donderdag 13 december 2018

Dagtekst van Donderdag 13 December 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 13 December 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Waardigheid van de mens: het heiligdom van God te worden -

"Er wordt wel eens van iemand gezegd dat hij zijn menselijke waardigheid verloren heeft of van een ander dat hij integendeel zijn waardigheid heeft kunnen behouden. Maar waardigheid is als begrip nog niet zo duidelijk: we hebben de neiging om het te verwarren met fierheid of trots. Nee, onze echte waardigheid als mens bestaat erin om alles wat God ons gegeven heeft, te respecteren, te beginnen bij ons fysiek lichaam, maar ook en vooral ons hart, ons verstand, onze ziel en onze geest.

Als volgelingen van een spiritueel Onderricht moet je doordrongen zijn van het idee dat ieder van jullie een heiligdom, een tabernakel van God is, waar alleen de zuiverste elementen mogen in- en uitgaan: gedachten, woorden en gevoelens die doordrongen zijn van licht. Al degenen die er niet op toezien wat er bij hen binnenkomt of buitengaat, en die zich zonder onderscheid laten leiden door om het even welke emotie of gevoel, kunnen hun echte waardigheid niet behouden. Een tabernakel van de Eeuwige worden, vereist een grote discipline, een grote veeleisendheid ten opzichte van zichzelf."


Omraam Mikhael Aivanhov