Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 20 december 2018

Saul: Wees in Vreugde / 18 december 2018 / Door John Smallman


Saul:
Wees in Vreugde
18 december 2018 / Door John Smallman


De mensheid staat aan de vooravond van een doorbraak in haar ontwakingsproces! Ja, op het voorpagina nieuws lijkt alles politiek chaotisch, waar je ook kijkt. Maar dat is het gevolg van de enorme toename van liefdevolle energieën die de planeet overspoelen om je te helpen een enorme stap voorwaarts te maken op je spirituele evolutionaire pad. De conflicten die in het nieuws bekend worden gemaakt doen zich voor, omdat de onderliggende angst en boosheid die hen veroorzaakt niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op planetair niveau moeten worden vrijgegeven. Al eeuwenlang hebben verdeeldheid, schadelijke overtuigingen en geloofssystemen enorme kloven veroorzaakt tussen mensen. Dat heeft geleid tot de uiterst pijnlijke scheiding in relaties op zowel persoonlijk als internationaal niveau en vaak resulterend in gewelddadige en verdorven conflicten. Hun opkomst toont nu jullie allemaal op heel duidelijk wijze aan de essentiële behoefte aan enorme verandering in de manieren waarop jullie ervoor kiezen om met elkaar om te gaan.

Bereid je voor om GEWELDIG te worden! Het is een sprong die gepland werd zodra de schijnbare scheiding plaatsvond. De timing daarvoor zou overeenkomen met de keuze van de mensheid om zich ervan bewust te worden dat de enige manier om problemen op te lossen, van de kleinste tot de grootste, liefde is. Dit is gebeurd en - hoewel veel mensen nog steeds slapen, zich niet ervan bewust zijn- het omslagpunt is bereikt, zodat liefde en zinvolle dialoog in toenemende mate bittere meningsverschillen zullen ondervangen als mensen elkaar ontmoeten om problemen op te lossen die kunnen leiden tot conflicten of verdere planetaire schade.Dit is het moment waarop veel creatieve mogelijkheden om naar belangrijke wereldproblemen te kijken in een totaal nieuw licht zullen verschijnen. Degenen die zinvolle begeleiding kunnen bieden, die zal leiden tot oplossingen die in het voordeel van iedereen zullen zijn, zullen verschijnen en de nodige discussies op een harmonieuze, respectvolle en coöperatieve manier voeren. Je kunt het onverwachte in 2019 zeker verwachten. Er zullen wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden die je zullen verheugen en verheffen, terwijl jij je realiseert dat de route naar huis van de mensheid bezaaid is met gebeurtenissen die veel nieuw spiritueel bewustzijn laten sprankelen. Gebeurtenissen die iedereen op de planeet zullen raken, iedereen aanmoedigen om elk gevoel van persoonlijke onwaardigheid los te laten en zich volledig creatief bezig te houden met wat hun hart begeert.

Een gevoel van intense vrijheid zal bij iedereen opkomen, waardoor ongeremd enthousiasme hen op elk moment kan leiden en sturen. De vreugde die zulke intense gevoelens zullen voortbrengen kan niet op een zinvolle manier worden voorbeschouwd of beschreven. Niettemin zullen ze bij elk individu opkomen en een gevoel creëren van een ongeremd en niet te beschrijven wonder. En natuurlijk zal het niet nodig zijn om ze te beschrijven, omdat iedereen ze samen zal ervaren en aldus weten dat ze Eén zijn met iedereen in deze wonderbaarlijke viering van: dit IS Leven en dit IS Liefde. Echt, die twee staten zijn onafscheidelijk, maar voor eonen heb je geloofd dat dit niet het geval is. Je hebt geloofd dat het leven gevuld kan worden met pijn en lijden, dat dit vaak het geval  is en dat je dat zelf hebt meegemaakt.

