft tevens het verlies van veel van hun leden aan nog niet verkondigde arrestaties veroorzaakt. Deze opzet plaatst ons aan de uiterste rand van succes voor mondiale welvaart. Het was door ons ontworpen, tezamen met veel van de opgestegen meesters, waaronder St. Germain en onze Aardse bondgenoten. Ons doel is de nieuwe republiek voor de Verenigde Staten te installeren, alsmede het begin van GESARA wereldwijd, op een veilige en efficiënte wijze.

Zoals aangegeven in eerdere berichten is een nucleaire oorlog geen optie. Jaren geleden bepaalde de Hemel dat we elke poging tot nucleaire aanvallen moesten tegengaan. Intussen bracht al deze activiteit het Amerikaanse geheime ruimteprogramma naar buiten, waardoor een van de elementen hiervan besloot ‘er tussenuit te knijpen’ om volledig met ons te gaan samenwerken. Deze alliantie voorkomt dat de duistere cabal de RV-GCR en andere welvaartsprogramma’s nog verder vertragen. Het benadrukt tevens waarom jullie vele stappen dichter bij alles waar we lange tijd op hebben gewacht zijn.

Kryon Boek 6: Voorwoord en Hoofdstuk 1. 4 / Banff, Alberta, Canada Lee Carroll / Geplaatst: 31 januari 2018

Kryon Boek 6:
Voorwoord en Hoofdstuk 1. 4
Banff, Alberta, Canada
Lee Carroll
Geplaatst: 31 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

ET’s.
Nu komen wij bij een interessant onderwerp. Wat gaan jullie doen met al die activiteiten rondom de Aarde? Wat gaan jullie doen met degenen die jullie ET’s noemen? Hoe past dit allemaal in elkaar? Zie je, er zijn er heel veel.

Ik wil jullie een voorbeeld geven van wat er juist nu op de planeet gebeurt - iets dat wij hebben verteld bij jullie wereldorganisatie. (VN) Deze planeet gaat voorwaarts naar een nieuw ruimtelijk gebied, een gebied dat een geleidende energie heeft waaraan door anderen meegedaan kan worden, zie je, en de meesten van jullie weten dit. Het universum wemelt van het leven! Wemelt van het leven! De gedachte dat jullie alleen zijn is komisch maar het is een onderdeel van jullie dualiteit om zoiets te denken. Sommigen van jullie zijn ontdaan door degenen die jullie zien. Jullie hebben gehoord van de donkere energieën en er is veel over geschreven.

Sommigen van jullie besteden al je tijd om met het potentieel van ‘hen van buitenaf’ om te gaan en jullie verbinden hen zelfs met jullie politiek. Hoe sensationeler jullie de studie maken, hoe opwindender het is.

Op deze dag van je leven / 31 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

31 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat aardse bezittingen niet datgene zijn waarvoor je naar hier bent gekomen om te verzamelen.

Maak je geen zorgen over je aardse bezittingen.
Plaats je aandacht op je hemelse doel - de evolutie van je ziel -
en je zult vrede vinden, zelfs terwijl je op aarde bent.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies de reden te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 30 Januari 2018 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
30 Januari 2018 / via Shelley Young


Dierbaren, geloven jullie dat jullie alles kunnen hebben? Geloven jullie dat al jullie dromen voor je beschikbaar zijn? Of geloven jullie dat je maar een beperkt succes kunt hebben bij het creëren van je verlangens? Denken jullie dat het hebzuchtig of onbereikbaar is, of zal resulteren in slechte dingen die je overkomen als je alles hebt?

Wat als dingen niet bij elkaar komen omdat jullie niet groot genoeg denken? Jullie ziel zal altijd worstelen met jullie pogingen om klein te blijven, omdat het altijd op zoek is naar expansie en jullie hoogste levensexpressie. Het is niet geïnteresseerd om jullie te ondersteunen in beperking of om in een staat van samentrekking of ontkenning te blijven, want het weet dat door jullie gaven en ervaringen te ontkennen niemand wint.

