Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 november 2018

De wijsheid van jouw ziel/ Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena / 30 oktober 2018

De wijsheid van jouw ziel
Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena
30 oktober 2018

Lieve mensen,

Ik ben Maria Magdalena,

Ik ben hier met warmte vanuit een diep gevoelde verbinding met jullie allen. Ik zie jullie pijn en jullie verlangen, jullie heimwee naar verbinding en betekenis, in wezen het verlangen naar een andere werkelijkheid, een werkelijkheid die meer past bij jullie vibratie.

Jullie zijn voorgangers, pioniers in bewustzijn. Jullie voelen de leegte, de pijn en het lijden in het bewustzijn van anderen, in dat van jezelf en van de wereld in zijn geheel. Jullie zijn zeer empathisch en hebben tegelijk een diep gevoeld verlangen om het bewustzijn op aarde op te tillen en het lijden te verzachten. Voel deze roeping in jezelf. Voel hoe je geroepen bent om een verschil te maken in het bewustzijn op aarde. Deze roep komt niet van buitenaf. Het is geen opdracht, geen missie en ook geen karmische last. Het komt diep vanuit je eigen ziel. Je bent iemand die vernieuwing brengt en wíl brengen, en ook iemand die zichzelf wil vernieuwen. Je bent iemand die de diepere laag van bewustzijn wil verkennen en die veel van de aarde houdt: van de natuur,  en van de natuurrijken om je heen. Je bent diep verbonden met de levende planeet Aarde.

Zak eens met je bewustzijn dieper in je lichaam, in je buik. Maak contact met de aarde onder je voeten. Voel de energie! Hier in deze ruimte waar je nu bent, is veel gevoeld en doorleefd, en in deze ruimte zijn nu ook jouw gidsen aanwezig die je helpen een kanaal te vormen met je eigen diepste roeping, met je ziel. Voel dat jouw ziel wil incarneren, helemaal naar beneden wil komen om al jouw lichaamscellen van binnenuit te doorstralen. Voel de ziel aanwezig in je lichaam. Ziel en bewustzijn zijn nauw met elkaar verbonden.

Breng je bewustzijn losjes en neutraal naar je buik toe, bijvoorbeeld door mee te gaan met je adem. Zak met je bewustzijn helemaal in je buik: zo open je je lichaam daar voor de kennis en liefde van je ziel. De ziel gaat daarheen waar het bewustzijn aanwezig is. Bewustzijn is niet denken, is niet in je hoofd zitten  analyseren of argumenteren. Nee, bewustzijn is in wezen de focus van je ziel. Waar ben je met je bewustzijn?

Stel je voor dat je je ziel door laat stromen naar je buik. Misschien zie je daarbij een licht of een kleur of voel je iets tintelen. De ziel wíl naar je toekomen. Het is de natuurlijke drang van de ziel om helemaal door te dringen in jouw aardse realiteit. Daar liggen alle bronnen van kennis die jij zoekt over wie je bent, over wat je weg is en wat je nu te doen staat. Dat ligt niet buiten je. Jouw ziel wil zich kenbaar maken aan jou. Het zijn vaak je gedachten, je overmatige denken en ook het neerkijken op jezelf, het op een bepaalde manier minachten van jezelf, die ertoe leiden dat je ziel niet helemaal kan doorstromen.

Jullie worden vanuit je opvoeding en ook op school niet vertrouwd gemaakt met de werkelijkheid van de ziel. Die wordt ontkend of afgedaan als bijgeloof. Je geest wordt zo helemaal getraind om na te denken op een vlakke, instrumentele manier, niet verbonden met het hart en het gevoel. Jullie wordt ook wijsgemaakt dat je zelf als kind eigenlijk niets weet, dat je alles van buitenaf moet leren en je nuttig moet maken voor de maatschappij, voor de wereld om je heen. Het idee dat er al een uitgerijpte ziel in jou aanwezig is, een volledige persoonlijkheid met een rijke geschiedenis: dat idee is weggedrukt,  niet alleen in de maatschappij, maar ook in jullie zelf, in jullie eigen beleving. Jullie nemen jezelf niet serieus. Daarom blijven velen van jullie zoeken naar kennis en bronnen buiten jezelf om te begrijpen hoe het zit en wat je te doen staat.

