Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 15 november 2018

Dagtekst van Donderdag 15 November 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 15 November 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

in de innerlijke Stilte plaatsen we ons onder de invloed van de Geest -


"Wie het woord neemt, maakt duidelijk dat hij het initiatief wil hebben, de leiding wil nemen of zelfs domineren. Wie de stilte bewaart daarentegen, geeft aan dat hij beschikbaar is om te luisteren naar wat men hem te zeggen heeft en te aanvaarden wat hem gevraagd wordt. Vanuit psychologisch standpunt bekeken, is de stilte dus een eigenschap van het vrouwelijk principe dat ontvangt, inschikkelijk is en aanvaardt om richtlijnen en aanwijzingen van het mannelijk principe te ontvangen.

Welke conclusie kunnen we hieruit trekken voor ons spiritueel leven? Dat we ertoe moeten komen om de stilte in onszelf te herstellen, om zo de goddelijke Geest in staat te stellen onze psychische materie te bewerken, te modelleren en te verlichten. Zolang we weerspannig, koppig en wanordelijk blijven, heeft de Geest geen enkele vat op ons en blijven we zwak, in het duister. Maar als we de stilte binnengaan en ons aan de Geest toevertrouwen, dan zal Hij wonderen verrichten in ons."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/