zaterdag 20 oktober 2018

Dagtekst van Zaterdag 20 Oktober 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 20 Oktober 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de goddelijke Wetten - door ze te respecteren wordt ons de ware kennis geopenbaard

"De wetenschap van de Ingewijden brengt je nieuwe inzichten, maar als je niet in harmonie leeft met de goddelijke wetten, zal deze kennis je gaandeweg weer verlaten. Leven in harmonie met Gods wetten, is de ware wetenschap van het leven bezitten. Ja, op dat moment wordt de eeuwige, universele, kosmische kennis je geopenbaard en elke dag doe je nieuwe ontdekkingen, gaan nieuwe lampjes in je branden. 

Deze kennis bezit je al, je hebt ze altijd bezeten, maar ze zit zo diep in je weggeborgen dat het moeilijk is om je ervan bewust te worden. Alleen een harmonieus leven, een goddelijk leven, kan ze terug naar de oppervlakte doen komen. Beter dan om het even welke lectuur, zal dit leven je de essentie doen begrijpen. Reken bijgevolg niet op je boekenkennis: als je niet in harmonie met de Hemel leeft, zal alles verdwijnen, zal alles je verlaten, zelfs je gaven en vermogens. Breng jezelf alleen maar in harmonie met de goddelijke wereld, en je zal de ware kennis ontdekken, een kennis die je nooit zal verlaten."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/