Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 september 2018

Dagtekst van Zaterdag 29 September 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 29 September 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

De aartsengel Michaël - bijdragen tot zijn overwinning op de Draak

"Sinds duizenden jaren storten boosaardige creaturen vernietigende krachten in het universum, en door accumulatie hebben die krachten een monster gevormd, dat door de traditie “de Draak” wordt genoemd. Stoutmoedige wezens, vol zelfverloochening, hebben een meedogenloos gevecht met hem gevoerd, maar tot op heden is niemand erin geslaagd hem te verslaan. Alleen de Aartsengel Michaël, het Genie van de Zon, deze macht van God, en één van de meest lichtende, is in staat om dit “égrégore” te temmen.

Met behulp van zijn leger zal hij verwezenlijken wat zoveel zielen sinds eeuwen aan God smekend vragen. Zijn tussenkomst is in de Apocalyps en andere Heilige boeken voorspeld. Daarom moeten wij ons met de Aartsengel Michaël verbinden, zijn bescherming vragen en de mogelijkheid te baat nemen met hem mee te werken om bij te dragen tot zijn overwinning.

De kinderen van God die zullen behoren tot degenen die met de Aartsengel Michaël deelgenomen hebben aan deze strijd, zullen de kus van de Engel van het vuur ontvangen, en deze kus zal hen niet verbranden, maar verlichten."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/