Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 28 oktober 2018

Dagtekst van Zondag 28 Oktober 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 28 Oktober 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Respect voor de mens gaat uit van een heilig gevoel tegenover de Schepper -

"Het ware respect, het respect dat we tegenover de schepselen moeten ontwikkelen, is niet beperkt tot het respect voor de mens alleen... want naast de mens bestaat een veelheid aan spirituele entiteiten die zijn meerdere zijn. Maar deze worden door hem verwaarloosd. En vaak gelooft men zelfs niet dat ze bestaan. Men verschuilt zich achter het respect voor de mens om te rechtvaardigen dat men niets respecteert, zelfs de Schepper niet.
In feite kunnen we de mensen niet werkelijk respecteren, zolang we geen achting hebben voor een wereld die ons overstijgt. 

Anders lopen we, ondanks onze goede bedoelingen, het gevaar de mensen te schaden, omdat er in ons drijfveren zullen zijn die het respect tenietdoen. Alleen wanneer we een gewijd gevoel hebben voor dat oneindig grote Wezen, de Schepper, kunnen we beweren dat we ook de mensen respecteren."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/