Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 25 december 2018

Benjamin FulfordWesterse beschaving gaat tijdens de feestdagen richting herstart / 24 december 2018

Westerse beschaving gaat tijdens de feestdagen richting herstart
24 december 2018 / Benjamin Fulford

Vele tekenen en bevestigingen vanuit hooggeplaatste bronnen wijzen erop dat een herstart van de Westerse beschaving voor 2019 wordt gepland. Het stilleggen van de regering van de V.S. tijdens de feestdagen, heeft bijvoorbeeld niets te maken met het bouwen van een muur en het heeft alles te maken met een financiële herstart en opkomende militaire tribunalen.

Echter, wat er komt is veel meer dan alleen maar het oppakken van criminelen die de regering van de V.S. hebben gegijzeld en failliet hebben doen gaan—het gaat over het oplossen van problemen rondom monotheïsme.

Omdat het vandaag 24 december is, Kerstavond, is het een goede tijd om mensen te herinneren aan de historische waarheid achter deze feestdagen. Het is een feit dat niemand weet wanneer Jezus Christus geboren werd, dus de vroege Christelijke Kerk kaapte de toenmalige Nieuwe zonnejaar feestdagen en verving de zon met Jezus. Hier is een ding: de zon staat op zijn meest noordelijke punt op 21 december, de winterzonnestilstand. Drie dagen lang lijkt het erop dat hij op dezelfde plaats staat en dan op 25 december gaat hij verder naar het zuiden, zo de geboorte van het Nieuwe Zonnejaar markerend. Dus de Christelijke kerk moet de waarheid over Kerstmis opbiechten en aan alle mensen vertellen, zonder de geweldige leer van Jezus Christus en het Christendom te ontkennen.

De Joden moeten op hun beurt stoppen met het vieren van het xenofobe Chanoeka en zich realiseren dat het volledig koosjer is om het Nieuwe Zonnejaar te vieren (tenzij ze op de een of andere manier denken dat de schepper de zon niet heeft geschapen). In ieder geval Vrolijk Kerstfeest voor de Christenen en Moslims en Vrolijk Sunmas aan ieder ander.

Deze kwesties zullen in het Nieuwe Jaar, samen met de gesprekken over het updaten van kalenders om ze weer in overeenstemming te laten lopen met de bewegingen aan de hemel waarop ze gebaseerd zijn, in grote mate deel gaan uitmaken van publieke gesprekken. Dat is omdat er op de hoogste niveaus van de wereldmacht een besluit is genomen om verder te gaan en de tempel in Jeruzalem opnieuw op te bouwen en die stad tot een internationale vrije zone te maken. Dit is waarom 2019 waarschijnlijk een jaar voor de geschiedenisboeken zal worden.

Ter voorbereiding op deze opkomende historische veranderingen, hebben V.S. troepen zich teruggetrokken uit verschillende conflict zones met de bedoeling de weg vrij te maken voor wereldvrede, zeggen CIA-bronnen. Pentagon-bronnen zeggen dit ook en voegen toe dat “V.S. President Donald Trump zich terugtrekt uit Syrië, Afghanistan, Jemen en de Oekraïne om zo een einde te maken aan de Deep State en de Zionisten want de globale valuta reset vereist vrede en het stoppen van vijandelijkheden.”

Bronnen bij de Europese Koninklijke families zijn het er ook erover eens dat voorbereidingen voor een herstart van het globale financiële systeem onderweg zijn. Het huidige op de V.S.-dollar, Euro en Japanse yen gebaseerde systeem is failliet en disfunctioneel, zijn deze en andere bronnen het over eens. Dit is vooral waar voor de Verenigde Staten, die nu al een tijdje failliet zijn, zeggen de bronnen. Dat is waarom deze huidige stillegging van de V.S.-regering zal gaan leiden naar een soort van Chapter 11 reorganisatie van de V.S.-regering. De Europese koninklijken erkennen bijvoorbeeld dat de historische banden, farm claims en andere claims tegen de V.S.-regering betaald moeten worden, maar dit kan niet zonder het huidige systeem failliet te laten gaan.

Echter, gesprekken met de Europese koningshuizen en de P2 Vrijmetselaars die het Vaticaan controleren maken het duidelijk dat fundamentele besluiten, over hoe de herstart er uit ziet, nog niet zijn gemaakt.

Hoewel, het is duidelijk dat het huidige systeem wordt stilgelegd. Dit kan gezien worden niet alleen aan het stilleggen van de regering in de V.S. maar ook in het feit dat er geen slechte bedrijfsaandelen werden uitgegeven in december en dat de aandelenmarkten in de V.S. het meest zijn getroffen sinds de Lehman shock in 2008.Hoewel, een ding waarover ze het eens zijn is dat een bureau voor toekomstplanning opgericht zal worden met een multi-biljoen-dollar budget. Over de legale en financiële kaders voor deze organisatie wordt achter de schermen onderhandeld, volgens bronnen bij de koninklijke familie en P2 Vrijmetselaars.

Een ander onderwerp waarover overeenstemming is bereikt op het hoogste niveau, inclusief de Aziatische geheime genootschappen, is dat misdaad met wortel en tak uit het systeem wordt verwijderd, vooral in de V.S.

Aan dat front zeggen Pentagon bronnen dat het aantal verzegelde aanklachten in de V.S. de 70.000 heeft overschreden. Twee enorme gevangenis aken worden vanuit New York naar Guantánamo Bay gestuurd om ruimte te bieden aan alle criminelen die zullen worden opgepakt.


