Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 september 2018

Aartengel Michael: JULLIE VERBINDING met JULLIE HEILIGE MENTALE ZELF / 1 September 2018 / Doorgegeven via RONNA

JULLIE VERBINDING met JULLIE HEILIGE MENTALE ZELF
1 September, 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-9-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde Meesters, zoals jullie vooruit gaan op het pad van ver-LICHT-ing en jullie komen tot een beter begrip van de kosmische wet en de werking van het universum, verwelkomen wij de gelegenheid om jullie af en toe een beter begrip te geven van enkele concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke levensschip.

Daarom willen we jullie een meer diepgaande uitleg geven over de samenstelling van het Etherische Lichaam en het belang ervan in het proces van ascentie. Het Etherische lichaam of Etherische Web, dat veel fijner van substantie is dan het aardse lichaam, verwijst naar de onzichtbare equivalent van het fysieke lichaam.

Het Etherisch Lichaam is samengesteld van de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheidstoestand via verschillende kleuren en de vervormingen - of het gebrek daaraan - doorgeeft binnen het Etherische Webpatroon. De emoties van pijn, lijden en wrok, wrevel zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden van het omarmen en het worden van de Drager van het Licht die jullie zouden moeten zijn. Het auraveld is het onzichtbare elektromagnetische krachtveld dat het fysieke lichaam omringt en het magnetiseert energie naar jullie toe en straalt trillingsfrequentiepatronen vanuit jullie.

De aura van het mentale lichaam in het Etherische Web is bijna niet bestaand in/bij diegenen die gevangen zitten in de beperkingen van de Derde en Lagere Vierde Dimensies omdat ze de wereld en gebeurtenissen zien door een filter van illusie gecreëerd door hun vroegere overtuigingen, gedachten en acties.

Op het ogenblik dat er bestaan is in een Derde- / Vierdimensionale omgeving, is de dominerende kracht binnen het emotionele lichaam het astrale vlak. Daarom is een overgrote meerderheid van de mensen onder de invloed van hun basispersoonlijkheid en het ego-wenslichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, evenals emotionele onevenwichtigheden en gevoelens van onwaardig en / of onbemind zijn. Één van de meest dramatische fasen van het ascentieproces is het doorlopen van de vervormingen van het emotionele massabewustzijnsgeloofssysteem naar de stabiliteit, frisheid en harmonie van de hogere Dimensies.

Vergeet nooit, angst neemt jullie kracht weg. Het algemene geloofssysteem van het massabewustzijnsgeloofssysteem wordt gevoed door negatief, vijandig denken en een weerstand tegen nieuwe concepten en verandering. De meerderheid van de massa's is bevroren in een realiteit van pijn en lijden, maar is onwillig om nieuwe, veelomvattende ideeën te onthalen, wat hen zou bevrijden van hun zelfopgelegde gevangenis van illusie en beperking.

Het is van vitaal belang dat jullie stevig geaard blijven en in balans binnen het geaccepteerde bereik van de dualiteit gedurende het functioneren binnen de realiteit van de Derde Dimensie.
Jullie moeten er ook naar streven om emotionele harmonie en sereniteit tot stand te brengen in de illusionaire wereld van de Vierde Dimensie als jullie wijsheid zoeken en trachten om te worden geacclimatiseerd met de mentale realiteit van de lagere Vijfde Dimensie. Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van jullie Ziel en Hoger Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie niet slechts één Hoger Zelf hebben, maar veel Facetten of Vonken van jullie Hogere Zelf verspreid door dit Subuniversum.

Het ascentieproces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van het volgende hogere Dimensionale frequentiefacet van jullie Hogere Zelf. Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie Licht en jullie bewustzijn. Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het ascentieproces, zal enorm versneld worden als jullie eenmaal jullie persoonlijke levenslijn van Licht hebben uitgebreid - een etherische buis van Licht - wat jullie kernverbinding is met jullie Goddelijke IK BEN Aanwezigheid. Jullie zijn ook in het proces van het herstellen van jullie verbinding met de Rivier van Leven via jullie persoonlijke Antakarana (Regenboogbrug van het Licht), die de Essentie van de Schepper genaamd Adamantine Deeltjes bevat. Gedurende de afgelopen eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Rivier van Leven / Licht verminderd, zodat het bij de meeste mensen slechts een klein stroompje van Levenskrachtenergie is geworden.

Ieder van jullie heeft een sfeer van straling die wordt voortgebracht door de vibratiepatronen van jullie auraveld en jullie Ziellied. 
Ascentie betekent het in balans brengen van het hele lichamelijke chakrasysteem, wat het opruimen, verfijnen en balanceren van het Etherische Lichaam en het Auraveld zal vergemakkelijken.
Jullie doel is om deze vitale componenten van julliezelf terug te brengen in de geperfectioneerde Goddelijke Blauwdruk, die de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke lichamelijke gedaante die het Adam / Eva Kadmon Lichtlichaam wordt genoemd.
Wij observeren jullie via de kleurbanden binnen jullie meervoudige lichaamssysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, acties en daden gedurende jullie vele levens door de Eeuwen heen.

Jullie energetische handtekening is samengesteld uit de trillingsfrequentiepatronen die jullie dag aan dag uitstralen via jullie gedachten, acties en daden. Jullie energetische handtekening kan sterk variëren als jullie functioneren in een derde- / vierdimensionale omgeving. Naarmate jullie verder komen op het pad van ver-LICHT-ing, wordt jullie energetische signatuur geleidelijk harmonieuzer en melodieuzer en wordt het uiteindelijk een deel van jullie permanente Ziellied. De vordering van jullie ziel wordt gevolgd door de frequenties van jullie Ziellied en niet door jullie dagelijkse acties.

Jullie Ziellied is samengesteld uit midden vierde en hoger dimensionale vibrationele patronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie. Als een zelfmeester zal jullie energetische handtekening en jullie Ziellied samensmelten tot een Hemelse Mandala van geluid en kleur, waardoor jullie in de hogere rijken geïdentificeerd zullen worden. Jullie worden herkend aan de schittering van jullie innerlijke Licht. Hoe meer Lichtessentie jullie opnemen in jullie fysieke levensschip, des te briljanter zal jullie aura gloeien.

De Heilige Geest - de Liefde / Wijsheid van onze Goddelijke Moedergod - of jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie die op de Lichtinfusies en de gaven van de Geest toezicht houdt en degenen reguleert die aan jullie worden toegewezen op basis van jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften.
Bijzondere dispensaties daar wordt ook toezicht op gehouden en verspreid door jullie Heilige Mentale Zelf, wat de tussenpersoon is tussen jou/jullie en de Heilige Triade, en jullie God-Zelf.

Meditatie helpt om de lagere geest en het ego te disciplineren, zodat jullie je bewust kunnen afstemmen op de mijmeringen van jullie hogere geest. Er is geduld en discipline voor nodig om het babbelen van de geest te stoppen dat de norm is voor degenen die zijn afgesloten van hun hogere bewustzijn. Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatie te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht.

Het moet een beknopte, positieve affirmatie zijn die met vertrouwen wordt uitgedrukt en de verzekering dat het op het juiste moment in de juiste vorm zal worden gemanifesteerd. Als de affirmatie wordt verzonden met liefhebbende intentie voor het hoogste goed, richten jullie de wil op die van jullie Hogere Zelf en de universele wet zal verzekeren dat jullie gedachten als medeschepper en de aspiraties zullen worden gecombineerd met die van anderen van dezelfde geest. Daardoor zullen ze in sterkte en kracht toenemen. Stille meditatie is luisteren naar een antwoord van jullie Hogere Zelf, beschermengelen of de Heilige Geest.

Niet vergeten dat één persoon die gecentreerd is in het Heilige Hart en de Heilige Geest, kosmische waarheden en inspirerende gedachten kan overbrengen op miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle vibraties van het auraveld van diegenen iedereen zegent met wie zij in contact komen.