Een Schrijven van de Schepper / 30 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

” De Sluier ”


Tijdens de komende paar dagen kunnen jullie veel veranderingen ervaren. 
Dingen waarvan jullie dachten dat ze waar waren, zullen anders blijken te zijn.
 Dingen die jullie dachten dat vals zijn, zullen hun waarheid beginnen te tonen. 
Deze verschuiving is nodig opdat jullie je wereld zouden gaan zien voor wat het werkelijk is, in plaats van door een sluier van waarnemingen. 
Een deel ervan kan teleurstellend zijn, maar het meeste zal verbazingwekkend zijn. 
Hoe dan ook, het zal een geweldige reis van zelfontdekking zijn!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


KANAAL WILLEN ZIJN / Geplaatst 31 januari 2018 / Trienke Minkema

KANAAL WILLEN ZIJN
Geplaatst 31 januari 2018 / Trienke Minkema

Hoewel de meeste lessen worden geleerd door en uit eigen ervaring, mag er ook zo af en toe best eens worden meegeluisterd naar de ervaring van een ander. Zonder dat er enige vorm van macht op dient te worden uitgeoefend, kan er gedeeld worden in totale gelijkwaardigheid.

Juist in deze tijd van spirituele wildgroei blijft het van groot belang om u alleen te richten op de kracht van de alomtegenwoordige Geest van onvoorwaardelijke liefde. Deze is te allen tijde aanwezig. Als het in uw bestemmingsplan ligt opgeslagen, zal deze ook door u werken als u gevraagd wordt om andere zoekende mensen bij te staan. Helaas komt het maar al te vaak voor dat velen zich alleen 'belangrijk' voelen als er enige vorm van doorgevingen, van wat voor aard dan ook, plaatsvindt.

De eigen wil dient hier ondergeschikt gemaakt te worden aan de liefde. De nieuwe vorm van hulpverlening is namelijk van een geheel andere aard. De aard van de onbaatzuchtige liefde. Waakzaamheid is geboden als er sprake is van enige vorm van beïnvloeding of overheersing van buitenaf. Deze middelen forceren eerder een doorbraak, dan dat zij een ondersteuning zijn. Het ego wil altijd 'iets' zijn. Soms onder het mom van hulpverlener. Weet dat de Geest van onvoorwaardelijke liefde zich altijd op de juiste plaats en op het juiste moment aandient.

dinsdag 30 januari 2018

Vanuit mijn hart …. Isis Astara / 30 Januari 2018


30 Januari 2018


Isis Astara heeft de fysieke laag verlaten .....
Ja, ook ik huilde toen ik Cobra's bericht zag, en voelde boosheid en onmacht omdat noch de Lichtkrachten, noch onze meditaties en gebeden haar in haar fysieke lichaam konden houden.
Maar ik realiseerde mij heel snel dat ik met deze gevoelens in de kaart speelde van de duistere kant, die niets liever heeft dan dat wij ons machteloos en verdrietig voelen, want dan zitten wij weer stevig in hun klauwen!
Ik voelde dat het wellicht de bedoeling was dat zij overging naar de andere kant omdat zij vanaf die kant de Aarde op dit moment meer hulp kan bieden dan mogelijk was in haar fysieke bestaan.
Juist nu moeten wij de handen ineen slaan en vechten voor onze bevrijding; er zijn al zoveel prachtige zielen die in hun fysieke bestaan hun best voor ons hebben gedaan en daar vanaf de andere kant mee door zijn gegaan!

Ik ga ervan uit dat het Cobra's partner Isis Astara is die naar het Licht is overgegaan en stuur hem Licht en Liefde en Kracht om met zijn missie hier op Aarde door te kunnen gaan.

Isis en Cobra hebben in samenwerking met Medwyn Goodall Music de prachtige meditatie "The Goddess Spiral" gemaakt; deze kun je hier verkrijgen:Er is een 'Isis Astara memorial video 432 Hz' op Youtube geplaatst.

Isis Astara heeft gesproken op de Ascentie conferentie in Zwitserland in april 2016. Hieronder het verslag van Antares van de woorden van Isis.

