Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 31 december 2018

De Arcturiaanse Groep: "Vertrouw altijd op je intuïtie en gebruik spiritueel onderscheidingsvermogen" / via Marilyn Raffaele / 30 december 2018

De Arcturiaanse Groep:
"Vertrouw altijd op je intuïtie en gebruikspiritueel onderscheidingsvermogen"

via Marilyn Raffaele / 30 december 2018


Groeten, Dierbaren. Wij zien dat velen van jullie nu in staat zijn om te rusten in energieën van vrede en kalmte ondanks uiterlijke verschijningen. Dit komt omdat jullie integratie van hogere frequenties meer in afstemming met jullie ware aard zich uiterlijk begint te manifesteren in het dagelijks leven.

Alles verloopt volgens plan. Jullie zijn en blijven nog een tijdje algemene onenigheid beleven omdat degenen die wensten dat de wereld door zou slapen, zodat hun financiële en machtskoffers gevuld blijven, weerstand bieden door angsttactieken die in het verleden hebben gewerkt.

Blijf te allen tijde trouw aan jullie hoogste gewaarzijn, dierbaren, want door dit te doen, stoppen jullie met het bijdragen van meer energie aan de illusoire "krachten" van het driedimensionale geloofssysteem. Hoger dimensioneel Licht neemt elke dag toe, ook al lijkt dat misschien niet zo. Velen zijn nu aan het ontwaken of beginnen tenminste de status-quo in vraag te stellen. Alles verloopt volgens plan.

Wees niet bang, Dierbaren - wees niet bang.

Omdat het heden een tijd van verandering is en het bewustzijn voor iedereen verschuift, manifesteert zich angst en ongerustheid in de harten van degenen die zich niet bewust zijn van het evolutionaire proces dat op dit moment plaatsvindt. Houd er rekening mee dat sommigen zich tot jouw energie aangetrokken voelen door simpelweg naar jouw mening te zoeken, terwijl anderen misschien tijdelijk uit balans zijn geraakt door de wereldgebeurtenissen.


Wanneer iemands geloofssysteem begint te falen, stort zijn gevoel van veiligheid in elkaar, wat veroorzaakt dat sommigen denken dat ze hun verstand verliezen en meer angst en verwarring creëren. Wanneer dit gebeurt, reageren sommige individuen negatief in een vergeefse poging om hetgeen vertrouwd is te herstellen, terwijl anderen eenvoudigweg aan hun ontwakingsproces beginnen.

Begrijp dat jullie, die spiritueel wakker zijn, op de dag van vandaag, de niet-ontwaakte waren in vorige levens. Tijdens jullie levens leefde jullie ook vanuit dezelfde denkwijze als de spirituele jonge zielen die veel van de problemen van vandaag veroorzaken. Evolutie door de Aarde school is een proces van ervaringen gedurende vele levens waarin, na de meeste ervaring te hebben gehad, het individu eindelijk klaar is om verder te gaan voorbij die vorm van leren.

Iedereen is op zoek naar vrede en liefde ongeacht of ze het weten of niet. Dit is waarom je mensen zullen vinden die zich aangetrokken voelen tot de energie van jullie ontwaakte bewustzijn, ook al begrijpen ze niet echt waarom ze zich op hun gemak voelen terwijl zij jullie zoeken. Wees echter niet verbaasd als je af en toe ongekende vijandigheid ervaart van enkelen die met angst op jullie energieveld reageren. Zegen hen zwijgzaam en ga verder.

Aan degenen die ontvankelijk zijn, kun je uitleggen wat er binnen en buiten gebeurt, maar voor degenen die nog niet klaar zijn of niet in staat zijn om het grotere geheel te vatten, geef je ze gewoon troost en liefde op niveaus waar ze op afstemmen. Vertrouw altijd op je intuïtie en gebruik spiritueel onderscheidingsvermogen - geef spirituele pap aan de baby's, en alleen spiritueel vlees aan de volwassenen.

Werk altijd met degenen die tot je zijn aangetrokken voor begeleiding vanuit niveaus van mededogen in plaats van sympathie omdat je in sympathie afstemt op de lagere resonerende energie van de persoon.

De hogere frequenties verstoren wat oud is, maar het betekent niet het einde van de wereld zoals velen nog steeds geloven en vrezen. Integendeel, het is het einde van de wereld zoals wij het kennen. Hogere vormen van Goddelijke ideeën zullen beginnen te verschijnen als hun oude driedimensionale vormen wegvallen, brengen naar het wereldbewustzijn ideeën die nog niet eerder bekend waren of zelfs maar zijn bedacht met het menselijk denken.

Hogere dimensionale expressies van genezing, financiën, onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven, zullen de norm worden als vijfdimensionale energie de op oude driedimensionale concepten vervangt, gebaseerde competitie, gebrek en beperking, ontworpen om het meeste geld te krijgen van elk idee of instelling.

Ziekenhuizen, scholen, bedrijven en de overheid zullen doorgaan, maar zullen functioneren vanaf een hoger niveau dat eerder vanuit eenzijn dan vanuit het afscheidingsbewustzijn dient. Ziekenhuizen en leerscholen bestaan in de hogere dimensies en velen van jullie bezoeken ze wanneer jullie slapen, waardoor jullie nieuwe ideeën met je terugbrengen. Dit is hoe uitvinders vaak nieuwe ideeën krijgen en omdat er maar Eén is, wordt dezelfde uitvinding vaak tegelijkertijd bedacht. Alles op Aarde is een microkosmos van de macrokosmos.