Sereniteit en vreugde zijn kwaliteiten van de ziel. Intelligente liefde komt voort wanneer de ziel de dominerende kracht binnenin wordt en de egopersoonlijkheid onder controle is gebracht. Wanneer jullie met succes de membramen van Licht oplossen die de toegang tot jullie Heilige Geest bewaken, krijgen jullie toegang tot jullie persoonlijke bergplaats van Goddelijke Wijsheid.

Sta ons toe om jullie een samenvatting te geven van enkele van de vele symptomen van Ascentie, die jullie, de ingewijden op het pad, op dit moment kunnen ervaren.

^^ Jullie merken dat jullie je terugtrekken van sociale activiteiten en evenementen die plezierig waren in het verleden. Luide geluiden, menigtes en onstuimige activiteiten storen jullie en jullie verlangen naar afzondering en misschien naar de sereniteit van de natuur.
Naarmate jullie trillingsfrequenties hoger en harmonieuzer worden, zullen jullie je losmaken van de interactie met mensen, gebeurtenissen en plaatsen die lagere disharmonische frequenties uitzenden. Geleidelijk aan zullen jullie steeds minder gemeen hebben met bepaalde vrienden en familieleden, vooral degenen die negatief, veroordelend en onaardig zijn tegen anderen.

^^ Jullie kunnen intense uitbarstingen van energie hebben waardoor jullie nauwelijks stil kunnen zitten en soms voelen jullie je van binnen zo licht dat jullie de lichamelijke vorm nauwelijks voelen. Op andere momenten kun jullie je zo zwaar voelen dat jullie bijna in de grond zakken en extreme vermoeidheid ervaren. Jullie lichamelijke vorm ondergaat een intense metamorfose op een etherisch en cellulair niveau en enkele van de transformatiesymptomen zijn niet prettig - vooral niet voor degenen die in een oudere of enigszins verzwakte lichamelijke vorm bestaan.

^^ Als de Kundalini (Heilig Vuur) begint op te stijgen in jullie wervelkolom (de etherische buis van Licht), kunnen jullie momenten van intense innerlijke hitte ervaren, terwijl jullie uiterlijke lichaam koud en zelfs klam is. Dat is de reden waarom, aanvankelijk, het het beste is om te streven naar een geleidelijke vrijlating van het Kundalini Vuur opgeslagen in de Wortelchakra aan de basis van de wervelkolom, zodat jullie langzaam de hogere frequenties van God Licht kunnen integreren. Sneller en meer zijn niet noodzakelijkerwijs beter als je middenin het transformationele proces van ascentie zit.

^^ Voor degenen die zich in de vroege stadia van het proces bevinden, zal de ervaring van het integreren van verfijnde lichtfrequenties niet al te dramatisch zijn. Echter, voor die Sterrenzaden die goed op weg zijn in het ascentieproces en die zijn overeengekomen om Wereld Dienaren te zijn, kan het opruimen van het pad voor anderen een formidabel en een continu proces zijn als ze hogere en hogere frequenties van Licht integreren om te delen met anderen.

^^ Jullie voelen je misschien alsof jullie in een emotionele achtbaan zitten terwijl jullie veel emotionele ups en downs ervaren. Jullie tappen in op en laten veel beïnvloedde energie en dissonante frequentiepatronen van een diep cellulair niveau los. 
Het is belangrijk om toe te staan om deze gevoelens aan de oppervlakte te laten komen, zodat ze kunnen worden omgezet in een meer verfijnde lichtsubstantie. Het is belangrijk dat jullie leren een waarnemer te worden van wat er gebeurt, terwijl jullie objectief kijken, verwerken en corrigeren met liefdevol geduld en begrijpen van wat jullie wordt onthuld.

