donderdag 13 december 2018

Veelomvattende afronding in 2018 /12 december 2018 / Mieke Vulink

Veelomvattende afronding in 2018
12 december 2018 / Mieke Vulink

Het loopt tegen het einde van dit jaar; de winter-zonnewende en Kerstmis komen eraan. Dit jaar is voor veel Lichtwerkers en bewustzijnsverhogende Lichtdragers allesbehalve 'een makkie' geweest. We zijn flink uitgedaagd; sommigen van ons zijn heel diep gegaan om deuren te ontsluiten in werelden waar menigeen een bochtje voor om zouden fietsen. Er zijn ondenkbaar veel afscheidings-issues uit vorige levens voorbij gekomen, getriggerd door allerlei lastige omstandigheden en samengeperst in een soort instant processen die zich niet meer lieten wegdrukken.

De weg van Jezus en Maria Magdalena
Onze weg lijkt een beetje op die van Jezus, Maria Magdalena en de Heilige Familie zo'n tweeduizend jaar geleden. Met het grote verschil dat de omgeving waarin zij incarneerden veel zwaarder belast was, met een veel lager bewustzijn dan waar de meesten van ons nu in opgegroeid zijn. Maar innerlijk koesteren we eenzelfde verlangen ontwaken, ankeren in het besef van onze Goddelijkheid en de mensen om ons heen aanraken vanuit dit besef. We zijn gekomen om de illusies die ons vanuit de dualiteit tegenwerken, in dit besef van Goddelijkheid, te ontmaskeren.


Een ander belangrijk verschil tussen hen en ons is dat Jezus en Maria Magdalena zich van jongs af aan verwelkomd en gedragen wisten in een familie die een hoog bewustzijn droeg. Daarna wisten zij zich gedragen en gesteund door een grote gelijkgestemde gemeenschap van o.a. de Essenen en van de Mysteriescholen die zij bezochten.

Solitaire Lichtwerker
De meesten van ons zijn toch een soort solitaire Lichtwerkers die zich 'anders voelden dan de rest', en op eigen houtje en kracht op weg moesten gaan. Meestal was dit niet vanuit een bewust volgen van het eigen Zielenplan, maar vanuit ziekte, ellende of een ander noodgedwongen scenario. Een vastlopen in het huidige leven en een niet kunnen resoneren met een duale, lager afgestemde wereld om ons heen heeft velen van ons aangezet om dieper te gaan graven en hoger te gaan zoeken.

Maar wat we met Jezus, Maria Magdalena en de Heilige Familie delen is die onverwoestbare innerlijke drive om het goddelijke licht en de onvoorwaardelijke liefde heel diep binnen in ons hart toe te laten en uit te dragen. Voordat we het kunnen laten uitstromen zonder zelf leeg te lopen, met de kracht zoals Jezus en Maria Magdalena dat gedaan hebben, vraagt het om een diep erkennen in onszelf dat wij die verbinding met de Goddelijke Wereld ZIJN. Dat we die waard zijn, ongeacht waar we geboren zijn, hoe we eruit zien, door wie we geliefd en gekend zijn, welke weg we gegaan zijn en wat we wel of niet bereikt hebben in dit leven.

Niet meer alleen
Nu, na een pittig jaar van ontelbare zelf-confrontaties, veranderingen en transformaties, staan we gevoelsmatig nog vaak alleen op onze weg. Het kost echt tijd en heel veel liefde om er aan te wennen dat we niet meer alleen zijn in dit Licht. Door de vele levens waarin we achtervolgd zijn als Lichtwerkers en - dragers kan het soms nog heel kwetsbaar en onzeker voelen om een Lichtwerker te zijn. 

De herinneringen aan de gruwelijkheden, vernederingen en achtervolgingen die we in vele levens waarin we de hogere Waarheid trouw zijn gebleven ervaren hebben, komen op de valreep van dit jaar bij velen naar boven.

Alles wat oud is mag en wil ook graag losgemaakt en achtergelaten worden, op de drempel naar het nieuwe jaar. Je hebt alle recht om jezelf een Lichtwerker of een Lichtdrager te noemen; dat heb je gedurende vele vorige levens opgebouwd. Zou je geen verbinding met het Goddelijke hebben, dan zou je dit soort artikelen links laten liggen. Er valt niet langer te twijfelen aan jouw vermogen om het Goddelijke op Aarde terug te brengen! Indien het innerlijk nog wel zo voelt, dan weet je dat dit een oude, niet authentieke programmering of overtuiging is die je hetzij vanuit je verleden nog meesleept, hetzij nog een laatste poging van tegenkrachten is om de goddelijke dochter of zoon die je bent alsnog te weerhouden om je rechtmatige plek op je eigen troon in te nemen.

Rust in Liefde
Je hebt een heel lange, zware en uitputtende weg afgelegd om tot dit punt van ontwaken te kunnen komen. Dit is het moment waarop je alle verkeerde zelf-identificaties met een dankbare glimlach kunt doorzien en voorgoed achter je kunt gaan laten. Het is niet meer dan logisch dat je moe en gammel bent en dat de rek er in bepaalde opzichten uit is. Schud de laatste stofresten van je verleden van je af; het is tijd om vrede te sluiten met jezelf. Go Home and rest in love!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl