Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 21 november 2018

De Raad: Antwoorden Deel VXI – Wie We Allemaal Werkelijk ZIJN – 20 november 2018 / Ron Head


De Raad:
Antwoorden Deel VXI 
Wie We Allemaal Werkelijk ZIJN
20 november 2018 / Ron Head

“Wanneer een verLICHT MENS de ervaring van Kosmisch Bewustzijn heeft gehad en (Zelf) Gerealiseerd heeft Wie Wij Allemaal Werkelijk ZIJN - maar nog steeds rekeningen moet betalen, kinderen moet opvoeden, werk verrichten enz. -  hoe kan die persoon dan het beste voldoende `geaard` blijven om met de alledagelijkse dingen om te gaan om zijn/haar gekozen verplichtingen en verantwoordelijkheden te vervullen en toch niet Zijn/Haar multidimensionale bestaan en Stanpunt ontkennen?”

In jullie Oosterse filosofieën bestaat een interessante omschrijving hierover. Het zegt: “Vóór verlichting, kap hout en draag water. Ná verlichting, kap hout en draag water.” Misschien kan een kleine toelichting hierbij van dienst zijn.

Nogmaals, wanneer wij in deze conversatie refereren naar de uitspraak `jij/u`, begrijp dan alstublieft dat wij daarmee het collectief van de Aardse mensheid bedoelen. Begrijp ook dat er een toenemend aantal van jullie is voor wie deze informatie genezend is.

Jullie proberen van een ervaring, die voor waar is aangenomen, een intellectuele waarneming te maken, waarvan jullie in je intellect niets hebben om dit begrijpelijk te maken. Met andere woorden, jullie kunnen van een totaal nieuwe ervaring geen schilderij maken met de kleurstoffen die in het verleden gemengd zijn.  


Ten eerste, jullie benaderen alles vanuit jullie concepten van wat `slechts` mogelijk is en deze kloppen niet. Jullie begrijpen alles in dualiteit. Klop ook niet.

Een verder probleem is dat wij lineraire gedachten en taal moeten gebruiken om te proberen en uit te leggen en we moeten ook de `tijd` en `ruimte` beperken, wat we gewoonlijk doen. Maar laten we proberen, zoals jullie dat zeggen.

Laten we beginnen met te zeggen dat jullie niet op het pad zijn om iets te worden wat jullie niet zijn.”Maar ik wil ascenderen! Ik wil verlicht zijn!” Vrienden, jullie hebben een idee, of liever gezegd stapels ideeën, van wat dat zou kunnen zijn, waarvan geen enkele iets anders is dan wensen die jullie vanuit je opvattingen uit het verleden geprojecteerd hebben op de toekomst.

Er is een deel, beklemtoon deel, van jullie dat hout hakt en water draagt. Dit is een deel van jullie dat goddelijk is, multi-dimensionaal is, dat kennis bezit en talenten enz., waarvan de houthakker niets weet. Dat maakt de houthakker niet minder en het maakt de delen van jullie, die in andere frequenties bestaan, niet tot goddelijke, spirituele wezens die op God lijken.

Jullie zijn deze dingen reeds allemaal. Denk na over alle teksten die het moment van `verlichting` omschrijven die zeggen: “En de Boeddha lachtte”. Hij lachtte omdat hij wist dat hij `het` al die tijd al geweest was. En toen hakte hij hout en droeg water.

Welnu, dit mag lijken alsof we van richting veranderen, maar we gaan jullie echt een korte omschrijving geven van wat er gebeurt. Wij hopen dat jullie dit ofwel begrijpen, of voor verdere overweging terzijde leggen. Jullie zijn een totaliteit van bewustzijn die altijd en overal bestaat. Jullie noemen dat multi-dimensionaal. Dat is prima. Maar probeer alstublieft te stoppen met aan deze dingen te denken als zijnde afgescheiden van elkaar. Er staat geen hek dat do van re scheidt, of la van si. Er staat geen hek tussen blauw en paars.

Er bestaat een continuum van energie, van frequentie, van geluid en licht, zo jullie wensen, dat is wat jullie zijn. De frequentie van geluid, van energie, dat de belichaming uitmaakt waaraan jullie denken als `wat ik ben`, stijgt. Als terloopse opmerking, jullie `wat ik ben` is een uiterst beperkt gezichtspunt. Naarmate jullie frequentie stijgt, stijgt jullie vermogen om energie in je belichaming en in je geest vast te houden evenzo. Dus, veranderden jullie, echt? Of werden jullie meer bewust? In feite zijn beide antwoorden ja, maar probeer het punt dat wij hier maken te begrijpen. Jullie leren slechts meer over wat jullie al zijn en altijd geweest zijn.  

Jullie gaan ook inzien dat hetzelfde waar is voor iedereen die jullie tegenkomen. Alleen de mate van weten kan anders zijn. Maar hogere frequenties zullen in zekere mate altijd lagere meevoeren. Met andere woorden, jullie tillen elkaar net zoveel op als de ander toelaat. Vrije wil is ook wat jullie zijn. Niemand kan of zal iemand dwingen om te ascenderen.   

Dus nu, alsjeblieft, allemaal geascendeerd. Jullie hebben een heleboel begrip en talenten waar jullie zo’n hoge verwachtingen aan stellen. En daar zijn de borden voor het diner. Zie je? Kap je hout. Draag je water. Doe de afwas. Maar nu . . . ja, nu . . . doe het als het volledig goddelijke wezen dat je gisteren niet wist dat je was. 

Daar leven jullie doorheen. Jullie hoeven dat niet. Jullie kunnen het later doen. Maar iedereen die is waar jullie zijn heeft de keuze om het nu te doen, wanneer ze dat wensen.

Bedankt voor de gelegenheid om dit nu te bespreken.


Vertaald door Sjra