Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 30 oktober 2018

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “THUISKOMST” / 29 oktober 2018 / door Astrid

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers,
met als Thema:

“THUISKOMST”
29 oktober 2018 /  door Astrid

“Lieve mensen van Mij,

het Doek is gevallen dus we kunnen nu nog maar één kant óp: de Toekomst in.
Alhoewel nog niet alle Persoonlijke Problemen opgelost zijn is er een Duidelijke Opening gekomen naar een Andere Wereld die “Uitkomst” heet.
Wij hoeven niet meer BANG te zijn.
Alles wat ons kwelde is bezig naar de Achtergrond te verdwijnen en brengt ons
Nieuw Leven.

Er valt niets meer te vergeven; onze Zonden = Overdenkingen zijn allen uitgewerkt en geven ons nu Ruimte.
Ruimte om een Ander Mens te worden, Ruimte voor de Zin van het werkelijke Leven.
Er was zo weinig om je aan vast te houden de afgelopen 3 jaren: alles liep in het honderd en het was een dikke chaos die véél van ons Leven verpestte.
Wat zich NU openbaart is van een héél Andere Orde: om te beginnen is de BASIS heel anders want deze komt in alles stééds weer terug bij JOU en dàt geeft héél andere emoties in alles.
ALLES wat er NÍET toe doet komt verder van ons àf te staan.
Dat betekent een heel ander Overzicht waardoor méér Rust en Ontspanning.
Ondertussen worden daardoor nog achterstallige Thema’s uitgewerkt want díe zullen er altijd blíjven, alleen lang niet meer zo indringend als het wàs.


Alsof de Duvel ermee speelt: Toevalligheden te óver.
Alles past nu in elkaar en maakt van alles wat er nú nog spéélt een mooi Geheel waar véél uit te halen valt.
Met andere woorden: u hoeft zich géén Zorgen meer te maken.
Zolang de Aarde draait zal er Leven zijn.
Zolang Ú hier bent zult u Inzichten verwerven en verder kunnen met uw Leven;
dat geef Ik u op een Briefje..
Zolang u door de Maan wordt beschenen zult u geleid worden; er is hier géén Andere Weg te gáán al denkt ú er wel eens anders over.
Ík heb een Glimlach: de Louteringen van de afgelopen Tijd hebben ons géén Windeieren gelegd.
Er is zóveel uit naar voren gekomen waar u nu ruimschoots mee verder kunt!
Het is nu alléén een Kwestie van Aanvaarden om de Gouden Toekomst tegemoet te mogen zien en dàt hangt helemaal van uzelf af.
Want ook al wórdt alles geleid ú heeft het laatste Woord.
Zonder uw Toestemming blíjft de Aarde leeg en schimmig, dat wil zeggen wordt het Zicht op het Toekomstige Licht NIET helder als ú zich NIET inspant.

De Tijd zal nu meezitten; want alles wat gezien moet worden wordt aan het LICHT gebracht en zal u de Ogen openen.
Dat valt niet altijd mee maar u zult er Dankbaar voor zijn.
Dankbaar omdat uw Belevingswereld er 180 graden door zal draaien en dàt Gegeven geeft u véél (Levens)Vreugde.
We beginnen woensdag al.
Deze Dag betekent voor véél mensen van u een regelrechte Ommekeer  in uw Eigen Beleving van het Leven waardoor het Gemoed reusachtig beïnvloed wordt!
Het IS niet anders meer dan dat wij onszelf moeten leren waarderen.
Alleen dàn is er HOOP op Leven in de Positieve Zin van het Woord.
Je zou van een soort van AFDWINGEN kunnen spreken de Komende Tijd omdat er zoveel op het Spel staat dat een DRINGENDE STURING GEWENST is en dàt Gegeven zal zéker aan Bod komen lieve mensen van Mij.
Begrijp Me GOED: dat “Dwingen” is Liefhebben in dit Geval.
U zult duidelijk kunnen ervaren dat IK u leid, met tranen in uw Ogen.

Wij hoeven onszelf niets meer wijs te maken: wat we NU te zien krijgen brengt ons een héél stuk verder!
De ondertoon móet blijven = “IK BÈN” want dàn is de hele (komende) Situatie ons HELDER.
We zijn al zó vaak door de stront gegaan dat we nú dúrven te gelóven dat hier een EINDE aan komt en ons Leven HOOGTIJ mag gaan vieren!
Want aan alles komt een Eind.
Oók aan het Lijden wat ons zóveel Kracht gekost heeft.
Wat er nu over is gebleven herrijst uit zijn AS.
Want als je dít hebt aangekund is het Vervolg VERBAZINGWEKKEND te noemen!
Èn Uitzicht-loos: je wéét niet wat er komen gaat en dàt zal tot het Einde der Tijden zo blíjven: dit voor ons Bestwil en om op onszelf te leren vertrouwen.
Er zijn GÉÉN VALKUILEN meer mits JE MAAR NÍET TWIJFELT AAN JE EIGEN KUNNEN/VERMOGEN: want dáárin liggen àlle Antwoorden besloten en zij pleiten u vrij van Zonden = de Herbeleving van Ervaringen die u niet goed bevallen zijn..

Vermoedens kunt u alleen nog maar hebben, Vermoedens van wat er kómen gaat.
Want U HEEFT GEEN FLAUWE NOTIE.
Dàt is de Boodschap die Ik u vandáág geef: GEEN FLAUWE NOTIE HEBBEN.
Dàt moet Rust geven, dàt moet Duidelijkheid geven:

IK WÉÉT HET NIET EN ZÀL HET ÓÓK NOOIT WETEN

want ik ben GOD niet en ben “slechts” in Dienst van Hem.

Als u dàt voor ogen houdt kan er niets mis gaan, helemaal niets.

Uw Beloning voor àl uw Harde Werken kunt u nu opeisen:
EEN LEVEN IN PERSOONLIJKE VRIJHEID waar véél uit voortvloeien mag.

VÓLG UW GEVOEL IN DEZE WANT DÀN KAN ER NIETS MIS GAAN.
ALLES WAT U NODIG HEEFT VINDT U BINNENIN U, zó EENVOUDIG ÍS HET.

De Duidelijkheid komt mèt het UUR.
Dáár valt “niets” meer aan te veranderen!
Er is zóveel wat achtergebleven is: láát het daar alsjeblieft want u heeft het op uw
Nieuwe Weg te gaan niet meer nodig..
Met andere Woorden

HET VERLEDEN IS GEWEEST EN KEERT NÍET WÉÉR.

Knoop dàt nu eens GOED in uw Oren.

IK groet u.
De Weg was lang, de Weg was zwaar maar u bent er nog.
Laten wij dit met zijn allen gaan vieren.

GOD ZEGENE U.”

29.10.18
09.12 uur – 10.14 uur

uit: “Overmacht”, Stralenbundel deel VII