zondag 14 oktober 2018

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 13 oktober 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
13 oktober 2018 / via Shelley Young


Sommigen van jullie accepteren niet graag hulp, omdat je bang dat als het wordt geleverd er addertjes onder het gras zijn.
Er is een verschil tussen iemand die geeft met een verborgen agenda en iemand die geeft om de vreugde van dienstbaarheid te ervaren.
Je zou kunnen denken aan een 3D-hulpvaardigheid die afkomstig is vanuit een plaats van afscheiding, gebrek en een verlangen om de een te dienen, en de andere 5D-hulpvaardigheid die voortkomt vanuit een plaats van eenheid, overvloed en een verlangen om het geheel te dienen.

De eerste kan haatdragend zijn of wil er iets voor terugkrijgen, terwijl de ander gewoon geeft omdat het hen de gelegenheid biedt liefdevolle dienstbetoon als uitdrukking van het zelf te ervaren. Als je stopt en je gevoel laat spreken, zul je altijd het verschil weten.
Laat die oude ervaringen met mensen die niet vanuit het hart hielpen, je er niet toe brengen de liefdevolle ondersteuning te ontkennen die voor jou bestaat uit bronnen wiens grootste vreugde het is om te helpen en van wie het absoluut veilig is om van te ontvangen.

Aartsengel Gabriel


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl