zondag 11 november 2018

Een Schrijven van de Schepper /10 november 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
10 november 2018 / door Jennifer Farley,

IJVER


Wat jullie nu zien is het begin van het einde.
Het einde van de 'oude macht' ... de sterke die de zwakken controleren,
de hiërarchie die beslissingen neemt en de massa onderdrukt.
Jullie licht en jullie inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven, liefste.
 De huidige verschuiving verplaatst jullie Aardoppervlak (inclusief jullie mooie Moeder) naar een meer gebalanceerde en liefdevolle energie.

Dit is waarom het zo belangrijk is om je te concentreren op
en in je positieve gedachten en acties te blijven.
Het lijkt misschien alsof chaos heerst,
maar de onderstroom van licht blijft zwellen en groeien met elke dag die voorbijgaat. Bewandel jouw pad ....bewandel het met transparantie en integriteit.
Binnenkort zal jouw ijver worden gerealiseerd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl