maandag 10 december 2018

Heavenletter 6516: Jullie Hart van Goud / 28 November 2018 / Geplaatst 10 december 2018

Brief uit de Hemel
Jullie Hart van Goud
28 November 2018 / Geplaatst 10 december 2018

God zei:

Geliefden,
Wij hebben lief. Ik ben liefde. Jullie zijn liefde. Waarom is dit niet altijd algemeen geaccepteerd in de wereld? Ik zou graag zien dat meer wordt gegeven in liefde en minder in inquisitie in liefde.

Het lijkt mij dat er veel zich terugtrekt van liefde, aarzeling over liefde, veel afvragen of er ooit echt iemand van jullie heeft gehouden of ooit liefde hebben gegeven, alsof misschien alles wat jullie hebben gedaan rondhangt aan de randen van liefde en nog niet julliezelf, julliezelf ooit volledig gevend als iemand die eeuwig liefheeft, behalve hier of daar.

Jullie hebben betere voorbeelden van liefde gegeven dan jullie beweren.

Misschien hebben jullie diegenen gezien voor wie liefde een natuurlijke gebeurtenis is. Wat jullie betreft, liefde in de wereld heeft zichzelf niet precies afgeschilderd als in element zijn.

Liefhebben lijkt niet automatisch te zijn voor jullie. Voor jullie is liefde een gewicht geweest dat jullie nog niet helemaal ten uitvoer hebben gebracht, tenminste zoals liefde vaak in boeken wordt kenbaar gemaakt.

Jullie vragen je af of jullie de neiging hebben om dicht langs de rand van liefde te gaan, dat liefde meer een blijk is voor jullie dan liefde zelf. Jullie zouden graag in overvloed aanwezig zijn in mooie, gemakkelijke, stille, vredevolle liefde.

In feite lijkt liefde meer als een last voor jullie te zijn geweest die jullie proberen bij te houden.

Trouwens, de enige liefde die voor jullie gelegen is gekomen, is misschien jullie liefde voor Mij geworden. Wel, dat is niets om over te klagen, de genade van God. Jullie zijn niet anoniem voor mij, Geliefden, Geliefden, Geliefden.

Jullie moeten vatten dat liefde geen eindig iets is. Jullie hoeven de liefde niet zo vaak in twijfel te trekken. Stop met julliezelf zoveel vragen te stellen over de liefde in jullie hart. Jullie kunnen eerlijk zeggen dat jullie heel veel medeleven voelen voor iedereen die leeft, nou ja, behalve soms voor julliezelf.

Misschien voelen jullie dat jullie aanzienlijke inspanningen moeten leveren om in de gewenste staat te veranderen voordat jullie kunnen liefhebben of dat ervan jullie wordt gehouden.

Jullie zijn teleurgesteld in de liefde, alsof echte liefde niet aan jullie is voorbehouden.

De individuele liefde waar jullie in de wereld aan gebonden zijn geweest, is nu niet precies heilig geweest.

Pas recentelijk hadden jullie het idee dat het Mijn liefde is die jullie heen en weer hebben gezocht. Jullie hadden er geen naam voor. Bewust, dachten jullie dat liefde in de wereld het hoogtepunt is, terwijl Onze Enige Liefde het is. Jullie hebben gezien, dat het voor sommigen anderen, gevaarlijk was om lief te hebben in de wereld.

Wat waren jullie hier in de wereld aan het doen, voelend dat jullie eigenlijk niet in de wereld thuishoren, en toch liever dat jullie er niet van zijn en niet synchroon mee, dat het woord liefde geen lied is dat jullie kennen om te zingen?

Ik ben vanwege jullie. Zoals het is, jullie hielden Onze Ideale Liefde verborgen voor julliezelf toen het geven van liefde jullie vooraf en ver weg in gedachten bezighield. Jullie worden in liefde genuttigd in de mate dat jullie niet precies de essentie van het leven inzien.
Jullie weten niet hoe in de handen te moeten klappen voor julliezelf.

Geliefden, jullie worden vastgehouden in de armen van liefde. Misschien merkt de kersenboom zijn eigen bloesems niet op. Dan kijkt de/die kersenboom niet op de juiste plaatsen.  De kersenboom kan naar andere kersenbomen kijken en hun bloei zien en niet die van deze kersenboom zichzelf.

Liefsten, waarom zijn jullie zo onderzoekend? Waarom zoveel vergelijkingen? Wel, oh ja, dit is de manier van de wereld.

Kom dichter bij Mij waar jullie jezelf van dichtbij kunt zien zoals Ik jullie zie.

Waar is de Hemel? Waarom zijn jullie de Hemel?
Jullie zijn er een glimp van.

Laten Ons jullie geest kalmeren, jullie geest vol vragen die tot vervelens toe schoppen tegen jullie Hart van Goud.


Vertaald voor wakkeremensen door Anja