Wees erop voorbereid dat sommige bedrijven zullen sluiten, ongeacht de tactieken die worden gebruikt om succesvol te blijven. Diegene gebaseerd op energieën van zelfdienstbaarheid boven dienstbaarheid aan anderen zullen niet in staat zijn om zich aan te passen aan de hogere frequenties van de vijfdimensionale energie. Bedrijven die zijn gebaseerd op de spirituele principes van liefde en dankbaarheid die ten grondslag liggen aan alle zaken (ik geef u dit product of de dienst die voor u geschikt is, en u geeft mij geld als dankbaarheid) zullen groeien en succesvol blijven.

Het is belangrijk om weerstand te bieden aan de verwachtingen van welke veranderingen er zullen zijn of moeten zijn, omdat verwachtingen gebaseerd op driedimensionaal denken zeer beperkt zijn en bestaan uit wat al bekend is. Blijf gewoon openstaan voor de manier waarop verandering zich voordoet en weet dat er momenten zullen zijn waarop je niet tevreden bent met wat je ziet.

In driedimensionale energie waar de tijd nog steeds bestaat, moet er altijd een proces zijn, een zich ontvouwend versus het onmiddellijke. Veel dat komt is nog geen deel van het collectieve bewustzijn.

Jullie zijn je er nu van bewust dat, om interacties van welke aard dan ook harmonieus te laten werken, er een energetische afstemming moet zijn. Naarmate persoonlijke en mondiale energieën groeien, vinden velen zichzelf niet meer in overeenstemming met wat altijd vertrouwd en comfortabel was, of het nu relaties of ideeën waren.

Vertrouw op je intuïtie in alle dingen. Als iets niet langer goed voelt voor jou, vertrouw dit dan. Intuïtie werkt zacht en stil en wordt niet gehoord door iemand die ervoor kiest 24/7 aangesloten te blijven. Sta jezelf toe om de dingen in jullie leven los te laten die niet meer voor jou werken zoals ze eens deden. Dit hoeft geen enorme inspanning of strijd te zijn en kan zo simpel zijn als het elimineren van bepaalde voedingsmiddelen. Iedereen die ervoor kiest om te evolueren moet een open verandering zijn.

Zij wie verandering weigeren, blijven standvastig in verouderde driedimensionale ideeën - ("Dit is de manier waarop we het altijd hebben gedaan! Dit is de enige juiste manier! Dit is de echte waarheid. De regering weet het het beste. Dat is vrouwen werk! ") - komen voor vele verrassingen te staan en zullen spoedig merken dat zij in de minderheid zijn, net zoals iemand op een verlaten eiland naar de lucht schreeuwt.

Het gevoel van isolatie dat kan voortvloeien uit het weigeren van verandering of compromis kan een belangrijk spiritueel hulpmiddel zijn voor degenen die starre driedimensionale overtuigingen blijven houden. De ervaring kan ervoor zorgen dat ze zich afvragen of hun geloofssysteem echt correct is, of gewoon is wat hen is verteld, of dat het ego alleen maar gelijk wil hebben.

Ieders 'spul' komt naar de oppervlakte om bekeken te worden en dit kan erg stressvol zijn. Verlies nooit het feit uit uit het oog dat je wilde en koos om op deze intense en krachtige tijd op Aarde te zijn, anders zou je er niet zijn. Er ontstaan problemen omdat de meerderheid dit nog niet bewust weet.

Er blijven er velen over die nog steeds geloven dat iedereen slechts één leven leeft, waarna ze naar de hemel of de hel gaan, afhankelijk van hoe goed ze de "regels" gedurende dat ene leven hebben gevolgd. Dit valse geloof is wat ervoor zorgt dat sommigen doen wat nodig is, krijgen wat ze willen in dit ene leven, ongeacht de gevolgen voor anderen.

Als je eenmaal beseft en het besef integreert dat God alles is wat er is, begrijp je ook dat er een Goddelijk plan van eenwording (Eenheid) is dat altijd op zijn plaats wordt gehouden door de Goddelijke Wet. Sommige driedimensionale problemen die voorheen problemen veroorzaakten, verliezen nu hun schijnkracht omdat je niet langer in afstemming bent met die specifieke energie.

Als je het spirituele leven leeft, hoef je de wereld nooit te verlaten zoals velen nog steeds geloven, het betekent gewoon leren om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld waar je ook naartoe gaat om ergens van weg te komen. Je brengt altijd je staat van bewustzijn met je mee, wat zich op zijn beurt zal uitdrukken als dezelfde problemen die je hoopte achter te laten.

Het is belangrijk dat jullie je realiseren dat we niet zeggen dat het verlaten van een gewelddadige of gevaarlijke situatie geen wijsheid is, we zeggen dat je bewustzijnsstaat is wat je uiterlijke ervaringen vormt en zorgvuldig moet worden onderzocht als je wilt dat dingen veranderen.

Vertrouw erop dat je precies bent waar je hoort te zijn, zelfs als je in de verleiding komt om te geloven dat je dat niet bent. Vergelijk jezelf nooit met anderen die sneller lijken te evolueren. Ieder van jullie werkt door en gaat verder dan honderden verschillende ervaringen.

Laat voor eens en altijd los van het blijven uitzien naar en zoeken naar God. Je hebt hem gevonden en Hij is JIJ.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

 Wij vragen om uw ondersteuning

Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.Alvast bedankt, Ine & Martien