Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 30 december 2018

De Raad Antwoorden Deel XXIV – Bezorgdheden Over Ascensie – 28 december 2018 / Ron Head

De Raad
Antwoorden Deel XXIV – Bezorgdheden Over Ascensie –
 28 december 2018 / Ron Head

Terwijl ons kanaal ons jullie vragen voorleest, zien we veel bezorgdheid over ascensie die jullie nog steeds hebben. Wij zullen die in deze post proberen te beantwoorden. Eerst zullen wat nogal korte antwoorden geven en dan zullen we het proces uitleggen op manieren die jullie kunnen helpen begrijpen wat er al plaats vindt.

Zal ik mijn familie, huisdieren enz. achterlaten?

De Schepper, Bron, Al Dat Is, heeft er geen enkele reden voor of belang bij om jullie te laten lijden onder verlies van welke aard dan ook. Jullie zullen dat wel hebben wanneer jullie dat toelaten. Jullie zullen nergens naar toegaan of welke plaats dan ook verlaten wanneer jullie dat zelf niet willen. Er kunnen een heleboel dingen zijn waar jullie op staan om te bezitten die jullie vooruitgang vertragen, maar jullie begrip en consequente beslissingen hierover zullen alleen die van jullie zelf zijn.

Waarom voel ik me zo beangstigd over deze veranderingen?

Hier kunnen diverse reden voor zijn. De meest algemene is de universele angst voor zaken die jullie omgeven en die jullie niet kennen. Maar wanneer jullie er over nadenken, zijn alle toekomstige gebeurtenissen voor jullie onbekend en zijn dat altijd geweest, tenminste, totdat jullie beginnen te beseffen dat jullie de medeschepper er van zijn. Wanneer dat echt voor jullie begint te dagen en jullie zien dat alles in je toekomst de gevolgen bevatten en zullen bevatten van wat jullie veroorzaken, zal jullie angst verdwijnen. Eigenlijk komen jullie angsten voort uit een ingesleten gevoel  van gebrek aan controle, jullie scheiding van jullie begrip van je eigen kracht.

Een begrijpelijke poging tot uitleg


Dit zou een goed moment kunnen zijn om over te schakelen naar een alles omvattende uitleg van wat er gebeurt.

Wij hebben grote moeite gedaan om jullie vele malen het idee onder de aandacht te brengen dat deze veranderingen waar jullie doorheen gaan – en jullie gaan er doorheen – eenvoudigweg de uitbreiding zijn van jullie eigen bewustzijn. En ze zullen het vermogen met zich meebrengen om veel meer waar te nemen en te begrijpen dan de meesten in het verleden op jullie planeet gedaan hebben.

Dat wil niet zeggen dat jullie dat ook zullen doen. Het betekent dat jullie het kunnen doen. Jullie hebben de mogelijkheid om met grote snelheid de berghelling af te glijden en hoog in de lucht te springen. De meesten van jullie kozen om dat niet te doen. De meesten van jullie zijn zich heel onbewust van de meeste bekwaamheden die jullie altijd hadden. Sommigen door keuze, sommigen als gevolg van angst en sommigen als gevolg van het feit dat jullie is geleerd dat jullie dat niet konden of dat het gevaarlijk en onverstandig was.   

Velen beginnen glimpen van gezichtsvelden, geluiden, gevoelens enz. op te vangen, die voor hun ervaring volledig nieuw zijn. Hun bewustzijn breidt zich uit. Jullie zouden kunnen zeggen dat ze ascenderen. Jullie zouden kunnen zeggen dat ze leren meer te weten over wat ze altijd geweest zijn. Niets en niemand laat iemand iets doen of worden. Jullie worden in staat gesteld om te doen en te zijn wat jullie toelaten wanneer jullie dat wensen.

Jullie worden niet schoppend en gillend een nieuwe wereld binnen gesleurd. Jullie worden in staat gesteld – en wij herhalen – om jullie bewustzijn te verhogen. Terwijl voor hen rondom jullie – jullie maken deel uit van hun energievelden – en terwijl jullie veld zich verhoogt, verhoogt ieder veld rondom jullie zich, als gevolg daarvan, toestaand om ook te verhogen.  

Bagage

Welnu, er wordt veel gesproken over bagage. ”Laat jullie bagage achter” wordt er gezegd. En dit alleen al is een enorm thema, maar laten we zeggen dat al die angsten en onzekerheden, waar we eerder over spraken, bagage is. Angst bestaat niet in die hogere gebieden van vibratie. Wanneer iemand dus koppig volhardt in die angsten te verblijven, zal men per definitie geen hoger niveau van vibratie bereiken waarin men iets zal achterlaten. Het zou zijn als het zich vastklampen aan een ankerketting. Als jullie dat wensen, mag dat.  

Het simpele misverstand

Al deze vragen zouden helemaal niet bestaan wanneer dat ene eenvoudige ding werd herinnerd. Afscheiding van het ene ding van het andere, van een bewustzijn van het andere, is niet echt. Het is iets wat gekozen kan worden als een ervaring en dat is het geweest. Het is grondig onderzocht geworden. En nu heeft de mensheid er voor gekozen om te stoppen met het onderzoeken van dit idee. Jullie ‘werkelijkheid’ van afscheiding is geen werkelijkheid. Werkelijkheid is gedeelde eenheid. Jullie hebben nog veel te leren over jezelf.

Jullie hebben een toekomst van onovertroffen vreugde om naar uit te zien. Jullie hogere zelven beginnen steeds meer te leven als de delen van henzelf die jullie zijn. En jullie zullen derhalve steeds meer in staat zijn om jezelf te ervaren op manieren welke die hogere zelven doen.  Dit vindt nu plaats. En er zit niets in dat jullie zouden moeten vrezen. Er is geen enkel nietig deeltje in jullie wereld dan niet zal worden opgetild in zijn vermogen om te ervaren.

Ieder mens zal in staat zijn om zich te verheffen. Sommigen zouden er voor kunnen kiezen om dat deze keer niet te doen. En ook dat is toegestaan.

Neem alstublieft onze oprechte en liefdevolle wensen aan voor jullie met vreugde gevulde nieuwe jaar.

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/

Vertaald door Sjra