Veronica

Jezus: Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op. / 25 Januari, 2018 door John Smallman


Jezus: 
Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op.
25 Januari, 2018 door John Smallman

Over de hele Planeet Aarde bewegen de energievelden van de mensen naar elkaar toe en smelten samen, vermengen zich en integreren in steeds meer harmonieuze samenwerking terwijl de Tsunami van Liefde doorgaart te versterken en te intensiveren. Jawel, er ontstaan nog steeds conflicten, bij de zwakkeren wordt nog steeds lijden teweeg gebracht zoals jullie diverse nieuwsagentschappen blijven rapporteren, maar terwijl dit gebeurt vindt er wereldwijd een massief loslaten plaats van oude begraven haatgevoelens en verontwaardiging. De intensiteit van beminnelijke houdingen en gedrag dat overal ontstaat, leidt tot de onthulling van veel beschamend gedrag dat hele tijdperken lang, maar verborgen, doorgaand heeft plaatsgevonden. Het is niet langer mogelijk om gedragingen, die zwakken en onschuldigen uitzuigen, te verbergen. Ze worden onthuld en beëindigd terwijl de daders voor het gerecht gebracht worden.

Liefde is het oneindige veld van goddelijke Kracht waarbinnen alles dat bestaat in eeuwige vreugde wordt omvat. Zoals ik eerder gezegd heb is alles, wat niet in perfecte en volledige uitlijning is met Liefde, onwerkelijk en voorbijgaand en kwijnt in de Aanwezigheid van Liefde gewoon in nietigheid weg. Dat is wat er nu op Aarde gebeurt.

En dat is reden om te V I E R E N ! Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op. Haar tijd is voorbij. Alles wat jullie nu nog zien en horen is slechts haar definitieve en lawaaierige ineenstorting.

Het is om jullie geest te helpen te bevrijden / Wes Annac / 25 Januari 2018.

Het is om jullie geest te helpen te bevrijden
Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog
Wes Annac / 25 Januari 2018.

5 Valkuilen van New Age denken die jullie werkelijk kunnen helpen

De New Age beweging heeft veel interessante ideeën voortgebracht, veel daarvan zijn bekritiseerd voor het zijn van absurd of buitensporig. Maar voorbij aan de potsenmakerij, bestaat er enige waarheid in de filosofie van de New Age die ons kan helpen wanneer we ervoor kiezen om het te zien.

Hoe we deze ideeën benaderen zal bepalen wat we eruit kunnen halen en hier zullen we vijf  algemene New Age ideeën bekijken vanuit een ander perspectief.

1.) Vrede is meer belangrijk dan vechten voor gerechtigheid.
Betrokken zijn bij activisme of het bestrijden van de krachten, dat zal jullie minder spiritueel maken.

De voor de hand liggende zwakke plek hier is dat de elite vertrouwt op een passief “gewoon volk” die niets doet aan onrecht, onrechtvaardigheid.

In deze betekenis, is al jullie tijd spenderen aan mediteren ergens in de bergen net zo nuttig voor hen als het zitten op de bank en heel de dag TV te kijken.

Op deze dag van je leven / 30 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

30 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat angst een van de belangrijkste bronnen van wreedheid is.
"Het overwinnen van angst is het begin van wijsheid."

Dat zei Bertrand Russell, en hij had gelijk.
Elisabeth Kubler-Ross zei: "Angst en schuld zijn de enige
vijanden van de mens." Zij had ook gelijk.
En de beroemde uitspraak van Franklin Roosevelt,
"Het enige dat we moeten vrezen is angst zelf. "

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Marshmallow Boodschap Uit Kryon-Channeling: De Stem van Spirit horen – De Balans van Licht en Donker. / 29 januari 2018


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon-Channeling: De Stem van Spirit horen – De Balans van Licht en Donker.
29 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

DNA-Functionaliteit

Als jullie een test willen doen van welke gemeenschap op Aarde dan ook, en jullie willen het getal van het DNA-percentage kennen (Bewustzijnsquotum) als samenleving, is er een heel gemakkelijke test: Hoe zien en behandelen zij hun vrouwen? Hoe hoger de DNA-functionaliteit, hoe meer het goddelijke vrouwelijke wordt geëerd.