De eerste stap naar integratie van je ziel is voelen wie je bent. Voel hoe oud je eigenlijk bent, besef wat je allemaal bij je draagt aan gevoel, intuïtie en herinneringen. Respecteer je eigen rijkdom en wijsheid.

Stel je nu eens voor dat er in jou - of door jou heen - een oude wijze man of vrouw zit. Je mag zelf kiezen of het een man of vrouw is. Die is daar, die zit waar jij zit, dwars door je heen. Die heeft vele levens geleid op aarde en ook op andere plekken in het universum. Deze oude wijze vrouw of man heeft een wijder perspectief op jouw leven dan jij het vaak zelf hebt met je dagelijkse beslommeringen. Maak contact met hem of haar. Kijk in zijn of haar ogen. Voel de rust die uitgaat van de ouderdom. Het is niet een soort ouderdom waarbij je dingen verliest, maar juist een ouderdom waarbij je dingen wint; waarin verdieping en ruimte optreedt in het bewustzijn. Voel de energie van deze oude man of vrouw om je heen en ontspan je erin. Kijk hem of haar aan. Voel de energie in die ogen en hoe die door je heen stroomt. Voel ook het diepe respect, dat hij of zij voor jou heeft. Je wordt serieus genomen.

Voel dan of deze vrouw of man jou iets te zeggen heeft, iets wil overdragen aan jou. Het kan een energieoverdracht zijn, of via woorden of een beeld bij je binnenkomen. Laat het door je heen stromen. Deze persoon staat dichter bij jouw ziel dan jij vaak zelf bij jezelf bent in je dagelijks leven. Je zou hem of haar kunnen zien als een brug. Besef dat hij of zij deel is van jou, dus geen gids buiten je, maar de drager van je eigen wijsheid.

Laat het doorstromen tot in je buik en neem iets mee van deze gestalte. De wijsheid in deze persoon kan je in staat stellen meer afstand te nemen, kan je helpen van een grotere afstand te bekijken wat jij als probleem ervaart in je leven. Soms is het nodig iets te laten zijn en niet in te grijpen, omdat nog niet alle facetten van een probleem, klacht of pijn tot je zijn doorgedrongen. Laat het rusten, en laat het bewustzijn van je eigen gerijpte ziel in jou zijn werk doen. Het bewustzijn doet heel veel.

Vaak vragen jullie bij een probleem of een levensvraag: “Wat moet ik doen?” In die vraag zit een gerichtheid op handelen, op doen. Het echte antwoord komt echter van binnenuit, en vraagt vaak om een stap terug te zetten en vanuit een ander bewustzijn te kijken naar het probleem. Even niets doen. Zelfs de neiging tot doen loslaten en werkelijk voelen, bewust zijn.

Dat is wat jullie niet hebben geleerd in jullie opvoeding en maatschappij; het is echter wel groeiende. Maar zoals ik al zei: jullie zijn voorgangers, pioniers in bewustzijn. Wat jullie komen brengen is niet een bewustzijn dat van alles wil, doet, of voorschrijft. Nee, het is een ruimtelijk bewustzijn, vervuld van wijsheid en mededogen, allereerst voor jezelf en dan ook voor anderen. Wat jullie komen brengen is het bewustzijn van Liefde. Het begint ermee dat je jezelf liefdevol behandelt, serieus neemt en respect hebt voor de kennis en wijsheid die al in je zitten.

Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Ik ben jullie zuster, een gelijkgestemde.

Dank je wel voor je aanwezigheid en de moed die je laat zien in dit aardse leven. Je bent niet alleen. Je bent verbonden met het geheel.

Tekstredactie: Ben van den Broek

© Pamela Kribbe


www.jeshua.net (Engelstalig)