Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 24 december 2018

Dagtekst van Maandag 24 December 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 24 December 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Tweede geboorte: een geleidelijk ontwaken van het bewustzijn -

"De onderzoekers die zich hebben gebogen over het vraagstuk van de slaap, hebben ontdekt dat die uit verschillende stadia, verschillende niveaus bestaat. Op dezelfde manier bestaan er ook op het psychische en spirituele vlak meerdere niveaus van slapen of waken, dat wil zeggen meerdere niveaus van bewustzijn. En het is dan ook onze taak om wakker te worden. 

De christelijke traditie spreekt niet van ontwaken, maar van een nieuwe geboorte. Waarom opnieuw geboren worden? Dit is het antwoord dat Jezus gaf aan Nicodemus, de joodse wetsgeleerde die hem kwam ondervragen: “Indien een mens niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk Gods niet zien.” In feite is die nieuwe geboorte, net als het ontwaken, een continu proces: iedere vooruitgang op de weg van het licht en van de waarheid is een nieuwe geboorte, een nieuw ontwaken. Ontwaken of opnieuw geboren worden is het doel van het spirituele leven en het is ook de betekenis van de naam Boeddha: de ‘Ontwaakte’."

Omraam Mikhael Aivanhov