Dit is de test! 


~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaalWat zeggen onze gedachten over ons? / 28 januari 2018 / - Martha Krul

Wat zeggen onze gedachten over ons?
28 januari 2018 / - Martha Krul

Onze gedachtewereld is een wezenlijk, niet te onderschatten deel van onszelf.

Die gedachten zijn heel bepalend in ons leven. Onze gedachten kunnen ons letterlijk maken en breken.

Die gedachtestroom lijkt soms ons leven meer te beïnvloeden dan wij zelf zouden willen.

Doordat wij ons steeds bewuster worden van ons functioneren als mens, gaan wij meer bewust worden van onze gedachten en hun invloed op ons.

Die gedachtestroom kan op sommige momenten bijna onophoudelijk zijn.

Maar waarom hebben die gedachten zoveel invloed op ons? Ik schreef al onze gedachten kunnen ons maken en breken.

In onze gedachten horen wij vaak ook nog de stem van onze opvoeders. Je kan dit niet....

Dat doet die of die veel beter dan jij. Dat kind heeft veel mooier haar dan jij.....

Vul zelf maar in. We blijven die plaat maar afdraaien en afdraaien.

Een Schrijven van de Schepper / 29 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 Januari 2018 / door Jennifer Farley,
Bewust Aardig


Houd rekening met het volgende wanneer je jouw dag doorneemt; 
ook al ben jij je er misschien niet bewust van,
 je kunt (en bent) vaak een inspiratie voor elke persoon die je ontmoet.
 Je woorden en acties hebben het vermogen om andermans realiteit
 te veranderen op manieren die je nooit hebt gekend. 
Let er bij het nemen van elke stap vanaf vandaag bewust op hoe je jezelf presenteert.
 Ben je vriendelijk, zachtaardig en medelevend of ben je gehaast, abrupt en kwetsend? 
Ben je niet geïnteresseerd in wat anderen zeggen of let je op wat er echt wordt gezegd? 
Je vrije wil is altijd in het spel. 
Ook al is het een uitdaging, doe je best om bewust aardig te zijn. 
Het universum is er om je altijd stappen te ondersteunen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


maandag 29 januari 2018

Belangrijke Meditaties: genezing voor Isis Astara – elke 4 uur, COBRA Maandag 29 januari 2018 Dringende verzoek-tijdgevoelig


Belangrijke Meditaties:
genezing voor Isis Astara – elke 4 uur,

COBRA Maandag 29 januari 2018

Isis Astara heeft het fysieke vlak verlaten. Visualiseer alstublieft onmiddellijk haar veilige passage door de plasmalaag naar het Licht naar hogere etherische en astrale gebieden door haar te omringen in wit en roze Licht en Liefde en bescherming. Visualiseer dat ze veilig geleid wordt om contact te leggen met haar spirituele gidsen.


Door de Arcturianen via Suzanne Lie, Jullie Zijn Jullie Vijfdimensionale ZELF / 26 Januari 2018

Door de Arcturianen via Suzanne Lie,
Jullie Zijn Jullie Vijf dimensionale ZELF
26 Januari 2018

Wij de Arcturianen wensen jullie te introduceren aan jullie vijf dimensionale ZELF, zo dat door jullie eigen vijf dimensionale expressie van ZELF, wij aan jullie beter kunnen laten zien jullie/ons Sterrenschip.
Wij zeggen “jullie-ons” omdat verschillende groepen zullen leven op en werken op verschillende typen van Sterrenschepen.

Jullie zullen het nodig hebben jezelf toe te staan om diepgaand te verbinden met jullie vijfdimensionale expressie die verblijft binnenin de kern van jullie wervelkolom, in de hogere frequenties van jullie Multidimensionale Geest, evenals in jullie Heilige Hart.

De mate van interactie die jullie hebben met jullie vijfdimensionale ZELF is afhankelijk van de helderheid van jullie geest en de onvoorwaardelijke liefde van jullie hart.