^^ Jullie eetgewoonten kunnen drastisch veranderen. Wat jullie ook kiezen om te eten, volg jullie innerlijke leiding en houd in de gaten hoe jullie lichaam zich voelt nadat jullie iets tot jullie hebben genomen.
Jullie Lichaamselementaal of innerlijke intelligentie van het lichaam is aan het ontwaken en als jullie opletten, zal het jullie naar het juiste voedsel en dieet leiden. Onthoud altijd dat gematigdheid in alle dingen de sleutel is.

^^ Jullie hebben misschien veel vreemde pijntjes en kwalen waarvoor geen definitieve diagnose bestaat. Er zijn veel kleine chakra- en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Omdat de hogere frequenties van Licht door het lichaam proberen te stromen, kunnen ze op deze kritieke punten weerstand ontmoeten, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende gebieden van noodlijdendheid is in het gebied van de wervelkolom van de bovenrug, tussen de schouderbladen.

^^ Jullie kunnen het gevoel hebben dat jullie het verstand verliezen of op zijn minst het geheugen. Er zijn multidimensionale niveaus in de hersenen, dus naarmate jullie de frequentiepatronen verhogen, zullen de lagere niveaus van de hersenen geleidelijk worden verfijnd.
Daarom hebben jullie niet langer toegang nodig tot veel van de negatieve voorgeschiedenis en ook niet veel van de trivia (kleinigheden) die jullie daar hebben opgeslagen. Jullie zullen toegang krijgen tot de hogere niveaus van de hersenen waar jullie Heilige Geest woont. De vereniging tussen de Heilige Geest en het Heilige Hart is een integraal onderdeel van het ascentieproces.

Mijn dapperen, jullie moeten toegeven, het is een opwindende tijd om in het fysieke levensschip te zijn en toch worstelt jullie fysieke levensschip om gelijke tred te houden met de steeds toenemende frequenties die jullie van moment tot moment en van dag tot dag integreren. Velen van jullie die al jaren geen verkoudheid, griep of verstoringen in de ingewanden hebben gehad, ondervinden nu deze slopende symptomen en sommigen van jullie vragen zich af: "Wat doe ik verkeerd?" Jullie doen niets verkeerd, lieve harten; het is wat jullie goed doen dat sommige van deze ongemakkelijke aanvallen van lichamelijke nood veroorzaakt. We erkennen het feit dat deze gebeurtenissen niet prettig zijn om te ervaren. We willen jullie echter een ander facet van waarheid geven om over na te denken.

Nogmaals, velen van jullie die diep ondergedompeld zijn in het transformationele ascentieproces ervaren deze ongemakkelijke symptomen als een manier om snel de oude negatieve energieën binnen jullie fysieke levensschip te transmuteren. Jullie zouden het een transmutatie of doop met vuur kunnen noemen, een verbranden en loslaten van oude frequentiepatronen om de hogere, meer verfijnde kristallijnen cellen van het bewustzijn te laten infiltreren en de heerschappij binnenin over te nemen.
Niet alle virussen zijn slecht en ook niet alle ongemakkelijke symptomen die jullie ervaren. Zie ze als een middel naar een einde en om een hoger doel te dienen. Deze dingen zullen ook voorbijgaan, lieverds.

We vragen jullie om jezelf te voeden en koesteren en om als nooit tevoren aandacht te schenken aan jullie fysieke gestel en de signalen of berichten die jullie verstandige Lichaamselementaal aan jullie voorlegt. Hoe kun jullie genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren wanneer jullie kostbare fysieke gestel niet levendig en gezond is?

Sluit met ons aan in jullie Piramide van Licht, geliefden en sta ons toe jullie te helpen om met gemak, gratie en grote vreugde door het proces te gaan. Moge de uitstraling van onze Vader / Moeder God in stromen op jullie neerdalen en jullie vervullen met het eeuwige Licht van het Leven. Weet dat wij altijd dichtbij zijn om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   
* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Nieuw is: een selectie van meditaties in mp3 formaat!!!

Vertaald voor  wakkeremensen door Anja