Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 12 augustus 2018

Dagtekst van Zondag 12 Augustus 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zondag 12 Augustus 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het zijn de morele kwaliteiten van mensen die we moeten leren waarderen -

"Rijke, hooggeleerde, machtige mensen die een prominente plaats in de samenleving bekleden, dat zijn degenen die we geneigd zijn te waarderen. En als we mensen ontmoeten met grote morele kwaliteiten, zoals onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid, vergevingsgezindheid, goedheid... waarderen we hen veel minder of we merken hen niet eens op. Het is nochtans dankzij deze mensen, die niet direct de aandacht trekken, dat het bestaan op aarde nog steeds mogelijk is. Terwijl anderen zich uitsloven om op de eerste rij te kunnen zitten, ook al brengen ze daarmee het evenwicht op aarde in gevaar, zetten zij op een bescheiden manier, in de schaduw, hun heilzame activiteiten verder. Het licht, de vrede en de harmonie die van hen uitgaan, zuiveren de atmosfeer en maken dat iedereen gemakkelijker ademt. 

Ik bedoel hiermee niet dat je je moet afkeren van alle mensen die briljant en getalenteerd zijn want gelukkig bezitten sommigen onder hen ook grote morele kwaliteiten. Ik vestig enkel jullie aandacht op de aanwezigheid van eenvoudige, goede en zuivere mensen, die je tot hiertoe wellicht nog niet had opgemerkt."


Omraam Mikhael Aivanhov