Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 oktober 2018

Jezus: Laat geen twijfels over jullie waardigheid, deskundigheid of bekwaamheden jullie ontmoedigen. / 23 Oktober 2018 / door John Smallman


Jezus:
Laat geen twijfels over jullie waardigheid, deskundigheid of bekwaamheden jullie ontmoedigen.
23 Oktober 2018 / door John Smallman

Wij, God, het Al, Bron, Werkelijkheid, de Ene, JULLIE – alle bewuste leven  - zijn intensief en creatief volledig betrokken bij het proces van ontwaking. Het is doorgaand en dat is zo vanaf het moment van de ogenschijnlijke afscheiding en nu nadert snel het volgende moment van ontwaking, terwijl voor iedereen “rommel” opdoemt om te worden losgelaten en plaats te maken voor L I E F D E, jullie ware aard, om Zichzelf te onthullen in jullie harten en denken. Velen van jullie krijgen hiervan al een begrip, een gevoel. Open jullie zelf er dus volledig voor. Er is niets te vrezen. Niemand is op welke manier dan ook onwaardig of verdient het niet. De Goddelijke Wil is dat jullie jezelf KENNEN als Eén met Bron, absoluut onbevreesd want dat is jullie Thuis, dat is waar jullie thuishoren, dat is de “Plaats” die jullie nooit verlaten hebben. Dus, Ontwaak en GENIET van de WERKELIJKHEID!  

De Bron is op iedere manier perfect; binnen de Werkelijkheid kunnen er GEEN imperfecties bestaan. Jullie hebben gewoonweg allemaal tijd besteed – wat in werkelijkheid niet echt zo is – een grote hoeveelheid tijd, net te doen alsof jullie niet perfect waren, onwaardige zondaars, die Gods oneindige en onveranderlijke Liefde voor jullie niet waardig waren. Het is tijd om te stoppen met te doen alsof en de glorieuze Wezens te zijn die God geschapen heeft. Hou op met jezelf te verbergen en straal in de plaats daarvan uit in de pracht van jullie eigen schittering als individuen die God op een oneindig aantal manieren uitdrukken. Dat is waarlijk jullie wil en die van God. Er is NIETS anders, alleen maar de Goddelijke Wil, die jullie wil is en die Will wenst alleen maar eindeloze vreugde voor heel de schepping. Ouders houden van hun kinderen en willen alleen maar het beste voor hen, altijd. God oneindig veel meer en Gods Wil ontvouwt zich altijd perfect!


Het is tijd, in feite ruim over tijd, om te stoppen met het jullie zelf en anderen negatief te beoordelen. Oordeel richt zich op vergissingen, fouten, overtuigingen, zonden, aanvallen, die allemaal onwerkelijk zijn en die jullie alleen maar afleiden van de Liefde, die jullie in ieder moment omhult en die er op wacht om jullie te omarmen zo gauw als jullie het oordelen en de andere betekenisloze afleidingen die jullie menselijke levens, jullie ego’, jullie blijven voorhouden, loslaten. Haat, verbittering, de wens om gerechtigheid, schadeloosstelling en straf voor degenen die jullie onrecht hebben aangedaan, zijn de grootste blokkades voor Liefde, die alles onvoorwaardelijk accepteert.

Mensen vallen alleen maar aan wanneer ze lijden en op de Aarde zijn er ontelbare aantallen die lijden. Lijden zou kunnen worden vermeden en opgelost wanneer mensen zich zouden openen voor Liefde, want lijden is slechts de afwezigheid van Liefde. Wanneer Liefde jullie vervult bestaat er geen lijden, alleen maar vrede, vreugde en mededogen voor hen die lijden. Mededogen is Liefde die uitgestuurd wordt naar anderen die lijden en hen geneest en troost.

Jullie, die op dit moment op de Aarde geïncarneerd zijn, kozen er voor om op dit moment hier aanwezig te zijn omdat jullie wereldwijd de intense behoefte aan Liefde en mededogen zagen en jullie konden heel duidelijk zien hoe enorm behulpzaam jullie aanwezigheid zou kunnen zijn, toen jullie eenmaal beseften dat er veel meer vast zat aan het leven dan wat de mensen in het algemeen ervoeren; toen jullie beseften dat jullie mensheid niet meer dan een nietig aspect was van wat jullie werkelijk zijn. Jullie zijn hier op een missie, een missie van Liefde. Door er van bewust te worden dat Liefde jullie ware aard is en dat jullie Die bezitten, beginnen jullie Die te leven en te demonstreren in waar jullie ook gaan. Om deze reden incarneerden jullie en wanneer jullie dit lezen of horen, weten jullie dat en doen dat al!

Dus, accepteer jullie bestemming als zeer gewenste beminnelijke aanwezigheden op de Aarde, die iedereen waarmee jullie in contact komen op alle manieren genezen en accepteren en verheug je in het begrip dat jullie je pad naar Huis gevonden hebben. Liefde is de weg naar Huis, er is geen andere weg en jullie hebben die gekozen door het besef te openen dat dit zo is.

Liefdevol leven is verbazingwekkend krachtig en effectief. Het zou best kunnen dat jullie je niet bewust zijn van het enorm belangrijke werk dat jullie verrichten door gewoon te zijn – Liefde te zijn – dus vertel ik jullie dat zodat jullie jezelf niet afwijzend voorhouden dat jullie niets doen, of maar zeer weinig. Wat jullie doen is E N O R M! Niemand anders kan dat en dat is essentieel. Jullie zijn Goddelijke Lichtwerkers die de klok rond voluit bezig zijn in het ontwakingsproces van de mensheid en jullie zijn onvervangbaar!  

Laat geen twijfels over jullie waardigheid, competentie of jullie bekwaamheden je ontmoedigen. Vaak is er geen voor jullie positieve reactie wanneer jullie door je dagelijkse leven heen gaan. Maar echt waar, jullie liefhebbende aanwezigheid heeft een prachtig en wonderbaarlijk effect over heel de wereld heen. Onthoud, jullie zijn wereldwijd verspreid over alle rassen, etniciteiten, religies en geen enkele, want jullie zijn precies daar nodig waar jullie je nu bevinden. En jawel, af en toe kunnen jullie het intuïtieve duwtje voelen om te verhuizen. Honoreer dat dus, maar weet dat jullie in ieder enkelvoudig moment precies zijn waar jullie geacht worden om te zijn, precies waar jullie verbazingwekkende geschenken het meest effectief zijn.

Hier in de spirituele sferen waken wij over jullie met nimmer aflatende Liefde, verbaasd en opgetogen over jullie vastberadenheid, jullie veerkracht en jullie nimmer afnemende standvastigheid, zelfs onder omstandigheden die soms overweldigend lijken te zijn. Wanneer jullie uiteindelijk beseffen wat jullie hebben bereikt – wat jullie in feite al bereikt hebben – zal jullie vreugde en verbazing je verrukken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Vertaald door Sjra