maandag 10 december 2018

Vreemd Eendje of Mooie Zwaan? / Channeling door Brenda Hofman, / 3 december 2018

Vreemd Eendje of Mooie Zwaan?
Channeling door Brenda Hofman,
3 december 2018

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 30 November 2018. http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Zo veel aardewezens zijn aan het ontwaken dat wereldbeelden verschuiven van angst naar liefde. Voorbodes werken nu met twee vaardigheden die jullie verstopten in 3D.
Jullie zullen onmiddellijke fysieke of emotionele reacties ondervinden wanneer jullie in omgevingen zijn niet goed voor jullie, in plaats van het volproppen van deze emoties tot er een ingrijpende ziekte optreedt. Ten tweede, zullen jullie weten dat er iets gaat gebeuren zonder te weten hoe jullie het weten.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,

Wij wensen jullie nogmaals toe te spreken over jullie angsten, dat jullie niet op het goede spoor zijn, dat jullie niet zijn van 5D of verder dan dat, dat jullie een langzame leerling zijn. Waarvan er geen waar is. Want jullie zijn, jij bent  een voorbode, voorloper van de hoogste graad.

Maar laat ons een beetje uitweiden voordat jullie opnieuw tegen jullie zelf zeggen dat jullie geen voorbode of voorloper zijn.

Misschien zijn jullie vergeten hoe vaak jullie de berg van wanhoop hebben beklommen, niet helemaal begrijpend waarom jullie niet waren zoals anderen of waarom jullie niet het gevoel hadden dat jullie familie of de aarde jullie ware thuis waren.

Of misschien hebben jullie jezelf in dit leven voor de gek gehouden door te denken dat jullie net als iedereen waren, met een paar discrepanties hier en daar. Ondanks die pogingen hebben jullie ogenschijnlijk natuurlijke vaardigheden ontdekt die anderen in jullie vriendschaps- of familiekringen niet kunnen begrijpen of niet doen. Jullie hebben zelfs geprobeerd om deze speciale vaardigheden te negeren met gedachten dat iedereen ze zou kunnen uitvoeren als zij dat zouden willen.

Dat zal in de toekomst waar zijn, maar voor nu hebben alleen degenen die op de voorgrond staan deze vaardigheden.

Dat is niet om jullie te laten geloven dat jullie beter zijn dan de massa, maar in plaats daarvan jullie toe te staan jullie volledige wezen te claimen zonder zorgen dat jullie minder zijn dan.

Natuurlijk zijn er enkele van jullie voorlopers die de vaardigheden die nog niet 'normaal' zijn in jouw samenleving, niet hebben aanvaard. Misschien voelen jullie dingen die anderen niet doen. Of horen, zien, of functioneren anders. Sta toe te zijn als een indicator dat jullie deze vaardigheden hebben bereikt ter voorbereiding op dit leven, deze overgang.

Hoewel velen ontwaken, hebben zij misschien wel of niet de vaardigheden die jullie als vanzelfsprekend beschouwen.

De meeste van degenen die ontwaken, houden zich meer bezig met het opruimen van hun bergen angst dan met het uiten van nieuwe vaardigheden.

De vaardigheden die jullie altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd, zijn een beetje als een griepvirus, als jullie dat willen.  Ze zijn vervoerbaar met overtuiging. Want jullie vaardigheden zijn heel gewoon in de Universums.

Het is alleen dat die vaardigheden waren en meestal, nog niet acceptabel zijn in het dichte 3D-framewerk van angst. Want als jullie vaardigheden zouden hebben waarmee jullie de toekomst of tijdreizen door konden hebben of anderen konden interpreteren, dan zouden jullie angsten worden verdund zoals waar was tijdens jullie 3D-leven.

Voor de eerste keer in één van jullie aardse levens breiden die vaardigheden zich zowel binnen jullie als anderen uit. Het is dus jullie zouden op een dag kunnen ontwaken met het vermogen om te channelen, enz. Een vaardigheid die jullie waarschijnlijk tijdens 3D-levens hebben gehad, maar die jullie niet durfden te verkennen of blootleggen. Vandaar jullie gevoel om vreemd of anders te zijn.

Naarmate jullie meer en meer van die vaardigheden toestaan, zullen anderen dezelfde vaardigheden willen hebben, net zoals het geval was toen een paar decennia geleden computers (pc’s) werden geïntroduceerd.

Jullie angsten om de speciale vaardigheden bloot te stellen aan diegenen die er niet om geven of aan diegenen die jullie waarschijnlijk een afstraffing zullen geven, zijn niet langer geldig. Want anderen, zij willen ook hun vaardigheden uitbreiden als ze van angst naar liefde gaan.

Jullie zijn de medicatie van de liefdeswereld op manieren die jullie nog niet kunnen ontcijferen. Jullie hoeven je niet langer zorgen te maken over emotionele of fysieke afstraffingen, want dit is een nieuwe wereld.

In werkelijkheid heeft deze nieuwe wereld jullie nodig om jullie speciale vaardigheden op verschillende manieren uit te drukken. Dus het zijn jullie voor wie het niet langer nodig om af te bakenen, om te verbergen wie jullie zijn. En als jullie jezelf eenmaal toestaan om dat te doen op wat voor manier dan ook het meest vreugdevol is, zullen jullie angsten vervliegen voor afstraffen, ruw behandelen, pijn doen, ik zal jullie eens goed te pakken nemen.

Jullie zijn vrij. Jullie hoeven alleen maar te ontdekken dat dit zo is. Je zullen dit alleen doen wanneer jullie uit de schelp van 3D-bescherming durven te komen. Jullie zijn niet langer het lelijke of vreemde eendje. Jullie zijn de mooie zwaan geworden die jullie altijd waren voor deze overgang.  Nu moeten jullie accepteren dat dit zo is. Iets waar velen van jullie bang voor zijn om te doen.

Kom eruit! Kom naar buiten! Waar jullie ook zijn, jullie zijn een mooie zwaan van overgang die de wereld nu toejuicht en accepteert, zoals gedachten over angst en vergelding zich snel veranderen in liefde. Zo zal het zijn. AMEN.

Vertaald voor: wakkeremensen door Anja