Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 4 oktober 2018

Dagtekst van Donderdag 4 Oktober 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Donderdag 4 Oktober 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de nauwe Poort, poort van de Inwijding -

"De Inwijding is een ascese die de mens leert om zijn zwakheden en al zijn lagere neigingen te overwinnen. Je kunt haar vergelijken met de smalle opening in de aarde of in een rots die de slang opzoekt om zich te ontdoen van haar oude huid. Daarom zei Jezus: ‘Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de deur en breed is de weg die naar het verderf voert.’ De leerling bereidt zich voor om door de nauwe poort te gaan, die hem van zijn oude huid zal bevrijden. In plaats van verontrust te raken en bang te zijn, moet hij zich erover verheugen dat hij een nieuwe mens wordt met nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens en een nieuw gedrag, een zoon of een dochter van God waardig. 

Men kan stellen dat de mens tijdens zijn leven door twee poorten gaat: die van de geboorte en die van de dood, waar noodzakelijkerwijze alle mensen doorheen gaan. Maar er bestaat ook een derde poort, die van de Inwijding, en alleen diegenen die in staat zijn tot een groot werk van zuivering en onthechting, raken door die poort."

Omraam Mikhael Aivanhov