Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 1 augustus 2018

Benjamin Fulford: De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018 / 30 juli 2018


De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018
Benjamin Fulford /  30 juli 2018

Opmerking voor lezers: In de komende drie weken zullen de verslagen, met uitzondering van bijzondere nieuwsgebeurtenissen, vooraf geschreven zijn omdat ik mijn jaarlijkse verlof neem zonder netwerk en zonder internet. Jullie begrip hiervoor wordt gewaardeerd.

Terwijl we ons voorbereiden op wat misschien het herfst finale offensief wordt dat eindelijk de Khazariaanse maffia cabal omver werpt, is het een goed moment om eens naar het grotere plaatje te kijken om te begrijpen waarom een geheime strijd om de planeet Aarde al die jaren heeft gewoed.

De beste plaats om te beginnen is nog steeds de V.S. verkiezing van het jaar 2000, wat een staatsgreep was tegen de Amerikaanse democratie dat het Nazi vierde Reich startte aangevoerd door Führer George Bush, Sr. Deze verkiezing ging tussen twee Westerse geheime regeringsfacties: Factie 1—de Nazis, die 90% van de wereldbevolking wilden vermoorden met de bedoeling om zo “het milieu te redden”; en Factie 2—de Globale Opwarming factie, die zeiden dat dit bereikt kon worden door het gebruik van “globale opwarming” als een excuus om een koolstof belasting op te leggen en een wereldregering.

De Nazis wonnen door middel van fraude, moorden en doodsbedreigingen om de gevestigde orde in de V.S. te terroriseren zodat ze de macht zouden overgeven. Dit werd gevolgd door erg reële pogingen om 90% van de mensheid te vermoorden. Het Nazi regiem van George Bush Jr. begon met het verspreiden van biowapens als SARS, en vogelgriep, Ebola enz. als wapen te maken, om zo het grootste deel van de mensheid uit te roeien. Tegelijkertijd zorgden ze voor een sterfte crisis in 33 landen door boeren te betalen om “biobrandstof” te verbouwen in plaats van voedsel. Ze probeerden ook meerdere keren om een nucleaire wereldoorlog te beginnen waarbij ze Iran, Syrië, Noord Korea en andere hotspots gebruikten. Dit is belangrijk in gedachten te houden en kan niet vaak genoeg herhaald worden: deze mensen probeerden om jullie en je familie te vermoorden en proberen dit nog steeds.


De Aziatische genootschappen binnengaand. Leerden ze over de Nazi plannen om 90% van de mensheid te vermoorden door hun geheime bijeenkomsten succesvol af te luisteren, in het bijzonder de Bohemian Grove bijeenkomsten. In 2003, was de verspreiding van SARS—een biowapen, specifiek ontworpen voor Aziaten—hun werkelijke wapenfeit.

Dit leidde tot een breuk tussen heroïne en amfetamine handelende Oost Aziatische onderwereld groepen en hun cocaïne- en marihuana handelende Nazi bondgenoten. De Nazis, anticipeerden echter op deze breuk door hun heroïne operaties te verplaatsen van Oost Azië naar Afganistan in de periode 2001-2002.

De Nazis, zoals ze het zelf beschrijven in hun verslag “Project voor een Nieuw Amerikaanse Eeuw,” probeerden ook om hun controle over de wereld te verstevigen door olievelden in Irak en Centraal Azië te grijpen. Ze gebruiken de dreiging van het afsnijden van olie om Azië onder controle te houden.

De Aziaten reageerden met te dreigen de top leiding van de Westerse geheime regering te vermoorden. Zij maakten vooral de individuen tot doelwit welke lid waren van alle drie de volgende groepen: de Bilderggroep (Europese cabalisten), de Council on Foreign Relations (vertaald de Raad van Buitenlandse Relaties welke Amerikaanse cabalisten zijn) en de Trilateral Commission (de Trilaterale Commissie, Japanse landverraders en hun meesters).

De Aziaten zochten ook naar Westerse bondgenoten tegen de Nazis. Ze merkten op dat een Westerse factie wanhopig had gevochten om de genocide plannen van de Nazis te openbaren en te ontsporen. Dit kan bijvoorbeeld gezien worden in een episode uit 1997 van “The Simpsons” waarin een boek wordt getoont met de titel Curious George en het Ebola Virus.” Curious George” verwijst natuurlijk naar George Bush Sr.


Er was ook de BBC verslaggever die tegenover het nog steeds intacte gebouw 7 stond van het World Trade Center, terwijl zij vertelde dat het was ingestort.


De Aziaten stichtten een groep van Westerse bondgenoten, wat nu bekend staat als de White Dragon Society (WDS). Deze groep is inclusief senior mensen in het Pentagon, de CIA, de Russische FSB, de Britse Koninklijke Familie, Vrijmetselarij, de Vaticaanse P2 Lodge enz.

Deze groep deed een poging om de VS in 2008 failliet te doen gaan met de in elkaar gezette Lehman shock als een manier om de Deep State van de V.S. failliet te doen gaan — de Khazariaanse maffia in de V.S. De Amerikanen werd toen verteld dat ze niet langer in staat waren om goederen op krediet te kopen van de rest van de wereld. Dat is waarom na de Lehman shock het V.S. handelstekort in 2009 van meer dan $696 miljard naar $381 miljard in 2009 ging.


De poging om de Deep State in de V.S. failliet te doen raken zou ook geslaagd zijn, behalve voor het feit dat de V.S. client staten in Het Midden Oosten dwong om de prijs van olie te verlagen die ze aan de V.S. verkochten en de Chinezen werden voor de gek gehouden om de Communistische agent Barack Obama te steunen en zijn regiem te financieren. Pas later kregen ze in de gaten dat hij gewoon een Bush/Clinton/Rockefeller slaaf was.

Ook werden in die tijd, in een serie episodes die nog nooit eerder aan het publiek werden onthuld, door de WDS handgeschreven brieven gestuurd aan het Chinese Politbureau, het Vaticaan en de Britse monarchie waarin om hulp werd gevraagd bij het stoppen van de genocidale factie. Het resultaat was de verwijdering van Paus Maledict (Benedict XVI) en de troonsafstand van de Koningin van Nederland, de Koning van Spanje, de Koning van België enz. Dit was het begin van een zuivering van Westerse regeringen dat sindsdien druppelsgewijs verder gaat.

Een ander zichtbaar teken van verandering was het besluit door het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland enz om zich aan te sluiten bij het Chinees bestuurde AIIB. Als gevolg van deze brieven authoriseerde het Eruopees gedomineerde Committee van 300 de uitbetaling van meer dan $5 biljoen voor het Chinese OBOR infrastructuur plan.

Het andere zichtbare resultaat was de ondertekening door 195 staten van de Parijse akkoorden in December 2015. De Globale opwarming factie nam aan dat dit een totale overwinning was voor hun factie.

Echter, op dit punt vormden de Gnostische Illuminatie en leden van de Rothschild familie een ongebruikelijke alliantie om de verkiezing van Donald Trump tot President van de V.S. te verzekeren. Dus op 8 november 2016 werd V.S. Staatssecretaris John Kerry opgeroepen naar een geheime bases in Antarctica en werd hem verteld dat Hillary Clinton (Rockefeller) niet gekozen zou worden als President van de V.S. Ook waren er in die verkiezingsnacht gevechten tussen Speciale Strijdkrachten in de gigantische ondergrondse base onder Denver International Airport die de V.S. militaire ondersteuners van Trump in staat stelden om machines die de verkiezing konden stelen in beslag te nemen en zo weg te houden van Hillary.

Dit was de eerste keer sinds de verkiezing van President Ronald Reagan in 1980 dat het V.S. presidentschap uit handen viel van de Clinton/Bush/Rockefeller misdaad familie.

Het resultaat was dat de genocidale factie binnen het militaire industriele complex van de V.S. werd vervangen door de “America First (Amerika Eerst)” groep. Deze groep strijd nu met volle kracht tegen de Global Warming factie. Dat is waarom Trump aankondigde dat de V.S. de Parijse akkoorden verliet.

Geheime onderhandelingen tussen het leger van de V.S. en Rusland vonden ook plaats vooraf aan de Trump verkiezing, volgens een bron betrokken bij de onderhandelingen. Als resultaat hiervan werd een overeenkomst bereikt waarbij de Russen een enorme grotere invloed kregen over West Europa en het Midden Oosten ten westen van de Eufraat. Het doel was om Europa aan de Russen op te offeren in ruil voor een militair bondgenootschap tussen Rusland en de V.S. als tegenwicht voor China, volgens bronnen betrokken bij deze onderhandelingen.

Echter, de Russen zijn zich volledig bewust dat ze de beslissende stem hebben en ze zijn van plan dit te gebruiken voor een meer rechtvaardig multi polair wereld systeem, volgens Russische FSB bronnen. Ze hebben ook geleerd door ervaring om de Amerikanen niet te vertrouwen omdat ze een geschiedenis hebben van het onderhandelingspartners vertellen wat ze willen horen en hen later verraden, merken de bronnen op.

Deze herfst zullen er meer onderhandelingen plaatsvinden waarbij Aziatische geheime genootschappen, de Russen en het militaire industriële complex van de V.S.  zijn betrokken. Het doel zal zijn om een uiteindelijke overgave van de Khazariaanse maffia af te dwingen. Er zullen ook onderhandelingen plaatsvinden voor een alternatief voor de Parijse Akkoorden als een manier om de financiële besluiten makende authoriteit  van de wereld te reorganiseren om zo de dagelijkse realiteit te reflecteren.

Om de onderhandelingen te laten slagen, is het sleutel land dat er nu bij betrokken moet worden India. India heeft een bevolking van ruwweg net zo veel als China (1,34 miljard versus 1,41 miljard) maar is veel jonger. Volgens Wikipedia is “meer dan 50% van de Indiase bevolking onder de leeftijd van 25.” Terwijl de bevolking van China snel verouderd en binnenkort zal gaan krimpen is de Indiase bevolking jong en groeiende.

Verder, onder Eerste Minister Narendra Modi, heeft India nu een competente economisch bestuur en ervaart het een snelle economische groei. Het is duidelijk dat de belangrijkheid van India hierdoor groeit en zal die van China spoedig naar de kroon steken en mogelijk overstijgen als de huidige trend verder gaat.

Echter, de Parijse Akkoorden—welke verondersteld werden te gaan over koolstof emissies maar in werkelijkheid gingen over percentagecontrole van het financiële systeem — gaven 29,4 % van de stemrechten aan China en slechts 6,8% aan India. Als je hiernaar kijkt, is het geen wonder dat India zich een beetje gekrenkt voelt en weerspannig is om toe te geven aan een dominant wereldwijd financieel systeem aan China of om deel te nemen aan een hun op China gerichte OBOR project. Het is overduidelijk dat enige overeenkomst over een nieuwe wereldeconomie divisie van stemrechten beter moet uitvallen voor India dat de Parijse akkoorden kunnen doen.

Dat is waarom er nu geheime onderhandelingen plaatsvinden gericht op het geven van een wereldrol aan India die de economische en demografische werkelijkheid beter weerspiegelt. Als deze gesprekken goed verlopen, wordt de aankondiging van een nieuw financieel wereldsysteem misschien eindelijk mogelijk. We willen geen specifieke data geven maar als de herfst onderhandelingen goed verlopen is een zo een soort aankondiging mogelijk in 2019 of 2020.

Vertaling: Lia