Jullie Geest was ontworpen om inter-dimensionale synapsen te creëren, wanneer eenmaal jullie bewustzijn is uitgebreid naar de vijfde dimensie. Daarom adviseren wij dat jullie hart en geest openhouden voor de vijfdimensionale frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde binnenin jullie hartgebied en het Multidimensionale denken binnenin jullie Hart en Geest.
De Raad: – Verdeel en Verover Heers – 19 januari 2018 / Ron Head

De Raad:
– Verdeel en Verover Heers  –
19 januari 2018 / Ron Head

Wij zullen vandaag een tactiek met jullie bespreken die gebruikt is geworden om wat jullie denken en hoe jullie denken te beheersen, om zo het maatschappelijke gesprek onder controle te houden. Jullie zijn volgestopt met een onveranderlijke voeding van polarisatie. Jullie zijn over iedere kwestie die jullie maar kunnen bedenken in twee ‘kampen’ verdeeld.

Wanneer er twee kampen bestaan, zijn de mogelijkheden beperkt. Wanneer een gesprek begint dat buiten de verkozen grenzen valt en wanneer dat gesprek diegenen die zichzelf zien als onschendbaar en machtig, bedreigt, dan wordt het onderwerp complot genoemd, er wordt over gelachen.

Dit zou op zichzelf een anker kunnen zijn dat de mensheid tegenhoudt in haar poging om haar bewustzijn te verhogen. Maar in de laatste paar jaren zijn deze verdeeldheden, dit smeulend vuur van tweedracht, tot een zeer gevaarlijk niveau aangewakkerd.

Er was ooit een tijd dat bepaalde onderwerpen niet werden besproken omdat ze ongemakkelijk waren. Nu kunnen ze niet worden besproken zonder in bijna haat-gesprekken te belanden. 

Kryon Boek 6: Voorwoord en Hoofdstuk 1. 3 / Banff, Alberta, Canada / Lee Carroll / Geplaatst: 28 januari 2018

Kryon Boek 6:
Voorwoord en Hoofdstuk 1. 3
Banff, Alberta, Canada
Lee Carroll
Geplaatst: 28 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dagelijks leven.

Wat denken jullie van het dagelijks leven? Spirit weet het als jullie hiervandaan gaan en in voertuigen stappen en naar plaatsen toegaan; jullie hebben bezigheden. Hoe kunnen jullie je daarnaast toeleggen op het zitten in de gouden stoel, zouden jullie kunnen vragen. Voorheen gaven wij jullie de parabel van de teerput, nietwaar? De parabel van de teerput zei dat wanneer jullie de geschenken van Spirit in de nieuwe tijd ontvangen, terwijl andere mensen nog in teer gevangen lijken in het lopen als zij van plaats naar plaats gaan, heeft dat natuurlijk niets met jullie te maken? Raad eens waar jullie zijn als dit gebeurt! Jullie zitten in die kamer vol goud, hoog in zelfachting, wetend wie jullie zijn en je plaats innemend als het stukje van God dat jullie zijn.

Daarom blijft de teer niet kleven. Het blijft bij jullie vandaan. Degene die in het dagelijks leven om jullie heen zijn zullen op dit feit reageren. Ik garandeer jullie absoluut, geliefden, dat als jullie de stap naar ontdekking van de zelfwaarde van het innerlijk zelf doen, degenen om jullie heen dit zullen opmerken. Zie je, liefde brengt zichzelf voort. Het trekt zichzelf aan en is speciaal. Waar je ook heengaat of welke plaatsen je ook zult zien die volkomen tegenovergesteld zijn aan een goddelijke plaats, kun je nog steeds in die gouden stoel zitten en de zelfwaarde voelen.Op deze dag van je leven / 29 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

29 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven over je ziel gaat, niet over je lichaam
 en niet over je geest.

De meeste mensen werken hard om het lichaam gelukkig te houden.
 Dan proberen ze hun verstand te stimuleren.
En dan ... als er nog tijd is ... zorgen ze voor hun ziel.
Maar toch heeft het de meest gunstige prioriteit
als men het precies andersom zou doen.

Wanneer heb jij voor het laatst aandacht besteed aan jouw ziel?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl