vrijdag 14 september 2018

Saul: Het leven is echt veel mooier dan jij, zoals mensen zich kunnen voorstellen. / via John Smallman / 12 september 2018

Saul:

Het leven is echt veel mooier dan jij, zoals mensen zich kunnen voorstellen.
via John Smallman / 12 september 2018

De spirituele evolutie van de mensheid vordert nu heel snel, zoals het beslist ook zal moeten doen. Er is een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal online beschikbaar om dit te bevestigen. Wees opgewekt, je ontwaken is aanstaande!

Ja, er is veel chaos en verwarring over de hele wereld, omdat 'dingen' die moeten worden aangepakt, in ieders bewustzijn opkomen. Dit kan nogal alarmerend zijn, vooral voor degenen- en er zijn er velen - die tot nu toe uitsluitend bezig waren met hun dagelijks leven als mens. Dit doet zich voor als de dagelijkse sleur van gaan werken, worstelen om te overleven en het betalen van de rekeningen, die de prijs zijn van een basale menselijke overlevingsstaat voor de meeste op dit moment geïncarneerde mensen. Dit alles komt nog eens enorm de lasten vergroten, die mensen al bijna te zwaar vinden om te dragen.

Dit is een tijdelijke situatie en het zal gemakkelijker worden. Dus zorg ervoor dat je dagelijks naar binnengaat, of zelfs vaker als je kunt. Rust daar in het goddelijke veld van Liefde waar je allemaal wezenlijk en onafscheidelijk mee verbonden bent - Eén met de Bron - . Open dan jezelf, open je harten, met de intentie om de Bron van liefde te voelen waarmee je inderdaad één bent.


Het leven is echt veel mooier dan jullie mensen zich kunnen voorstellen. Je bent in Liefde en uit Liefde geschapen om eeuwige vreugde te ervaren. Vreugde is geen statische toestand, een staat van inactiviteit, maar een staat waardoor de schepping eindeloos stroomt en verbazingwekkende innovaties manifesteert om het Ene, het Al, alle Bewustzijn te plezieren en te behagen. Sommigen hebben een glimp gekregen door bijna-doodervaringen, maar wanneer je ontwaakt, zoals je allemaal wilt, zullen die glimpjes, wat de BDE’s je vertellen, je constante toestand worden. Voor jou steeds spannend en verrukkelijk.

Zoals je eerder is verteld, dit is echt een tijd voor FEESTVIEREN!

Terwijl je het nieuws leest, bekijkt of beluistert, lijkt het erop dat er overal in de wereld rampen en catastrofes ontstaan. Er komt inderdaad veel naar boven om collectief losgelaten te worden. Deze enorme collectieve bevrijding is een absoluut en essentieel onderdeel van je ontwakingsproces. Diegenen van jullie die dergelijke berichten lezen of alternatieve en opbeurende nieuwskanalen volgen, begrijpen dit wel. Velen van jullie voelen zich echter nog steeds erg alleen in je gewaarzijn, schijnbaar zonder vrienden of contacten met wie je deze gebeurtenissen kunt bespreken. Dit maakt het moeilijk voor je om met je eigen "dingen" om te gaan, laat staan ​​te geloven dat je eigenlijk het hele menselijke collectief aan het helpen bent bij zijn massale ontwakingsproces.

Daarom ben ik nu hier om je te sterken in het besef dat jullie allen, jij en iedereen, een geweldige rol vervullen. Zelfs zonder één van jullie zou deze enorme gebeurtenis niet kunnen plaatsvinden. En dat is ongetwijfeld buitengewoon moeilijk voor je om te geloven. Maar, zoals je er zo vaak aan wordt herinnerd: jullie zijn allemaal goddelijke wezens met een oneindige kracht!

Een belangrijk onderdeel of aspect van menszijn is je geheugenstatus. Jullie weten dit allemaal. En toch heb je het grootste deel van de tijd moeite om dit te geloven. Ik wil je verzekeren dat het waar is. Dat jullie als mensen, zijn vergeten wie je werkelijk bent. En ik wil je geruststellen en je verzekeren en nogmaals verzekeren dat, JA, je echt bent, altijd bent geweest en altijd zult zijn, Goddelijke Wezens. Voor altijd Eén met en in de Aanwezigheid van de Bron, het creatieve veld van Liefde, waarin alle bestaan ​​liefdevol, veilig en enthousiast wordt omarmd zonder onderbreking of uitsluiting van welke aard dan ook.

In het diepe centrum van jezelf weet je dit en dat is hoe je de kracht hebt om door te gaan en alsmaar door te gaan met je gevarieerde en veeleisende menselijke levenspaden. Wanneer het je lijkt dat je kracht of intentie verzwakt of faalt - en ik verzeker je dat er nooit sprake is van zelfs de meest verre mogelijkheid hiertoe- ga naar binnen, naar dat heilige innerlijke heiligdom, waar je de veiligheid kunt ervaren, de acceptatie en de liefde, waarmee je op elk moment wordt omringd.

Een of andere meditatie-oefening is zeer nuttig, hoewel het niet essentieel is. Het helpt je om het ego te kalmeren dat voortdurend je onverdeelde aandacht vraagt ​​om zaken en problemen, meestal van erg futiele aard, meteen aan te pakken. Dat is wat jouw ego gelooft, dat dit de reden van hun bestaan is. Wanneer je ervoor kiest om ze niet je volledige aandacht te geven, worden deze heel luidruchtig. Door in contact te komen met een regelmatige meditatie- of ontspanningsoefening leer je die constante stroom van gedachten te kalmeren of te vertragen. Je gaat dan rustig zitten, zonder enig besef van urgentie of iets anders te moeten doen. Al is het maar voor een paar minuten of langer als je dat verkiest, het is zeer helend voor jou.

Jullie zijn allemaal heel erg geliefd op elk moment. Hier in de spirituele rijken blijven we verbaasd ​​over jullie kracht en vastberadenheid om de paden te volgen die jullie zo zorgvuldig gepland hebben vóór het incarneren. Die paden waren persoonlijk gepland door elk individu, met duidelijk inzicht en voorkennis, om in staat te zijn je voorbestemde taken perfect af te ronden. En dat is precies wat jullie aan het doen zijn. Je eigen twijfels zijn volledig ongeldig.  Dus weet dat waar je bent, welke relaties je ook ervaart, en welke gebeurtenis of situatie zich in je leven afspeelt, deze bedoeld  zijn om te worden uitgevoerd als lessen die je persoonlijk hebt gekozen om te leren en zo doende te helpen bij het collectieve ontwaken van de mensheid op dit kritieke moment van zijn spirituele evolutie.

Jullie zijn allemaal zeer gewaardeerde zielen die een geweldige taak verrichten op het juiste moment. Vanwege je geweldige inspanningen verloopt het ontwakingsproces precies zoals goddelijk gepland.

Met hartelijke felicitaties en onbeperkte liefde, Saul.

Vertaald door Winfried