Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 3 augustus 2018

“De KRACHT van GELOVEN” / 2 augustus 2018 / via Astrid Klaver de Vries


Aangeboden door GOD en Zijn Helpers,
met als Thema:
  
“De KRACHT van GELOVEN”
2 augustus 2018 / via Astrid

“Voor Mijn lieve mensen,

Gelóven.
Wat stelt dàt vóór?..
Gelóven is een Werkwoord, een héél moeilijk Werkwoord dat voor véél mensen in de Prullenbak ligt.
Want mensen willen BEST gelóven als zij dan éérst maar zíen.

Maar Gelóven draait om iets héél ANDERS.
Gelóven is GEBASEERD op je Toekomst, is totáál TOEKOMSTGERICHT.
Geloven heeft niets te maken met Bewijzen; Geloven vraagt van jou om ÀL JE ONZEKERHEID aan de Kant te zetten en je óver te geven áán.
Want alleen dàn kun je tot Overgave komen om te kunnen gaan zíen.
Want ZÍEN is Heiligdom.
ZÍEN véél KRACHT en MOEITE en komt je NIET AANWAAIEN.
ZIEN VEREIST EEN VOLLEDIG VERTROUWEN.
Een Vertrouwen in de Toekomst, een Vertrouwen in God ’s Woord.

Tja, da ’s mooi.
En hoe dóe je dat dan?

JEZELF OVERWINNEN!
En NIET MEER dan dat!

Dàt betekent
ALLES UIT HANDEN GEVEN EN DÀN MAAR KÍJKEN WAT ER VAN KÓMT.

Dat dóe je toch niet??
Je moet toch van alles regelen, er moet bijvoorbeeld toch brood op de plank komen??
Jazéker.
En dáárom ook moet je ALTIJD GOED LUISTEREN naar wat je “aangeboden” wordt.
GOD IS NIET GEK.
Hij kènt de mens en zijn behoeftes en dáár speelt Hij op ín.
Hij wil gaan SAMENWERKEN zodat de mensen DUIDELIJKHEID van Hem krijgen want mensen hebben nog stééds de (nare) Gewoonte om tegen Hem ín te roeien.. met àlle gevolgen van dien.

GOD BEPAALT ZODAT DE MENS KAN LÉVEN.
HIJ KENT ÀLLE WEGEN DIE ER ZÍJN.

En de MENS moet DÀT LEREN ZÍEN.
ALLÉÉN DÀT.

DÀN ZÍJN WE ER AL.

Als je “ONDER GOD” leeft leef je in àlle Vrijheid want HÍJ overzíet ALLES.
Dan knelt het NERGENS, integendeel.
Dan ben je VRIJ om je Leven te leven en word je er GELUKKIG mee, hóe de situatie dan ook IS.
Want dàn is er EVENWICHT en jullie mensen weten nog GÉÉN VAN ALLEN hoe dàt vóelt, wat dàt IS!
We komen er stééds dichter bij, bij dit ogenblik van VERTROUWEN IN GOD EN DE ZIJNEN en dàn leeft het zó ANDERS!
Dan zijn er zóveel Gouden Momenten in je Leven die je doen zíen!

Terug naar Gelóven èn Vertróuwen, DÈ PIJLERS van je BESTÁÁN.
GELÓVEN IS ZÍEN.
Dàt staat buiten KIJF.
WAARLIJK GELÓVEN is de OPTIMALE VERBINDING MET HET AL en dàt VÓEL JE:
dat VÓEL JE MET JE HART!!
Dàn ben je NIET BANG meer, dan veer je óp: OW, DÍT IS HET!!
IK GÁ ERVOOR, MAAR NÚ MET ALLES!!!
ZÓNDER WAT TE ZÍEN.. want dáár ligt de Toekomst, in het Uitzichtloze, dáár, in de VERTE, waar wij (nog) niks te zoeken hebben..
Per VANDAAG zal dàt te merken zijn: mensen worden onrustig, beginnen te schuivelen, want zij kunnen geen KANT meer óp..
Een ware explosie van daden ontstáát waardoor er véél Zicht komt omtrent het
GELÓVEN:

GELÓVEN = DÓEN.

GELÓVEN dat er gezorgd wordt.
GELÓVEN dat er Vooruitgang is, ook al zíe je dat NIET.
GELÓVEN is soms vel over been maar dan tòch weer opknappen;
GELÓVEN stilt de Geestelijke Honger van het zóu kúnnen..

Pfff GELOVEN.. het houdt zóveel ín.
GELOVEN is je HART openen en niet bang zijn voor Teleurstelling want Teleurstelling wijst je alléén nog maar de WEG in deze Uitzichtloze Wereld en op dít Punt in je Proces/Leven kun je dit áán..
GELOVEN geeft Ruimte: je Hoofd zegt NEE je Hart zegt JA en dàn gebeuren er WONDEREN!!
En ja, die gebeuren NIET EERDER dan dat je OPRECHT GELOOFT dat dit MOGELIJK IS!

Het WERKWOORD GELOVEN treedt nú in Werking.
Jullie hebben geen KEUS meer, het DOEMDENKEN is VOORBÍJ!!
IK zorg daar PERSOONLIJK voor, er is géén Tegenstribbelen meer mogelijk.
De WET van de Gelijkgestemden TREEDT IN WERKING en dàt roept véél EMOTIES LOS:
dat zul je zíen en beleven en DÀN BEN JE VRIJ!!
Dan komt er een Oerkracht vrij waar je U tegen zegt!!
Dan is GOD vrij, dan is de MENS vrij!!

HOE HEERLIJK MOET DÀT ZIJN?!?!

DE AFRONDING.
in Werking gezet en dàn is het ráák!!
Het duizelt je momenteel, zóveel gebéurt er.
Maar dat is gauw voorbij!
Over twee dagen zie je het VERSCHIL, dat komt ogenblikkelijk in je Leven tot UITING, dàt zul je ZÍEN..

We hadden het over zíen.
Eérst GELÓVEN, DÀN ZÍEN.
En dáár staan de komende twee dagen nog voor en dàn zijn we plotsklaps in het NU,
in het ZIJN, en gaat de Hemelpoort OPEN: RUST.
Dan is er INNERLIJKE RUST te vinden en wrijf je je ogen uit: “Hè?!..”
Een Nieuw Begin..

Tot zover.
De Ongelovigen zullen RUW uit hun slaap gewekt worden.

Een Hartelijke Groet van GOD!


02.08.18
12.46 uur – 13.36 uur

uit: “de Stem van GOD”