Nog een teken van wat er komen gaat kan worden gezien in het feit dat Trump een bericht heeft gestuurd aan de Spreker van het Witte Huis, Paul Ryan over het feit dat “het nationale noodbestrijdingsmandaat 13818, van 20 december 2017 voor een jaar is verlengd. Hiermee worden bezittingen en tegoeden in beslag genomen van personen betrokken bij serieuze schendingen van de mensenrechten, mishandeling of corruptie,” merken de bronnen op.

De criminelen die aan de leiding zijn in Israël en Saudi-Arabië zien ook rechtszaken tegemoet, beloven Russische FSB-bronnen. Richting dat einde, heeft de Russische regering gedetailleerd en uitgebreid bewijs verschaft over het feit dat de zogenaamde Witte Helmen een criminele organisatie zijn die organen stelen, Sarin gasaanvallen in scene zetten en historische schatten roven. Dat betekent dat de acteur George Clooney een van de vele “beroemdheden” zal zijn die richting Guantánamo Bay gaat.


Massa moordende Eerste Minister Benjamin Netanyahu en Mohammed bin “vil hem levend” Salman zijn andere criminelen die rechtspraak tegemoet zullen zien, zeggen CIA, Pentagon en FSB-bronnen. Ook zullen de leden van de Biden, Pence, Clinton, Bush, Rockefeller, Rothschild, Du Pont, Iwasaki en andere families die dachten dat ze te rijk waren om ooit naar de gevangenis te moeten, rechtsspraak moeten ondergaan, zeggen de bronnen.

De Pentagon bronnen zeggen ook dat de veroordeling van voormalig Directeur van een Defensie Agentschap, Generaal Mike Flynn is uitgesteld tot 13 maart 2019,” gedurende welke tijd FISA-declassering, militaire tribunalen en andere waarheidsbommen zullen worden gedropt.”
Bronnen bij het Pentagon zeggen dat om er zeker van te zijn dat de verwijdering van hooggeplaatste criminelen zonder onderbreking verder gaat, en “Trump misschien nog een ander Hoger Gerechtshof benoemd voor een solide conservatieve meerderheid terwijl de liberale heks [V.S. President Donald] Trump hater Ruth Bader Ginsburg bezwijkt aan kanker. Dit is zelfs nog belangrijker dan [Rechter Brett] Kavanaugh omdat Opperrechter John Roberts gechanteerd werd om samen te werken met liberalen en hij wordt misschien gedwongen weg te gaan.”

Boodschap aan Rechter Ginsburg: uw doelen, zoals gelijke rechten voor vrouwen en minderheden zijn nu onderdeel van het sociale plan, dus ga weg en buig alsjeblieft met gratie.

Het andere ding om op te merken is dat in december, de Marine Generaals John Kelly en James Mattis hun ontslag aankondigden, respectievelijk voor de functie van Chief op Staff Defensie in het Witte Huis en Secretaris voor Defensie. We zagen ook de aankondiging dat Leger Chief Generaal Mark Milley werd genoemd als de volgende voorzitter voor de Joint Chiefs of Staff om Marine Generaal Joseph Dunford op te volgen.

De vervanging van alle drie Marine top leden in de machtshiërarchie is eenvoudigweg omdat ze hun doel, om de speerpunt te zijn, hebben bereikt, zeggen Pentagon bronnen. Nu er een bruggenhoofd is gevestigd in Washington, zullen de Marine en het Leger van de V.S.-zorgen voor een grotere organisatie en opnieuw zaken die zich nu voordoen gaan opbouwen, zeggen de bronnen.

Ook zei een Pentagonbron dat Mattis en Kelly de administratie willen verlaten voordat de V.S.-regering officieel failliet is. In plaats daarvan zullen ze zich concentreren op de supervisie over de militaire tribunalen. Wanneer het etablissement in Washington eenmaal is gezuiverd en de criminelen gestraft zijn, overwegen beiden om te gaan voor een officiële functie in 2020, zeggen de bronnen.

Het is ook goed om te horen dat Robert David Steele in Chief of Veterans Today is voorgedragen door Gordon Duff, voor de Nieuwe Secretaris voor Defensie — een man die beter weet dan de meesten dat veteranen oorlog verafschuwen en degenen veracht die oorlog willen voeren voor winst.


Het is interessant dat zelfs, hoewel Duff visceraal tegenover Trump staat en Steele een supporter van Trump is, Duff nog steeds wil dat Steele de baan krijgt van Defensie Secretaris van de Trump administratie.

Er vinden serieuze gesprekken plaats over het implementeren van Steele’s “open-source everything (openheid over alles)” ideeën in een experimentele zone (misschien Mantsjoerije) als een weg naar het verschaffen van militaire hightech aan de gewone bevolking op een verantwoordelijke manier.

Steele beloofde toen hij werd ondervraagd over zijn nominatie, dat als hij werd gekozen hij niet alleen het vrijgeven van militaire geheime technologie zou toestaan maar dat hij ook zijn best zou doen voor de lang verwachte en veel besproken onthulling van “het geheime ruimteprogramma.”

We weten nog steeds de juiste tijd niet wanneer al deze veranderingen zullen plaatsvinden. Er zijn ons militaire tribunalen beloofd in januari maar over de globale valuta reset is nog steeds niets bekend.

Echter, er bestaan twee aanwijzingen dat mei de tijd zou zijn. Eerst zal de nieuwe Japanse keizer de troon bestijgen. Als de oudste voortgaande koninklijke familie op aarde, is tegen de Japanse keizerlijke familie verteld door andere koninklijken dat ze degenen zullen zijn die het officiële zegel zullen plaatsen dat het nieuwe financiële systeem zal inwijden. De andere minder belangrijke aanwijzing is dat nadat de Eerste Minister van België vorige week ontslag nam, de Koning van België hem vroeg aan te blijven tot mei.

Bron: Antimatrix.org

Vertaler: Lia