Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 21 november 2018

Dagtekst van Woensdag 21 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 21 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Veranderingen in de maatschappij beginnen bij veranderingen in de individuen -

"Wat voor tekortkomingen dan ook een maatschappij vertoont, het is nooit raadzaam om daar met geweld tegen in te gaan. Sommigen zullen zeggen: ‘Maar als alles moet veranderen, is geweld noodzakelijk!’ Nee, want in de eerste plaats mag je veranderen niet verwarren met omverwerpen. Echte veranderingen kun je nooit met geweld tot stand brengen. Bovendien, zoals al vaak gebleken is, brengt geweld meestal meer kwaad teweeg dan het probleem dat men probeerde te verhelpen.

In feite is het veranderen van de maatschappij de zaak van iedereen. Niemand, hoe hooggeplaatst en machtig ook, kan verordenen: “Vanaf nu zal er geen onrecht, misdaad of armoede meer bestaan…”, of wanneer hij dat wel doet, zal het niet veel uithalen. Niemand is er ooit in geslaagd om van buitenaf definitieve veranderingen op te leggen, noch in goede noch in kwade zin. Echte verbeteringen kunnen alleen plaatsvinden, wanneer ieder individu besluit om zichzelf te veranderen, want dan wordt elke mens een heilzame en opbouwende factor voor iedereen."


Omraam Mikhael Aivanhov