Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 september 2018

“Het draait allemaal om Liefde” (Thema uit de Zelfbescherming, Sleutels tot Zelfbehoud) 30 augustus 2018 / Astrid

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers,
met als Thema:
“Het draait allemaal om Liefde”
(Thema uit de Zelfbescherming,
Sleutels tot Zelfbehoud)
30 augustus 2018 / Astrid

“Mensen willen “behulpzaam” zijn.
Maar meestal op een Wijze waarbij zij géén Liefde, Zorg en Respect  vooral ook kennen want zij laten de ander niet zijn wie diegene wíl zijn.
Open, eerlijk en duidelijk wil zeggen àlles zeggen wat je te zèggen hebt, op zó ’n Manier dat jíj Rust krijgt van binnen en de Druk daardoor van de Ketel gaat =

“ik mag zíjn wie ik bèn” = Persoonlijke Vrijheid.

Zolang je dàt nog níet ervaart ben je nog níet vríj in jezelf en blíjft er Druk opgebouwd worden die Boosheid en Irritatie veroorzaakt.
Als mensen jou ongevraagd Advies willen geven en jij hebt hier géén Behoefte aan of géén Zin in dan zèg je dat, één van de Regels van de Zelf-bescherming.

Je laat iemand tóe als hij/zij mag zíen/ervaren wat jíj vóelt.
Dàt is je Hart openstellen zonder er nog Doekjes om te winden, dus met het Hart op de Tong.
Dat betekent dus (óók) dat je niet altijd aardig kunt zijn want als iemand jou diep raakt komen daar altijd emoties bij kijken en als je die vrijelijk durft te laten zíen ben je 100% jezèlf.
Voor véél mensen is dit moeilijk.
Zij hebben geleerd (wij allemaal) dat wij een ander níet mogen bezwaren met onze emoties, en dàn juist ontstaan er Problemen door Onduidelijkheid: je slikt alles in omwille van de “lieve” Vrede en dàn stík je.
Je moet leren dat je, óók in je emoties, NIET verantwoordelijk bent voor een ander zijn Boosheid, Pijn en/of Verdriet.


Jíj moet Lucht krijgen ànders kun je NÍET ontspannen, dàt is de Regel =
   Zelfbescherming.

Pas als je dáárin Rust en Duidelijkheid gevonden hebt en je daardoor ontspannen bent geraakt = “ik overzíe het weer” kun je mensen met Liefde, Zorg en Respect  tegemoet treden.
Dan dóet het je “niks” meer omdat je de achterliggende Boodschap begrépen hebt.

Knijp nóóit je emoties àf omwille van een ander, omdat het zo zou “hóren” want dáár kweek je een hoop Overspanning mee.

Máák van je Hart géén Moordkuil meer; zèg het.

Alleen dàn komen we verder in alle Communicatie.
Als de emotie “beheersbaar” is zul je de Boodschap ook op díe Manier brengen.
Gaat dit ècht niet dan heeft de ander pèch.
Eenieder moet léren bij zichzelf te blijven en het probleem = de emotie van de ander te laten waar die hóórt.
Alleen dàn krijg je Daadwerkelijk Rust van Binnen en kom je tot jezèlf = Oprechte Blijheid & Diepe Levensvreugde.

OPEN en EERLIJK wil dus niet altijd zeggen AARDIG, NEE:

OPEN en EERLIJK wil zeggen DUÍDELIJK, wàt daar dan ook maar voor nodig is in Woorden.
Mensen zullen dit van jou moeten accepteren.
Durf je dit (nog) niet áán dan ben je er nog niet helemaal klaar mee en heb je de Boodschap die erachter zit voor jezèlf nog niet helemaal doorzíen:

“Ik mag mijzèlf zijn, onder àlle Omstandigheden en tegen wíe dan ook.”

En als de Boosheid Ruimte heeft gekregen komen als vanzèlf de Liefde, Zorg en het Respect, voor mijzèlf (ik heb me geuit) àls voor die Ander (ik bejegen jou vanuit mijn Hart) naar vóren.

U in Liefde aangereikt.”

30.08.18
15.25 uur – 16.09 uur