Geloofsovertuigingen zijn meningen waarmee mensen zich bezighouden, willen dat ze waar zijn, maar die in feite gewoon vormen van beperkt zicht zijn die je jezelf oplegt en die je probeert op te dringen aan anderen om deze in hen en jezelf te versterken en waar te maken. Veel mensen identificeren zich met hun overtuigingen en raken zeer boos wanneer anderen weigeren ze te accepteren of te bevestigen. Je bent echter begonnen je meest beperkende overtuigingen te veranderen, de dogma's en autoritaire gevoelens los te laten die je schijnbaar tot slaaf hebben gemaakt sinds het begin der tijden en je staat jezelf nu toe om te zien dat je niet je overtuigingen bent. Je bent echt bezig met jezelf te ontdoen van zelfingenomen en schadelijke overtuigingen om ruimte in je hart te maken voor informatie of kennis uit het oneindige veld van goddelijke Wijsheid. Deze is voor iedereen beschikbaar en dat is van bijzonder belang voor jou als individu om in je bewustzijn te stromen.

Eeuwenlang hebben sterk vastgehouden en gepropageerde overtuigingen en geloofssystemen ervoor gezorgd dat jij je enorme creatieve vermogens niet volledig in bezit en gebruik hebt genomen. Dat verandert nu snel. De vruchten van die vermogens worden getoond en gedeeld met toenemende openheid en enthousiasme, terwijl mensen tot het besef komen dat openheid en het vrij delen van hun creatieve ideeën leidt tot grote verbeteringen voor de hele mensheid en een manier van dagelijks leven waarvan je kunt genieten.

Je bent in Liefde geschapen voor eeuwig geluk. Het leven is bedoeld om leuk te zijn, om plezierig te zijn, om je bevrediging, tevredenheid en vrede te geven. Maar wanneer je ervoor kiest om de onwerkelijke staat van scheiding te ervaren, kies je ook voor het ervaren van angst en alles wat daarmee gepaard gaat. Dat is wat je hebt meegemaakt eonen lang, maar je hebt eindelijk het punt bereikt, dat jullie collectief hebben besloten dat genoeg is genoeg. Met andere woorden, jullie hebben ervoor gekozen om te ontwaken uit de onwerkelijke droom van scheiding en jullie hebben je collectieve voorgenomen om dit te laten gebeuren.

Velen zijn zich niet bewust dat eonen geleden, in het begin van de tijden zoals jullie die kennen, de keuze werd gemaakt om de scheiding van Bron te ervaren door zich in te laten met onwerkelijkheid. Ze zijn zich er ook niet van bewust dat de keuze om wakker te worden altijd beschikbaar was en dat deze nu is gemaakt. Dientengevolge ervaren velen nog steeds afscheiding en al hun ellende nog intenser dan ooit tevoren, terwijl al hun ongegronde problemen naar voren komen ​​om te worden erkend en losgelaten. Dat is wat er nu aan de hand is en het bewijsmateriaal wordt voortdurend en enthousiast in beeld gebracht op de belangrijkste nieuwskanalen, omdat ze mensen blijven aanmoedigen om angstig te zijn en zich kwaad te maken, woede zogenaamd gerechtvaardigd in verband met  het onrecht en het lijden dat gerapporteerd wordt.

Ik kan niet genoeg nadruk leggen op de noodzaak voor jullie allemaal om dagelijks binnen te gaan - twee of drie keer indien mogelijk - om te rusten, zich te verdiepen en te mediteren in je heilige altaar waar Liefde altijd aanwezig is. Terwijl je daar bent, open je je hart om de warme omhelzing te aanvaarden, luister naar de wijsheid en inspiratie die Het je biedt en kom vervolgens daaruit, wetend, zoals je doet in de diepten van je wezen, dat alles goddelijk wordt verzorgd. Immers jullie zijn allemaal goddelijke wezens en jullie lossen de problemen op die ontstaan, omdat je de collectieve keuze hebt gemaakt dat te doen. In die beslissing worden jullie monumentaal ondersteund en bijgestaan ​​door je teamleden in de spirituele rijken. Denk eraan, er is alleen de Ene! En jij bent de Ene, die individualiteit, verschillen in cultuur, nationaliteit, etniciteit en creativiteit ervaart, te midden van alle wezens met gevoel waardoor de Ene zich uitdrukt. Daarom wees in vreugde!

Met zoveel liefde, Saul.