Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 6 september 2018

Dagtekst van Donderdag 6 September 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 6 September 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Wijsheid, eerstgeborene van God, is pas recent bij de mens verschenen -


"Instincten hebben duizenden jaren de tijd gehad om zich in de mens te ontwikkelen; maar het onderscheidingsvermogen, het redeneervermogen, die pas veel recenter bij hem verschenen, zijn nog niet stevig verankerd. In feite is de wijsheid ouder dan alle andere deugden. Maar omdat ze behoort tot een gebied dat zeer ver verwijderd is van de instincten van de mens, moet ze een lange weg afleggen om tevoorschijn te komen en haar zegje te doen, en ze wordt zelfs niet altijd goed aanvaard. 

De wijsheid is zelfs ouder dan de schepping van de wereld. In het boek Spreuken stelt ze zich als volgt voor: “Ik, de Wijsheid, ben als eerste van Zijn werken door de Eeuwige geschapen. In eeuwigheid ben ik geschapen, vanaf het begin, vóór het ontstaan van de aarde. Toen Hij de fundamenten van de aarde legde was ik aan het werk met Hem en was ik elke dag een bron van vreugde voor Hem“. De wijsheid is dus als eerste verschenen, het is de eerstgeborene van God, maar haar afdaling in de mens is van recente datum en daarom zal het nog tijd vergen om diep in hem geworteld te zijn."

Omraam Mikhael Aivanhov